Презентація "Ділові папери"

Про матеріал

ПОВТОРИТИ:

⦿ ВІДОМОСТІ ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ, ЇХ ОЗНАКИ

⦿ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ, ВИВЧЕНИХ ЖАНРІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

ВДОСКОНАЛИТИ:

⦿ВМІННЯ ПИСАТИ ЗАЯВУ, АВТОБІОГРАФІЮ, ПРАВИЛЬНО ЇХ ОФОРМЛЯТИ; РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ, ВИКОРИСИОВУЮЧИ КОМП'ЮТЕР

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДІЛОВІ ПАПЕРИКонспект уроку 9 клас. Вчитель: Федоренко О. М.

Номер слайду 2

МЕТА УРОКУПОВТОРИТИ: ВІДОМОСТІ ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ, ЇХ ОЗНАКИОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ, ВИВЧЕНИХ ЖАНРІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯВДОСКОНАЛИТИ: ВМІННЯ ПИСАТИ ЗАЯВУ, АВТОБІОГРАФІЮ, ПРАВИЛЬНО ЇХ ОФОРМЛЯТИ; РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ, ВИКОРИСИОВУЮЧИ КОМП’ЮТЕР

Номер слайду 3

СТИЛІ МОВЛЕННЯ- це основні різновиди літературної мови, які використовуються за різних цілей спілкування

Номер слайду 4

СТИЛІ МОВЛЕННЯ-Науковий. Розмовний. Художній. Публіцистичний. Офіційно-діловий

Номер слайду 5

РОЗМОВНИЙ (розмовно-побутовий) обслуговує спілкування людей у побуті. СПЕЦИФІКА: усне спілкування,діалоги складаються з реплік,нерідко супроводжуються мімікою, жестами. ХАРАКТЕРНЕ: використання загальновживаної лексики; уживання слів із суфіксами пестливості, згрубілості чи зневаги, простих речень

Номер слайду 6

НАУКОВИЙ СТИЛЬ – для повідомлення знань, пояснення,аналізу явищ, доведення наукових припущень. СФЕРА ВЖИВАННЯ- наука, техніка, освіта, виробництво. ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ – наукові доповіді, статті, монографії, підручники, реферати, тези, рецензії наукові журнали тощо. ХАРАКТЕРНЕ: широке використання термінів

Номер слайду 7

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ - це стиль творів художньої літератури - образне відтворення дійсності та емоційний вплив на читача СПЕЦИФІКА: образність, емоційність, виразність

Номер слайду 8

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ- ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ( ЗМІ, газети, журнали, мітинги тощо)ХАРАКТЕРНЕ:закличністьемоційністьпристрасністьекспресивністьінформативністьфактографічністьлогічністьвідверта оцінність

Номер слайду 9

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКАБезпосередньо пов’язана з офіційно-діловим стилем, основна функція якого - повідомлення, і виражається вона в тому, що офіційно-діловий стиль , вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер документа

Номер слайду 10

НАЙГОЛОВНІШІ ОЗНАКИ офіційно-ділового стилю: ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ, СТИСЛІСТЬ, ЧІТКІСТЬ, СУВОРА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТЕКСТУОФІЦІЙНІСТЬ – ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ - НАЗВ ДОКУМЕНТІВ І ДІЛОВИХ, СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН;КАНЦЕЛЯРСЬКІ ШТАМПИ, ШАБЛОНИ, КЛІШЕ

Номер слайду 11

Словникова робота. Шаблон – це взірець, штамп, що його наслідують сліпо, некритично. Це стабільні звороти, характерні для ділових паперів. Канцеляризм – слово або зворот, притаманний стилю ділових паперів. Кліше – рельєфний малюнок, креслення, план, зроблені на металевій або дерев’яній дошці для відтворення в друкові

Номер слайду 12

ОФІЦІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ В ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОМУ, ГРОМАДСЬКОМУ Й ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ CФЕРА ВИКОРИСТАННЯ -

Номер слайду 13

Стислість документа забезпечується відсутністю у ньому зайвої інформації, зайвих слів тощо. Всі частини тексту мають стосуватися суті справи, що викладається у ньому. Нейтральність викладу є нормою ділового етикету і означає, що мовні засоби, використовувані у документі, не повинні вказувати на почуття та емоції автора.

Номер слайду 14

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ офіційно-ділового стилю: Заява. Оголошення. План. Протокол. Договір. Розписка. Автобіографія. Скарга. Паспорт. Диплом. Указ. Постанова. Закон. Ухвала. Директива. Угода Стягнення. Акт. Вето тощо

Номер слайду 15

Автобіографія – це документ, у якому особа, яка його складає, подає опис життя і діяльності..r

Номер слайду 16

АВТОБІОГРАФІЯзавжди складається від руки; Назву виду документа оформлюють посередині рядка, трохи нижче від верхніх берегів аркуша ( 2,5 см )Кожне нове повідомлення треба починати з абзацу Дати в документі пишуть за таким зразком: протягом 2006/07 н. р., 02.04.08 Автобіографія складається від першої особи

Номер слайду 17

АВТОБІОГРАФІЯ містить: Прізвище, ім’я, по батькові автора. Дату народження. Місце народження. Відомості про навчання. Відомості про трудову діяльність. Хто батьки, де і ким працюють. Короткі відомості про склад сім’ї

Номер слайду 18

АВТОБІОГРАФІЯ (зразок) Я, Вовкун Ольга Петрівна, народилася 15 січня 1992 року в м. Запоріжжя. У 1998 році була зарахована до першого класу Запорізької гімназії № 46. У 2004 році закінчила дев’ять класів цієї ж гімназії. У цьому ж році вступила до десятого класу математичного профілю Запорізького ліцею “Логос”, який закінчила у 2006 році. У 2006 році вступила до Львівського державного університету ім. Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю “Менеджмент та економіка”. Нині студентка четвертого курсу. Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов’язки старости групи.

Номер слайду 19

Склад сім’ї: батько – Вовкун Петро Іванович, 1965 р. н., викладач фізики Запорізького національного університету; мати – Вовкун (Петренко) Ганна Іллівна, 1968 р. н. , лікар - педіатр Запорізької міжобласної дитячої клінічної лікарні; сестра – Вовкун Юлія Петрівна, 2002 р. н. , учениця восьмого класу Запорізької гімназії № 46; брат - Вовкун Максим Петрович, 2007 р. н., відвідує ДНЗ № 5 м. Запоріжжя.08.06. 2010 р. Підпис

Номер слайду 20

Заява – це документ , який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб. Цей документ складають тільки в одному екземплярі. Кожний реквізит документа слід починати з нового рядка. Відомості про адресата й адресанта розміщуються на аркуші праворуч угорі.

Номер слайду 21

Заява. ДиректоровіЗапорізької гімназії № 46 Круглій Л. Ю.учня 9-В класу Шавкуненка Анатолія Вікторовича Прошу видати мені документи про закінчення дев’ятого класу у зв’язку зі вступом до Запорізького металургійного коледжу. 25.06. 2010 р. (підпис)

Номер слайду 22

1. Навчальне редагування Прочитати фрагменти заяв. Відредагувати їх, прокоментувати допущені помилки.1. Прошу допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс економіко-правового факультета Херсонського державного університета.2. Прошу відпустити мене з занять на 3 дні, бо у мене будуть змагання з плавання в місті Кривий Ріг.3. Прошу прийняти мене на роботу у хірургічний відділ на посаду медсестри з 1 червня по 31 серпня 2009 року.4. Прошу надати мені відпустку за власний рахунок тривалістю 24 дні, з 10 липня по 2 серпня 2007 року для відбування санаторного післяопераційного лікування.5. Ректорові луганського національного педагогічного університета ім. Т. Шевченка професору Петренко Миколі Івановичу. Усно скласти заяву, використовуючи матеріали виконаного завдання.

Номер слайду 23

2. Спостереження за навчальним матеріалом. Прочитати фрагмент автобіографії відомого українськогописьменника Григорія Косинки. Які відступи від вимогофіційно-ділового стилю містить цей текст?…Року 1899-го, 17 листопада ст. ст., у селі Щербанівці, на Київщині, у Наталки й Михайла Стрільців знайшлася перша дитина: Я.…Змалку — така вже доля всіх селянських дітей — я пас влітку скот, а зимою ходив до земської школи — в сусіднє село Красне, звідки родом була мати. Краснянська школа — мій перший університет……У вільний час я дуже любив книжки читати, отож завжди надокучав батькові, щоб купили мені в Києві яку-небудь книжку (батько часто на заробітки до Києва їздили — дрова грузити, цеглу на будівлі носити, «лінію» десь копати); батько, бувало, привозили на цілий злотий книжок тих — Шерлок Холмс, Бова Королевич — багато всякого мотлоху……Року 1913-го батько одвели мене до сусідського села Трипілля у волость… Довго, пам’ятаю, вони просили волосного писаря, щоб той узяв мене «за мальчика» — копії службові переписувати…

Номер слайду 24

3. Дослідження-зіставлення. Порівняти невідредаговані і відредаговані фрагментиавтобіографій. З’ясувати недоліки, які було усунено.1. Батько — Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в маломупідприємстві «Ладога» на посаді замісника директора повиробництву.— Батько — Іванець Дмитро Якович, працює намалому підприємстві «Ладога» заступником директора з питаньвиробництва.2. Маю призові місця по змаганнях з авіамодельного спорта. Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.3. З 2006 року вчуся в секції по футболу. Отримала чорний пояскарате.— З 2006 року навчаюся в секції карате. Здобула чорнийпояс карате.4. Я, Румянцев Андрій Григорійович, народився 10.06.95 в Одесі. Я, Румянцев Андрій Григорович, народився 10 червня 1995 року вм. Одесі.

Номер слайду 25

Домашнє завдання Оформити письмово автобіографію,роботу над якою розпочато було науроці.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Хаян Світлана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Селевко Віра Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
31 березня 2018
Переглядів
16058
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку