Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Практичні роботи "Екологія"

Про матеріал
Практичні роботи з екології для учнів 11 класів. Учні виконують завдання, які спрямовані на розвиток мислення. Вони мають аналізувати, порівнювати, робити висновки.
Перегляд файлу

Практична робота 2

Тема:   Порівняння обсягів і структури забруднення міст України

Мета:  визначити ступінь забруднення міст України; зробити висновки про ступінь забруднення свого міста; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, творчо розв’язувати поставлені завдання; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Обладнання: інструктивні картки, дидактичний матеріал, картосхема «Викиди   шкідливих речовин в атмосферне повітря», карта України.

Хід роботи

 1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом.
 2. Ознайомтесь з картосхемою «Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря».
 3. Визначте рівень забруднення вашої області та порівняйте із сусідніми.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. За допомогою таблиці, визначте найтиповіші екологічні проблеми, характерні для  більшості  населених  пунктів  України,  запишіть  їх 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте рівень забруднення свого міста.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Порівняйте показники міст(на вибір) за всіма критеріями і зробіть висновок.

Критерії

Назва міста

 

 

 

Економічно-георгафічний регіон

 

 

 

 

Кількість населення

 

 

 

Характерні види промисловості

 

 

 

 

Види забруднень

 

 

 

 

 

Об’єкти забруднень

(ґрунти, річки, атмосфера та ін.)

 

 

 

 

Стан захворюваності населення (високий, низький).

 

 

 

 

 

7.Висновок

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Теоретичні відомості

 

Air_Pollution_UkraineРезультат пошуку зображень за запитом "діаграма забруднення міст україни"

 

 

 

Екологічні проблеми міст

Назва

міста

 

                                                             Основні джерела забруднення

1

Кам’янець-Подільський

Серйозні екологічні проблеми в місті пов’язані з роботою одного із великих в Україні цементних заводів, а також із підприємствами машинобудування, металообробки, легкої, деревообробної та харчової промисловості, виробництвом будматеріалів

 

2

Київ

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря (до 70%) є автомобільний транспорт. Негативний вплив на стан атмосферного повітря чинить розташований порівняно неподалік від центральної частини міста аеропорт «Жуляни», що становить також джерело підвищеного шумового впливу. Різкий негативний вплив на загальну екологічну обстановку міста та прилеглих територій спричинила катастрофа на Чорнобильській АЕС, яка розташована на відстані 80 км від північної околиці міста.

3

Харків

Важливою екологічною проблемою є розміщення побутових і виробничих відходів. Існуючі звалища давно переповнені. Із збільшенням відстані вивозу відходів усе частіше спостерігається їх викидання з автомобілів у не відведених місцях. Однією з найактуальніших проблем Харківської області є забруднення водних об’єктів зливовими та стічними водами за рахунок скидання з очисних споруд у поверхні водойми забруднених стічних вод категорій «без очистки» та «недостатньо очищених» унаслідок незадовільного технічного стану споруд очистки стоків, порушення технологічних регламентів очистки та знезараження вод.

 

4

Запоріжжя

Над ним постійно нависає темно-фіолетовий серпанок смогу, що формується викидами промислових підприємств, сконцентрованих на порівняно невеликому просторі. Розвиток Запоріжжя складався так, що великі промислові підприємства опинялись у безпосередній близькості від житлової забудови. Багато житлових будинків розташовується в межах санітарно-захисних зон підприємств. Підприємства Запоріжжя скидають у Дніпро велику кількість неочищених та недостатньо очищених стічних вод. Загальноміські очисні споруди перевантажені. На промислових майданчиках з високою концентрацією токсичних речовин. Наявність Дніпровського водосховища в межах міста створює для Запоріжжя специфічні екологічні проблеми, пов’язані з підтопленням прилеглих територій

 

5

Донецьк

Над містом можна спостерігати палену смогу, що формується викидами промислових підприємств. Гострою проблемою міста є водо забезпечення. Із зростанням видобутку вугілля, інтенсивним розвитком підприємств металургійного, хімічного та машинобудівельних комплексів проблема водопостачання в Донбасі загострювалася ще гостріше. Забезпечити водою Донецьк та інші міста і населені пункти Донбасу можливо лише за рахунок надходження води по каналу Дніпро-Донбас. У той же час на багатьох підприємствах Донецької агломерації вода використовується вкрай нераціонально. У річки скидається велика кількість неочищених та недостатньо очищених стічних вод, які можна було б неодноразово використовувати в системах оборотного водопостачання.

 

6

Луцьк

В місті зосереджено багато промислових підприємств машинобудування та металообробки, хімічної, легкої та харчової промисловості, виробництво будматеріалів. Підприємства не оснащені надійними пило-газовловлювальними установками. У місті порівняно висока забрудненість атмосферного повітря. Має місце забруднення підземних вод нафтопродуктами в результаті витоку та розливу палива на військовій авіабазі в районі Луцька

7

Миколаїв

Великий центр суднобудування. Суднобудівні та судноремонтні підприємства розташовані безпосередньо в Бузькому лимані. Сюди ж скидаються стічні води міста та підприємств, розташованих вздовж узбережжя. Вода Бузького лиману має стійке забруднення від Миколаєва аж до впадання в Чорне море. Концентрації нафтопродуктів та органічних сполук перевищують допустимі норми в багато разів

 

8

Одеса

Забруднення морського середовища відбувається, в основному, у результаті скиду в море неочищених та недостатньо очищених стічних вод прибережних міст і в тому числі Одеси, а також забрудненого поверхневого стоку з міської території та території майданчиків. Потенційно небезпечним в екологічному сенсі об’єктом у цьому районі Одеський завод у порту Південний. Аварія на аміакопроводі може призвести до екологічного катастрофи на всьому побережжі. Введення в експлуатацію Одеського нафтового термінала, призначеного для прийняття та подальшого транспортування нафти, створює в цьому районі ще один об’єкт підвищеного екологічного контролю. Одеса – значний центр машинобудування, хімії та нафтохімії, переробки риби та сільськогосподарської продукції. Робота промислових підприємств формує високе техногенне навантаження на атмосферне повітря та пов’язана з утворенням великих об’ємів стічних вод.

9

Херсон

Суднобудівні та судноремонтні підприємства розташовані в Кошовій протоці, гідравлічно зв’язаній з Дніпром. Вода протоки вкрита товстим шаром нафтової плівки. У протоку потрапляють міські стічні води. Мають місце непоодинокі випуски виробничих стічних вод. Вода в нижній течії Дніпра забруднена багатьма токсичними речовинами, вміст яких перевищує гранично допустимі концентрації. До невирішених міських екологічних проблем Херсона слід віднести відсутність системи скиду, організованого відведення та очистки поверхневого стоку, що для міста, розташованого на крутому правобережному схилі Дніпра, є дуже актуальним

 

10

Севастополь

Справжнім лихом для морського середовища в районі Севастополя є відпрацьовані судна. Сотні великих та малих суден кинуті в прибережних водах Севастопольської, Південної та Балаклавської бухт. Інше лихо – доволі висока забрудненість моря навіть у районі міських пляжів. Особливо забруднена Балаклавська бухта, колись перлина цього району

 

11

Дніпро

 

Над ним постійно нависає смог, що формується викидами двох потужних металургійних, двох трубопрокатних, коксохімічного, шинного та лакофарбного заводів, а також великих машинобудівних підприємств. Підприємства Дніпра скидають у р, Дніпро значний об’єм неочищених та недостатньо очищених вод.

Серйозні екологічні проблеми виникають у Дніпрі у зв’язку з утилізацією та складуванням відходів металургійного, шинного, коксохімічного та хімічного виробництв. Частина побутових відходів утилізується на сміттєспалювальному заводі

 

 

 


Практична робота №1

Тема: Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи

Мета: визначити ступінь взаємодії людей та природи на різних етапах еволюції.

Хід роботи

 1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом.
 2. Оцініть характер впливу людини на природу в різні історичні періоди за шкалою від 1 до 10.
 3. Схарактеризуйте етапи взаємодії суспільства і природи. Заповніть таблицю. 

 

Назва періоду

Тривалість

періоду

Знаряддя

праці

Влив

на природу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Побудуйте діаграму, що ілюструє характер впливу на природу.

 

          Практична робота №3

 

Тема:Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву.

Мета: визначити стан ґрунтового покриву.

                                            Теоретичні відомості

 Ігнорування екологічної ємності та ерозійної стійкості ландшафтів під час їх використання, надмірна розораність території у багатьох регіонах країни призводять до деградації земель.

 До деградованих земель належать:

 • земельні ділянки, поверхня яких була порушена внаслідок землетрусу, зсувів, повеней, добування корисних копалин тощо;
 • земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами та ґрунтами.

 Ерозія   ґрунту – одна з причин зниження продуктивності земельних ресурсів, деградації агроландшафтів унаслідок зменшення запасів гумусу. Швидкість ерозії перевищує швидкість формування та відновлення ґрунту.

 Ерозія ґрунтів буває вітрова та водна. Вітрова ерозія ґрунтів – це видування або перенесення і відкладання найдрібніших часточок ґрунту вітром. Водна ерозія – це руйнування ґрунту під дією води. Вона буває поверхневою ( змив верхнього шару ґрунту під дією дощових крапель або талої води), лінійна (розмив ґрунту вглибину до утворення ярів) та струйчаста (утворення неглибоких пройомів).

 

Хід роботи

 

 1. Напишіть ознаки, за якими визначається еродованість ґрунтів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Складіть схему «Причини ерозії ґрунтів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Визначте заходи, що перешкоджають ерозії ґрунтів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Зробіть висновок

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота №4

Тема: Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет змінності їх ланок антропогенною діяльністю.

Мета: побудувати схеми коло обігу біогенних речовин та визначити зміни, які відбулися в них в результаті втручання невластивих для циклу речовин.

Хід роботи

1. Доповніть схему колообігу кисню, процеси позначте стрілками і підпишіть. Ті ланки, що можуть бути змінені антропогенною діяльністю людини, позначте іншим кольором.  

 

            2.Проілюструйте схемою колообіг води у біосфері.

            Укажіть ланки, що зазнають найбільшого  антропогенного впливу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Зробіть висновок

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота №5

Тема: Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні.

Мета: провести аналіз структури природокористування свого регіону та України в цілому, визначити її оптимальний варіант.

Хід роботи

1. Чи можна стверджувати, що для вашого регіону характерне раціональне природокористування? Відповідь поясніть.  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Запропонуйте оптимальний варіант структури природокористування в Україні. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   3.Визначте, які напрямки природокористування переважають у різних регіонах України.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  4.Висновки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота №6

Тема:Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України.

Мета: Схарактеризувати структуру заповідної мережі регіону, ознайомитися із положенням міжнародних та національних програм збереження біорізноманіття.

Теоретичні відомості

Основою стійкого існування екосистем є біологічне різноманіття. У 1992 році під егідою ООН у Ріо-де-Жанейро було прийнято міжнародну конвенцію про збереження біологічного різноманіття на землі, а в 1998 році – закон України пр. збереження біологічного різноманіття в країні. У 1995 у м. Софія Україна підписала Всеєвропейську стратегію збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На основі цієї концепції розроблена Національна програма збереження біологічного різноманіття до 2015 року, а також Програма розбудови екологічної мережі в Україні. Низка питань охорони природних середовищ існування рослин і тварин регулюються Земельним (1992 р.), Лісовим (1994 р.) і Водним (1995 р.) кодексами та Кодексом про надра (1994 р.).

 Хід роботи

 1. Ознайомтеся з Конвенцією ООН про охорону біорізноманіття, запишіть основні положення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

            2.Користуючись картою, зазначте в таблиці місце розташування та площу заповідників на території України.

Назва

Характеристика

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Практична робота №7

Тема: Аналіз співвідношення природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками.

Мета: визначити ландшафтно-екологічні пріоритети розвитку регіону, проаналізувати територіальну структуру місцевих геосистем на предмет її оптимальності.

Теоретичні відомості

При моделюванні екологічно оптимальної організації території виділяють дві групи територій:

1. Зони екологічно небезпечних  явищ, тобто антропогенні угіддя (центри індустріалізації, урбанізації, інтенсивної сільськогосподарської діяльності, транспортні магістралі з найбільш інтенсивним рухом).

2. Екологічно стабілізуючі площі, тобто природні угіддя (лісові масиви, болота, природні луки, водойми, заповідні об’єкти).

Хід роботи

 1. Схарактеризуйте територію своєї області. Всі дані занесіть в таблицю.

Характеристика території області

 

 

 

 

 

 

 

 

Угіддя району

Площа, %

Значення

екологічне

економічне

                                                        Природні

Лісові угіддя

 

 

 

Водні угіддя

 

 

 

Степи

 

 

 

Луки

 

 

 

Заповідні об’єкти

 

 

 

                                                             Антропогенні

Індустріальні центри

 

 

 

Убанізовані місця

 

 

 

Місця інтенсивної сільгоспдіяльності

 

 

 

Транспортні магістралі з найбільш інтенсивним рухом

 

 

 

 

 2. Запропонуйте шляхи оптимізації співвідношення природних і антропогенних угідь для вашого регіону.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Зробіть висновок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Картинки по запросу трафареты цветов 

docx
Пов’язані теми
Екологія, Розробки уроків
Додано
7 жовтня 2019
Переглядів
537
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку