24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Практичні роботи з інформатики для учнів 8 класу "розташування кнопок, полів і написів на формі та реалізація умовних конструкцій у cередовищі Lazarus."

Про матеріал
Тема: розташування кнопок, полів і написів на формі та реалізація умовних конструкцій у cередовищі Lazarus. Мета: навчити використовувати умовний оператор у cередовищі Lazarus.
Перегляд файлу

Розробка уроку — практичної роботи

Тема: розташування кнопок, полів і написів на формі та реалізація умовних конструкцій у cередовищі Lazarus.

Мета: навчити використовувати умовний оператор у cередовищі Lazarus.

Обладнання: ПК із встановленим ОС і середовищем програмування IDE Lazarus, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1.                     Організаційний момент.
 2.                     Актуалізація опорних знань.
 3.                     Вивчення нового матеріалу.
 4.                     Інструктаж з ТБ.
 5.                     Закріплення вивченого матеріалу.
 6.                     Підбиття підсумків уроку.
 7.                     Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

Мотивація навчання: урок присвячено програмуванню логічної іграшки. Цей гральний автомат загадує число і кожну спробу відгадати або підтверджує правильність вибору, або повідомляє, що загадане число більше (менше) від запропонованої відповіді. Такий тренер навчає логічно мислити і використовувати алгоритм бінарного пошуку (поділом навпіл діапазону можливих величин) для ефективного розв'язання і навчальних, і практичних задач.

2. Актуалізація опорних знань

 1.                     Що таке вказівка розгалуження?
 2.                     Як записати повну форму вказівки розгалуження?
 3.                     Як записати коротку форму вказівки розгалуження?
 4.                     Для чого використовують конструкцію begin ... end?

3. Вивчення нового матеріалу

Для вирішення нашої задачі скористаємося середовищем програмування IDE Lazarushttp://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image7.png, запуск якого призводить до появи на екрані монітора кількох вікон.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image2.png

Головне вікно
Верхню частину головного вікна поділяють на три функціональних блоки (див. малюнок знизу):

 • Головне меню (під рядком назви програмного вікна кнопки: Файл, Правка, Пошук і т.і.) для вказівок керування файлами, компіляцією, властивостями проекту, вікнами та вказівок налаштування середовища;
 • Панель інструментів (під рядком меню ліворуч), що надає швидкий доступ до основних вказівок головного меню;
 • Панель компонентів (під рядком меню праворуч закладки: Standard, Additional, Common Controls і т.і.), що надає доступ до основних об'єктів середовища програмування (поля введення, кнопок, напису, меню тощо).

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image1.png

Інспектор об'єктів
У верхній частині вікна показано ієрархічну структуру об'єктів, а внизу розташовано вкладки: Властивості, Події, Улюблені.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image11.png

Редактор тексту
Саме в цьому вікні ми будемо вводити й редагувати текст програми.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image12.png

Усі можливі операції над текстом перелічено у пунктах головного меню Правка

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image13.png

і Пошук.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image6.png

Вікно повідомлень
Вікно призначене для повідомлень щодо компілювання, компонування й налаштування проекту.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image14.png

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

Завантажити http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image7.png Lazarus. Скористатися вказівкою меню Проект / Новий проект

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image15.png

для виклику вікна діалогу Створити новий проект. У цьому вікні вибирати пункт Програма.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image5.png

Побачити форму — об’єкт для розташування кнопок, полів, написів, меню, смуг прокрутки тощо.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image16.png

У вікні Властивості надати такі величини:

 • Сaption — відгадай;
 • Color — clsilver;
 • Height — 240;
 • Left — 350;
 • Top — 220;
 • Width — 320.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image3.png http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image31.png

Створити окрему теку для проекту з назвою Ваше прізвище у теці, вказаній учителем. Для збереження всіх файлів скористатися кнопкою Зберегти всі http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image4.pngна Панелі інструментів.

Відкрити проект. Для цього завантажити файл project1.lpi http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image17.png з теки з назвою Ваше прізвище. Цей файл виникне у результаті виконання вказівки Зберегти всі (див. попередній абзац). Використовуючи Панель компонентів, розмістити на формі об’єкти: дві кнопки, поле і два написи. Після натискання віповідної кнопки на закладці Standard розташувати на формі вказівник миші у вершині, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи кнопки миші, змістити вказівник миші. Після цього відпустити кнопку миші. Таким чином буде виділено прямокутник розташування об'єкта, після чого об'єкт буде розташовано у прямокутнику. Натискати потрібно такі кнопки:

 • двічі — tbutton http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image8.png — для створення кнопок;
 • один раз — tedit http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image9.png — для створення поля;
 • двічі — tlabel http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image10.png — для створення написів.

Використовуючи Інспектор об'єктів, змінити властивості об'єктів:

 • для кнопки button1 встановити (текст заголовка) властивість Caption  загадай число, інші властивості — довільні;
 • для кнопки button2 встановити (текст заголовка) властивість Caption  відгадай число, інші властивості — довільні;
 • для поля edit1 встановити порожньою властивість Text, інші властивості — довільні;
 • для напису Label1 встановити (текст напису) властивість Caption  ввести число, інші властивості — довільні;
 • для напису Label2 встановити (текст напису) властивість Caption порожньою, інші властивості — довільні.

Надати формі такого вигляду.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image23.png

На формі виділити кнопку з написом загадай число. У вікні Інспектор об'єктів перейти на закладку Події, вибрати подію OnClick і двічі клацнути у полі OnClick.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image19.png

У вікні Редактор тексту ввести код процедури.

       kol:=0;   randomize;

       ch:=random(100);

У вікні Редактор тексту жирним шрифтом буде виділено зарезервовані слова, червоним — знаки пунктуації.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image20.png

У цій процедурі:

 • randomize — процедура запуску ґенератора випадкових чисел;
 • randon(n) — функція породження випадкового цілого числа у межах від 0 (включно) до n (не включаючи);
 • ch — змінна — загадане число;
 • kol — змінна — кількість спроб відгадування.

На формі виділити кнопку з написом відгадай число. У вікні Інспектор об'єктів перейти на закладку Події. Вибрати подію OnClickі двічі клацнути у полі OnClick. У вікні Редактор тексту ввести код процедури.

    ck:=strtoint(edit1.text);

    kol:=kol+1;

      if ch>ck then

          begin

              label2.Caption:='моє число більше';

              form1.Color:=claqua;

         end

     else

       if ch<ck then  

         begin

             label2.Caption:='моє число менше' ;

             form1.Color:=clyellow;

         end

       else

         begin

           form1.Color:=clolive;

           label2.Caption:='ви вгадали за '+inttostr(kol)+ ' спроб';

         end;

У вікні Редактор тексту синім кольором буде виділено рядки тексту.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image22.png

У процедурі використано функцію strtoint — перетворення рядка тексту в ціле число — та передбачено зміну кольору форми залежно від взаємного розташування відповіді й задуманого числа. Кольори можна вибрати іншими.

В описовій частині проекту описати змінні. Інакше кажучи, між такими рядками:

   var

      Form1:  TForm1;

   

   implementation

вставити такий текст:

    ch,{число комп'ютера}

    ck,{число користувача}

    kol{кількість спроб}:

    integer; {тип даних - цілі числа}

У вікні Редактор тексту відповідний фрагмент коду матиме такий вигляд.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image21.png

Натиснути кнопку Виконати http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image24.png для виконання проекту. Якщо все було зроблено правильно, у Вікні повідомлень з'явиться напис: Проект успішно зібрано.

Запустити створений файл exe на виконання і пересвідчитися у коректності роботи. Порівняти з роботою зразка.

Створити окрему теку для проекту з назвою Ваше прізвище у теці, вказаній учителем. Для збереження всіх файлів у теку з назвою Ваше прізвище скористатися кнопкою Зберегти всі http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2012/lazarus/image4.png на Панелі інструментів.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Удосконалити проект, передбачивши можливість завдання діапазону вибору випадкового числа


Текст упорядкувала Наталія Михайлівна Петрушанська, учитель гімназії «Потенціал» Оболонського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 29.10.2012 по 28.12.2012.

 

docx
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку