презентація до уроку фізики ку 8 класі "Питома теплоти плавлення"

Про матеріал
розроблена презентація до уроку фізики у 8 класі з теми "Питома теплоти плавлення" з псевдоспостережаннями теплових явищ природи
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Урок №18 Тема: Питома теплота плавлення. Розум людський має три ключі, які все відкривають: знання, думка, уява. В. Гюго. Завдання уроку: познайомитись із фізичною величиною, яка характеризує речовину в процесі плавлення; вияснити сутність поняття питомої теплоти плавлення речовини; з'ясувати одиниці її вимірювання; вивчити формулу для визначення кількості теплоти, необхідної для плавлення речовини певної маси; навчитись розв’язувати задачі з даної теми.

Номер слайду 5

Що означає даний вираз?mg ρV kx ρр g. Vт ρgh F۰ S F: S h1:h2 = ρ2:ρ1 ۰t mct Fтяги۰ mgh Q/cm Qвід = Qотр

Номер слайду 6

І варіант1. Явища, які супроводжуються зміною температури або агрегатного стану - 2. Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл, визначає ступінь їх нагрітості - 3. Процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи - 4. Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості теплоти, яку потрібно надати тілу масою 1 кг, щоб нагріти його на 1°С - 5. Вид теплопередачі, при якому енергія передається від більш нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих внаслідок хаотичного руху молекулІІ варіант1. Фізична величина,значення якої дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в процесі теплопередачі – 2. Вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу - 3. Прилад для вимірювання температури - 4. Вид теплопередачі, при якому енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль – 5. Сума кінетичної енергії теплового руху частинок,із яких складається тіло і потенціальної енергії їх взаємодії -

Номер слайду 7

самоперевіркаІ вар1. теплові2. температура3. теплообмін 4. питома теплоємність речовини5. теплопровідністьІІ вар1. кількість теплоти2. конвекція3. термометр4. випромінювання5. внутрішня енергія

Номер слайду 8

Фізичний зміст явища: Що відбувається?Причина?Наслідок?Назва

Номер слайду 9

Завдання групам1– Від чого залежить кількість теплоти, яку потрібно затратити на плавлення певної маси речовини? (§12, п.1, ст. 56)2 – Питома теплота плавлення – що це за фізична величина? (§12, п.1, ст. 56)3 –Як позначають питому теплоту плавлення. В яких одиницях її вимірюють та за якою формулою записують? (§12, п.1, ст. 57)4 –Який фізичний зміст питомої теплоти плавлення? (§12, п.1, ст. 57)5 –Як обчислюється кількість теплоти, необхідна для плавлення кристалічної речовини? (§12, п.2, ст. 58)

Номер слайду 10

Опорний конспект

Номер слайду 11

На лід поклали три нагріті до однакової температури алюмінієві пластинки, забарвлені в різні кольори: білий, червоний і чорний. Коли пластинки охолоджувались, лід танув під ними. Де яка пластинка?

Номер слайду 12

Задача 1. Яка кількість теплоти виділиться під час тверднення води масою 10 кг при температурі 0 °С?

Номер слайду 13

Задача 1. Яка кількість теплоти виділиться під час тверднення води масою 10 кг при температурі 0 °С? Дано: Н2 О m = 10 кг t° = 0°С λ = 33 ∙ 104 Дж/кг Q тв — ? Кількість теплоти, що виділиться під час тверднення води: Q тв = – λ ∙ m (1), знак “–” вказує, що енергія при кристалізації виділяється. Q тв ] = Дж/кг· кг = Дж.Q тв  = – 33 ∙ 104 ∙ 10 = –3,3 ∙ 106 (Дж) = -3,3 МДж

Номер слайду 14

Задача2. Яку кількість енергії потрібно затратити, щоб розплавити алюмінієвий брусок масою 20 кг, узятий при температурі 20 °С?

Номер слайду 15

Задача2. Яку кількість енергії потрібно затратити, щоб розплавити алюмінієвий брусок масою 20 кг, узятий при температурі 20 °С?Дано:m = 20 кг t1 = 20°C tпл = 660°С с = 920 Дж/кгС  = 393к. Дж/кг Q — ? Розв’язання. Перш ніж алюміній почне плавитися, його потрібно нагріти до температури плавлення (660 °С). Для нагрівання потрібна кількість теплоти: Q1 = c· m· (tпл – t1), (1)де с — питома теплоємність алюмінію(с = 920 Дж/кг. С) Для плавлення потрібно затратити кількість теплоти: Q2 = λ· m, (2) де λ — питома теплота плавлення алюмінію ( = 393к. Дж/кг ). Загальна кількість енергії: Q = Q1 + Q2 (3) або Q = c·m· (tпл – t1) + λ· m (4) або Q =m· c· (tпл – t1) + λ Обчислимо: Q =20· 920 (660– 20) + 3,93 ·105 = 19,6·106 (Дж) = 19,6 МДж. Відповідь: ≈ 19,6 МДж.

Номер слайду 16

Домашнє завдання вчити §12;повторити §11;розібрати задачу п.3.ст58;розв’язати із впр12 №4;

pptx
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
19 жовтня 2020
Переглядів
3380
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку