Презенація "Генетика. ЗНО"

Про матеріал
Презентація для підготовки до ЗНО з теми " Спадковісь і мінливість" з поясненням (за матеріалами ЗНО різних років)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ГЕНЕТИКА

Номер слайду 2

Закономірність успадкування ознак, яка виявляється в одноманітності гібридів першого покоління, було вперше встановлено А Т. Морганом Б Г. Менделем В А. Вейсманом Г М. І. Вавиловим Т. Морган – хромомомна теорія спадковості М. І. Вавилов– закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Номер слайду 3

Забарвлення норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали 45 коричневих та 15 сірих норок. Яке розщеплення за генотипом виникло в другому поколінні? А 1 : 1 Б 3 : 1 В 1 : 2 : 1 Г 2 : 1 1. I закон Менделя – закон одноманітності гібридів I покоління: АА Ч аа = Аа – всі нащадки одноманітні, як за фенотипом, так і за генотипом 2. I I закон Менделя – закон розщеплення: Аа Ч Аа = 1 АА : 2 Аа : 1 аа – за генотипом (25% : 50%: 25%) 3 А- : 1 аа (75% : 25%) – за фенотипом А – коричньові а - сірі Р ♀ АА Ч ♂ аа G А а F1 Аа Р2 ♀ Аа Ч ♂ Аа G А,а А, а F2 АА, Аа, Аа, аа

Номер слайду 4

Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки з сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю серед них слід очікувати появу гетерозиготних? А 100 % Б 75 % В 50 % Г 25 % А – коричньові а - сірі Р ♀ АА Ч ♂ аа G А а F1 Аа Р2 ♀ Аа Ч ♂ Аа G А,а А, а F2 АА, Аа, Аа, аа

Номер слайду 5

А 0 Б 25 В 50 Г 75 Порушення обміну фенілаланіну - фенілкетонурія - успадковується як рецесивна ознака. У медико-генетичну консультацію звернулися здорові батьки, у яких народилася дитина із цим захворюванням. Їх цікавить питання: яка ймовірність (%) народження в них здорової дитини?

Номер слайду 6

Дослідники в інституті птахівництва провели низку схрещувань курей із горохоподібним і листкоподібним гребнями і отримали 150 курчат із горохоподібним гребнем. Схрещування гібридів F1 між собою дало 112 курчат із горохоподібним гребнем і 42 із листкоподібним. Після цього дослідники висловили свої думки: 1-й дослідник: горохоподібна форма гребня - домінантна ознака; 2-й дослідник: вихідні форми були чистими лініями; 3-й дослідник: успадкування форми гребня відбувається відповідно до законів Менделя. Хто з них правий? А усі праві Б лише 1-й і 2-й В лише 2-й і 3-й Г усі неправі 1. I закон Менделя – закон одноманітності гібридів I покоління: АА Ч аа = Аа – всі нащадки одноманітні, як за фенотипом, так і за генотипом 2. I I закон Менделя – закон розщеплення: Аа Ч Аа = 1 АА : 2 Аа : 1 аа – за генотипом (25% : 50%: 25%) 3 А- : 1 аа (75% : 25%) – за фенотипом А –горохоподібний гребінь а - листкоподібний гребінь Р ♀ АА Ч ♂ аа G А а F1 Аа – всі з горохоподібним гребінем Р2 ♀ Аа Ч ♂ Аа G А,а А, а F2 АА, Аа, Аа, аа 112: 42 = 3 :1

Номер слайду 7

Собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканських безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті й шерстисті собаки у співвідношенні 2 : 1, також з’являлись мертві цуценята з численними аномаліями. Собаководи висловили свої думки щодо цього: 1-й собаковод: безшерстість - домінантна ознака; 2-й собаковод: безшерсті собаки завжди гетерозиготні; 3-й собаковод: домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят. Хто з них має рацію? А усі мають рацію Б лише 1-й і 2-й В лише 2-й і 3-й Г усі помиляються

Номер слайду 8

Уявіть, що Ви медико-генетичний консультант. До Вас звернулася сім'я (батько, мати та двоє дітей) з проханням з'ясувати, чи є діти рідними для їхньої подружньої пари. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім'ї й отримали такі результати: у батька група крові АВ (IV), у матері – А (ІІ), у старшої дитини – В (ІІІ), у молодшої дитини – 0 (І). Укажіть правильне твердження. А обидві дитини не можуть бути рідними Б старша дитина може бути рідною, а молодша – ні В обидві дитини можуть бути рідними Г молодша дитина може бути рідною, а старша – ні (0) I група – І0 І0 (А) I I група – ІА ІА, ІА І0 (В) I I I група – ІВ ІВ, ІВ І0 (АВ) IV група – ІА ІВ Якщо батько ІА ІВ, а мати ІА ІА або ІА І0 дитина з першою групою крові І0 І0 рідною бути не може, дитина з третьою ІВ І0 може.

Номер слайду 9

Уявіть, що Ви медико-генетичний консультант. До Вас звернулася сім'я з проханням з'ясувати, чи дійсно батько є рідним дітям, які живуть у цій сім'ї. Ви провели дослідження групи крові всіх членів сім'ї й отримали такі результати: у батька група крові 0 (І), у матері - А (ІІ), у старшої дитини - А (ІІ), у молодшої дитини – АВ (ІV). Укажіть правильне твердження. А старшій дитині може бути рідним, а молодшій - ні Б батьківство можливе стосовно обох дітей В батьківство має бути виключене стосовно обох дітей Г молодшій дитині може бути рідним, а старшій - ні (0) I група – І0 І0 (А) I I група – ІА ІА, ІА І0 (В) I I I група – ІВ ІВ, ІВ І0 (АВ) IV група – ІА ІВ Якщо батько . І0 І0 , а мати ІА ІА або ІА І0 дитина з четвертою групою крові (ІА ІВ) рідною бути не може

Номер слайду 10

Дослідники в Інституті рослинництва від схрещування рослин редису з овальними коренеплодами отримали 75 рослин із круглими, 148 рослин з овальними й 72 рослини з довгими коренеплодами. Надалі під час схрещування рослин із круглими й овальними коренеплодами також відбулося розщеплення: було отримано 102 рослини з круглими коренеплодами й 98 рослин з овальними. Після цього дослідники висловили свої думки: 1-й дослідник: овальна форма коренеплоду – домінантна ознака; 2-й дослідник: вихідні форми були гетерозиготними рослинами; 3-й дослідник: успадкування форми коренеплоду – приклад неповного домінування. Хто з них правий? А усі праві Б лише 1-й і 2-й В лише 2-й і 3-й Г усі неправі При неповному домінуванні з проміжним успадкуванням спостерігається розщеплення Аа Ч Аа = 1 АА : 2 Аа : 1 аа – як за генотипом , так і за фенотипом (25% : 50%: 25%) Овальна форма – проміжна ознака, 148 рослин Аа АА – круглі Аа – овальні аа – довгі ---------------------- А- круглі а - довгі Р1 ♀ Аа Ч ♂ Аа G А,а А, а F1 АА, Аа, Аа, аа Р2 ♀ АА Ч ♂ Аа G А А, а F2 АА, Аа,

Номер слайду 11

У якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може бути 9 : З : З : 1? А АаВв х АаВв Б АаВв х аавв В АаВв х ааВв Г ААвв х ааВВ III закон Менделя – закон незалежного комбінування ознак

Номер слайду 12

Кароокий чоловік з І групою крові одружився з блакитноокою дівчиною, у якої IV група крові (карі очі - домінантна ознака). Якими за фенотипом можуть бути їхні діти, якщо відомо, що чоловік гомозиготний за геном забарвлення очей? А кароокі І групи крові та кароокі ІV групи крові Б кароокі ІІ групи крові та кароокі ІІІ групи крові В блакитноокі І групи крові, кароокі І групи крові, блакитноокі ІV групи крові, кароокі ІV групи крові Г блакитноокі І групи крові та кароокі ІV групи кров Дигібридне схрещування (0) I група – І0 І0 кодомінування (А) I I група – ІА ІА, ІА І0 (В) I I I група – ІВ ІВ, ІВ І0 (АВ) IV група – ІА ІВ А - карі очі Менделевське розщеплення а - блакитні очі Кароокий чоловік з І групою крові– АА І0 І0 або Аа І0 І0 блакитноока дівчина з IV група крові аа ІА ІВ) Р ♀ ааІА ІВ Ч ♂ АА І0 І0 G аІА , аІВ АІ0 F1 Аа ІА І0 , Аа ІВ І0 . або Р ♀ ааІА ІВ Ч ♂ Аа І0 І0 G аІА , аІВ АІ0, аІ0 F1 Аа ІА І0 , АаІВ І0 , аа ІА І0 , аа ІВ І0

Номер слайду 13

У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (В) домінує над жовтим (в), дископодібна форма (С) над кулеподібною (с). Установіть відповідність між схемою схрещування фігурних гарбузів та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства. 1 Ввсс Ч Ввсс 2 Ввсс Ч ввсс 3 ВвСс Ч ВвСс 4 ВвСс Ч ввсс А 1 (білі кулеподібні) : 2 (жовті кулеподібні) : 1 (жовті дископодібні) Б 1 (білі дископодібні) : 1 (білі кулеподібні) : 1 (жовті дископодібні) : 1 (жовті кулеподібні) В 1 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні) Г 9 (білі дископодібні) : 3 (білі кулеподібні) : 3 (жовті дископодібні) : 1 (жовті кулеподібні) Д 3 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні) 1 – Д, 2 – В, 3 – Г, 4-Б За третім законом Менделя розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно, тому: Вв Ч Вв – 3 : 1, сс Чсс – розщеплення немає Вв Ч вв – 1:1 (аналізуюче схрещування), сс Чсс – розщеплення немає ВвСс Ч ВвСс – 9:3:3:1 Вв Ч вв – 1:1, сс Чсс - 1:1 (аналізуюче схрещування), т.ч 1:1:1:1

Номер слайду 14

Частка некросоверних гамет: 41,5%+ 41,5% = 83%

Номер слайду 15

У дрозофіли домінантний ген червоного забарвлення очей W і рецесивний ген білого забарвлення w містяться в Х-хромосомі. Гетерозиготну червонооку самку схрестили з білооким самцем. Яка частка особин, схожих на батька, з’явиться в F1? Зважте на те, що в дрозофіли гетерогаметна стать - чоловіча. А 25% Б 50% В 75% Г 100% W - ген червоного забарвлення очей w - ген білого забарвлення   P X W X w Ч X w Y   G X W, X w X w , Y   F1 X W X w , X w X w, X W Y, X w Y - 50% білоокіх дрозофіл  

Номер слайду 16

Ген, рецесивний алель якого спричинює гемофілію, локалізований в Х-хромосомі. Чоловік, хворий на гемофілію, одружився зі здоровою жінкою, яка є носієм гена гемофілії. Подружжя звернулося в медико-генетичну консультацію і під час ультразвукового дослідження з’ясували, що в них народиться хлопчик. Яка ймовірність, що він буде хворий на гемофілію? А 0% Б 25% В 50% Г 75% Н - ген нормального зсідання крові h - ген гемофілії   P X H X h Ч X h Y   G X H, X h X h , Y   F1 X H X h , X h X h, X H Y, X h Y - 50% ймовірність народження хворої дитини  

Номер слайду 17

У курей строкате забарвлення оперення визначається зчепленим із Х-хромосомою геном В, чорне - геном b. Чорного півня схрестили зі строкатою куркою. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча. А 0% Б 25% В 50% Г 75% B - ген строкатого забарвлення b - ген чорного забарвлення   P X B Y Ч X b X b самці   G X B, Y X b   F1 X b Y, X B X b самці 0% ймовірність появи самців, схожих на батька  

Номер слайду 18

У канарок зчеплений з Х-хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення оперення, b - коричневе. Зелену самку cхрестили з коричневим самцем. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать - жіноча. А 0 % Б 25 % В 50 % Г 100 %

Номер слайду 19

У дрозофіли рецесивний алель одного з генів визначає відсутність пігменту очей, світле забарвлення тіла, знижує плодючість і зменшує тривалість життя. Цей приклад ілюструє явище А епістазу Б плейотропії В кодомінування Г комплементарності

Номер слайду 20

Для прояву певної ознаки необхідна наявність у генотипі двох домінантних неалельних генів. Наприклад, у генотипах хвилястих папуг жовтого та синього кольору є лише один із двох домінантних алелей відповідних генів. Особина, у генотипі якої наявні домінантні алелі обох генів, має зелене забарвлення. Який тип взаємодії генів ілюструє наведений приклад? А епістаз Б плейотропію В кодомінування Г компліментарність

Номер слайду 21

А гемоглобіну в еритроцитах людей під час сходження в гори Б антитіл упродовж інфекційного захворювання В молока в копитних у врожайний період Г хромосом у каріотипі певного виду Геномною мутацією може бути зумовлено збільшення кількості

Номер слайду 22

Фізичним мутагенним чинником може бути вплив А вірусів Б складників мийних засобів В радіаційного опромінення Г бензопірену тютюнового диму

Номер слайду 23

Хімичним мутагенним чинником може бути вплив А вірусів Б ультрафіолетового опромінення В радіаційного опромінення Г бензопірену тютюнового диму

Номер слайду 24

У дафнії відбуваються сезонні зміни форми та розмірів головної частини тіла. Проявом якої форми мінливості є це явище? А мутаційної Б спадкової В комбінативної Г модифікаційної

Номер слайду 25

У жука колорадського спостерігається зміна забарвлення внаслідок впливу на його лялечку високих та низьких температур. Проявом якої форми мінливості є наведений приклад? А мутаційної Б спадкової В модифікаційної Г комбінативної

Номер слайду 26

Корінь рослини кульбаби розрізали навпіл. Одну рослину висадили на рівнині, іншу - у горах. Рослини виросли різні за розміром. На рівнині рослина розвинулася краще, що видно на рисунку. Яка мінливість зумовила таку різницю? А спадкова Б мутаційна В комбінативна Г модифікаційна

Номер слайду 27

У рачка-артемії ступінь волохатості задньої частини черевця залежить від солоності води: вона тим більша, чим нижча концентрація солей у воді. Про яку форму мінливості йдеться? А модифікаційну Б комбінативну В мутаційну Г спадкову

Номер слайду 28

У жука колорадського спостерігається зміна забарвлення внаслідок впливу на його лялечку високих та низьких температур. Проявом якої форми мінливості є наведений приклад? А модифікаційну Б комбінативну В мутаційну Г спадкову

Номер слайду 29

На рисунку зображено рослини одного виду. Вони помітно відрізняються своїми розмірами. Яку мінливість ілюструє цей приклад? А модифікаційну Б комбінативну В мутаційну Г спадкову

Номер слайду 30

У кролів горностаєвої породи в нормі світле забарвлення хутра тулуба та темне забарвлення вух і кінцівок. Учені провели експеримент, під час якого такому кролику виголили частину спини, яку потім накрили на тривалий час охолоджувальною пов'язкою. Після того, як шерсть під пов'язкою відросла, виявилося, що вона темного кольору. Що демонструє цей експеримент? А домінантність темного кольору хутра Б існування модифікаційної мінливості В генетичну різницю між клітинами шкіри тулуба та кінцівок Г мутагенний вплив наднизьких температур

Номер слайду 31

На рисунку зображено одну й ту саму тварину в різних умовах. Видно, що забарвлення цієї тварини змінюється. Яку мінливість ілюструє цей приклад? А модифікаційну Б комбінативну В мутаційну Г спадкову

Номер слайду 32

З урожаю картоплі одного сорту відібрали 100 бульб. Кожну зважили й побудували варіаційну діаграму. Для посіву залишили тільки бульби, що мали масу 180-200 грамів. Бульби якою масою можна очікувати в урожаї наступного року? А від 30 до 200 грамів Б тільки від 90 до 130 грамів В тільки 110 грамів Г тільки від 180 до 200 грамів

Номер слайду 33

Прикладом модифікаційної мінливості є А расові відмінності людини Б поява альбіноса в потомстві прайда левів В редукція травної системи в ціп’яка бичачого Г збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я

Номер слайду 34

А аутбридингом Б інбридингом В кросинговером Г гетерозисом Під час селекційної роботи часто виникає ефект гібридної сили, який називають

Номер слайду 35

Двоє юних генетиків провели схрещування кавуна, плоди якого кулясті зелені, із кавуном, у якого видовжені смугасті плоди. У потомстві вони отримали 3/8 рослин із кулястими зеленими, 3/8 рослин із кулястими смугастими, 1/8 рослин із видовженими зеленими, 1 / 8 рослин із видовженими смугастими плодами. Юні генетики висловили свої думки щодо цього: 1-й генетик: куляста форма плода -домінантна ознака, 2-й генетик: обидві вихідні форми - гетерозиготні за формою плода. Хто з них має рацію? А лише перший Б лише другий В обидва мають рацію Г обидва помиляються

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ляскало Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сарницька Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
7 листопада 2019
Переглядів
8700
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку