21 жовтня о 18:00Вебінар: Активізація та зосередження уваги учнів покоління Z

Презентація "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"

Про матеріал
До Вашої уваги презентація "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ", у якій висвітлено особливості викладання інформатики у старшій школі у 2019/2020 навчальному році.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Номер слайду 2

Навчальні програми{B01 DA556-4365-4962-8 F22-0 A2922 D783 DE}Старша школа (10-11 класи)Рівень стандарту2017https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx. Профільний рівеньhttps://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/10-11-profilniy-riven.docx

Номер слайду 3

Старша школа (10-11 класи, рівень стандарту)Курс інформатики для старшої школи (рівень стандарту) має модульну структуру і складається з двох частин – базового та вибіркових (варіативних) модулів. Модуль — структурна одиниця навчальної програми, подана як організаційно-методичний блок, що містить цілісний набір компетенцій.

Номер слайду 4

Старша школа (рівень стандарту)Основою навчання інформатики в 10-11 класах є базовий модуль, зміст якого може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей в області використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні, визначеному Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею програми, розділення в часі та рознесення вивчення базового модуля на два роки не допускається.

Номер слайду 5

Старша школа (рівень стандарту)Базовий модуль складається з 4 тем:Інформаційні технології в суспільствіМоделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних. Системи керування базами даних. Мультимедійні та гіпертекстові документи

Номер слайду 6

Старша школа (рівень стандарту)Якщо на вивчення інформатики як вибірково-обов’язкового курсу, навчальним планом передбачається більше ніж 35 годин, базовий модуль доповнюється чи розширюється вибірковими (варіативними) модулями з відповідною кількістю годин (наведені в програмі). Вибіркові модулі для розширення курсу учитель добирає відповідно до профілю навчання закладу освіти, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного забезпечення.

Номер слайду 7

Старша школа (рівень стандарту){B01 DA556-4365-4962-8 F22-0 A2922 D783 DE}№ з/п. Вибірковий модуль. Кількість годин. Тема базового модуля, яка розширюється вибірковим1. Графічний дизайн35 2. Комп’ютерна анімація35 3. Тривимірне моделювання35 4. Математичні основи інформатики35 5.Інформаційна безпека17 6. Веб-технології35 Мультимедійні та гіпертекстові документи7. Основи електронного документообігу17 8. Бази даних35 Системи керування базами даних9. Формальна логіка35 10. Комп’ютерні технології опрацювання звукової інформації35 11. Креативне програмування35 

Номер слайду 8

Старша школа (рівень стандарту)Рознесення вивчення змісту вибіркового модуля на два роки не допускається. Кількість та тематика варіативних модулів погоджується методичною службою навчального закладу. У випадку поділу класу на групи можливе окреме планування курсу інформатики (з вибором відповідних модулів) для кожної з груп за погодженням з методичною службою та адміністрацією закладу загальної середньої освіти.

Номер слайду 9

Організація сучасного уроку інформатики. Програма не обмежує самостійність та творчу ініціативу вчителя, не встановлює кількість годин та порядок вивчення тем у рамках навчального року, а лише вказує на очікувані результати навчання та зміст навчального матеріалу, вивчення якого є об’єктом тематичного оцінювання.

Номер слайду 10

Організація сучасного уроку інформатики. Усі уроки курсу інформатики передбачають практичну роботу учнів за комп’ютером. У практичних завданнях слід передбачати використання актуального для учнів змістового матеріалу й завдань з інших предметних областей.

Номер слайду 11

Організація сучасного уроку інформатики. Проектну діяльність та розв’язування компетентнісних задач у програмі інформатики можна застосовувати під час вивчення різних тем. Проектні завдання в курсі інформатики виконуються у невеликих групах, а компетентнісні завдання – індивідуально. Результат – закінчений інформаційний продукт

Номер слайду 12

Форми оцінювання. Тестування за допомогою програмних засобів або онлайнових сервісів. Виконання завдань практичного змісту. Врахування особистих досягнень в опануванні інформаційних технологій. Співбесіда (інтерв'ю) як доповнення до тестування або практичної роботи Взаємоконтроль учнів у парах або групах та самооцінка

Номер слайду 13

Організація діяльності на уроках інформатики. Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах ДСан. ПіН 5.5.6.009-98» втратили чинність на підставі наказу МОЗ від 26.06.2017 № 709. Це, зокрема, означає, що тривалість безперервної роботи за комп’ютером учнів нормативно не регламентується.

Номер слайду 14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Гусарь Олена Артурівнамоб. тел.: 0669682871, 0995154729 Блог: oagusar.blogspot.com E-mail: [email protected]

pptx
Додано
24 серпня 2019
Переглядів
1012
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку