Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Практична робота. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду

Про матеріал
Цілі:  навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі;  розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;  виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.
Перегляд файлу

Практична робота №1.  Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду.

Цілі:

  •                   навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі;
  •                   розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
  •                   виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: MS Excel

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Самостійне повторення матеріалу (на повторення відводиться 5 хвилин)

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні у нас практична робота по вивченому раніше матеріалу.

IV. Виконання практичної роботи

Завдання №1

Виконати на аркуші паперу

Обчисліть довжину двійкового коду деякого тексту за умови, що символи тексту закодовані з використанням таблиці кодів символів Windows-1251. У тексті 32 сторінки, кожна сторінка містить 48 рядків, у кожному рядку в середньому 56 символів. Виразіть довжину двійкового коду цього тексту цілим числом у найбільших можливих одиницях.

Завдання №2

Визначте, використовуючи текстовий редактор Блокнот, довжину двійкового коду повідомлення«Учні 8 класу відвідали 19 липня музей імені Тараса Шевченка» за умови, що повідомлення закодоване з використанням таблиці кодів символів:

а) Windows-1251;

б) Юнікод.

Збережіть текстові документи з повідомленням у файлах за адресою Робочий стіл – 8 клас – Практичні – Практична №1 – Ваше прізвище та ім’я з іменами файлів Windows.txt та Юнікод.txt

Завдання №3

Заповніть у табличному процесорі таблицю «8 Клас – Практична №1», яка знаходиться на робочому столі. Збережіть результат у створеній раніше своїй папці і з іменем Практична №1.xlsx

V. Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VІ. Домашнє завдання

Повторити раніше вивчений матеріал

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Код — це система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук, зображення, жести тощо.{35758 FB7-9 AC5-4552-8 A53-C91805 E547 FA}Назва. Умовне позначення. Співвідношення з іншими одиницями. Байт. Байт1 Байт = 23 біт = 8 біт. Кілобайт. Кбайт (Кб)1 Кб = 210 Байт = 1024 Байт. Мегабайт. Мбайт (Мб)1 Мб = 210 Кб = 1024 Кб. Гігабайт. Гбайт (Гб)1 Гб = 210 Мб = 1024 Мб. Терабайт. Тбайт (Тб)1 Тб = 210 ГБ = 1024 Гб. КОІ8-UWindows-1251 Довжина коду кожного символу — 1 байт. Довжина коду кожного символу — 2 байти.

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Ти дізнаєшся: Кодування даних

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. ПРАКТИЧНА РОБОТА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИДВІЙКОВОГО КОДУ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

Номер слайду 5

як визначати довжину двійкового коду текстового повідомлення. У папці Прізвище Ім’я створи папку Практична робота 1 Під час виконання практичних завдань пам’ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Кодування даних. Розв’язуємо Кодування повідомлень Текст. Двійкове кодування1. Довжина двійкового коду тексту, набраного на комп’ютері з використанням кодування Unicode (кожний символ кодується 16 бітами), — 4 Кб. Визначте кількість символів у тексті. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 1 у папці Практична робота 1 власної структури папок (1 бал)6. Довжина двійкового коду повідомлення становить 0,3 Мб. Виразіть це значення в кілобайтах (1 бал).

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Кодування даних. Кодування повідомлень Текст. Двійкове кодування2. Автоматичний пристрій здійснив перекодування інформаційного повідомлення українською мовою, спочатку записаного в 16-бітному коді Unicode, у 8-бітне кодування Windows-1251, при цьому довжина двійкового коду повідомлення становила 60 байт. Визначте довжину двійкового коду повідомлення до перекодування. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 2 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).3. Повідомлення займає 3 сторінки й має довжину двійкового коду 7950 байт. Визначте, скільки рядків на сторінці, якщо в кожному рядку 25 символів і використане кодування Unicode. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 3 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).5. Повідомлення, набране на комп’ютері з використанням системи кодування Windows-1251, містить 1536 символів. Визначте довжину двійкового коду повідомлення в кілобайтах (2 бали). Розв’язуємо

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Кодування даних. Кодування повідомлень Текст. Двійкове кодування4. Подайте текст «Любіть Україну, як сонце, любіть!» у вигляді коду, використовуючи таблицю кодів міжнародного стандарту Unicode. Таблицю кодів знайдіть в Інтернеті. Результат подайте у вигляді текстового документа і збережіть у файлі Завдання 4 в папці Практична робота 1 власної структури папок (3 бали).7. Знайдіть орієнтовну довжину двійкового коду завдань практичної роботи. Подайте отримане значення в різних одиницях вимірювання (3 бали). Розв’язуємо

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Повторити §1 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик §1 і §2 Заповнити словничок Двійковий код, біт, байт, кілобайт, мегабайт…

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Працюємо за комп’ютером

Перегляд файлуДвійкове кодування

Кодування повідомленьó Текст

Розв’язуємо

2.                Автоматичний пристрій здійснив перекодування інформаційного повідомлення українською мовою, спочатку записаного в 16-бітному коді Unicode, у 8-бітне кодування Windows-1251, при цьому довжина двійкового коду повідомлення становила 60 байт. Визначте довжину двійкового коду повідомлення до перекодування. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 2 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).

3.                Повідомлення займає 3 сторінки й має довжину двійкового коду 7950 байт. Визначте, скільки рядків на сторінці, якщо в кожному рядку 25 символів і використане кодування Unicode. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 3 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).

5. Повідомлення, набране на комп’ютері з використанням системи кодування Windows1251, містить 1536 символів. Визначте довжину двійкового коду повідомлення в кілобайтах (2 бали).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. ПРАКТИЧНА РОБОТА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИДВІЙКОВОГО КОДУ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

Номер слайду 2

як визначати довжину двійкового коду текстового повідомлення. У папці Прізвище Ім’я створи папку Практична робота 1 Під час виконання практичних завдань пам’ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Код — це система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук, зображення, жести тощо.{35758 FB7-9 AC5-4552-8 A53-C91805 E547 FA}Назва. Умовне позначення. Співвідношення з іншими одиницями. Байт. Байт1 Байт = 23 біт = 8 біт. Кілобайт. Кбайт (Кб)1 Кб = 210 Байт = 1024 Байт. Мегабайт. Мбайт (Мб)1 Мб = 210 Кб = 1024 Кб. Гігабайт. Гбайт (Гб)1 Гб = 210 Мб = 1024 Мб. Терабайт. Тбайт (Тб)1 Тб = 210 ГБ = 1024 Гб. КОІ8-UWindows-1251 Довжина коду кожного символу — 1 байт. Довжина коду кожного символу — 2 байти.

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Кодування даних. Розв’язуємо Кодування повідомлень Текст. Двійкове кодування1. Довжина двійкового коду тексту, набраного на комп’ютері з використанням кодування Unicode (кожний символ кодується 16 бітами), — 4 Кб. Визначте кількість символів у тексті. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 1 у папці Практична робота 1 власної структури папок (1 бал)6. Довжина двійкового коду повідомлення становить 0,3 Мб. Виразіть це значення в кілобайтах (1 бал).

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Кодування даних. Кодування повідомлень Текст. Двійкове кодування2. Автоматичний пристрій здійснив перекодування інформаційного повідомлення українською мовою, спочатку записаного в 16-бітному коді Unicode, у 8-бітне кодування Windows-1251, при цьому довжина двійкового коду повідомлення становила 60 байт. Визначте довжину двійкового коду повідомлення до перекодування. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 2 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).3. Повідомлення займає 3 сторінки й має довжину двійкового коду 7950 байт. Визначте, скільки рядків на сторінці, якщо в кожному рядку 25 символів і використане кодування Unicode. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 3 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).5. Повідомлення, набране на комп’ютері з використанням системи кодування Windows-1251, містить 1536 символів. Визначте довжину двійкового коду повідомлення в кілобайтах (2 бали). Розв’язуємо

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Кодування даних. Кодування повідомлень Текст. Двійкове кодування4. Подайте текст «Любіть Україну, як сонце, любіть!» у вигляді коду, використовуючи таблицю кодів міжнародного стандарту Unicode. Таблицю кодів знайдіть в Інтернеті. Результат подайте у вигляді текстового документа і збережіть у файлі Завдання 4 в папці Практична робота 1 власної структури папок (3 бали).7. Знайдіть орієнтовну довжину двійкового коду завдань практичної роботи. Подайте отримане значення в різних одиницях вимірювання (3 бали). Розв’язуємо

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Повторити §1 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик §1 і §2 Заповнити словничок Двійковий код, біт, байт, кілобайт, мегабайт…

Перегляд файлу

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ДВІЙКОВОГО КОДУ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

  1.              Довжина двійкового коду тексту, набраного на комп’ютері з використанням кодування Unicode (кожний символ кодується 16 бітами), — 4 Кб. Визначте кількість символів у тексті. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 1 у папці Практична робота 1 власної структури папок (1 бал).
  2.              Автоматичний пристрій здійснив перекодування інформаційного повідомлення українською мовою, спочатку записаного в 16-бітному коді Unicode, у 8-бітне кодування Windows-1251, при цьому довжина двійкового коду повідомлення становила 60 байт. Визначте довжину двійкового коду повідомлення до перекодування. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 2 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).
  3.              Повідомлення займає 3 сторінки й має довжину двійкового коду 7950 байт. Визначте, скільки рядків на сторінці, якщо в кожному рядку 25 символів і використане кодування Unicode. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 3 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).
  4.              Подайте текст «Любіть Україну, як сонце, любіть!» у вигляді коду, використовуючи таблицю кодів міжнародного стандарту Unicode. Таблицю кодів знайдіть в Інтернеті. Результат подайте у вигляді текстового документа і збережіть у файлі Завдання 4 в папці Практична робота 1 власної структури папок (3 бали).
  5.              Повідомлення, набране на комп’ютері з використанням системи кодування Windows-1251, містить 1536 символів. Визначте довжину двійкового коду повідомлення в кілобайтах (2 бали).
  6.              Довжина двійкового коду повідомлення становить 0,3 Мб. Виразіть це значення в кілобайтах (1 бал).
  7.              Знайдіть орієнтовну довжину двійкового коду завдань практичної роботи. Подайте отримане значення в різних одиницях вимірювання (3 бали).
Перегляд файлу

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ДВІЙКОВОГО КОДУ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

1.                Довжина двійкового коду тексту, набраного на комп’ютері з використанням кодування Unicode (кожний символ кодується 16 бітами), — 4 Кб. Визначте кількість символів у тексті. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 1 у папці Практична робота 1 власної структури папок (1 бал).

2.                Автоматичний пристрій здійснив перекодування інформаційного повідомлення українською мовою, спочатку записаного в 16-бітному коді Unicode, у 8-бітне кодування Windows-1251, при цьому довжина двійкового коду повідомлення становила 60 байт. Визначте довжину двійкового коду повідомлення до перекодування. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 2 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).

3.                Повідомлення займає 3 сторінки й має довжину двійкового коду 7950 байт. Визначте, скільки рядків на сторінці, якщо в кожному рядку 25 символів і використане кодування Unicode. Для розв’язування задачі складіть електронну таблицю, обчислення виконайте за допомогою формул. Результат збережіть у файлі з іменем Завдання 3 в папці Практична робота 1 власної структури папок (2 бали).

4.                Подайте текст «Любіть Україну, як сонце, любіть!» у вигляді коду, використовуючи таблицю кодів міжнародного стандарту Unicode. Таблицю кодів знайдіть в Інтернеті. Результат подайте у вигляді текстового документа і збережіть у файлі Завдання 4 в папці Практична робота 1 власної структури папок (3 бали).

5.                Повідомлення, набране на комп’ютері з використанням системи кодування Windows-1251, містить 1536 символів. Визначте довжину двійкового коду повідомлення в кілобайтах (2 бали).

6.                Довжина двійкового коду повідомлення становить 0,3 Мб. Виразіть це значення в кілобайтах (1 бал).

7.                Знайдіть орієнтовну довжину двійкового коду завдань практичної роботи.

Подайте отримане значення в різних одиницях вимірювання (3 бали).

zip
Додано
17 липня 2019
Переглядів
780
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку