Практичні завдання для навчання читанню англійською мовою

Про матеріал

Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних цілей навчання іноземної мови в середній школі.

Даний посібник включає в себе різноманітні типи вправ для учнів початкових класів.

Перегляд файлу

Закритий склад.

 

1. Прочитай.Read.

A desk, a cap, six, a pig, a rat, a lamp, a box, a hand, a bed.

 

2.ЗНайди слова із звуком [ æ ] та намалюй їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Вставь пропущенные буквы.

   A r…t             a h…nd            a p…n             a l…mp 

   A c…p            r…d                  s…x                a d…sk

 

4.Соедини буквы и звуки.

[ ei ]           Aa              [ a ]                         [k]              Gg             [g]

[ i ]             Ee              [ i : ]                        [dg]            Jj               [j]

[ou]            Ii                [ai]                                             Ss              [s]

[u]              Oo              [æ]

[0]              Uu              [e]

 

[h]              Hh              [g]

[r]               Rr               [j]

[w]             Ww             [dz]

 

5.Найди в ромашке 5 слов и напиши их.

 

 

 

6.Прочитай. Read.

A box, a gun, a pen, a cup, big, sit, a dog, a hat, a pot, a dress, a hand, a cat, a hen.

 

 

 

 

 

8.Соедини слово и транскрипцию.

A lamp                  [pig]

A desk                   [k^p]

A pig                     [læmp]

A cup                     [hænd]

A box                     [desk]

A hand                   [boks]

 

9.Узнай слова, вставь пропущенные буквы.

A c…t             a d…sk                a b…t             a c…p

A h…t             a b…x                 a g…n             r…d

 

10.Прочитай транскрипцию и напиши слова буквами.

[bæg]___________________________________________

[k^p]___________________________________________

[desk]___________________________________________

[big]____________________________________________

[læmp]__________________________________________

 

11.Прочитай слова и определи звук и переведи слова.

A cat, a bat, a bag, a cap.

A bed, a pen, a desk, a dress.

A gun, a cup, a duck, run.

A box, a dog, a fox, a boy.

A pig, six, big, a lip.

 

 

Відкритий склад

 

1.Прочитай.

A gun, a pig, a cup, a cake, a bat, a face, a name, a cat, a frog, a table, a man, a hat.

 

2.Напиши слова по транскрипции.

[kæt]___________________________________

[neim]__________________________________

[feis]___________________________________

[bæt]___________________________________

 

3.Соедини слово и транскрипцию.

A name                     [teibl]

A hat                         [hæt]

A lamp                      [feis]

A table                      [neim]

A face                       [læmp]

 

4.Вставь пропущенные буквы и прочитай слова.

A n…me            a c…t                a c…ke          a t…ble

A l…mp            a f…ce               a r…t             a m…n

 

5.Разложи слова

 

            [ou]                                                                        [0]

                                         a dog

                                         a nose

                                         a box

                                         a rose

                                         a stone

                                         a pot

                                         hot

                                         a rope

6. Какие это слова?

 

O

 

 

O

 

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

E

 

 

 

E

 

 

 

E

 

 

 

E

 

 

7.Соедини слово и его транскрипцию

name                               [stoun]

rat                                    [teibl]

stone                               [neim]

table                                [nouz]

nose                                 [k^p]

cup                                  [ræt]

face                                  [rouz]

rose                                  [feis]

 

8.Разложи слова

 

              [ai]                                                                                 [i]

                                           big

                                           five

                                           sit

                                           nine

                                           a kite

                                           a pig

                                           like

                                           six

 

9.Напиши транскрипцию к словам

name________________________

five__________________________

nose_________________________

like__________________________

kite__________________________

 

10.Прочитай

 

 

 

 

11.Прочитай

a lamp and a table                        a pig and a kite

a box and a stone                         a desk and a tree

a cup and a dress                          a nose and a lip

a bat and a boy                             a dog and a ca

a hen and a chicken                      black and white

 

12.Разложи слова

 

          [ju]                                                                              [^]

          [u]

                                          a pupil

                                          a duck

                                          a cup

                                          blue

                                          run

                                          a gun

                                          a student

                                          a glue

 

13.Напиши эти слова буквами

[glu:]________________________________________

[blu:]________________________________________

[bi:]_________________________________________

[laik]________________________________________

[teibl]_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третій тип складу

 

Ar – [a:]

 

1.Найди «лишнее» слово в каждом столбике.

A name                      a cat                        a car

A face                        a park                      a cake

A lake                        a man                      a farm

A lamp                       a hand                     a garden

 

2.Замени первую букву в слове так, чтобы получилось другое слово

a lake___________________________

a hat____________________________

a fox____________________________

run_____________________________

blue____________________________

 

3.Прочитай и переведи

Far, farm, part, start, scarf, bar, star, smart, park, yard.

 

4.Прочитай и выучи скороговорку

 

 

 

or – [0:]

 

Раздели слова на 3 колонки:

[0]                                           [0:]                                          [ou]

a rose, a fork, a port, a box, a dog, a stone, a nose, a morning, hot, fork.

 

 

Ir, er, ur – [ə:]

 

1.Напиши транскрипцию к словам

a girl_________________________

a bird_________________________

turn__________________________

her___________________________

skirt__________________________

first__________________________

purple________________________

 

2.Соедини буквы и звуки

                                  [æ]

                                  [i:]

a                                [ai]

ar                               [0]

o                                [0:]

I                                 [ou]

Ir                                [i]

E                                [a:]

Er                               [ə:]

                                   [ei]

                                   [e]

 

3.Прочитай и переведи

A hot pot                                          one cap and five hats

Ten cars                                            one dog and six cats

Six foxes                                          one girl and nine boys

A blue cap                                       one table and ten desks

A red rose

Five cups

A green dress

A nice cat

A big box

 

4.Соедини слова и транскрипцию

car                       [hə:]

bird                     [pa:k]

fork                     [ka:]

her                       [fo:k]

park                     [bə:d]

 

5.Прочитай.

His book                             his room                               her doll

His car                                her dress                               her cup

6.Переведи на английский язык

его ружье                             ее ложка                            его вилка

его кот                                  его книга                           его птица

ее кукла                                ее чашка                            ее роза

ее торт                                  ее юбка                              мое имя

 

7.Напиши слова буквами

[f0:f]________________________________

[neim]_______________________________

[ka:]_________________________________

[bə:d]________________________________

[k^p]________________________________

[gə:l]_________________________________

[blu]_________________________________

[faiv]________________________________

[fa:m]________________________________

[nouz]________________________________

 

 

OO [u:], [u].

 

1.Прочитай и переведи

a spoon                          her spoon                    a book and a pen

a book                            a nice book                 a foot and a hand

a foot                              a big foot                    a spoon and a fork

a room                            his room                     a bird and a dog

a copybook                    a red copybook           a book and a lamp

 

2.Напиши слова буквами

[spun]______________________

[fut]________________________

[hænd]_____________________

[bu:k]______________________

[kopibu:k]___________________

 

all [0l]

 

1.Соедини слово и транскрипцию

a ball                         [w0:l]

a wall                        [k0:l]

tall                             [sm0:rl]

small                         [b0:l]

call                            [t0:l]

2.замени первую букву в слове так, чтобы получилось другое слово

a wall_____________________

look______________________

red_______________________

a nose_____________________

blue_______________________

 

3.Прочитай и переведи

Look! A ball is on the table.

A book is on the desk.

A car is in the park.

A girl is in the room.

A tree is in the street.

 

 

EE [i:]          EA [i:]

 

1.Соедени слово и транскрипцию

sweet          [swi:t]                       tea              [si:]

bee             [si:]                           read            [pli:z]

street          [gri:n]                       please         [ri:d]

green          [stri:t]                       speak          [ti:]

see              [bi:]                          sea              [spi:k]

 

2.Что пропущено ee или ea

gr…n           tr…               str…t            pl…se

s…               r…d              t…                sp…k

 

3.Прочитай скороговорку и нарисуй

A seaman went to sea

To see what he could see.

And all he could see

Was sea, and sea, and sea.

 

 

 

5.Напиши слова по транскрипции

[leik]_________________________

[pa:k]_________________________

[ri:d]_________________________

[gri:n]_________________________

[buk]_________________________

[fu:t]__________________________

 

 

th [ð] , [Ө]

 

1.Прочитай

this              thanks                       this girl – that girl

that              they                          these desks – those desks

thin              think                        thin book – thin copy-book

three            these                        three spoons – three forks

 

2. Напиши слово по транскрипции

in]__________________________

is]___________________________

ti:]__________________________

ei]___________________________

[Өænks]________________________

 

3. Составь как можно больше слов с буквами

s, a, y, t, I, e                         th

 

4. Прочитай

This is a spoon. It is on the table.

This is a desk. It is in the room.

That is a bird. It is in the tree.

That is a cat. It is in the park.

That is a car. It is under the tree.

 

Ng [ŋ]

 

1.Соедини слово и транскрипцию

long                      [m0:niŋ]

song                      [ivniŋ]

morning                [l0ŋ]

evening                 [s0ŋ]

 

2.Прочитай

In the morning I get up.

I say “Hello”

I clean my teeth.

I have tea with lemon.

I help my mummy.

I like to sing songs.

In the evening I go to bed.

 

 

Ck [k]

 

1. Напиши транскрипцию к словам

black__________________________

clock__________________________

duck__________________________

thick__________________________

 

2.Напиши слова по транскрипции

[teibl]__________________________

[k^p]___________________________

[student]_________________________

[pa:k]__________________________

[f0:k]____________________________

[skə:t]___________________________

[sp:n]___________________________

[k0:l]___________________________

[pli:z]___________________________

 

 

sh [s]

 

1.Соедини слово и транскрипцию

fish                     [self]

shelf                   [si:]

she                     [sə:t]

shert                  [s0:t]

shorts                [fis]

2.Прочитай скороговорку

CH [ts]

 

Напиши транскрипцию к словам

Chick______________________

Children___________________

Bench_____________________

Cheese______________________

 

3.Соедини слово и транскрипцию

this                      [Өr:]

she                       [luk]

bench                  [ðis]

long                    [si:]

three                   [bents]

look                    [loŋ]

 

4.Вставь ch или sh

a ben____           a _____ick           ____e             a ___elf

a fi______          a _____ild           ____ort           a di____

 

5.Прочитай

This is a fish. It lives in a sea.

This is a bird. It lives in a tree.

This is a doll. She lives in a house.

This is a fox. It lives in a wood.

This is a chicken. It lives in a farm.

 

6.Прочитай скороговорку

 

 

 

 

OW, OU [au], [ou]

 

1.Сделай транскрипцию к словам

snow________________________

house________________________

mouse_______________________

yellow_______________________

window______________________

brown________________________

 

2.Узнай слова и напиши их

[lou]________________________

[windou]_____________________

[raund]_______________________

[braun]______________________

[snou]________________________

[jelou]________________________

[b0l]_________________________

[t0l]_________________________

[w0l]________________________

 

3.Разложи слова на 2 столбика

[ou]                                                   [au]

                      yellow

                      show

                      mouse

                      round

                      house

                      window

                      snow

                      brown

                      brown

                     low

                     our

                     flower

 

 

4.Прочитай и переведи

This is a house. It is yellow. Its roof is green. It has three windows. A big green tree is at the house. A small black cat is under the tree.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови) 1 клас (Карпюк О. Д., Ростоцька М.Є.)
Додано
16 грудня 2018
Переглядів
1375
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку