12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Презентація до уроку: "Тканини організму людини"

Про матеріал
У презентації подано матеріал про різноманітність тканин людського організму: епітеліальну, м'язову, нервову, сполучну. Слайди супроводжуються малюнками та мікрофотографіями.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тканини організму людини

Номер слайду 2

Гістологія (від гр. ἱστός «тканина» + λόγος «вчення») - наука про тканини. Тканина – це сукупність клітин, спільних за походженням, будовою та функціями епітеліальнам’язовам’язовам’язованервовасполучна

Номер слайду 3

Епітеліальна тканина. Особливості будови:клітини щільно прилягають;незначна кількість міжклітинної речовини;відсутні кровоносні судини;швидка регенерація

Номер слайду 4

Епітеліальна тканина. Функції:захисна;секреторна;всмоктування речовин;газообмін;виділенняплоскийциліндричнийкубічнийплоскийциліндричнийкубічний. Одношаровий. Багатошаровий

Номер слайду 5

Епітеліальна тканина. Одношаровий плоский епітелій. Функція: дифузія газів і малих молекул (ендотелій), забезпечує вільне ковзання органів (мезотелій)артеріяендотелій. Локалізується у альвеолах, очеревині, вистеляє плевру, перикард. Мезотелій – верхній шар плеври. Базальна мембранавідокремлює від інших шарів клітин. Плоскі клітини полігональної форми

Номер слайду 6

Епітеліальна тканина. Одношаровий кубічний епітелій. Функція: утворює протоки і бере участь в поглинанні або секреції речовин. Локалізується у ниркових канальцях, бронхіолах легень, вивідних протоках печінки, підшлункової залози, слинних залоз, вкриває поверхню яєчника. Базальна мембранавідокремлює від інших шарів клітин. Клітини кубічної форминирка

Номер слайду 7

Епітеліальна тканина. Одношаровий циліндричний епітелій. Функція: залозистий епітелій захищає слизову від ушкоджень, миготливий епітелій яйцеводів сприяє проходженню овоцитів Локалізується у кишечнику, шлунку, жовчному міхурі, протоках печінки, матці, яйцеводах Клітини циліндричної або келихоподібної формишлунок

Номер слайду 8

Епітеліальна тканина. Багатошаровий плоский епітелійнезроговілий. Функція: захисна. Локалізується у ротовій порожнині, стравоході, рогівці, на язицірогівка. Верхні клітини плоскі, живіНижче розташовані клітини активно діляться

Номер слайду 9

Епітеліальна тканина. Багатошаровий плоский епітелійзроговілий. Функція: захисна. Локалізується на поверхні тіла, вкриває шкіру (дерму)Верхні клітини поступово злущуються

Номер слайду 10

Епітеліальна тканина. Багатошаровий перехідний епітелій. Функція: захисна: виділяє секрет, який оберігає від шкідливої дії сечі;може змінювати форму в залежності від стану органу. Локалізується у сечовивідних шляхах. Покривні клітини великі, не є плоскимисечоводисечовий міхур

Номер слайду 11

Епітеліальна тканина. Багатошаровий кубічний епітелій. Функція: виконує секреторну функцію. Вистилає слинні залози. Багатошаровий циліндричний епітелій. Функція: виконує секреторну функцію. Вистилає молочні залози

Номер слайду 12

Епітеліальна тканина. Псевдобагатошаровий епітелій. Функція: захисна. Вистилає нюхові порожнини, трахею, бронхи, придатки яєчка, сім’явиносні протоки Клітини одного шару, розташовані на різних рівнях

Номер слайду 13

Особливості будови:структурні елементи мають видовжену форму;у цитоплазмі наявні м’язові нитки - міофібрили;міофібрили містять скоротливі білки актин і міозин. М’язова тканина

Номер слайду 14

Особливості функцій:здатна до збудливості та скоротливості, тому виконує рухи;для виконання рухів повинна бути забезпечена АТФ;при пошкодженнях замінюється сполучною тканиною. М’язова тканина. Посмугована серцева. Посмугована скелетна. Непосмугована

Номер слайду 15

М’язова тканина. Непосмугована м’язова тканина. Функція: повільні і ритмічні скорочення та розслаблення. Розташування: стінки травної і сечостатевої систем, кровоносних судин. Клітини веретеноподібні, загострені на кінцях, 0,1 мм. В центрі клітини одне овальне ядро

Номер слайду 16

М’язова тканина. Посмугована м’язова тканина. Функція: рухова. Утворює скелетну мускулатуру, м’язи язика, рота, гортані, верхньої частини стравоходу, діафрагму, мімічні м’язи. Довгі клітини (волокна), до 10-12 см. Ядер багато, розташовані по периферіїМ’язове волокно – це об’єднання багатьох міоцитів в межах однієї мембрани – сарколеми, що мають спільну цитоплазму - саркоплазму

Номер слайду 17

М’язова тканина. Посмугована серцева тканина. Функція: автоматичне скорочення серця. Знаходження: серцевий м’яз. Клітини кардіоміоцити мають поперечну посмугованість. Вставні диски

Номер слайду 18

Нервова тканина. Функції:збудливість і провідність;здійснює зв’язок організму з середовищем;забезпечує взаємодію органів та систем і їх регуляцію;нейрони сприймають подразнення, перетворюють їх на нервові імпульси і передають;нейроглія забезпечує опору, захист, живлення

Номер слайду 19

Нервова тканина. Особливості будови:складається з нервових клітин з відростками – нейронів – і нейроглії;клітини нейроглії, на відміну від нейронів, можуть ділитисьнейронклітини нейрогліїдендритиаксон

Номер слайду 20

Сполучна тканина. Особливості будови:навколо клітин багато міжклітинної речовини;клітини різноманітні;міжклітинна речовина буває твердою, рідкою, волокнистою

Номер слайду 21

Сполучна тканина. Функції:підтримують і з’єднують частини організму;утворюють кістки, хрящі, зв’язки, сухожилки;забезпечують живлення і захист;мають найвищу здатність до регенераціїТвердакістковахрящоващільнажировапухкакров. Рідка

Номер слайду 22

Сполучна тканина. Кісткова тканина. Функція: опорна, захисна. Розташування: утворює кістки скелетаостеобластиостеокласти. Остеоцити – основні клітини кісткової тканини, мають зірчасту форму і відросткиміжклітинна речовина. Дентин зубів – видозмінена кісткова тканина

Номер слайду 23

Сполучна тканина. Хрящова тканина. Функція: опорна, пом’ягшує навантаження. Розташування: крила носа, вушна раковина, міжхребцеві диски, вкриває суглубові поверхні кісток. Клітини хряща - хондроцитиеластинколаген

Номер слайду 24

Сполучна тканина. Пухка волокниста тканина. Функція: надає міцності та пружностіРозташування: з’єднує шкіру і структури, що лежать нижче, огортає кровоносні судини і м’язові волокнаеластинфібробластиколаген. Фібробласти розкидані у міжклітинному просторі, здатні утворювати волокна

Номер слайду 25

Сполучна тканина. Щільна волокниста тканина. Функція: захисна, опорна, з’єднувальна. Розташування: утворює дерму, зв’язки, сухожилки, склеру, рогівку. Щільна неоформлена волокниста тканина утворює дерму. Щільна оформлена волокниста тканина утворює сухожилки. Тканина утворена волокнами, а не клітинами

Номер слайду 26

Сполучна тканина. Ретикулярна тканина. Функція: захисна, опорна, з’єднувальна. Розташування: утворює основу печінки, жирової тканини, кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів та базальної мембрани. Ретикулярні волокна зафарбовані чорним кольором : вони є порівняно тонкими і тендітними нитками колагену

Номер слайду 27

Сполучна тканина. Жирова тканина. Функція: оберігає внутрішні органи від ударів, енергетичне депо, теплоізоляція. Розташування: під дермою, навколо нирок, серця, внутрішніх органів. Адипоцити – жирові клітини: центр клітини займає жирова крапля, ядро, цитоплазма і мітохондрії зсунуті до периферії

Номер слайду 28

плазма(біля 55%)лейкоцити ітромбоцити(біля 4%)еритроцити (біля 41%)Кров циркулює у кровоносних судинах. Депо крові:печінкаселезінкашкіра. Кров. Функція: транспортна, трофічна, захисна

Номер слайду 29

Лімфа. Лімфа циркулює у лімфатичній системіФункція: підтримує зв’язок між кров’ю і внутрішнім середовищем органів, повертає білки та зайву рідину в кров, несе бактерії до лімфатичних вузлів для знищення, транспортує жири. Розташування: у міжклітинному просторі всіх тканин організму. Лімфа має склад, подібний, але не ідентичний складу плазми крові, багатша лімфоцитами,містить більше жиру і виглядає молочно-білою завдяки його вмісту

Номер слайду 30

Підсумуємо!В організмі людини є чотири типи тканин:епітеліальна:одношарова,багатошаровам’язова:непосмугована,посмугована скелетна,посмугована серцеванервовасполучна:тверда: - кістки, - хрящі,волокниста,ретикулярна,жирова,рідка: - кров, - лімфа

Номер слайду 31

Чи маєте запитання?

Номер слайду 32

Відео до уроку ви можете переглянути за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=Ps. Ajw. GMa. Ess&t=34s

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кокар Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
17 травня
Переглядів
264
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку