Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація до уроку: "Генетичний код. Біосинтез білка"

Про матеріал
У презентації подано поняття генетичного коду та його властивості, основні етапи процесу біосинтезу білка: транскрипція, дозрівання РНК, етапи трансляції.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Генетичний код. Біосинтез білка

Номер слайду 2

Генетичний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (іРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка, яка нею кодується Нуклеотиди ДНК:аденін (А)тимін (Т)гуанін (Г)цитозин (Ц)Нуклеотиди РНК:урацил (У)аденін (А)цитозин (Ц)гуанін (Г)

Номер слайду 3

Білок інсулінланцюг В30 амінокислотланцюг А21 амінокислота. Для синтезу білків у природі використовуються 20 різних амінокислот. Кожен білок є ланцюжком амінокислот у чітко визначеній послідовності – ця послідовність називається первинною структурою білка

Номер слайду 4

Транскрипція - синтез РНК на матриці ДНКТрансляція - реалізація генетичного коду у вигляді амінокислотної послідовності - синтез поліпептідного ланцюжка на матриці іРНКкодони. Таблиця генетичного коду. Реалізація генетичного коду в живих клітинах здійснюється завдяки матричним процесам:

Номер слайду 5

Властивості генетичного коду:триплетність - три послідовно розміщені нуклеотиди кодують одну з 20 амінокислот, які разом утворюють триплет (кодон);специфічність - кожний кодон може кодувати лише одну амінокислоту;виродженість - одна і та ж амінокислота може кодуватися декількома кодонами;безперервність - кодони не розділяються між собою, інформація зчитується безперервно;дискретність - один і той самий нуклеотид не може входити одночасно до складу двох або більш кодонів;колінеарність - послідовність кодонів нуклеотидів точно відповідає послідовності амінокислотних залишків у поліпептиді;наявність термінальних кодонів — беззмістовних (стоп-кодонів), які не здатні кодувати амінокислоти і переривають синтез поліпептиду;універсальність — єдиний генетичний код є однаковим для різних організмів

Номер слайду 6

Транскрипція — процес синтезу РНК  з використанням ДНК як матриці, що відбувається у всіх живих клітинах,- перенесення генетичної інформації з ДНК на РНКантизмістовний (матричний) ланцюгзмістовний ланцюг. ДНКРНК У процесі транскрипції відбувається синтез усіх видів РНК: інформаційної, транспортної та рибосомальної. Реакція прискорюється ферментом РНК-полімеразою, а тому протікає дуже швидко та з високою точністю

Номер слайду 7

сайт ініціаціїматричний ланцюгзмістовний ланцюг. Стадії транскрипції:зв’язування РНК-полімерази з промотором Промотор — регуляторна ділянка ДНК, розташована перед  відкритою рамкою зчитування гену РНК-полімеразапромотор. РНК-полімераза - фермент, що здійснює синтез молекул РНКініціація – розплітання ДНК і початок синтезу нитки РНК

Номер слайду 8

Стадії транскрипції:елонгація – нарощування ланцюга шляхом приєднання комплементарних нуклеотидіврозкручування ДНКнезріла іРНКнапрямок транскрипціїспіралізація ланцюганезріла іРНКнуклеотиди. Г ЦЦ ГТ АА У

Номер слайду 9

Стадії транскрипції:сайт термінаціїнезріла про-іРНКРНК-полімераза. Процес синтезу іРНК зупиняється на певних кодонах ДНК: АЦТ, ATT, АТЦ, які отримали назву стоп-кодонів і які не кодують амінокислоттермінація – стадія завершення зчитування генетичної інформації

Номер слайду 10

Процесинг Неінформативні ділянки незрілої пре-іРНК – інтрони -вирізаються , а інформативні – екзони - ферментною системою «зшиваються» в одну коротку нитку - зрілу іРНККеп - структура на 5'-кінці іРНК, що складається з модифікованих нуклеотидів, сприяє ефективному процесингу пре-іРНК, її експорту з ядра, трансляціїта захисту від швидкої деградаціїкепування і зміна 3'-кінця сплайсинг екзон інтрон екзонбілки. Вирізання інтронів. Зшивання екзонів екзон екзон

Номер слайду 11

Трансляція Трансляція — синтез білків з амінокислот у рибосомі на матриці інформаційної РНКіРНКрибосомаполіпептидіРНКрибосомаамінокислотат. РНК

Номер слайду 12

Активація амінокислот – сукупність процесів, які відбуваються в цитоплазмі й забезпечують поєднання амінокислот з т. РНК і АТФТрансляція 1. Поєднання вільних амінокислот з АТФ під контролем ферментів-синтетаз2. Приєднання активованої амінокислоти до своєї специфічної т. РНКаміноацил-т. РНК-синтетазаамінокислотат. РНКАДФ

Номер слайду 13

Транспортна РНК переносить амінокислоти у цитоплазмі до місця синтезу білка - рибосомантикодонакцепторна ділянка ЦЦАкодон іРНКамінокислота. Транспортна РНК має довжину 73-93 нуклеотиди, розміри біля 5 нм, структуру «листка конюшини»Трансляція

Номер слайду 14

Трансляція Ініціація – початок трансляції1. Розпізнавання стартового кодона АУГ, з якого розпочинається трансляція, зв'язування т. РНК метіоніном (Мет*), збирання рибосоми з великої і малої субодиниць велика субодиниця рибосомимала субодиниця рибосоми. А У ГАУЦт. РНКметантикодоніРНКметлей. А У ГАУЦУ У АААУстарт-кодондругий кодоніРНК

Номер слайду 15

утворення пептидного зв’язку між двома амінокислотамимет. А У ГАУЦіРНКГГУТрансляція Ділянка рибосоми у розмірі двох триплетів, де відбуваються процеси впізнавання т. РНК кодонів іРНК та їх звільнення від амінокислот, утворює функціональний центр рибосоми лей. У У АААУЕлонгація – подовження поліпептидного ланцюга з додаванням нових амінокислотних залишків

Номер слайду 16

Трансляція Ділянка рибосоми у розмірі двох триплетів, де відбуваються процеси впізнавання т. РНК кодонів іРНК та їх звільнення від амінокислот, утворює функціональний центр рибосоми пептидний зв’язок мет лей. А У ГАУЦУ У АААУіРНКГГУЕлонгація – подовження поліпептидного ланцюга з додаванням нових амінокислотних залишків. ЦЦА глі

Номер слайду 17

Трансляція мет лей. А У ГАУЦУ У АААУіРНКГГУЕлонгація – подовження поліпептидного ланцюга з додаванням нових амінокислотних залишків. ЦЦА гліУ У УАААКоли нова амінокислота, принесена т. РНК, приєднується до кінця поліпептидного ланцюжка, то рибосома просувається на один триплет уздовж матриці, і молекула т. РНК звільняється

Номер слайду 18

Трансляція мет лей. А У ГЦЦАУ У ААААіРНКГГУУАЦ гліУ У УУАГРибосома продовжує рухатись вздовж іРНК, і нові амінокислоти додаються до поліпептиду. Попередня амінокислота приєднується до наступної за 0,2 с. Елонгаціяметфен

Номер слайду 19

Трансляція А Г АЦУУіРНКАстоп-кодонмет лей гліметфен глі лейфен глі лейметарг. ГУРибосома розпізнає стоп-кодон. Термінація – завершення синтезу білкової молекули, про що сигналізує термінуючий кодон іРНК (УАА, УАГ, УГА) і звільнення білка з рибосоми

Номер слайду 20

Трансляція мет лей. ЦУУіРНК гліСинтезована молекула від'єднується, рибосома дисоціює на малу і велику субодиниці Термінація – завершення синтезу білкової молекули, про що сигналізує термінуючий кодон іРНК (УАА, УАГ, УГА) і звільнення білка з рибосомиметфен глі лейфен глі лейметарг

Номер слайду 21

Посттрансляційна модифікація Посттрансляційна модифікація – сукупність процесів, які забезпечують хімічну видозміну молекул білка після їх трансляціїПосттрансляційна модифікація розширює функціональний склад білка за рахунок утворення вторинної, третинної і четвертинної структур білкових молекул. До синтезованих молекул білків можуть приєднуватись різні групи, цукри, ліпіди.

Номер слайду 22

Розв’яжемо задачу. Визначимо склад амінокислотної послідовності білка, якщо ланцюг ДНК, що його кодує, наступний: ТАА-ТЦА-ТАЦ-ЦАЦ-ААТ-ААГ-ГГТ-АТТБудуємо іРНК: АУУ-АГУ-АУГ- ГУГ- УУА-УУЦ-ЦЦА-УААШукаємо старт-кодон. АУУ-АГУ-АУГ- ГУГ- УУА-УУЦ-ЦЦА-УААЗа таблицею генетичного коду визначаємо відповідні амінокислоти: мет – вал – лей – фен – про - стоп

Номер слайду 23

Підведемо підсумки!Генетичний код  — певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (іРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка, яка нею кодується. Перший етап біосинтезу білка - транскрипція - зчитування інформації з молекули ДНК на РНК. Процес транскрипції поділяється на такі стадії: зв’язування РНК-полімерази з промотором, ініціація, елонгація, термінація. Другий етап - процесинг. Так називають «визрівання» матриці іРНК, модифікація 5 штрих і 3 штрих кінців іРНК, вирізання інтронів і зшивання екзонів – сплайсинг. Третій етап - трансляція, або синтез білка за матрицею іРНК, у якому виокремлюють такі етапи: активація амінокислот, ініціація, елонгація, термінація, посттрансляційна модифікація.

Номер слайду 24

Чи залишились запитання?

Номер слайду 25

Відеоурок можна переглянути за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=on. SFTPT3 J48&t=347s

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 14
Оцінки та відгуки
 1. Денисенкова Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бунчукова Уляна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Васильчук Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Иголкина Яна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Трофименко Яна Віталіївна
  Чудова і структурована презентація! Дякую)) Натхнення автору)))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Гуменюк Олена
  Дякую за гарну роботу,дуже допомагає і економить час
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Кулибаба Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Кабин Ірина Романівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Стецюк Вадим
  Дякую величезне!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Єременко Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Пудрій Наталія Георгіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Комарова Валентина Володимирівна
  Дякую за вашу плідну роботу: і презентація, і відео до неї об'єднують високу якість матеріалу та доступність викладеного для учнів. Завжди ваші роботи допомагають дітям розібратися з важкими для них темами.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Бортнічук Тетяна Яківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Кокар Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 11 відгуків
pptx
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
10393
Оцінка розробки
5.0 (14 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку