Презентація до роботи МАН

Про матеріал

Презентація до роботи МАН на тему "ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ З ПРЕДМЕТІВ"

Мета роботи: визначення переваги комп'ютерного тестування над іншими видами контролю знань, порівняльний аналіз програм для розробки тестів та розробка тестових завдань для перевірки контролю знань з різних предметів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Гірська багатопрофільна гімназія. Міністерство освіти і науки України. Управління освіти і науки Луганської облдержадміністраціїЛуганське територіальне відділення МАН України. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ З ПРЕДМЕТІВРоботу виконав: Хрєнов Дмитро Романовичучень 10 класу Гірської багатопрофільної гімназіїНауковий керівник: Шевченко Анна Олександрівна, вчитель інформатики Гірської багатопрофільної гімназії

Номер слайду 2

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕСТОВОГО МЕТОДУ ОБУМОВЛЕНА ЙОГО ПЕРЕВАГАМИ ПЕРЕД ІНШИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ: Наукова обґрунтованість тесту, що дає об’єктивну оцінку;Технологічність тестових методів;Точність визначень; Наявність однакових вимог для всіх випробуваних; Сумісність тестових технологій з іншими сучасними освітніми технологіями.

Номер слайду 3

визначення переваги комп’ютерного тестування над іншими видами контролю знань, порівняльний аналіз програм для розробки тестів та розробка тестових завдань для перевірки контролю знань з різних предметів. МЕТА РОБОТИ :

Номер слайду 4

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – розробка в області створення тестових завдань для контролю знань учнів з предметів системами програм для створення і проведення комп'ютерного тестування. ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – процес створення тестуючого застосування.

Номер слайду 5

ВИДИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Пропедевтичний контроль. Тематичний контроль. Підсумковий тестовий контроль Резидуальний (залишковий) контроль виявляє рівень знань і навченості, обсяг початкових знань учнів, оцінку цих знань у кількісному та якісному відношеннях, визначає їхню частку від усієї навчальної програми, забезпечує пропедевтичну діагностику за допомогою спеціально розроблених тестів.тести використовують в режимі контролю та в режимі навчання, тестування дозволяє реалізувати наступні функції: здійснення зворотного зв’язку,діагностування розвитку дидактичного процесу,визначення особистого рейтингу учня,оцінка результатів навчального процесу.виконує роль елемента загальної діагностики рівня засвоєння знань та вмінь, який дозволяє систематизувати та узагальнювати навчальний матеріал. дозволяє виявити сформований та закріплений рівень знань та вмінь учнів через певний термін після завершення вивчення дисципліни.

Номер слайду 6

ПЕРЕВАГИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮШвидке одержання результатів і звільнення викладача від трудомісткої роботи з обробки результатів тестування;Підвищення об’єктивності оцінювання знань, і, як наслідок, позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня;Тестування на комп’ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування, що створює позитивну мотивацію в учнів;Виключення негативного впливу на результати тестування таких факторів як настрій, рівень кваліфікації й інші характеристики конкретного викладача;

Номер слайду 7

Складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів;Можливість відгадування учнями правильних відповідей, а, отже, ймовірність помилкової оцінки;Відсутність безпосереднього діалогу між викладачем і учнем і, як наслідок, можливості пояснення помилки;Тести не сприяють розвитку мови. НЕДОЛІКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Номер слайду 8

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТІВ:загальних умінь;успішності; діагностичні; визначення здібностей.поточного контролю успішності; проміжного контролю успішності; підсумкового контролю успішності.

Номер слайду 9

My. Test – безкоштовна російська програма створення тестів. My. Test це –система програм – програма тестування учнів, редактор тестів і журнал результатів.

Номер слайду 10

Adit Testdesk 2.4 – повний комплекс рішень для тестування. Програма Adit Testdesk – цей універсальний засіб для створення тестів найрізноманітнішої спрямованості.

Номер слайду 11

Pika. Test – безкоштовна програма для створення і проведення дворівневих тестів з необмеженою кількістю питань.

Номер слайду 12

Тестова оболонка для тестів – Test-W2 розроблена Є. А. Шестопаловим дозволяє вставляти у тести малюнки, формули, таблиці.

Номер слайду 13

ВИСНОВОКВикористання тестових завдань є дуже ефективним інструментом, стимулюючим підготовку учнів до кожного уроку, що підвищує мотивацію до предмета, який вивчається. Основний педагогічний прийом, використаний в сучасних схемах, полягає в тому, що учневі надається право самостійного вибору способу роботи на уроці повторення пройденого матеріалу з метою підготовки до контрольної роботи відповідно до особистих стратегій отримання знань, з урахуванням його переваг і усвідомлення цілей навчання. Важливо попередити учнів, що неуважність може привести до невірних висновків про рівень їх знань.

Номер слайду 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Биктимирова Р. Н., Миначева Д. Н. Тестування як метод контролю якості засвоєння навчального матеріалу студентами [Електронний ресурс] //Р. Н. Биктимирова,Д. Н. Миначева; Вісник ТИСБИ - №3. – 2008.// http://www.tisbi.org/science/vestnik/2008/issue3/biktimirova.html. Акімова В. М. Тестування форма навчання і контролю. [Електронний ресурс]//В. М. Акімова; Освітній портал//http://akimova1956.narod.ru/test.html Ерецкий М. І., Пороцкий Е. С. Перевірка знань, умінь і навичок. – М: Вища школа, 1978. Гуревич К. М. Тести в психології і педагогіці//Нові дослідження в педагогічних науках. – М., 1969. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелектута підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341 с. Електронний ресурс, режим доступу: http://uareferat.com/ Види_тестів_та_форми_тестових_завдань. Олійник М. М. Тест як інструмент кількісної діагностики рівня знань в сучасних технологіях навчання / М. М. Олійник, Ю. А. Романенко. – Донецьк: Дон. НУ, 2001. – 84 с. Фетісов В. С. Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-метод. посіб. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – 140 с. Швидкий О. Тестовий контроль у навчальному процесі // Освіта. – 2002. – №1. – С. 19–21 Шпак О. Б. Тестування – інструмент узагальнення та систематизації знань учнів // Математика. – 2007. – № 8. – С. 1-3 Щелухина А. С. Використання інформаційних технологій на уроці історії[Електронний ресурс]// А. С. Щелукина; Освітній портал//http://www.rusedu.info/Article1100.html. 

pptx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
2084
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку