Презентація до уроку: "Тканини організму людини"

Про матеріал
У презентації подано матеріал про різноманітність тканин людського організму: епітеліальну, м'язову, нервову, сполучну. Слайди супроводжуються малюнками та мікрофотографіями.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тканини організму людини

Номер слайду 2

Гістологія (від гр. ἱστός «тканина» + λόγος «вчення») - наука про тканини. Тканина – це сукупність клітин, спільних за походженням, будовою та функціями епітеліальнам’язовам’язовам’язованервовасполучна

Номер слайду 3

Епітеліальна тканина. Особливості будови:клітини щільно прилягають;незначна кількість міжклітинної речовини;відсутні кровоносні судини;швидка регенерація

Номер слайду 4

Епітеліальна тканина. Функції:захисна;секреторна;всмоктування речовин;газообмін;виділенняплоскийциліндричнийкубічнийплоскийциліндричнийкубічний. Одношаровий. Багатошаровий

Номер слайду 5

Епітеліальна тканина. Одношаровий плоский епітелій. Функція: дифузія газів і малих молекул (ендотелій), забезпечує вільне ковзання органів (мезотелій)артеріяендотелій. Локалізується у альвеолах, очеревині, вистеляє плевру, перикард. Мезотелій – верхній шар плеври. Базальна мембранавідокремлює від інших шарів клітин. Плоскі клітини полігональної форми

Номер слайду 6

Епітеліальна тканина. Одношаровий кубічний епітелій. Функція: утворює протоки і бере участь в поглинанні або секреції речовин. Локалізується у ниркових канальцях, бронхіолах легень, вивідних протоках печінки, підшлункової залози, слинних залоз, вкриває поверхню яєчника. Базальна мембранавідокремлює від інших шарів клітин. Клітини кубічної форминирка

Номер слайду 7

Епітеліальна тканина. Одношаровий циліндричний епітелій. Функція: залозистий епітелій захищає слизову від ушкоджень, миготливий епітелій яйцеводів сприяє проходженню овоцитів Локалізується у кишечнику, шлунку, жовчному міхурі, протоках печінки, матці, яйцеводах Клітини циліндричної або келихоподібної формишлунок

Номер слайду 8

Епітеліальна тканина. Багатошаровий плоский епітелійнезроговілий. Функція: захисна. Локалізується у ротовій порожнині, стравоході, рогівці, на язицірогівка. Верхні клітини плоскі, живіНижче розташовані клітини активно діляться

Номер слайду 9

Епітеліальна тканина. Багатошаровий плоский епітелійзроговілий. Функція: захисна. Локалізується на поверхні тіла, вкриває шкіру (дерму)Верхні клітини поступово злущуються

Номер слайду 10

Епітеліальна тканина. Багатошаровий перехідний епітелій. Функція: захисна: виділяє секрет, який оберігає від шкідливої дії сечі;може змінювати форму в залежності від стану органу. Локалізується у сечовивідних шляхах. Покривні клітини великі, не є плоскимисечоводисечовий міхур

Номер слайду 11

Епітеліальна тканина. Багатошаровий кубічний епітелій. Функція: виконує секреторну функцію. Вистилає слинні залози. Багатошаровий циліндричний епітелій. Функція: виконує секреторну функцію. Вистилає молочні залози

Номер слайду 12

Епітеліальна тканина. Псевдобагатошаровий епітелій. Функція: захисна. Вистилає нюхові порожнини, трахею, бронхи, придатки яєчка, сім’явиносні протоки Клітини одного шару, розташовані на різних рівнях

Номер слайду 13

Особливості будови:структурні елементи мають видовжену форму;у цитоплазмі наявні м’язові нитки - міофібрили;міофібрили містять скоротливі білки актин і міозин. М’язова тканина

Номер слайду 14

Особливості функцій:здатна до збудливості та скоротливості, тому виконує рухи;для виконання рухів повинна бути забезпечена АТФ;при пошкодженнях замінюється сполучною тканиною. М’язова тканина. Посмугована серцева. Посмугована скелетна. Непосмугована

Номер слайду 15

М’язова тканина. Непосмугована м’язова тканина. Функція: повільні і ритмічні скорочення та розслаблення. Розташування: стінки травної і сечостатевої систем, кровоносних судин. Клітини веретеноподібні, загострені на кінцях, 0,1 мм. В центрі клітини одне овальне ядро

Номер слайду 16

М’язова тканина. Посмугована м’язова тканина. Функція: рухова. Утворює скелетну мускулатуру, м’язи язика, рота, гортані, верхньої частини стравоходу, діафрагму, мімічні м’язи. Довгі клітини (волокна), до 10-12 см. Ядер багато, розташовані по периферіїМ’язове волокно – це об’єднання багатьох міоцитів в межах однієї мембрани – сарколеми, що мають спільну цитоплазму - саркоплазму

Номер слайду 17

М’язова тканина. Посмугована серцева тканина. Функція: автоматичне скорочення серця. Знаходження: серцевий м’яз. Клітини кардіоміоцити мають поперечну посмугованість. Вставні диски

Номер слайду 18

Нервова тканина. Функції:збудливість і провідність;здійснює зв’язок організму з середовищем;забезпечує взаємодію органів та систем і їх регуляцію;нейрони сприймають подразнення, перетворюють їх на нервові імпульси і передають;нейроглія забезпечує опору, захист, живлення

Номер слайду 19

Нервова тканина. Особливості будови:складається з нервових клітин з відростками – нейронів – і нейроглії;клітини нейроглії, на відміну від нейронів, можуть ділитисьнейронклітини нейрогліїдендритиаксон

Номер слайду 20

Сполучна тканина. Особливості будови:навколо клітин багато міжклітинної речовини;клітини різноманітні;міжклітинна речовина буває твердою, рідкою, волокнистою

Номер слайду 21

Сполучна тканина. Функції:підтримують і з’єднують частини організму;утворюють кістки, хрящі, зв’язки, сухожилки;забезпечують живлення і захист;мають найвищу здатність до регенераціїТвердакістковахрящоващільнажировапухкакров. Рідка

Номер слайду 22

Сполучна тканина. Кісткова тканина. Функція: опорна, захисна. Розташування: утворює кістки скелетаостеобластиостеокласти. Остеоцити – основні клітини кісткової тканини, мають зірчасту форму і відросткиміжклітинна речовина. Дентин зубів – видозмінена кісткова тканина

Номер слайду 23

Сполучна тканина. Хрящова тканина. Функція: опорна, пом’ягшує навантаження. Розташування: крила носа, вушна раковина, міжхребцеві диски, вкриває суглубові поверхні кісток. Клітини хряща - хондроцитиеластинколаген

Номер слайду 24

Сполучна тканина. Пухка волокниста тканина. Функція: надає міцності та пружностіРозташування: з’єднує шкіру і структури, що лежать нижче, огортає кровоносні судини і м’язові волокнаеластинфібробластиколаген. Фібробласти розкидані у міжклітинному просторі, здатні утворювати волокна

Номер слайду 25

Сполучна тканина. Щільна волокниста тканина. Функція: захисна, опорна, з’єднувальна. Розташування: утворює дерму, зв’язки, сухожилки, склеру, рогівку. Щільна неоформлена волокниста тканина утворює дерму. Щільна оформлена волокниста тканина утворює сухожилки. Тканина утворена волокнами, а не клітинами

Номер слайду 26

Сполучна тканина. Ретикулярна тканина. Функція: захисна, опорна, з’єднувальна. Розташування: утворює основу печінки, жирової тканини, кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів та базальної мембрани. Ретикулярні волокна зафарбовані чорним кольором : вони є порівняно тонкими і тендітними нитками колагену

Номер слайду 27

Сполучна тканина. Жирова тканина. Функція: оберігає внутрішні органи від ударів, енергетичне депо, теплоізоляція. Розташування: під дермою, навколо нирок, серця, внутрішніх органів. Адипоцити – жирові клітини: центр клітини займає жирова крапля, ядро, цитоплазма і мітохондрії зсунуті до периферії

Номер слайду 28

плазма(біля 55%)лейкоцити ітромбоцити(біля 4%)еритроцити (біля 41%)Кров циркулює у кровоносних судинах. Депо крові:печінкаселезінкашкіра. Кров. Функція: транспортна, трофічна, захисна

Номер слайду 29

Лімфа. Лімфа циркулює у лімфатичній системіФункція: підтримує зв’язок між кров’ю і внутрішнім середовищем органів, повертає білки та зайву рідину в кров, несе бактерії до лімфатичних вузлів для знищення, транспортує жири. Розташування: у міжклітинному просторі всіх тканин організму. Лімфа має склад, подібний, але не ідентичний складу плазми крові, багатша лімфоцитами,містить більше жиру і виглядає молочно-білою завдяки його вмісту

Номер слайду 30

Підсумуємо!В організмі людини є чотири типи тканин:епітеліальна:одношарова,багатошаровам’язова:непосмугована,посмугована скелетна,посмугована серцеванервовасполучна:тверда: - кістки, - хрящі,волокниста,ретикулярна,жирова,рідка: - кров, - лімфа

Номер слайду 31

Чи маєте запитання?

Номер слайду 32

Відео до уроку ви можете переглянути за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=Ps. Ajw. GMa. Ess&t=34s

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Бут Світлана Марківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Отрощенко Юлія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Зарва Наталія Ігорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Новосад Ганна Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Кокар Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pptx
Додано
17 травня 2020
Переглядів
5900
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку