Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Позакласний захід на тему "Кримінально-правова характеристика статевих злочинів"

Про матеріал

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної політики нашої країни є проблема безпеки громадян, охорона їх життя та здоров'я. Одним з найважливіших завдань кримінального закону є захист прав і свобод людини від злочинних посягань, запобігання злочинам.

Перегляд файлу

 

 

Тема:   Кримінально-правова характеристика статевих злочинів

Мета: поглибити  знання учнів про поняття злочину і кримінальної відповідальності, сформувати знання про статеві злочини та особливості накладання кримінальної відповідальності за їх скоєння, виховувати законопослушність, розуміння невідворотності покарання за  злочинні діяння, формувати засади правової культури, вміння аналізувати і робити висновки.

Ничто мы так плохо не знаем, как то, 
что каждый должен знать, – закон.

О.Бальзак

І. Проведення заходу.

1. Вступне слово ведучий 1.

           Сьогодні одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної політики нашої країни є проблема безпеки громадян, охорона їх життя та здоров’я.

          Ст. 3 Конституції України проголошує, що «Людина,  її  життя  і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод людини є головним обов'язком держави». 

            Життя є одним із основних природних благ людини. Без нього всі інші блага, права та свободи втрачають свій сенс. Це стверджується тим, що всі люди вільні і рівні у своїх правах та гідності. На захисті цих прав та інтересів особи стоїть кримінальний закон.

Одним з найважливіших завдань кримінального закону є захист прав і свобод людини  від злочинних посягань, запобігання злочинам.

Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Ведучий 2  Статеві  стосунки належать до найінтимнішої сфери людського життя.  Суспільство регулює вказані стосунки здебільшого нормами моралі і нормами сімейного і шлюбного законодавства.

В основі цього регулювання лежить право кожної дорослої людини на свою статеву свободу і кожного неповнолітнього — на статеву недоторканість. Саме ці свободи, що відповідають моральним принципам цивілізованого суспільства, і захищає кримінальне право, забороняючи вчиняти дії, які б посягали на них. Діяння, заборонені кримінальним законом у сфері сексуальних стосунків, прийнято називати статевими злочинами.

До злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи,

які містяться в розд. 4  Особливої частини КК, відносять п’ять злочинних діянь:

згвалтування (ст. 152);

насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб  (ст. 153);   

примушування до статевого зв’язку (ст. 154);

статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155);

розбещення неповнолітніх (ст. 156).

Сьогодні ми дамо правову характеристику цим злочинам, з’ясуємо їх причини, наслідки та шляхи запобігання.

             Ведучий 3.. Історична довідка .

Кримiнальне  законодавство зарубiжних країн досить по-рiзному описує та оцінює статевi злочини. Здебiльшого це залежить вiд iсторичних та нацiональних особливостей розвитку самої країни, а в деяких випадках вiд соцiально-побутових умов та звичаїв, якi склалися в тiй чи iншiй державi впродовж вiкiв.

За часів старозавітного права у євреїв доведене зґвалтування каралося стратою. Причому покарання поширювалося на обидві сторони, якщо жертва не закликала до можливої допомоги. Подібна бездіяльність прирівнювалося до заохочення злочину. Якщо ж жертвою зґвалтування була заручена дівчина, то чоловік, що зробив це, повинен був заплатити її батькові  срібла й взяти її собі за дружину, і не мав права на розлучення.

 В Росiйськiй Федерацiї більш досконале ,порівняно з українським законодавство. Воно містить спеціальну главу ,,Злочини проти статевої недоторканості і статевої свободи особистості».

Згвалтування, що спричинило зараження потерпiлої венеричною хворобою, карається тут позбавленням волi на строк вiд 4 до 10 рокiв;      спричинення тяжкої шкоди здоров'ю потерпiлої, зараження її ВIЛ-iнфекцiєю або iншi тяжкi наслiдки - карається позбавленням волi на строк вiд 8 до 15 рокiв.

Кримiнальний закон Данiї встановлює найширшi рамки покарання за вчинення зґвалтування - вiд одного до 16 рокiв, та при особливо обтяжливих обставинах - довiчне ув'язнення.

При згвалтуваннi у шлюбi чоловiку можуть  лише пом'якшити  покарання з 16 до 8 рокiв тюремного ув'язнення, як i в тих випадках, коли жiнка (поза шлюбом) перебуває у тривалих статевих стосунках iз винним.

В Японiї карається не лише зґвалтування, але й розпуснi дiї, подiбнi до зґвалтування, i примушення до розпусних дiй (каторга вiд 6 мiсяцiв до 7 рокiв). Саме ж зґвалтування подiляється на два види, у залежностi вiд досягнення потерпiлою 13 рокiв.

Найбiльш прогресивнi змiни в кримiнальному законодавствi щодо злочину зґвалтування вiдбуваються у Великобританiї.  Всiляке статеве зношення з дiвчинкою молодшою за 13 рокiв карається  максимальною мiрою покарання у виглядi довiчного  ув'язнення. Статевi зносини з дiвчиною вiд 13 до 16 рокiв караються тюремним ув'язненням на строк до 2 рокiв.

 16 рокiв - це в той же час нижня межа шлюбного вiку. Згода дiвчини на статевi зносини не виключає караностi  виконавця, а виключає лише склад злочину зґвалтування.

Ведучий 1. 1.   Зґвалтування є найбiльш тяжким та небезпечним статевим злочином. Зґвалтування  -  злочин, що його можна скоїти як проти потерпiлої жiнки, так i проти потерпiлого чоловiка.

Кримiнальний кодекс України дає визначення зґвалтування  в ч.1 ст. 152: "Зґвалтування, тобто статевi зносини з застосуванням фiзичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої»…, та покарання, яке застосовується до злочинця: "позбавлення волi на строк вiд 3 до 5 рокiв". 

В дiючому Кримiнальному кодексi України здiйснення злочину при обтяжуючих обставинах (вчинення особою, що ранiше вчинила такий злочин; групою осiб або зґвалтування неповнолiтньої, зараження небезпечною хворобою)  -  мiра покарання тримається в рамках позбавлення волi вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв.

Ведучий 2 . Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним  способом.

1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154  цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього,
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої  чи  малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

 Ведучий 3.  . Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок.

1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк, до шести місяців.
2. Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів, -
караються арештом на строк до шести місяців  або  обмеженням   волі  на строк  до  трьох  років.

 Ведучий 1 . Стаття 155. Статеві зносини з особою яка не досягла статевої зрілості.

1.    Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю або особою, що їх замінює, або якщо вони потягли безплідність чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.                       

   Ведучий 2. Стаття 156.  Розбещення неповнолітніх.

1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк              до              трьох              років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи  або батьком, матір'ю  або особою, що їх замінює, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

    Ведучий 3.  Статистичні дані  .

Як  видно з аналізу статей Кримінального  кодексу України, покарання за  злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості особи майже в усіх випадках пов’язане з позбавленням волі:

25-30% ґвалтівників засуджено до 3-5років позбавлення волі;

35-40%     до 5-8 років позбавлення волі;

решта -   до інших строків позбавлення волі.

Осіб, що скоїли подібні злочини, не поважають  і в  кримінальному світі. З ними в місцях відбування покарання  поводяться  аналогічно.

Але статистичні дані говорять про те, що кількість статевих злочинів в Україні заходиться на високому рівні:

рік                                2006                2007         2008

скоєно злочинів           2144              1898         1995

          Досліджено, що:

 90,7%  злочинів скоїли особи, що перебували в стані алкогольного сп’яніння  і  37% неповнолітніх  жертв  статевих злочинів теж перебували в  нетверезому стані ; 

 34, 5% неповнолітніх,  проти яких скоєно злочини,  мали досвід статевого життя;

20% вуличних нападів на жінок з метою зґвалтування відбуваються в автомобілях.

  Ведучий 1.  Причинами  великої кількості статевих злочинів також є:

 1. Недостатність культурного дозвілля значної частини населення.
 2. Невисокий соціальний статус злочинців (погані житлові умови, невисока зарплата, безробіття).
 3. Посилення в сучасних умовах психічного навантаження і напруження.
 4. Наявність психічних аномалій, частими причинами яких є зловживання спиртними напоями, наркотиками.
 5. Психічні хвороби. Особи з діагнозом психопатія та з органічними ураженнями головного мозку переважно скоюють статеві злочини. На них припадає 25% зґвалтувань і 11% - задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом. Олігофрени з невеликим ступенем дебільності скоюють 22% зґвалтувань і 33%  - розбещення неповнолітніх.
 6. Різні форми віктимної поведінки.
 7. Небувала пропаганда у засобах масової інформації насильства, розбещеності, розпусти, глуму над особою.                                                                          

                                      ЯК УНИКНУТИ ЗҐВАЛТУВАННЯ?

( Викликати по 2 чоловіка з класу ьа запропонувати їм доказувати кінець речення)

1. Якщо залицяються на вулиці, треба рухатись, не вступаючи у розмову, в гущу людей, до житла чи на дорогу, де проходить транспорт.

2.  Можна викрикнути якесь ім'я чи прізвище — буцімто якась знайома людина є поблизу. Якщо ситуація загострюється, потрібно голосно кричати все, що прийде в голову.

3. Якщо ґвалтівник схопив жінку, треба застосувати фізичний опір — удар ногою в пах нападаючого чи двома зігнутими пальцями  затиснути кінчик носа хулігана. Потім підняти їх уверх і різко опустити руку (подібно струшуванню термометра). Створюється враження відірваного носа.

Можна вкусити його за ніс, губу, вухо, тикнути в очі пальцями. Захищатись треба завжди до кінця — на карту може бути поставлене життя жінки.

4. Дівчатам-підліткам рекомендується завжди повідомляти батьків — куди, до кого і з ким вони йдуть з дому. На вулиці потрібно перебувати в компанії знайомих друзів. Ідучи в гості, потрібно залишити батькам номер телефону й адресу. Виходячи від гостей, повідомляти про це батьків телефоном. Бажано, щоб хтось з батьків вийшов назустріч.

5. Не рекомендується в сутінках ходити через двори, парки та сквери.

6. Звичайно, добре, щоб  жінки  володіли фізичними прийомами самбо, карате та іншими ефективними засобами, мали при собі газовий балончик.

                                                         Як діяти в небезпечній ситуації

 1. Вам здається, що вас переслідує авто? Поверніться і йдіть у протилежному напрямі. Тоді, щоб посліду ват за вами, водію доведеться розвернутись.
 2. Щоб завадити насильнику затягнути вас в авто, ухватіться за будь-який предмет, який опиниться поблизу – дерево, лавку, - все, що завадить йому зрушити вас з місця або не пройде через двері авто.
 3. Ніколи не заходьте до ліфту з незнайомими чоловіками. Близько 50% випадків нападів на жінок відбуваються в під’їздах і особливо в ліфтах.
 4. Ви йдете по пустій темній вулиці і помітили, що за вами довго йде незнайомець? Спробуйте пропустити його вперед. Якщо не вийшло, зробіть вигляд ніби у вас призначено зустріч.
 5. В закритому приміщенні старайтесь привернути до себе увагу сусідів. Викиньте стілець у вікно, закричіть.
 6. Якщо вам вдалося втекти від нападаючого, відразу відбігайте метрів на десять і зберігайте дистанцію.
 7. Старайтесь створювати якнайбільше шуму.

 

                               (Перегляд відеофільму)

Підведення підсумків проведеного заходу.

 Сьогодні ми розглянули кримінально-правову характеристику статевих злочинів, спрямованих  проти  статевої свободи і недоторканості особистості, з’ясували їх причини, наслідки та шляхи запобігання.

Стати жертвою сексуального насильства  це  велике горе, яке крім можливих  фізичних  вад залишить  психічну травму на все життя. Звичайно, як і від будь-яких інших злочинів,  від сексуального насильства ніхто не застрахований, навіть при максимально обережній  поведінці та правильному способі  життя  у  суспільстві. Нехай вам щастить!

 Використана література.

 1. Гавриш С.Б. Правознавство: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. –К.: Генеза, 2010. – 416с.
 2. Конституція України. – К.: Перун, 2010.
 3. Кримінальний кодекс України.- К.-Х.: Вид. Нац.універ.вн.справ, 2010.
 4. Недоходнюк Н.Д. та ін. Правовий ринг //Позакласний час. -2002, №8. –с.21-22.

 

 

docx
Додано
3 лютого 2018
Переглядів
580
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку