Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Практична робота: Складання порівняльної характеристики природних зон України.

Про матеріал

Урок на загальну тему «Краса + мода + стиль»

Географія, 8 клас (Україна у світі: природа, населення)

Де кращий відпочинок?

Практична робота: Складання порівняльної характеристики природних зон України.

Перегляд файлу

 

 

 

 

Урок на загальну тему  «Краса + мода + стиль»

Географія, 8 клас

(Україна у світі: природа, населення)

Де кращий відпочинок?

Практична робота: Складання порівняльної характеристики природних зон України.

 

 

 

 

 

Паламарчук І.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова група: учні 8 класу

Тривалість: 45 хвилин

Мета:

 • формувати знання про красу природи України, дати уявлення про її соціальні й екологічні проблеми;
 • розвивати готовність до співробітництва, вміння виділяти головне, творчі здібності, вільне спілкування, вміння користуватися різними джерелами знань, висловлювати свою точку зору й аргументовано її захищати;
 • готувати до виконання різних соціальних ролей, виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони;
 • пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті;
 • дотримується правил безпечної поведінки в природі

розуміє

 • наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів;
 • висловлює судження про природно-ресурсний потенціал природних комплексів;
 • відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, Україні

може

 • знаходити і показувати на картах різних масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку;
 • характеризувати рівнинні, лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;
 • аналізувати карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості;
 • усвідомлювати необхідність дбайливого ставлення до довкілля як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини;
 • виявляти готовність до розв’язання проблем, пов’язаних із станом довкілля;
 • розуміти рекреаційне значення природних комплексів.

Методи і техніки:

дослідницький

частково-пошуковий

робота з різними джерелами знань

дискусія

Обладнання:

Додаткові джерела інформації

Атласи

Ватман, маркери, клей, ножиці, картинки різних природних зон, роздруківки з інтернету

Допоміжні матеріали:

Додаток 1.  Таблиця   Порівняльна характеристика природних зон України

Додаток 2.  Правила ведення дискусії

Додаток 3. Завдання для команд

Додаток 4. Основні критерії для ухвалення рішення

Додаток 5. Довідковий матеріал «Цікаві історико-культурні та природні об’єкти України»

 

 

 

 

 

Хід уроку:

1. Повідомте учням мету уроку - сформувати знання про красу природи України, дати уявлення про її соціальні й екологічні проблеми. На попередніх уроках вивчались  ландшафти України. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність.  Використання та охорона рівнинних ландшафтів. 

2. Запропонуйте учням стати учасниками дискусії. Поясніть, що дискусія дає навички доброго спілкування – слухання, аргументації, представлення доказів і презентації власної позиції. Темою дискусії буде характеристика природних зон України.

3. Поділіть клас на 4 групи і скажіть, щоб кожна група зайняла місця за своїми столами. Кожна група обирає конверт в якому отримує завдання. Три групи будуть представляти окрему природну зону, а четверта група виступить в ролі  експертів-інвесторів.

4. Кожна група на основі відомих знань, фактів, явищ, закономірностей про природні зони України повинна підготувати проект можливостей використання природних умов з рекреаційною метою. Свої дослідження необхідно представити експертній групі.

5. Перед початком гри вчитель і експертна група чітко визначають поставлені перед групами завдання, на які необхідно звернути особливу увагу:

 • сприятливі природні умови (клімат, рельєф, рослинний світ)
 • наявна інфраструктура (дороги, готелі, бази відпочинку)
 • цікаві природні та історико-культурні об’єкти (їх доступність)

6. Попросіть учнів, щоб вони підготувались до гри. Нагадайте правила ведення дискусії, культури спілкування. На обговорення проектів групам відводиться 25 хвилин, після чого кожна група представляє свій проект і намагається його відстояти, довести експертам переваги того чи іншого проекту.

7. Група експертів повинна уважно вислухати аргументи кожної групи та оцінити їх. Основними критеріями під час ухвалення рішення щодо розвитку відпочинку в тій чи іншій природній зоні можуть бути такі:

 • сприятливі природні умови (клімат, рельєф, рослинний світ)
 • наявна інфраструктура (дороги, готелі, бази відпочинку)
 • цікаві природні та історико-культурні об’єкти (їх доступність)

8. Під час обговорення проектів має відбутися порівняння на альтернативній основі, необхідно обрати найкращу зону для відпочинку.

9. Запропонуйте експертам оголосити своє рішення щодо проектів та прокоментувати їх. Якщо буде потрібно, можете висловити свою думку щодо вибраних проектів.

10. Підведіть підсумок уроку, запитайте учнів, що виявилось для них найскладнішим у грі, а що було приємним. Заохочуйте їх поділитися своїми думками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Таблиця   Порівняльна характеристика природних зон України

 

 

План характеристики

Природні зони

лісова

лісостепова

степова

1

Фізико-географічне положення

 

 

 

2

Будова земної кори та рельєф:

Тектонічні структури

Форми рельєфу

Корисні копалини

 

 

 

3

Кліматичні умови:

Кліматичний пояс, область

Середньо січнева температура

Середньо липнева температура

Річна кількість опадів

Зволоження

Несприятливі погодні явища

 

 

 

4

Води суходолу:

Річки

Озера

Болота

Штучні водойми

 

 

 

5

Ґрунти:

Зональні

Азональні

 

 

 

6

Рослинний покрив

 

 

 

7

Тваринний світ

 

 

 

8

Природне районування

 

 

 

9

Охорона ландшафтів:

Біосферні заповідники

Природні заповідники

Національні природні парки

 

 

 

10

Наявна рекреаційна інфраструктура

 

 

 

11

Цікаві природні та історико-культурні об’єкти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

Правила ведення дискусії

Дискусіяформа колективного обговорення, мета якої – виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити.

За нормами етикету дискусія не повинна тривати більше, ніж 3 год, оскільки зловживання часом призводить до втоми учасників дискусії, до їхнього роздратування і неприйняття всього, що відбувається довкола. Дуже важливим у дискусії є дотримання часового регламенту: повідомлення 15-20 хв, виступ 3-5 хв.

 

Основні правила ведення дискусії:

1. Відверто висловлювати думки.

2. Поважати точки зору всіх членів дискусії.

3. Слухати інших, не перебиваючи.

4. Не говорити занадто довго та занадто часто.

5. Водночас має говорити лише одна особа.

6. Дотримуватися позитивних ідей та стосунків.

7. Не критикувати себе та інших.

8. Незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути направленні на конкретну особу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

Завдання для команд

Лісова зона

На основі відомих вам знань, фактів, явищ, закономірностей про природні зони України обґрунтуйте можливість використання їх з рекреаційною метою. Свої дослідження представте експертній комісії.

Зверніть увагу на красу природи, моду на «зелений туризм» (екологічність) та стиль відпочинку українців.

Лісостепова зона

На основі відомих вам знань, фактів, явищ, закономірностей про природні зони України обґрунтуйте можливість використання їх з рекреаційною метою. Свої дослідження представте експертній комісії.

Зверніть увагу на красу природи, моду на «зелений туризм» (екологічність) та стиль відпочинку українців.

Степова зона

На основі відомих вам знань, фактів, явищ, закономірностей про природні зони України обґрунтуйте можливість використання їх з рекреаційною метою. Свої дослідження представте експертній комісії.

Зверніть увагу на красу природи, моду на «зелений туризм» (екологічність) та стиль відпочинку українців.

Група експертів

Група експертів повинна уважно вислухати аргументи кожної групи та оцінити їх. Основними критеріями під час ухвалення рішення щодо розвитку відпочинку в тій чи іншій природній зоні можуть бути такі:

 • сприятливі природні умови (клімат, рельєф, рослинний світ)
 • наявна інфраструктура (дороги, готелі, бази відпочинку)
 • цікаві природні та історико-культурні об’єкти (їх доступність)

 

 

 

Додаток 4.

Основні критерії для ухвалення рішення

гратка прийняття рішень

 

1

2

3

сума

сприятливі природні умови (клімат, рельєф, рослинний світ)

 

 

 

 

наявна інфраструктура (дороги, готелі, бази відпочинку)

 

 

 

 

цікаві природні та історико-культурні об’єкти (їх доступність)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5.

Довідковий матеріал «Цікаві історико-культурні та природні об’єкти України»

Дунайський біосферний заповідник На території Дунайського біосферного заповідника в Одеській області знаходиться легендарна українська Венеція – містечко Вилкове на воді. Побут місцевих жителів тут немислимий без човна. Їх не здивуєш повінню, але й увагою туристів теж. Ви немов потрапляєте в інший світ: канали, озера, острови в руслі Дунаю, чудові зарості водних лілій і дивовижні мешканці дикої природи. Тут водиться більше 250 видів пернатих, серед яких пелікани і фламінго. Популярністю серед туристів користується екскурсія до нульового кілометра – туди, де Дунай впадає в Чорне море.

Як дістатися: з Одеси до Вилкова ходить автобус або з екскурсією. Д

е зупинитися: у Вилкові є готелі, бази відпочинку, гостьові будинки.

Кінбурнська коса Заповідне місце в Миколаївській області з кришталево чистою водою і первозданною природою дозволить вам забути шум великих міст, усамітнитися і відволіктися від повсякденних думок. Кінбурнська коса – це справжній рай для інтровертів. У травні тут цвітуть цілі поля водяних орхідей. А влітку ви зможете сповна насолодитися сонцем і морем.  Однією з головних визначних пам'яток Кінбурнського півострова є реліктовий Волижин ліс – залишок лісів давньої країни Гілеї.

Як дістатися: автобусом з Миколаєва, з Очакова можна дістатися катером.

Де зупинитися: вибір житла невеликий – є кемпінг, парочка готелів, бази відпочинку, скромні умови запропонують місцеві жителі.

Асканійський степ Незайманий, неораний степ з корінними мешканцями дикої природи зберігся в заповіднику «Асканія-Нова». Сюди їдуть, щоб побачити зебр, бізонів, коней Пржевальського та інших звірів. Але сам по собі степ з його унікальним рослинним світом здатен закохати і заворожити. Особливо красивий він наприкінці травня і на початку червня, коли цвіте ковила, і все навколо немов струмує срібними хвилями.

Як дістатися: з Херсона (150 км) ходять автобуси.

Де зупинитися: найближчий до заповідника готель – «Канна» в селищі Асканія-Нова, в Херсоні великий вибір варіантів розміщення.

Острів Джарилгач Найбільший за площею острів в Україні приваблює своєю безлюдністю, чистою прозорою морською водою і піщаними берегами. Джарилгач – це заповідне місце, тут гніздиться безліч птахів, а дельфіни не бояться людей. Якщо прогулятися вглиб острова, то, можливо, пощастить зустріти ланей, оленів і навіть муфлонів. Кого на острові дійсно багато, так це диких кабанів: відпочиваючим іноді доводиться відлякувати їх від наметів, плескаючи в долоні.

Як дістатися: катером зі Скадовська.

Де зупинитися: в наметі, своєму або напрокат. Хоча острів і безлюдний, пропонують тури в наметове містечко, і навіть організовують харчування.

 Бирючий острів Заповідний рай для тварин, птахів і людей, які люблять усамітнення, – це острів Бирючий поблизу Кирилівки. Якщо точніше, то це не острів, а півострів – південна частина Федотової коси, куди можна потрапити і по суші, але по дуже поганій дорозі. Бирючий – територія Азово-Сиваського національного природного парку. Самостійна вилазка на Бирючий проблематична, але можлива.

Як дістатися: краще своїм транспортом із Степка.

Де зупинитися: хоч місце і безлюдне, тут є турбази та котеджі, наприклад, база «Золотий берег».

Мальовничі каньйони Річка серед скельних берегів – поєднання двох стихій породжує воістину неземну красу каньйонів. Дністровський каньйон Береги річки Дністер, що бере початок у передгір'ях Карпат, утворюють одне із семи чудес України – Дністровський каньйон. Його протяжність близько 250 кілометрів. Цей каньйон перший за величиною в Україні і один з найбільших у Європі. На його берегах є все: велетенські дубові ліси, печери, водоспади, скельні храми, руїни фортець. Популярні сплави по Дністру – вони дають можливість відчути міць, велич і неперевершену красу каньйону.

Як дістатися: слід спочатку визначитися, яку ділянку ви маєте намір подивитися. Прогулянкові маршрути на катерах пропонують із сіл Велика Слобідка, Врублівці, Устя. Дістатися до них можна з Кам'янця-Подільського.

Де зупинитися: в перерахованих вище селах є турбази.

Буцький каньйон У Черкаській області, на річці Гірський Тікич біля села Буки, є справжній рай для альпіністів – Буцький каньйон. Але і тим, хто не захоплюється екстримом, буде цікаво поглянути на химерні скелясті береги, що місцями нагадують профілі застиглих велетнів. Цим скелями понад два мільярди років. Тут колись була перша в Україні ГЕС, зараз вона не працює, але її гребля утворила штучний водоспад.

Як дістатися: з Києва до села Буки можна доїхати автобусом, у Житомирській області добиратися з Жашкова до Бук.

Де зупинитися: популярний відпочинок з наметами біля каньйону.

 Актівський і Арбузинський каньйони Окрасою Національного парку «Бузький гард» на Миколаївщині можна назвати Актівський і Арбузинський каньйони. Іноді тутешній рельєф порівнюють з каньйонами Північної Америки. На поверхню виходять скельні породи, яким понад 4 мільярди років. Актівський каньйон з його стрімкими скелями ще називають Долиною Диявола. Береги Арбузинського каньйону не такі круті, але не менш мальовничі: камені вкриті різнокольоровими лишайниками. Побачити одразу обидва каньйони можна зі скельного майданчика «Пуп землі»

 Як дістатися: їхати від Миколаєва до Вознесенська (трохи більше години автобусом) і звідти до села Трикрати.

Де зупинитися: в Миколаєві є варіанти розміщення готелів до хостелів.

 Кам'яні чудеса Природа буває такою винахідливою, що її творіння часом межують з містикою. І недарма вважаються місцями сили. «Кам'яна могила» Чи можете ви уявити, що в Україні є місце, древніше за Стоунхендж і єгипетські піраміди? Принаймні, так говорять вчені про унікальний геологічний пам'ятник у Запорізькій області, що називається «Кам'яна могила». Це місце сили служило храмом нашим предкам, тут знайшли написи, що датуються 24–20 століттями до нашої ери.  Тепер тут Національний історико-архітектурний заповідник.

Як дістатися: з Мелітополя маршруткою до села Мирне.

Де зупинитися: в Мелітополі нескладно визначитися з житлом.

Кам'яне село Геологічний заказник «Кам'яне село» в Житомирській області називають одним з найбільш містичних місць в Україні. Величезні валуни, порослі мохом, нагадують будинки і навіть «вулицю» – звідси і назва заказника. Одна з легенд говорить, що кам'яні брили в урочищі – сліди битви Бога і Сатани. Вчені ж вважають, що химерні валуни залишив льодовик.

Як дістатися: поїздом або маршруткою до райцентру Олевськ, звідти маршруткою до села Рудня-Замисловецька, далі пішки. Або з Олевська на таксі прямо до «Кам'яного села».

Де зупинитися: в Олевську можна знайти міні-готель або зупинитися в Коростені (близько 100 км від Олевська).

Базальтові стовпи Геологічну пам'ятку природи на Рівненщині ще називають «чорним золотом». Багатогранні колони з базальту вражають геометричною досконалістю і монументальністю. Тут розміщено базальтове родовище, ведеться розробка.  Частина кар'єрів затоплена – утворилися мальовничі озера, що надають додаткової чарівності місцевості.

Як дістатися: маршруткою з Рівного до села Базальтове, звідти пішки.

Де зупинитися: туристи їдуть відпочивати з наметами.

 Загадкові печери Печери зберігають під землею таємниці тисячоліть, і лише частина з них розкрита і розвідана. Ласкаво просимо в підземний світ! Печера Оптимістична У Тернопільській області знаходиться найдовша к світі гіпсова печера – Оптимістична. Загальна протяжність її розгалужених ходів – понад 250 км, і спелеологи відкривають все нові гілки лабіринтів. Це справжній музей природи з химерними галереями, гротами, підземними озерами, сталактитами. Пропонуються маршрути різного ступеня складності – від двогодинних ознайомлювальних до багатогодинних екстремальних. Один з найпопулярніших і найкрасивіших районів – «Радіо Люкс» з унікальними геліктитами.

Як дістатися: вхід до печери знаходиться біля села Королівка, до якого можна дістатися автобусом з райцентру Борщів на Тернопільщині.

 Де зупинитися: біля печери є спелеохостел на 30 туристів.

Печера Кришталева У Тернопільській області варто відвідати ще одну гіпсову печеру – Кришталеву. Вона отримала свою назву, завдяки тому, що її стіни і стеля усіяні білими, рожевими і жовтими кристалами гіпсу, що часом складаються в дивовижні візерунки. Протяжність печери – 23 км, екскурсійний маршрут – 2,5 км.

Як дістатися: до села Кривче з райцентру Борщів.

Де зупинитися: варіант розміщення підшукайте для себе в Тернополі.

 Чудеса рослинного світу Можливо, про ці пам'ятки ви не знали, і тоді, тим більше, вони вас здивують. Дуб Чемпіон Чи знаєте ви, де росте найстаріший дуб в Україні? У селі Стужиця на Закарпатті. Вік цього велетня понад 1300 років, недарма його назвали Чемпіоном. У 2010 році цей дуб визнаний Національним деревом України. Його висота – 30 м, окружність стовбура – 9,1 м. У Стужиці зростає і Дідо-дуб (вік 1100–1200 років), який вважають сином дуба-Чемпіона.

Як дістатися: від Ужгорода до Стужиці краще їхати своїм транспортом (півтори години на автомобілі).

 Де зупинитися: в Ужгороді ви можете вибрати житло з понад 50 варіантів.

Яблуня-колонія На Сумщині в селі Кролевець є яблуня, яка нагадує прадерево з фентезі «Аватар». Це ботанічна пам'ятка природи: з одного боку, це цілий яблуневий сад – 15 дерев, і в той же час одна яблуня, вік якої близько 200 років. Секрет у тому, що гілки дерева пускали коріння, щоб вижити. Наукового пояснення цьому феномену не знайшли.

Як дістатися: до Кролевця із Сум можна автобусом (більше 5 годин) або поїздом (близько 4 годин) Де зупинитися: в Сумах ви без зусиль підберете готель.

Тюльпанова долина під Львовом За 40 кілометрів від Львова на околиці села Надітичі навесні розквітає унікальна тюльпанова долина. Вона не така відома, як долина нарцисів, але не менш цікава. Такого ви не побачите і в Голландії – тут ростуть дикі тюльпани, занесені до Червоної книги. Квітка називається рябчик шаховий. Побачити диво можна наприкінці квітня – на початку травня.

Як дістатися: зі Львова до Надітичів краще їхати особистим транспортом або з екскурсією.

Де зупинитися: апартаменти, готелі та хостели Львова чекають туристів, у нашому каталозі понад 1200 варіантів.

Олешківські піски Єдина пустеля в Україні – Олешківські піски – знаходиться на Херсонщині. Тут справжній пустельний ландшафт – піщані бархани, рідкісна рослинність. Пісок може прогріватися до 75 градусів. Якщо вже ви вирішили поглянути на пустелю, вирушайте навесні, коли не так спекотно. Але будьте обережні: водяться змії та отруйні павуки. Щоб зупинити пустелю, в цій місцевості садили ліси.  В Олешківські піски пропонують екскурсії.

 Як дістатися: маршруткою можна доїхати з Херсона до міста Олешки, там сісти на маршрутку або автобус у Раденськ або Великі Копані.

Де зупинитися: в Херсоні великий вибір житла на будь-який гаманець.

Тунель кохання Це місце в невеликому містечку Клевань на Рівненщині називають найромантичнішим в Україні. Сюди їдуть для того, щоб зробити милі фото і загадати бажання, вірячи, що вони збудуться. Зелений тунель, сплітаючись, утворили гілки дерев над залізничною лінією. Свого часу гілка вела до військового заводу, а дерева висадили для маскування, а потім перестали обрізати. І тільки поїзд обламував гілки.

 Як дістатися: найкраще особистим транспортом з Рівного (23 км). Можна автобусом Рівне – Луцьк, вийти в Клевані, але до тунелю ще 7 км пішки.

Де зупинитися: готелі Рівного завжди раді прийняти туристів.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
22 листопада 2020
Переглядів
423
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку