"Праця - найвиразнішим розкриттям людини"

Про матеріал

Навчально-дослідницький та пізнавальний проект

«Праця - найвиразнiшим розкриттям людини»

Кiрка Сергій Вікторович – класний керівник 5-Б класу Новоселицької гімназії м. Новоселиця.

Тип проекту:

Навчальний;

Творчий;

Пізнавальний;

Інформаційний;

Пошуковий;

Покроковий;

Перегляд файлу

 

Новоселицька гімназія

Загальношкільний проект з виховної роботи

«Крок до зірок»

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект учнів 5-Б класу

Класний керівник:

Кірка С.В.

 

 

 

 

м. Новоселиця, 2017 р.

Навчально-дослідницький та пізнавальний проект

«Праця - найвиразнiшим розкриттям людини»

Кiрка Сергій Вікторович – класний керівник 5-Б класу Новоселицької гімназії м. Новоселиця.

Тип проекту:

 • Навчальний;
 • Творчий;
 • Пізнавальний;
 • Інформаційний;
 • Пошуковий;
 • Покроковий;

Термiн виконання:

середньо-тривалий (січень – квітень 2016/2017 н.р.)

Мета та завдання проекту:

 • формувати здатності до фізичної та розумової праці, вміння оволодівати новими методами і прийомами збору та подачі інформації;
 • виховання почуття і рис ефективного господаря;
 • розвивати свідоме осмислення потреби в фізичній та розумовій праці, умінь правильно підібрати майбутню сферу діяльності.

Важливим завданням школи є поєднання трудового виховання з економічним, розумовим, фізичним, естетичним, моральним. Саме тому трудова культура особистості означає гармонійне поєднання у ній фізичних, розумових, організаторських здібностей, високого рівня освіти і кваліфікації, потреби у вільній, творчій праці, поліпшення її умов, зростання матеріальних і духовних потреб. Проблема виховання в підростаючого покоління ціннісних смислів, зокрема ціннісного ставлення до праці, яка зумовлена зміною суті поняття «труд», руйнацією в суспільстві його застарілих категоріальних, змістовних та формальних ознак, тому під час роботи над проектом перед нами були поставлені такі

Завдання:

 • провести соціальне опитування, інтерв’ю з людьми які працюють у певній сфері діяльності, яка цікавить кожного учня класу для усвідомлення соціальної значущості праці, формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, дбайливо ставитися до результатів праці тощо);
 • практична підготовка до праці (озброєння учнів необхідними знаннями, вироблення у них умінь і навичок трудової діяльності, виховання основ трудової культури);
 • підготовка до свідомого вибору професії.

Актуальнiсть поекту:

Актуальність даного проекту полягає в тому що, кожна людина з певного віку розпочинає самостійну трудову діяльність, що потребує відповідної морально-психологічної готовності, сформованої звички працювати, прагнення реалізувати свій потенціал. Вироблення таких установок особистості забезпечує трудове виховання, яке є чи не одним з головних обов'язків сім'ї та школи. У 5 класі доцільно почати формування первинних уявлень про труд.

З цією метою учнів слід ознайомити з фізичною та розумовою працею, потребами міста (школи тощо), з діяльністю таких ланок виробництва, як завод, фабрика, ферма, а також з потрібними регіону професіями.

Форми роботи над проектом:

 • Комбіновані виховні справи;
 • Індивідуальні;
 • Практичні;
 • Бесіди;

Етапи проекту:

Мотиваційний: визначити актуальності проекту, оголошення загального задуму творчого проекту;

Пошуковий: збір матеріалів та інформації пов’язаної з темою проекту;

Підготовчий: визначення та обговорення теми проекту, мети та завдань проекту, складання плану роботи, розподіл обов’язків, узгодження покрокової діяльності класу;

Інформаційний: підбір матеріалів, коректування діяльності учнів, допомога вчителів: (трудового виховання, основ споживчих знань, фізичної культури), інтерв’ю  з представниками різних сфери діяльності відповідно до інтересів учнів;

Практичний:  Виховні справи відповідно до тематики проекту, організація фізичної праці (чергування в класі, побілка дерев у шкільному саду, прибирання закріпленої території у міському парку), публікації у ЗМІ, фотоматеріали розробки буклетів, розробка сценарію виховного заходу підчас тижня трудового та економічного виховання в рамках загальношкільного проекту «Крок до Зірок»; 

Оцінювання: оцінка діяльності учнів класу, оцінювання власної діяльності над проектом;

Кроки реалiзацiї:

 1. Соціальне опитування у вигляді інтерв’ю з людьми які працюють у певній сфері діяльності, яка цікавить кожного учня класу;
 2. Розробка та проведення виховних справ до даної тематики проекту;
 3. Он-лайн тестування на визначення здібностей до того чи іншого виду діяльності;
 4. Розробка та розповсюдження буклетів;
 5. Реклама проекту та публікації у ЗМІ; 
 6. Побілка дерев у шкільному саду;
 7. Прибирання закріпленої території у міському парку;
 8. Оформлення презентації до проекту;

Очiкуванi результати:

 • Навчаться проводити соціальне опитування у вигляді інтерв’ю;
 • Навчаться свідомо обирати сферу трудової діяльності відповідно до своїх здібностей та інтересів;
 • Вдосконалять навички роботи в програмах Microsoft office 2010;

Проект спрямований на виховання учнів в нових трудових умовах суспільства. Він дає змогу ознайомити учнів з світом професій та надає їм перше уявлення про трудову діяльність, яка зустрічаються у повсякденному житті.

Підчас роботи над проектом, діти навчаться пізнавати світ професій, свідомо обирати сферу трудової діяльності відповідно до своїх інтересів та здібностей. Розвинуть в собі здібності комунікативного спілкування. Виховуватимуть в собі любов до своєї та чужої  праці, усвідомлять значення приказки: - «Без труда не витягнеш і рибки з прута».

План роботи над проектом:

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

 1.  

Ознайомлення з темою та завданнями проекту.

16.01. – 18.01.

2017 р.

 

Кл. керівник

 

 1.  

Визначення та обговорення покрокової реалізації проекту.

25.01.2017 р.

Кл. керівник

асистент кл. кер.

 1.  

Провести виховні справи

(Онлайн тестування на визначення здібностей до того чи іншого виду діяльності).

січень – травень 2017 р.

Кл.керівник,

асистент кл.кер., староста

 1.  

Соціальне опитування (інтерв’ю з людьми які працюють у певній сфері діяльності, яка цікавить кожного учня класу).

Протягом

Січня - березня

2017 р.

Кл. кер. (консультуваня), учні класу

 1.  

Побілка дерев у шкільному саду гімназії.

Квітень 2017 р.

(Відповідно до погодних умов)

Кл. кер., ЗДГО

Учні класу

 1.  

Прибирання закріпленої території у міському парку.

11.04.20017 р.

 

Кл.кер., вчитель труд. навч.

 1.  

Розробка плану тижня економічного та трудового виховання

10.04 – 14.04

2017 р.

Кл. керівники 5-х класів та УС 5-х

 1.  

Оформлення  та упорядкування буклетів, реклама проекту.

17.04. – 19.04. 2017 р.

Учні класу

кл. кер.

 1.  

Висвітлювання в ЗМІ роботи над проектом.

протягом

ІІ семестру

Прес центр «Об’єктив» класу

 1.  

Оформлення та упорядкування проекту. Оформлення презентації до проекту.

Підведення підсумків. Оцінювання діяльності учнів.

Протягом

квітня – травня 2017 р.

Кл. кер.,

УС класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок1

 «Соцiальне опитування

у виглядi iнтервю»

 

 

DSC03709Інтерв’ю

із викладачем

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Довгей Жанною Іллінічною

1. Коли ви вирішили стати викладачем?

- Мріяла ще студенткою, а тому навчалась на відмінно. І зразу після закінчення навчання мені запропонували залишитись на кафедрі.

2. Опишіть три кращі події на цій роботі.

- Потрапила у чудовий колектив, захистила дисертацію та знайшла нових справжніх друзів.

3. Що б Ви змінили у своїй професії?

- Нічого, окрім зарплати.

4.По-вашому, якими якостями має володіти викладач?

- Викладач має любити свою роботу і людей, що його оточують.

5.Яку оцінку Ви б поставили собі?

- Світ невплинно змінюється, а тому завжди треба старатись йти вперед і вдосконалюватись. Що я і роблю.

 

 

Мене звати Єфтеній Тетяна

Я вчуся в 5-Б класі Новоселицької гімназії.

Я мрію стати архітектором.

1.Як ви зрозуміли, що це професія саме для вас?

- Це ще з дитинства мені подобалось малювати будинки. І я зрозумів що це моє покликання.

2.В чому полягає ваша робота?

- Моя  робота закладається в тому що я проектую житлові та громадські будівлі.

3.Де ви навчалися?

- Після школи я вступив до чернівецького будівельного технікумі, а потім поїхав до Одеси і там я закінчив одеську академію будівництва та архітектури. Потроху я почав втілювати свою мрію.

 4.Чим ви крім проектування можете допомогти замовнику?

- Крім проектування я займаюсь перевіркою будівництв. Виконую розрахунок будівельних матеріалів. Контролюю щоб будівництво відповідало Державним будівельним нормам.

5. Як ви проектуєте будинки?

- Проектування відбувається на комп'ютері. Є така спеціальна програма яка називаєтьсь «Архікад».За допомогою цієї програми замовнику можна показати будинок в форматі 3D.

6. Де ви працюєте?

- Я працюю в приватному підприємстві «Архпроект».

7. Хто може у вас замовити проект?

- Проект замовляють усі бажаючі.

8. Які документи потрібно замовнику пред'явити для початку проектування?

- Для цього потрібно лише документ який посвідчує право власності  на земельну ділянку.

9. Які будинки люди будують останнім часом?

- Останнім часом люди будують будинки одноповерхові з мансардою інколи двоповерхові. Кожен будинок по своєму унікальний.

10. Що потрібно знати щоб проектувати?

- При проектуванні потрібно дотримуватись Державних будівельних норм, та стандартів.

11. Якими якостями має володіти проектувальник?

- Проектувальник має добре знати математику, геометрію, креслення. В наш час він повинен вміти користуватися комп'ютером  та мати добру уяву.

Дякую вам що приділили мені увагу та час. Бажаю вам творчого натхнення.

 

 

 

 

C:\Users\user\Desktop\Зображення2\Фото1239.jpgПідготувала

учениця 5-Б класу

Новоселицької гімназії

Єсипчук Олександра

Я кожен день бачу як трудиться мій тато. А працює він у сільському господарстві. Якщо говорити справедливо, то в цьому, що ми маємо хліб і до хліба є заслуга і мого татка. Я хочу бути на нього схожа не лише ззовні, а і так само трудитись як і він, бути господарем на своїй землі.  Тому вирішила поговорити з ним і розпитати у нього більш детально про життя та працю. Взяла у нього невеличке інтервꞌю, яке, можливо, буде ще комусь цікаве. 

1. Назвіть своє прізвище та імꞌя.

- Анатолій Олександрович Єсипчук.

2. Ким ви хотіли стати, коли були малим?

- Я в дитинстві вмів грати на баяні та мав гарний голос, тому мріяв стати музикантом або співаком.

3. А ким зараз працюєте?

- Так вийшло, що я все своє життя працюю в сільському господарстві. Зараз директором сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога».

4.Чому змінили свою думку?

- Заставило життя. Після закінчення Щербинецької школи пішов працювати у колгосп, бо у батьків не було грошей, щоб я міг далі навчатися.

5. Але ви все ж таки навчались, маєте Вищу освіту?

- Так. Коли я працював у колгоспі, мене направили вчитися на садівника на Придністровську дослідну станцію, згодом у Ставчанське СПТУ на комбайнера. Працював механізатором і комбайнером 14 років. Працівники польової бригади обрали мене своїм бригадиром і з ними я пропрацював 7 років. Заодно навчався у Київському економічному університеті за спеціальністю економіст. З 1999 року працюю директором СТОВ «Перемога».

6. А чи подобається вам ваша робота?

- Так, звичайно. Працювати з людьми нелегко, але дуже цікаво і відповідально. До кожного потрібно знайти власний підхід, вміти вислухати і дати влучну пораду. 

7. Вас колектив не підводить, ви довіряєте колективу?

- Мені зовсім не віриться, що я на даній посаді, що вже 18 років працюю керівником. Якщо не довіряти людям, то нічого не вийде ні в якій справі. Думаю, що за ці роки бувало по-різному, але все ж більше хорошого. Колектив у нас працьовитий і дружній. З деякими я працюю спочатку своєї трудової діяльності , але багато є і молоді.

8. А яка ваша улюблена пора року?

- Напевне, це весна. Весною пробуджується земля після зимової сплячки, все починає рости і розвиватися. Для хлібороба - це найвідповідальніша пора. Недаремно у народі кажуть, що весняний день рік годує.

9. Що ви любите робити у свій вільний час?

- Свій вільний час я також присвячую роботі на землі. Люблю доглядати за виноградником та рослинами саду. Дуже радію коли робота приносить не тільки задоволення, але і свої плоди в прямому сенсі цього слова.

C:\Users\user\Desktop\Зображення2\Фото1237.jpgПісля розмови з моїм татусем, я теж захотіла працювати на землі, отримувати таке ж задоволення від своєї праці як і він. Я ще не вирішила остаточно ким я стану коли виросту, але те що моя професія буде важлива і потрібна людям, це точно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтервю з юристом

підготувала учениця 5-Б класу

Миглей Олена

C:\Users\user\Desktop\P1211442.JPG1.Представтесь будь ласка. Яку посаду обіймаєте?

- Миглей Мар’яна Георгіївна-юрист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

2.Чому Ви вибрали професію юриста?

- Професія юриста на сьогоднішній день є однією з найважливіших, тому що від тебе  залежить доля людей та кожна помилка може коштувати дуже дорого.

3. Хто такий юрист?

- Юрист-це спеціаліст, який має юридичні знання, причому не загальні відомості з права, а професіональні тобто спеціалізовані знання.

4. На вашу думку, які основні риси притаманні юристу?

- Юрист має бути стриманий, вміти конкретно і чітко висловлювати свої думки, доводячи їх тільки фактами або законами.

5. Яку рису Ви вважаєте найважливішою?

- Навіть  за  наявності всіх цих рис найважливішою має бути людяність. Треба завжди залишатися людиною.

6. Які основні характеристики юридичної професії?

C:\Users\user\Desktop\P1211443.JPG- Це гуманна ,соціально-значуща, високоінтелектуальна, творча, точна професія. Ця професія має організований характер, має велику свободу і самостійність також це відповідальна робота, оскільки завжди пов’язана з долею людей, і помилок не повинно бути.

7. Поясніть будь ласка в чому полягає точність професії?

- Професія юриста є діяльністю, яка спирається на конкретні юридичні факти, при точному дотриманні законодавства для отримання конкретного результату.

8. Які Ви можете назвати основні юридичні спеціальності?

- Слідчий, суддя, прокурор, адвокат, нотаріус, криміналіст, юрисконсульт та інші.                                                           

9. Назвіть декілька галузі права?

- Конституційне, цивільне, трудове, сімейне, кримінальне, фінансове, земельне право та інші.

10. Що на вашу думку повинен уміти справжній фахівець?

- Багато і плідно працювати…

11. З яких питань найчастіше звертаються до вас за консультацією?

- З трудових, сімейних, адміністративних, фінансових, земельних та інших питань.

C:\Users\user\Desktop\P1211444.JPG12.Що Ви скажете на рахунок того, що в останні роки кількість юристів зросла у декілька разів?

- Нажаль за надлишком спеціалістів спостерігається відсутність справжніх професіоналів. Ця професія вимагає від людини знань, умінь, мужності, сили волі.

13. Заради чого Ви навчалися на юриста та яка була ваша мета?

- Юрист - це в першу чергу захисник права і справедливості! Звісно, зараз це звучить смішно, так як не скрізь даної концепції дотримуються - але все ж, головна мета юриста - саме захист прав, слідкування за виконанням і дотриманням демократичних принципів.

14. Який найпоширеніший міф про професію юриста?

- Юрист не знає (не може знати і не повинен знати) всі закони – у першу чергу він повинен знати, де шукати.

Висновок:

Отже, основна мета професії юриста — встановлення справедливості, тому бути юристом — це величезна відповідальність. Для нашої країни ця професія надзвичайно важлива, адже у цей час, коли відбувається процес розбудови правової держави в Україні, передусім на правників покладаються надії та завдання утвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

 

 

 

Інтервю з ПП

підготував учень 5-Б класу

Перерва Михайло

 

IMG_20140225_1441451.Відрекомендуйтесь будь-ласка.

Білоус Тетяна Михайлівна.

2.Яка у вас робота?

Підприємницька діяльність.

3.Чи є творчість у вашій роботі?

Так

4.Чи ви маєте найманих працівників?

Так.

5.В чому заклечається ваша робота?

Виготовлення виробів із каменю.

6.Ким ви хотіли стати у дитинстві?

Художником.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтервю з ПП

підготував учень 5-Б класу

Сланіна Іван-Георгій

C:\Users\User\Desktop\20170419_200231.jpgДоброго дня! Мене звати Сланіна  Іван  Аурелович   я  беру  інтерв’ю  у моєї мами Сланіни Марії Василівни, вона працює медичною сестрою.

1. Чому  ви   захотіли стати медичною сестрою ?.

 

 • Існує безліч різних професій. Кожна професія важлива і необхідна. Наприклад, без вчителя неможливо навчання наукам, без лікаря не можна вилікувати хвороби. Я вибрала професію медичної сестри, тому що ще в дитинстві я мріяла працювати в лікарні. Мені подобалося, що медики ходять в білих халатах і накрохмалених ковпачках.

2. Де ви працюєте?

 

 • Я працюю у Боянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини на посаді процедурної медичної сестри. Я асистує у лікаря під час проведення різних процедур, виконує різні види ін'єкцій, знімаю кардіограму серця, працює на комп'ютері. Професія медичної сестри дуже важлива. Так як знання і досвід сестри вкрай необхідний в допомоги тяжкохворим пацієнтам, а також для успішного проведення різних діагностичних маніпуляцій.

3.Ви любите свою професію?

 

 • Я люблю свою професію за те, що вона несе доброту.Я думаю, що професія медичного працівника - це почесне, шановна справа.

Я пишаюся своєю мамою, тому що вона вибрала чудову професію медичної сестри!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерв'ю

З продавцем

Кореспондент Собко Д. В. Учень 5-Б

Собко Валентина Леонівна

1.Доброго дня. Мене звуть Собко Денис, я учень 5-Б класу Новоселицької гімназії. Скажіть будь ласка, скільки років ви працюєте продавцем?

Доброго дня. Мене звуть Собко Валентина Леонідівна. Вже 4 роки.

2.A любите ви свою роботу?

Так люблю.

3.Чим саме подобається ваша робота?

Тому що кожна доросла людина свідомо розуміє, що повинна працювати і забезпечувати свою сімю. А ще кожного дня коли я на роботі, до мене приходять різні цікаві покупці з якими можна поспілкуватись. Адже тільки через спілкування людина розвивається.

4. На вашу думку, якими якостями повинен оволодіти продавець?

Продавець повинен буте комунікабельним, щирим та на сам перед володіти таким цікавим предметом, як математика. Тому, що в житті продавця ні одного дня не буває без обчислень. 

5. Чому ви обрали професію продавця?

Тому, що мені подобається живе спілкування. Кожного дня різноманітні люди, різноманітні теми для спілкування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\user\Desktop\IMG_20170210_152835.jpgІнтервю з представником трудової діяльності бухгалтера

Підготувала Запаранюк Анастасія

Учениця 5-Б класу

 

 

Представтеся будь ласка.

 • Запаранюк Тетяна Констянтинівна.

1. Вимоги до освіти?

 -  Повна вища освіта відповідного напрямку.

2. Який предмет треба знати?

 -   Математику та економіку.

3. Які риси характеру повині бути у бухгалтера?

 -  Справедливісь, посидючість, чесність, наполегливість, акуратність.

4.Діючий план рахунків складається з?

 -  9 класів.

5.Чим складна робота бухгалтер?

 -  Складністю розрахунків та веденням обліку.

6.Що ця робота вимагає?

 -  Відповідальність та працездатність, логічності та чіткості.

7.Що треба робити на цій роботі постійно?

 • Треба вчитися та дружити з цифрами, читати закони.

8. Коли день бухгалтера?

 -    16 липня.

9. Чим цікава ця робота?

 -  Робота бухгалтер різноманітна, складна, цікава різними видами розрахунків та підрахунків.

10. Яку роль бухгалтер відіграє на підприємствах?

 -  Бухгалтер головний на підприємстві після директора й відіграє важливу роль у фінансовій діяльності будь-якого підприємства.

Висновок: на перший погляд, робота бухгалтера цікава та легка, але сьогодні я дізналася, що ця робота відповідальна та важка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Представтесь будь ласка.Яку посаду обіймаєте?

Ротар Геннадій Васильович-майстер виробничой дільниці.

2.Чи подобається Вам ваша професія?

Так мені дуже подобається моя професія, я в захваті від неї.

3.Який Ви закінчили університет, і у  якому році?

 Закінчив у 2007 році Національний університет "Львівська  політехніка" і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання" та здобув кваліфікацію інженера-електрика.

4.Хто такий майтер?

Майстер - це  людина яка ремонтує світло.

5.Які Ви можите назвати основні спеціальності?

Начальник

Зам.енергозбуту                                                         

Головний інженер

Нач.абонвідділу                                                                     

Диспетчер контролер аварійна бригада майстер юрист                                                            елекромонтер

майстер по замінні лічильника майстер по транспорту водій

6.Що повинен вміти і робити справжній електрик?

1) Прокладати електропроводку, а також кабель силового живлення.

2) Підключати абсолютно будь електрообладнання, вміти правильно розраховувати потрібний розмір кабелю. Проводити інші електромонтажні роботи.

3) Вміти усувати і ремонтувати несправності, що виникають при замиканні проводки за короткий час.

4) Створювати план розміщення електропроводки.

5) Проводити монтаж вторинних ланцюгів і багато іншого.

Не варто забувати і про те, що така професія як електрик дуже небезпечна. Даний фахівець постійно працює зі струмом, який може понести його життя за лічені секунди.

7.Заради чого Ви стали майстром?

Щоб, кожна людина мала світло в хаті.

8.Чи важко Вам ремонтувати світло?

Так,мені важко ремонтувати світло тому,що хвилюєшся щоб нічого не трапилося.

9.Як Ви стали майстром?

Багато працював,Багато вчив та читав,і одного дня мене начальник назначив майстром.

10.Скільки у Вас в  бригаді працівників?

В моїй бригаді шість працівників.

Висновок: Отже, основна мета професії майстра-пов'язана з постійним ризиком, вимагає уважності і знання способів захисту від ураження електричним струмом, а також способів надання першої допомоги потерпілим при ураженні електричним струмом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерв’ю

З футбольним тренером

 Олександром  Володимировичем

Підготував учень 5-Б класу

 

1.Вам подобається бути тренером з футболу?

Так мені дуже подобається бути тренером

2. Як ви стали тренером?

Я коли ще був маленьким то дуже любив футбол і я поставив собі за мету стати тренером з футболу

3. А ви ведете ще щось окрім футболу?

Так я виду.

4. А можна вас запитати, який ви урок ведете?

Звичайно можна, я веду фізкультуру

5. А в якій школі ви ведети фізкультуру?

Я веде фізкультуру в російській школі

6.вал подобається вести ці уроки?

Так мені дуже подобається вести ці уроки.

А з вами був учень 5б класу                                                                                                     Цвинда Максим, бувайте!

 

 

 

 

 

 

Крок 2

«Виховнi справи»

 

 

Мета: ознайомлення учнів з формами поділу праці, історією виникнення професії, поняття «професія», вибір професій, спеціальність, класифікація професій.

Обладнання:

1.таблиця «Професії й спеціальності»
2.тест ДДО Є. Клімова
3.Тест Джон Холланда
4.Інтерактивна дошка.

Хід ВС:

Вступне слово вчителя.

Дорога, шлях, стежина. Слова-синоніми. Усі вони різні за формою, але близькі за значенням. Дорога манить ступити на неї. Але коли ступиш — не зупинишся. Вона то спускається вниз, то піднімається вгору, далеко до заповітної мрії. Але яка ж дорога найкраща? Як важливо вибрати в житті свою дорогу. Від того яку ти вибереш, як ти підеш по ній, з ким, хто тебе поведе, залежить твоя доля. Незабаром ви повинні будете зробити перший серйозний крок у майбутнє. І ціна цього кроку — ваша доля. Напевно, нікому не треба пояснювати, що в умовах твердої конкуренції на ринку праці місце під сонцем зможе завоювати лише той, хто зможе довести свою компетентність, корисність. 

Отже, ви зрозуміли, що на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо говорити про вибір професії. Тема нашої виховної години «Усвідомлений вибір професії, як запорука життєвого успіху». Ми з вами ознайомимося з поняттям «професія», «діяльність», класифікація професії, типи професій, спеціальність.
Вправа «Знайомство»

Але перед тим, як розпочати нашу роботу, давайте з вами познайомимось. Знайомство наше буде проводитись в цікавій формі. Ви назвете своє ім’я і зразу ж називаєте вид професій, який починається на першу букву вашого імені. Ну, наприклад : Василь – ветеринар. 
(вправа «Знайомство»)

Мені дуже приємно з вами познайомитись. Мене звати Мирослава – муляр. 
Ну що ж, завдання ви виконали.
А скажіть, будь ласка, чи важко було пригадувати професії?
(відповіді учнів)

Ви змогли переконатись, що професій багато. Як на вашу думку, що означає слово професія? (відповіді учнів)
Давайте я вам трохи допоможу. Подивіться на дошку, ви бачите набір слів і словосполучень. Давайте разом складемо з них поняття «професія». 
який вимагає
− це вид спеціальної підготовки певного рівня трудової діяльності,\ знань, джерелом доходу. і може бути

Професія – це вид трудової діяльності, який вимагає певного рівня знань, спеціальної підготовки і може бути джерелом доходу.

Слово «професія» виникло на Землі дуже давно, що підтверджують найдавніші пам’ятки, знайдені археологами. Свідоцтво про роль усвідомленого вибору професійної діяльності ми знаходимо навіть у Новому заповіті (послання св. апостола Павла до римлян 12.6,7,8).
(учень прочитує уривок з Нового заповіту) «Імама єно різні дари, згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво − виконуй йодв міру віри, а коли служіння − будь на служінні, коли вчитель − на навчанні, коли утешітель − на потішанні, хто подає − у простоті, хто головує − то з пильністю, хто милосердствує − то з привітністю!».

Отже, можна сказати, що професія вимагає певного рівня знань, спеціальної підготовки. Оскільки професія це вид діяльності, спробуємо дати визначення , що таке діяльність. 
(відповіді учнів)
Діяльність це активність людини спрямована на досягнення осмислено поставленої мети. 

− Як ви думаєте, чи можна прожити без професії?
(відповіді учнів «Я вважаю, що…, я теж думаю, що…, а на мою думку…»)
Профорієнтаційна гра «Вгадай професію»
Ну а зараз ми знову з вами пограємо.

Учень загадує професію і потім за допомогою іменників та прикметників характеризує її. Інші учні відгадують.

Отже, бачите, що ви намагалися вгадати професію, аналізуючи певні її ознаки, класифікуючи отримані відомості. І це вам допомагає виконати завдання.

У світ існує понад 40 тисяч професій. У такому різноманітті складно орієнтуватись, тому вчені розробили класифікації професій. Одну з таких класифікацій розробив американський психолог Джон Холланд, він виходив з того що всі професії можна об’єднати в 6 основних моделей професійного середовища, яким відповідає 6 основних типів орієнтації особистості. 

Реалістичний
Інтелектуальний
Соціальний
Стандартний
Заповзятливий
Артистичний

На минулому занятті ми з вами заповнили Опитувальник Дж.Холланда і тепер я роздам вам ваші роботи і ви ознайомитеся з результатами.
(учні по черзі називають свої типи)
Існує ще одна психологічна класифікація, запропонована Є.Клімовим. В основу цієї класифікації покладено поділ професій за предметом праці:

Людина – техніка
Людина – природа
Людина – людина
Людина – знакова система
Людина – художній образ

Проаналізуємо особливості кожної категорії професій.
Праця людей професії «людина — людина» спрямована на процеси навчання, виховання, управління, медичне та торгове обслуговування тощо інших людей.

Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо.
Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілкуванні, уміння розбиратися в людських взаєминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.

Якщо об'єктом праці виступають різні знаки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хімічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, наприклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача художньої та наукової літератури тощо.
Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосередженість, стійку увагу, посидючість. 

Професії, пов'язані з образотворчою, музичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це професії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість.

Професії людини, пов'язані з живою природою (рослинні та тваринні організми, мі­кроорганізми), належать до категорії «людина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікробіолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.

І, нарешті, остання категорія «людина - техніка» передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налагодженням, виробництвом та збиранням обладнання (водій, механік, слюсар-ремонт-ник, сталевар тощо). Людина, що працює з технікою має відзначатися високою виконавською дисципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, технічну уяву.

Цей Опитувальник ми також з вами заповнили і ось ознайомтеся з його результатами. (роздає учням)
(обговорення результатів опитувальників)

Вправа «Най – най». 

Зараз вам буде запропоновано незвичні характеристики професій. Ви повинні назвати ті, які на вашу думку найбільше відповідають цій характеристиці. Наприклад, яка найгрошовитіша професія ?
- найзеленіша...                - найсолодша...
-найкольоровіша...            - найдитячіша...
-найнепристольніша...            - найсмішніша...
-найкомунікативніша...            - найсерйозніша...

Учні по черзі відповідають на запитання. 

Ситуативна гра.

Тепер я пропоную вам розглянути таку ситуацію.

 (запрошує двох дівчат, які розігрують ситуацію)

Ми багато сперечалися з подругою - яку професію вибрати.

І те начебто не підходить, і це...

Я точно знаю, куди не піду: у вчителя — не хочу псувати нерви; не піду в хімічне виробництво, тому що від спілкування з хімічними препаратами можна втратити здоров'я; на фабрику не піду, тому що там перетворишся в робота, виконуючи механічну й одноманітну роботу. Я хочу, щоб на моїй роботі не псувалося здоров'я й було цікаво. Хотілося, щоб вона була пов'язана з тваринами й більшою кількістю поїздок.

− Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! — викликнула подруга й добавила, — а по мені — аби тільки одержувати пристойно.
Я потім довго думала. Сумніваюся, є чи в мене талант для цирку. Може бути, подруга права, і, якщо немає покликання, треба думати про заробіток?

− Які мотиви вибору професії дівчат?

При виборі професії важливу роль відіграють мотиви вибору. У психологічній науці під мотивами розуміють «те, що спонукає діяльність людини, заради чого вона працює». Не випадково при виборі професії хлопці і дівчата велику увагу приділяють мотивам вибору професії. Якими мотивами при виборі професії керуєтеся ви?

Зараз ми проведемо анкетування для визначення цього.
Завдання. У бланку відповідей наведені твердження, що характеризують будь – яку професію. Прочитайте й оцініть, якою мірою кожне з них вплинуло на ваш вибір професії за такою шкалою оцінювання:
5 − дуже сильно вплинуло
4 − сильно вплинуло
3 − середньо вплинуло
2 − слабко вплинуло
1 − ніяк не вплинуло
(учні заповнюють анкету)

Інтерпретація результатів проводиться в такий спосіб: підраховується арифметична сума за кожний із типів мотивації у бланку відповідей такими позначками − «І», «С», «+», «−».
«І» − внутрішні індивідуально значимі мотиви
«С» − внутрішні соціально значимі мотиви
«+» − зовнішні позитивні мотиви
«−» − зовнішні негативні мотиви

Максимальна сума вказує на переважний тип мотивації вибору професії.
− Ваше розуміння важливості усвідомленого вибору професії
(Відповіді учнів)
1. Я вважаю, що без професій людині прожити не можна.
2. Я теж думаю, що не можна, бо улюблена праця звеличує людину.
3. А на мою думку, без професій, без улюбленої справи людина існує, а не живе.
4. Професію не слід обирати за компанію. Такий вибір тільки випадково буває вдалим.
(Учні декламують вірші про професії)

І. учень

Професій безліч є цікавих
Але свою вгадати як –
Щоб добре діло й добра слава?
І я собі міркую так :
Потрібно лікувать хвороби,
Водить у космос кораблі
Та я і зроду хліборобів
І родовід мій від землі

ІІ. учень 
Степ перейти- життя прожити
То не такі прості слова
Життя утворене від жита
Бо хліб усьому голова
Раніш от сонечка вставати
Погладить колос на ходу!
Ні я мабуть не космонавти
У хлібороби я піду
Підсумок виховної години

Обираючи професію треба пам’ятати, що здійснити відповідальний крок вибору треба свідомо, враховуючи свої нахили та здібності, особистості та громадські інтереси.

Звичайно , що вибір професій це справа не одного дня. Сьогодні ми зробили початок, а вдалий вибір залежить від вас. Ураховуйте всі обставини пов’язані з трудовою діяльністю. Це дозволить вам надовго зберегли свої життєві сили й досягти великих успіхів у житті та кар’єрі.

Зважуючи на те, що ви сьогодні почули, я впевнена, що виберете собі професію до душі, яку будете любити. Тільки улюблена робота приносить щастя й задоволення. Ніякі блага не можуть замінити людині радощів праці, задоволення своїм правильним та потрібним місцем у житті.

 

 

 

 

 

 

Мета: 

формувати в учнів старших класів свідоме ставлен­ня до вибору майбутньої професії, навчати аргу­ментовано відстоювати власну думку; розвивати мислення; виховувати в учнів впевненість, культуру спілкування, повагу до думки співбесідника.

Обладнання:   

   портрет Сократа.

Коментар:    

для проведення заходу учитель заздалегідь про­понує учням письмово відповісти на запитання «Як ти плануєш побудувати своє жит­тя?». До проведення заходу учитель залучає учнів-читців (три особи).

Хід ВС:

На класній дошці прилаштовано портрет Сократа, над ним написано тему заходу. Парти у класі розставлені пів­колом.

Сьогодні ми зібрались для Сократівської бесіди, основні умови якої — думка, слово і логіка.

Багато століть тому відомий мислитель Сократ збирав своїх учнів, щоби разом обговорити різні проблеми. Говори­ли переважно учні, Сократ же ставив їм запитання і поєд­нував думки логічними зв'язками. Чого прагнув великий учитель і філософ? Навчити своїх учнів розмірковувати і висловлювати правдиві, справедливі і розумні думки.

От і ми спробуємо стати учнями славетного мислителя. Але перед тим, як розпочати Сократівську бесіду, давайте визна­чимо її правила. (Підходить до дошки, записує правила.)

Правила сократівської бесіди:

1.   Не можу мовчати.

2.   Поважаю співбесідника.

3.   Платон мені друг, але істина дорожча.

4.   Заговори, щоб я тебе почув.

Сократівська бесіда передбачає діалог. Тож будьте готові швидко відповідати на запитання.

Розпочнемо бесіду з розминки, мета якої — активізувати думки. Відповідати на запитання серйозно не обов'язково, відповіді можуть бути і жартівливі. Але участь у розминці мають взяти усі присутні. До речі, така форма бесіди нази­вається рондо.

Запитання до учнів.

Учитель ставить запитання. На кожне запитання учні відповідають по черзі.

 1. Який у тебе зараз настрій?
 2. Який у тебе настрій зазвичай?
 3. З якими людьми тобі приємніше спілкуватись?
 4. Як ти гадаєш, чим будеш займатися, наприклад, через п'ять (десять) років?

Дякуємо. Тепер, коли ми трохи звикли до ролі співбесід­ників, перейдемо до обговорення основної теми, заради якої ми зібралися.

Ви розумієте, що шкільні  роки пролетять швидко . І наступить час, коли не школі, не вчителям і навіть не нашим батькам, а саме вам потрібно визначити свій подальший життєвий шлях, зробити вибір долі і нести відповідальність за цей вибір. Вам самим доведеться шукати відповіді на запитан­ня, які поставить нам життя.

Кілька днів тому вам було запропоновано відповісти на запитання: «Як ти плануєш побудувати своє життя?». Га­даю, вам буде цікаво дізнатись, як на нього відповіли друзі і однокласники.

Творче завдання «Твої плани на майбутнє».

Усі учні класу по черзі зачитують свої відповіді на за­питання.

Слово вчителя.

Давайте спробуємо узагальнити ваші думки. Кожен із вас мріє про цікаве, яскраве і благополучне майбутнє, ко­жен прагне визначити сенс свого життя.

Запитання до учнів.

- Скажіть, будь-ласка, що вам потрібно для того, щоб ви вважали своє життя яскравим?

  Узагальнюючи ваші висловлювання, можна зробити ви­сновок, що основними складовими яскравого, змістовного життя є: по-перше, трудова діяльність, що приносить ма­теріальне і моральне задоволення; по-друге, друзі, любов, родина і, по-третє, повноцінний відпочинок.

Отже, ці три фактори ви вважаєте найбільш важливими для себе. Сьогодні ми поговоримо із вами про ваші майбутні професії.

Бесіда.

Чарльз Дарвін свого часу сказав: «Якщо ви вдало оберете труд і докладете до нього душу, то щастя саме знайде вас».

 1. Чи згодні ви із цим висловом? Які аргументи «за» або «проти» можете навести?
 2. Якій справі збираєтесь присвятити себе після закінчен­ня школи? '
 3. Чим будете керуватися, обираючи фах (здібностями та зацікавленістю, матеріальними можливостями, престижем, родинною традицією)?
 4. Так чи інакше, але вам самим обирати справу, якій присвятите життя.
 5. Як ви гадаєте, друзі, якими якостями має володіти лю­дина, щоб досягти успіху у роботі? (Учні висловлюють влас­ні думки щодо запитання, ведучі узагальнюють відповіді записують   на   дошці:   «Талант»,   «Цілеспрямованість», «Працелюбність».)

Ось які складові успіху ми із вами визначили (показує на дошку). А тепер цікаво дізнатись, що ці складові оз­начають для вас. (Учні класу по черзі дають визначення поняттям «талант», «цілеспрямованість» та «працелюб­ність».}

А от які визначення цим поняттям дали відомі письменники та мислителі.

Талант

 • «Талант розвивається із почуття любові до справи, мож­ливо навіть, що талант — у суті своїй — і є любов до справи, до процесу роботи.» (М. Горький.)
 • «Головна ознака таланту — це коли людина знає, чого бажає.» (В. Ключевський.)
 • «Талант — це перед усім цілеспрямована воля до пере­моги.» (Л. Леонов.)
 • «Не буває двох талантів: один для життя, другий для творчості. Одного достатньо і на те і на інше. І можна бути упевненим: якщо цього таланту вистачило лише на штучне творіння, несправжнє, то і життя йому було під силу лише пусте і нікчемне.» (А. Камю.)

Цілеспрямованість

 • «Жодне діло не можна зробити добре, якщо не відомо, чого хочеш досягти.» (О. Макаренко.)
 • «Май мету усього життя, мету для відомої епохи тво­го життя, мету для відомого часу, мету для року, для мі­сяця, для тижня, для дня і для години, для хвилини.» (Л. Толстой.)
 • «Якщо ти прямуєш до мети і будеш дорогою зупинятися, щоб жбурляти камінням у будь-яку собаку, що гавкає на тебе, то ніколи не дістанешся своєї мети.» (Ф. Достоєвський.)
 • «Коли у людини з'являється якась життєва мета, час не уповільнює свій біг, а прискорює.» (А. Риваоль.)
 • «Прямувати до мети усе життя можна лише у тому ви­падку, якщо вона постійно відсувається.» (Е. Лец.)

Працелюбність

 • «Я взагалі не вірю в одну рятувальну силу таланту без копіткої роботи. І після успіхів, достатніх для того, щоб запаморочити голову найстійкішій молодій людині, я про­довжував навчатися у кого лише було можна, і працював, працював, працював.» (Ф. Шаляпін.)
 • «Коли людина працелюбна, то і земля не лінується.» (Китайська мудрість.)
 • «Люди середніх здібностей можуть досягати майже над­звичайних результатів лише завдяки цілеспрямованій і дов­готривалій працелюбності.» (С. Смайлс.)
 • «Працелюбність властива людині, чиє серце не дозволяє отримувати засоби і зручності життя за рахунок праці та щедрості інших.» (/. Барроу.)

Зверніть, будь-ласка, увагу на ці слова: визначити власну долю, зрозуміти себе, свої зацікавленості, залишитися відда­ним своїй меті і праці — це найбільше щастя для людини.

Визначити мету усього життя — завдання не з легких. Для цього, напевне, спочатку потрібно відповісти на запи­тання: «Що я робитиму найближчим часом?» Відповідь на нього і буде першим кроком до цієї мети.

Запитання до учнів.

Скажіть, досягти якої мети ви прагнете нині?

Слово вчителя.

Юність — пора мрій та сподівань. Добре, якщо ці чу­дові можливості залишаться із вами на усе життя. Але, як правило, у реальному житті нас спіткають розчарування, невдачі. Це може торкнутись і обраного життєвого шля­ху — професії, яка, на вашу думку, мала розкрити вашу особистість і ваші здібності. Справа, що спершу, у мріях, здавалась цікавою, приємною І тому простою, раптом пере­твориться на копіткий щоденний і подекуди тяжкий труд. Тож треба бути готовим, щоб прийняти труднощі і вдруге відчути, що обрана професія — дійсно ваша доля.

Скажіть, будь-ласка, ким ви переважно відчуваєте себе ужитті: оптимістами чи песимістами.

Гра «Оптиміст і песиміст».

У грі беруть участь усі учні класу. Спочатку із числа учнів учитель обирає п'ятьох суддів (хлопців та дівчат, які протягом заходу показали себе найбільш розміркованими, практичними і незалежними особистостями).

Учитель пропонує для обговорення наступну ситуацію:

«Учень N дуже захоплюється культурою та історією Японії. Загалом йому цікаво усе, що пов'язане з цією краї­ною, він мріє поступити до престижного університету на факультет сходознавства. Але, по закінченню школи, учень не може здійснити свою мрію: державний конкурс дуже великий, а на контрактне навчання у родини не вистачає коштів. У решті-решт N вимушений поступити до техніч­ного вузу.»

Завдання гри — обидві групи мають визначити позитив­ні (оптимісти) і негативні (песимісти) сторони цієї ситуації. Судді мають оцінити усі наведені доводи.

Перемагає група учнів, яка виявилась переконливішою. Можливе і зарахування нічиєї.

У грі ми переконались, що у будь-якій ситуації можна віднайти і позитивні, і негативні моменти. Отже, важливо визначитись, який бік прийнятний саме для вас, зрозуміти,  що поразка чи перемога залежить насамперед від того, як поставитись до даної ситуації.

З цього приводу дуже корисно згадати слова російсь­кого мовознавця Дмитра Лихачова: «Нас цікавить, якими рисами має володіти випускник? Розміркованим оптиміз­мом. Він має уміти з готовністю і гідністю переносити усі життєві труднощі, без яких не прожити і без яких, у решті-решт, життя було б порожнє».

Тож знову ми повернулись до того, що справу нашого життя визначають наші особисті якості.

7. Мій портрету променях сонця

Намалюйте сонце. У центрі сонячного кола напишіть своє ім'я або намалюйте свій портрет. Потім уздовж променів укажіть усі свої перева­ги, все найкраще, що ви можете про себе сказати. Постарайтеся, щоб було якнайбільше людей!

Потім усе прочитайте. Хто хоче ще щось додати, каже про це, тобто додає промені.

Виступ учнів-читців. 1-й  учень

Ти маєш пам'ятати, що від того

Іржавіє і лист новий заліза,

Що не знаходять діла жодного для нього,

І в сирості лежить він некорисний.

Душі людській — важкіше набагато:

Пороки потайні й пороки явні

До серця стежку пролягають — їх багато,

Запам'ятай із них хоч три принаймні:

По-перше — заздрість.

Знищ її, неправу,

Й навчись по правді цінувать людей,

Цінити їхню вдачу, успіх, славу,

Не слухай заздрості лихих речей.

2-й  учень

По-друге — злість.

Біжи від неї, друже.

Сій доброту. Живи з повагою, обачно,

Себе суди, якщо когось осудиш,

Пробач комусь, якщо собі пробачив.

В пориві злому, в рішенні крутому

Утримайся і гніву не показуй.

Не спричини образи випадково,

Якщо ж спричиниш — вибачайсь одразу.

3-й  учень

І третє — то коріння багатьох незгод,

Що безліч особистостей калічить,—

Лінь. Це ганебніший у всі віки порок,

Тож потурати ліні нам не личить.

 Не у пустому лежанні щоденнім,

А в святі світлого, корисного труда

Шукай свій смисл, працюй завжди натхненно,

Щоб розквітала доля молода.

Заключне слово вчителя.

Сьогодні, друзі, ми поставили перед собою важливі за­питання: як визначитись щодо майбутньої професії? Як не помилитись у цьому життєво важливому виборі? Що стане запорукою нашого успіху у професійній сфері?

Сподіваюсь, що Сократівська бесіда допомогла вам у по­шуку відповідей на ці запитання, а закінчити нашу зустріч хочеться словами наших поетів, Василя Симоненка і Мак­сима Рильського:

Є тисячі доріг, мільйон стежинок.

Є тисячі ланів, але один лиш мій.

Ми працю любимо, що в творчість перейшла

І музику палку, що ніжно серце тисне.

У щастя людського два рівних є крила:

Троянди й виноград, красиве і корисне.

 

 

 

 

Мета:

Навчальна:

 • формувати пізнавальну спрямованість учнів; ознайомити учнів з проф. інформаційними матеріалами, необхідними для формування у них знань про світ професій;
 • формувати в учнів позитивне ставлення та готовність до свідомого вибору професії;
 • виявити здібності учнів до запропонованих професій;
 • виявити знання учнів з історії України, народознавства та усної народної творчості;
 • сприяти професійному самовизначенню старшокласників.

Розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, пізнавальні інтереси старшокласників.

Виховна: виховувати інтерес до професії дизайнера та художника-модельєра.

Актова зала оформлена плакатами з висловами про працю, її значення, людей праці.

Члени журі – ЗДВР, вчитель трудового навчання, учитель образотворчого мистецтва, креслення, президент ШДГО «Олімпія»..

І ведучий. У світі тисячі професій! Як зорієнтуватись у такій їх кількості? Як обрати серед них ту, з якої розпочнеться ваш трудовий шлях? Відомий український філософ  Григорій Сковорода радив іти за покликом серця й обирати  „сродну” працю, бо тільки вона може зробити „потрібне неважким, а важке непотрібним”.

ІІ ведучий. Зробити правильний вибір – значить, знайти своє місце в житті. За роки навчання в школі ви маєте змогу ознайомитися з окремими професіями на класних годинах, уроках трудового навчання, відвідуючи предметні гуртки. Сьогодні до переліку вже відомих вам професій ми додамо ще п’ять найпопулярніших. А щоб ви отримали повну інформацію про професії, влаштуємо конкурс між командами, які будуть захищати „обраний фах”.

І ведучий. На сцену запрошуються команди.

І конкурс. „Емблема”.  Команди повинні намалювати емблему та розкрити зміст зображеного на ній. Максимальна оцінка за конкурс – 3 бали.

ІІ ведучий. Відбулося перше знайомство з командами, з їх емблемми дізналися, якими принципами керуються у своїй роботі.

 І ведучий. А тепер нам слід дізнатися більше про те, як виглядають ці професії в історичному розрізі та на сучасному етапі свого розвитку.

ІІ конкурс. „Захист професії”. Цей конкурс є домашньою заготовкою учнів. Кожна команда у довільній формі повинна розповісти про історію формування і розвитку професії та її актуальність на сучасному етапі життя. Максимальна оцінка за конкурс – 5 балів.

5-А «Військовослужбовець»;

5-Б «Програмісти»;

6-А «Технологи харчових виробництв»;

6-Б «Інженери-будівельники»;

6-В «Дизайнери офісів та інтерєрів».                     

І ведучий. Ми переконались у тому, що професії мають давнє походження і тривалу історію розвитку – їх породило вічне прагнення людини до прекрасного і бажання вдосконалювати себе й навколишній світ. А найголовніше – вони дуже популярні й актуальні у наш час.

ІІ ведучий. Проте кваліфікований фахівець повинен володіти усіма необхідними знаннями для якісного виконання своєї роботи. Тож давайте перевіримо, чи достатньо знань учасників нашого конкурсу для оволодіння професією. Оголошується третій конкурс – вікторина.

ІІІ конкурс. Вікторина”. Всім командам по черзі ставлять  питання, які стосуються професії. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом.

 

■ Лікар, сталевар, будівельник - це... Відповідь: Професії.

■ Хто навчає школярів основ різних наук? Відповідь: Вчитель.

■ Хто головний на кораблі? Відповідь: Капітан.

■ Хто допомагає зберегти здоров'я домашнім тваринам? Відповідь: Ветеринар.

■ Хто головний чоловік у лісі? Відповідь: Лісник.

■ Хто пише музику? Відповідь: Композитор.

■ Хто виконує твори (твори) композитора? Відповідь: Музикант.

■ Хто керує літаком: піднімає його в повітря, веде за потрібним курсом, приземлює на аеродромі? Відповідь: Льотчик.

■ Хто пише книжки? Відповідь: Письменник.

■ Хто намагається зробити будівлі не схожими один на одного? Відповідь: Архітектор.

■ Хто першим дізнається всі новини і приносить їх в редакцію? Відповідь: Журналіст.

■ Кому в роботі потрібні пензлі, фарби і мольберт? Відповідь: Художник.

■ Яка професія найбільш героїчна? Відповідь: Військовий.

■ Хто видобуває з-під землі кам'яне вугілля? Відповідь: Шахтар.

■ Як називають кухаря на кораблі? Відповідь: Кок.

■ Хто вміє робити нове взуття і лагодити стару? Відповідь: Швець.

■ Хто все життя вчиться: збирає всі знання про те, що відбувається навколо, шукає невідоме і незрозуміле? Відповідь: Вчений.

■ Хто вступає в бій з вогнем? Відповідь: Пожежний.

■ Хто водить відвідувачів по залах музею, розповідає про експонати? Відповідь: Екскурсовод.

■ Хто приводить в порядок музейні дивини? Відповідь: Реставратор.

■ Хто допоможе знайти потрібну книгу? Відповідь: Бібліотекар.

■ Хто вивчає, що відбувається з різними живими істотами, коли навколо них змінюється повітря або вода, з'являється зайвий шум або яскраве світло? Відповідь: Еколог.

■ Хто на верстаті робить з тоненьких ниток красиві полотна - тканини? Відповідь: Ткач.

■ Як називають людину, який придумав (винайшов) щось нове, раніше невідоме? Відповідь: Винахідник.

■ Хто шиє одяг для дітей і дорослих? Відповідь: Кравець.

■ Хто робить цвяхи, підкови та інші речі з розігрітого металу? Відповідь: Коваль.

■ Хто виплавляє метал? Відповідь: Металург.

■ Будинку протікає кран: хто його полагодить? Відповідь: Сантехнік.

■ Хто працює з холодним металом? Відповідь: Слюсар.

■ Що за будинок без меблів? А хто її робить? Відповідь: Столяр.

■ Ким працював Пєчкін з книги про дядька Федора? Відповідь: Листоноша.

■ Завдяки його майстерності на сцені оживають улюблені герої. Відповідь: Актор.

■ Хто готує до роботи в театрі і цирку звірів і птахів? Відповідь: Дресирувальник.

■ Хто подорожує по різних місцях і вивчає надра землі? Відповідь: Геолог.

■ Хто все знає про роботу різних машин і створює нові машини? Відповідь: Інженер-Механік.

■ Хто допомагає людям інших професій управляти технікою? Відповідь: Інженер.

 • Як називається особлива шпилька з широкою шляпкою для прикріплення паперу? (Кнопка)
 • Назвіть відомих вам модельєрів. (Коко Шанель…)
 • Як називається лінійка для накреслення кривих ліній? (Лекало)
 • Назвіть основну лінію в геометрії. (Пряма)
 • Де з’явилися перші меблі для сидіння? (У Стародавньому Єгипті)
 • Як називається схематичне зображення моделі? (Ескіз)
 • Як називається фарба для креслення? (Туш)
 • Як називається чітке окреслення об’ємного предмета? (Силует)
 • Металевий папір (Фольга)
 • Як називається процес розробки проекту і виготовлення зразка моделі виробу? (Моделювання)
 • Геометричне тіло, яке за формою нагадує рятувальний круг. (Тор)
 • Назвіть не менше трьох видів натуральних тканин. (Льон, шовк, бавовна)                       

ІІ ведучий Наші учасники – всебічно розвинені особистості. І це продемонструє літературний конкурс.

V. „Літературний конкурс”. Команди отримують письмове завдання скласти прислів’я про працю за опорними словами та відгадати загадки. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

 1.   Завдання для команд…………
  •     Складіть прислів’я за такими опорними словами: труд – плід, робити – говорити, віл – комар, діло – гави.
  •     Відгадайте загадки про знаряддя праці:
   1. Трави наїлася – зуби затупила, піску вхопила – зуби погострила. (Коса).
   2. Сам худ, а голова з пуд. (Молоток).
   3. Вовк залізний, хвіст конопляний. (Голка з ниткою).
   4. Ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай. (Плуг)
 2.   Завдання для команд…………
  •     Складіть прислів’я за такими опорними словами: крик – робота, годувати – марнувати, піт – охота, мука – наука.
  •     Відгадайте загадки про знаряддя праці:
 1. Швидко гризе, мало жує, сама не ковтає. (Пилка).
 2. Хто трьома зубами сіно їсть? (Вила).
 3. На березі сиджу, крізь клен гляджу, діда за бороду скубу. (Гребінь, днище і пряжа).
 4. Із кінця колодочка, а на кінці гостре. (Ніж).

І ведучий Учасники нашого конкурсу -  надзвичайно обдаровані учні. Вони без жодного слова можуть розказати вам не тільки про свою професію, але й про багато інших…

VI. „Конкурс пантоміми”. Один учасник від кожної команди витягує заздалегідь підготовану членами іншої команди картку із завданням показати засобами пантоміми певну професію. Кожна правильно вгадана професія оцінюється 1 балом.

Завдання для команд.

Показати засобами пантоміми професію:

 • художника,
 • вчителя,
 • прибиральниця,
 • лікаря,
 • спортсмен.

І ведучий. Вибираючи собі професію, не забувайте, що авторитет людини визначається не посадою і характером праці, а ставленням до праці та її результатів.

ІІ ведучий. А тепер слово надається членам почесного журі. (Підбиття підсумків конкурсів. Нагородження переможців).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 3

«Онлайн тестування на визначення здiбностей до того чи iншого виду дiяльностi»

Тест "моя майбутня професiя"

 

 

 

1. Робота, пов'язана з обліком і контролем, - це досить нудно.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Немає

2. Я віддам перевагу займатися фінансовими операціями, а не, наприклад, музикою.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Немає

3. Неможливо точно розрахувати, скільки часу піде на дорогу до роботи, принаймні, мені.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Немає

4. Я часто ризикую.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

5. Мене дратує безлад.

1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

6. Я охоче почитав (а) би на дозвіллі про останні досягнення в різних галузях науки.

1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

7. Записи, які я роблю, не дуже добре структуровані й організовані.

1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

8. Я волію розумно розподіляти гроші, а не витрачати все відразу.

1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

9. У мене спостерігається, швидше, робочий безлад на столі, ніж розташування речей по акуратним «стопочку».
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

10. Мене приваблює робота, де необхідно діяти згідно інструкції або чітко заданому алгоритму.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

11. Якщо б я щось збирав (а), я б постарався (ась) упорядкувати колекцію, все розкласти по татусям і поличках.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

12. Терпіти не можу наводити порядок і систематизувати що б то не було.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

13. Мені подобається працювати на комп'ютері - оформляти або просто набирати тексти, робити розрахунки.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

14. Перш ніж діяти, треба продумати всі деталі.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

15. На мій погляд, графіки і таблиці - дуже зручний і інформативний спосіб надання інформації.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

16. Мені подобаються ігри, в яких я можу точно розрахувати шанси на успіх і зробити обережний, але точний хід.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

17. При вивченні іноземної мови я волію починати з граматики, а не отримувати розмовний досвід без знання граматичних основ.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

18. Стикаючись з якоюсь проблемою, я намагаюся всебічно її вивчити (ознайомитися з відповідною літературою, пошукати потрібну інформацію в Інтернеті, поговорити з фахівцями).
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

19. Якщо я висловлюю свої думки на папері, мені важливіше ...
1. Логічність тексту
2. Важко відповісти
3. Образність викладу

20. У мене є щоденник, в який я записую важливу інформацію на декілька днів вперед.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

21. Я із задоволенням дивлюся новини політики та економіки.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

22. Я б хотів (а), щоб моя майбутня професія
1. Забезпечувала мене потрібної порцією адреналіну
2. Важко відповісти
3. Давала б мені відчуття спокою і надійності

23. Я доробляю роботу в останній момент.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

24. Взявши книгу, я завжди ставлю її на місце.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

25. Коли я лягаю спати, то вже напевно знаю, що буду робити завтра.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

26. В своїх словах і вчинках я слідую прислів'ї «Сім разів відміряй, один - відріж».
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

27. Перед відповідальними справами я завжди складаю план їх виконання.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

28. Після вечірки миття посуду я відкладаю до ранку.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

29. Я серйозно ставлюся до свого здоров'я.
1. Так
2. Важко відповісти
3. Немає

30. Коли в мене щось не виходить, я ...
1. Терпляче намагаюся знайти рішення
2. Важко відповісти
3. Починаю нервувати і злитися

Для обробки результатів тестування скористайтеся наведеною таблицею.

У стовпцях наведені номери питань (від 1 до 30), у рядках - варіанти відповідей (перший, другий і третій). У клітках таблиці - бал, який нараховується за вибір відповідного варіанта для кожного питання. Підрахуйте кількість набраних вами балів (максимальна кількість - 60; мінімальна - 0 балів).

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 Відповідь 1

 0

 2

 0

 0

 2

 2

 0

 2

 0

 2

 2

 0

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 Відповідь 2 

1 

 1

 

1 

 1

 1

 1

 1

 1

1 

1 

 1

1 

1 

 1

 1

1 

 1

 1

 Відповідь 3 

2 

 0

 2

 2

 0

0 

2 

 0

 2

 0

 0

2 

0 

 0

 0

 0

0 

0 

0 

 

 

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 Відповідь 1

 2

 2

 0

 0

 2

 2

 2

 2

 0

 2

 2

 Відповідь 2

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 Відповідь 3 

 0

 0

 2

 2

 0

 0

 0

 0

 2

 0

 0

Від 49 до 60 балів

Ви показали високий інтерес до знакових систем - це умовні знаки, цифри, коди, природні та штучні мови. Ви могли б знайти себе в професіях, пов'язаних зі створенням й оформленням документів (на рідній або іноземній мові), діловодством, аналізом текстів й їхнім перетворенням, перекодуванням (коректор, секретар-референт, технічний редактор, митний декларатор, архіваріус, нотаріус); числами, кількісними співвідношеннями (економіст, програміст, бухгалтер, статистик, демограф, математик), системами умовних знаків, схематичними відображеннями об'єктів (кресляр, картограф). Вам цікава гадана багатьма нудною й монотонною робота з паперами, цифрами, буквами, документами й т.п. - організація, упорядкування, аналіз, контроль й ін. Ви приймаєте рішення, ретельно розглянувши ситуацію й зваживши альтернативи, що робить вас незамінним у бізнесі, керуванні, науках. Однак з вашим самоконтролем, вам не вистачає безпосередності (і навіть імпульсивності), необхідної представникам сфери мистецтва. Крім того, можуть виникати труднощі через невміння розслаблюватися, тому вам варто розвивати гнучкість у поводженні, уміння змінювати свої плани при необхідності, не жадати від себе й навколишніх бездоганності.

Від 37 до 48 балів

Ви показали підвищений інтерес до знакових систем - це умовні знаки, цифри, коди, природні й штучні мови. Ви могли б знайти себе в професіях, пов'язаних зі створенням й оформленням текстів (на рідній або іноземній мові), діловодством, аналізом текстів й їхнім перетворенням, перекодуванням (коректор, секретар-референт, технічний редактор, митний декларатор, архіваріус, нотаріус); числами, кількісними співвідношеннями (економіст, програміст, бухгалтер, статистик, демограф, математик), системами умовних знаків, схематичними відображеннями об'єктів (кресляр, картограф). Пам’ятайте, що робота зі знаковими системами жадає від людини здатності до абстрактного мислення, тривалого й стійкого зосередження уваги, посидючості. Крім того, при наявності інших, більш виражених інтересів, робота зі знаковими системами може бути лише частиною іншої, основної професії (наприклад, активне використання іноземних мов, ведення документації, розрахунки - у роботі менеджера, юриста, фінансиста, журналіста).

Від 25 до 36 балів

Ви показали деякий інтерес до знакових систем. Цей інтерес поєднує професії, пов'язані з текстами (упорядкування, ведення записів, пошук, аналіз і переробка інформації, накопичення й зберігання різного роду відомостей) або цифрами, формулами, таблицями, кресленнями, схемами (кодування, схематизація, розрахунки). Ви здатні акуратно й точно виконувати роботу, при необхідності - дисципліновані, оперативні. Але при цьому зберігаєте гнучкість і мобільність. Головне - це ваше терпиме відношення до гаданої багатьма нудної й монотонної роботи з паперами, цифрами, текстами, документами. Але цей інтерес не настільки великий, щоб однозначно замикати себе у світ знаків. Подумайте, можливо, знакові системи "сухуваті" для вас? При виборі професії рекомендуємо вам орієнтуватися на інші, більш яскраво виражені у вас інтереси.

Від 13 до 24 балів

Вам не особливо цікаво те, що припускає роботу з документами, знаками, цифрами, текстами, паперами. Швидше за все, ви відноситеся до людей більш-менш творчих, не люблячих роботу за алгоритмом, монотонну, пов'язану з "сидінням на одному місці", канцелярську роботу, розрахунки. Бажано не вибирати посад, де з Вас будуть вимагати жорсткого дотримання термінів здачі робіт, де необхідно чітке виконання інструкцій, де передбачається робота з архівами, базами даних, безліччю інформації у вигляді схем, креслень, каталогів. Ті сфери, де потрібна точність, оперативність, акуратність, дисциплінованість, відповідальність (інженер, юрист, економіст, програміст), швидше за все, здадуться вам сухими, нудними й зажадають великої напруги. Ваша схильність до імпровізації, нестандартності, нерегламентованості може бути доречна для представників творчих професій, діячів сфери мистецтв, а також при роботі в умовах невизначеності, частих відряджень і т.д. (продюсування, реклама, дизайн, психологія, журналістика й т.д.).

Від 0 до 12 балів

Вам зовсім нецікаво все, що припускає роботу з документами, знаками, цифрами, текстами, паперами. Ви більше цінуєте в житті сюрпризи й імпровізацію. Швидше за все, ви відноситеся до людей творчих, що ненавидять роботу за алгоритмом, монотонну, пов'язану з "сидінням на одному місці". Вам навряд чи підійдуть ті посади, де з вас будуть вимагати жорсткого дотримання термінів, де необхідне чітке виконання інструкцій, де передбачається робота з архівами, базами даних. Ваша схильність до імпровізації, нестандартності, нерегламентованості може бути доречна для представників творчих професій, а також при роботі в умовах невизначеності, частих відряджень і т.д. (продюсування, реклама, дизайн, психологія, журналістика й т.д.). Однак ви не завжди можете змусити себе робити те, що "треба", замість того, що "хочеться". Це може створити складнощі при працевлаштуванні, адже практично будь-яка робота припускає правила й зобов'язання. Рекомендуємо вам розвивати в собі вольові якості, уміння планувати, дисциплінованість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 4

Розробка та розповсюдження буклетiв:

1. «Найпоширенiшi професiї України»

2. Побiлка дерев. Для чого це потрiбно?

«Знати повиннi дорослi i дiти»

 

 

Крок 5

Реклама проекту

та публікації

у ЗМІ;

 

 

 

 

 

 

Крок 6

Побілка дерев

у шкільному саду;

 

 

 

 

 

Правильний догляд за плодовими деревами – запорука їхнього здоров'я, довголіття, рясного і якісного врожаю.

Навіщо білити дерева?

Якщо осіння побілка виконується для того, щоб не допустити утворення взимку в корі дерев і чагарників тріщин, морозобоїн та знищити хвороботворні мікроорганізми і шкідників, що зібралися перезимувати в корі, то побілка дерев навесні здійснюється для захисту їхніх штамбів і скелетних гілок від опіків, оскільки в цей час сонце дуже активне, а на рослинах ще немає листя, яке могло би захистити кору від перегріву. Окрім того, побілка навесні є профілактичним заходом від збудників хвороб і шкідників, яким усе-таки вдалося пережити зиму в тріщинах кори й верхньому шарі ґрунту. Саме тому дерева білять мінімум двічі на рік – восени та навесні.

Коли білити  дерева?

Восени.

http://nov-gimnazia.at.ua/--2016-2017--/kviteni/IMG_9679.jpgНайважливішою вважається осіння побілка яблунь, вишень, слив и груш – без цієї процедури плодоносники можуть не тільки втратити декоративність, а й загинути, оскільки різкі перепади температур в осінньо-зимовий період можуть призвести до сильних пошкоджень кори. Білити плодові дерева потрібно в жовтні або листопаді, перед самим початком заморозків. Якщо процес пройде успішно, ваш сад буде захищений від морозів, утворення криги на стовбурах і від голодних зайців, що поїдають кору.

Навесні.

Весняну побілку здійснюють у лютому або на початку березня: в цейhttp://nov-gimnazia.at.ua/--2016-2017--/kviteni/IMG_9677.jpg час стовбури дерев можуть нагріватися вдень до 11 ºC, а це провокує надто ранній початок сокоруху. А нічні температури в кінці зими і на початку весни можуть опускатися до -10 ºC, і це призводить до замерзання соку, розриву тканин і утворенню морозобоїн. Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву й не дозволяє деревам невчасно прокинутися.

Правила побілки дерев

Перший етап - ручне очищення стовбура і гілок.

У вологу погоду очищаємо стовбур і підстави нижніх скелетних гілок від мохів та лишайників, старої відшарувалася кори. Робимо це руками в садових матер'яних рукавичках. Ніяких пластикових і, тим більше, металевих скребків, щіток, мочалок і тому подібного застосовувати не можна - вони дуже сильно травмують кору, замість користі завдасте шкоди рослині. Щоб очистити тріщинки і поглиблення, скористайтеся дерев'яним ножем або просто загостреною скіпочкою. Очищаючи кору, ви видаляєте частину залишків замовити шкідників, збудників хвороб. Всі счіщенное підлягає спаленню.

Другий етап - дезінфекція кори. Проводити дезинфікуючу обробку найкраще в суху погоду і коли мине загроза дощів, інакше вся робота піде нанівець. Користуватися можна 3-5%-ним (300-500 г на 10 л води) розчином мідного купоросу і іншими медьсодержащімі препаратами - бордоською сумішшю, ХОМом, оксихом, Абігапік. Проводять обприскування кори стовбура і гілок так, щоб розчин не тік по корі потоками. Від такої обробки користі мало, більше шкоди. Обприскування потрібно провести мелкодисперсное, тобто крапельки розчину повинні бути дрібними, огортаючи кору туманом і просто осідаючи на ній.

Третій етап - забивання ран. Для цього є маса рецептів різноманітних замазок. Глиняна балакуха. Це відома з давніх часів і з успіхом застосовується замазка. Використовують глину в чистому вигляді або в суміші з вапном, гноєм, мідним купоросом. Розводять її до консистенції густої сметани. Наприклад: на 200 глини додають 100 г коров'ячого гною і трохи дрібно нарізаної соломи. Все це розводять у воді до консистенції сметани. Така суміш добре виконує свої захисні функції, довго не розтріскується, не кришиться.

Основне правило побілки дерева!

Не потрібна побілка молодим деревам з гладкою корою. Вона дійсно може закупорити пори і заподіяти їм шкоду. Можна не білити дерева, якщо вдало проведена осіння побілка та її складові не змилися з дерева снігом і опадами. Це відбувається нечасто, однак буває. У такому випадку дерево залишається частково захищеним і може обійтися без побілки.

Крок 7

Прибирання закріпленої території

 у міському парку;

 

 

 

 

 

 

http://nov-gimnazia.at.ua/--2016-2017--/kviteni/8WDe6GphZ1I.jpgДякуємо вам за перемогу

У місті Новоселиця 11 квітня 2017року учні 5-Б класу Новоселицької гімназії разом з класним керівником  Кіркою С.В. та вчителем предмету «Захист Вітчизни» Чеканом А.С. взяли участь у проведені благоустрію території пам’ятнику воїнам, які загинули в роки Другої світової війни. Так вони віддячили їм за життя, яке було віддане ними заради нашого майбутнього.

Учні працювали завзято і дружньо, адже так приємно, коли довкілля сяє чистотою і охайністю. Тож давайте не смітити і підтримувати належний порядок!

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

П.І.Б.

Креативність

Активність

Тудолюбивість

Всього балів

1

Бельчук Василь

1

1

5

7

2

Божик Володимир

3

3

5

11

3

Вакарчук Іванна

4

2

5

11

4

Гиза Євгеній

1

2

2

5

5

Грубницька Юлія

1

1

5

7

6

Довгей Денис

2

3

5

10

7

Дуда Марія

1

1

5

7

8

Єфтеній Тетяна

4

3

5

12

9

Запаранюк Анастасія

2

3

5

10

10

Маковей Артем

3

1

5

9

11

Єсипчук Олександра

3

3

5

11

12

Миглей Олена

4

3

5

12

13

Макарець Андрій

1

1

1

3

14

Падурару Дмитро

3

2

5

10

15

Перерва Михайло

3

2

2

7

16

Полішевський Андрій

4

1

5

10

17

Рабер Єлизавета

4

2

2

8

18

Ротар Анастасія

4

3

4

11

19

Сіма Валентин

3

1

1

5

20

Сланіна Іван

3

1

5

9

21

Собко Денис

3

1

1

5

22

Топало Олександр

1

1

5

7

23

Цвинда Максим

3

3

5

11

24

Шуманська Дарія

1

1

5

7

25

Юрнюк Богдана

1

2

5

8

Аналіз

Проект 5-Б класу відповідає темі, актуальний на сучасному етапі. Учні класу при виборі теми та мети проекту керувались тим, що саме вивчаючи попит ринку праці та на власній трудовій діяльності зможуть відчути та зрозуміти важливість трудового виховання.

Мети було досягнуто на високому рівні.

  Цікавим та нестандартним було те, що діти не об’єднувались в творчі групи а колективно виконували покроково виконували всі заздалегідь поставлені перед ними завдання.

 Учнями було упорядковано та розповсюджено підчас рекламної акції буклети:

«Найпоширеніші професії України»;

«Побілка дерев. Для чого це потрібно. Знати повинні дорослі та діти»;

 

 

 

docx
Додано
3 січня 2019
Переглядів
1171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку