Презентація до відкритого заняття з дисципліни «Фізика» на тему: “Магнітні матеріали та їх застосування”.

Про матеріал
Презентація до відкритого заняття з дисципліни «Фізика» на тему: “Магнітні матеріали та їх застосування”. Шкільний курс фізики, 1 курс ВК НУХТ. Методична спрямованість: активізація пізнавальної діяльності засобами КІТ та інтерактивних методів навчання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Магнітні матеріали та їх застосування

Номер слайду 2

Фізика - одна з найпрекрасніших наук. Вона показує нам, який великий і водночасблизький до людини світ, в якому ми живемо. Фізика дає змогу людині відчути свою велич,надзвичайну силу свого розуму, робить їїнаймогутнішою істотою у світі. 2

Номер слайду 3

Деякі прилади, що використовують магнітні властивості матеріалів

Номер слайду 4

4

Номер слайду 5

Фізична вікторина. Одиниця вимірювання сили струму. Ампер. Одиниця вимірювання напруги. Вольт. Як називається частинка, яка має відємний заряд…Електрон. Як називається частинка ядра, що має додатній заряд… Протон Назвіть одиницю вимірювання магнітної індукції. Тесла. Хто з вчених відкрив явище електромагнетизму? Ерстед. За яким правилом визначають напрям сили Ампера? Лівої руки. Як називають силу, яка діє на кожен рухомий заряд з боку магнітного поля? Сила Лоренца

Номер слайду 6

Потенціалj. Напруженістьмагн. поля. НІндукціямаг. поля. Вмагнітна проникністьm Ємність. СІндуктив-ність. Lзарядq. Сила. F Фізичні величини та їх позначення. Oпір. R6ppt_c

Номер слайду 7

Магн. Проникн. Безрозмір.вел.Ємність. ФОпір. Ом. Напруж.магн. поля. А/м. Заряд. КлІндуктив-ність. ГнІндукція. Тл. Напруга. В Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Сила. Н7ppt_c

Номер слайду 8

Фізичні формули та закони=,Магн. поле колового провідн. Сила. Ампера. Зв’язок напруж. і інд. магн. поля. Принцип суперпоз. магн. полів. Магн. поле прямол. провідн. Сила взаємодії парал.струмів. Сила Лоренца. Закон. Біо-Савара-Лапласа. Магн. поле соленоїда8ppt_c

Номер слайду 9

VАзапобіж-никтранзис-тордіодкотушкаконден-саторрезисторвимикачелектрич-на лампатранс-форма-тор. Ампер-метрджерело живлен-ня. Вольт-метр. Умовні позначення на електричних схемахppt_c

Номер слайду 10

Магнітні матеріали та їх застосуванняплан. Магнітні властивості атомів. Види магнетиків. Вектор намагніченості. Магнітна сприйнятливість. Діамагнетики. Парамагнетики. Феромагнетики. Магнітні матеріали та їх застосування.10

Номер слайду 11

Незаписана думка – втрачений клад. Д.І. Менделєєв11 Магнітні властивості атомів. Види магнетиків.

Номер слайду 12

Магнітні властивості речовини зумовлені трьома причинами:орбітальним магнітним моментом електронів, який виникає внаслідок їхніх рухів навколо ядер;магнітним моментом електронів, який перебуває у певному співвідношенні з їхнім власним механічним моментом – спіном. власним магнітним моментом атомних ядер.12

Номер слайду 13

13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

15

Номер слайду 16

16

Номер слайду 17

17

Номер слайду 18

18

Номер слайду 19

19

Номер слайду 20

Магнітна проникність20 Види магнетиків

Номер слайду 21

21

Номер слайду 22

Види магнетиків:діамагнетики, для яких  трохи менша одиниці (<1);парамагнетики, для яких  трохи більша одиниці (>1);феромагнетики, для яких  набагато більша одиниці (<<1).22

Номер слайду 23

Дослід «Демонстрація посилення і послаблення магнітного поля магнетиками»

Номер слайду 24

2. Вектор намагніченості. Магнітна проникність24

Номер слайду 25

25

Номер слайду 26

- вектор намагнічування26 Вектор намагнічування - магнітний момент одиниці об'єму намагніченої речовини.

Номер слайду 27

27

Номер слайду 28

Магнітна проникність28- магнітна проникність.- індукція магнітного поля в магнетику- магнітна сприйнятливість

Номер слайду 29

Магнітна сприйнятливість характеризує здатність речовини намагнічуватись під дією зовнішнього магнітного поля: {284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7}Матіріалвакуум0вода-1.2·10-5 Bi-16.6·10-5 C-2.1·10-5 O20.19·10-5 Al2.2·10-5 Fe200 Co70 Ni11029

Номер слайду 30

30 Діамагнетики. Приклади діамагнетиків: гази (водень, гелій, двуокис карбону),плазма, метали (золото, срібро, мідь, вісмут),стікло, вода, резина, алмаз, дерево, пластики і т. д.3.   Діамагнетики. Парамагнетики

Номер слайду 31

31

Номер слайду 32

32

Номер слайду 33

33 Парамагнетики. Приклади парамагнетиків: кисень, алюміній, платина, уран, лужні і лужноземельні метали

Номер слайду 34

34

Номер слайду 35

354.  Феромагнетики. Приклади феромагнетиків: залізо, кобальт, нікель, їх сплави, рідкоземельні елементи.

Номер слайду 36

36

Номер слайду 37

37

Номер слайду 38

38

Номер слайду 39

39

Номер слайду 40

40 Домени — це області феромагнетика, в яких магнітні моменти атомів розміще­ні впорядковано.

Номер слайду 41

41 Вв. Вз

Номер слайду 42

42 Коорцетивна сила. Залишкова намагніченість

Номер слайду 43

Відставання зміни індукції від зміни напруженості магнітного поля називається магнітним гістерезисом. Залишкова намагніченість Bз- індукція магнітного поля матеріалу при зменшенні зовнішнього поля до нуля. Коерцетивна сила Вк - індукція зовнішнього поля, яка потрібна для розмагнічення матеріалу. При кожному циклі перемагнічування частина магнітної єнергії, що запасається в матеріалі (W=BH/2) втрачається, тобто переходить в тепло.43

Номер слайду 44

Плоша петлі гістерезису чисельно дорівнює питомій густині енергії, витраченої на один цикл перемагнічування.44

Номер слайду 45

Дослід «Демонстрація Петлі гістерезису»

Номер слайду 46

Електрична схема установки для зняття петлі гістерезису46

Номер слайду 47

47

Номер слайду 48

Класифікація феромагнетиків за формою петлі гістерезису48

Номер слайду 49

Види феромагнетиків за формою петлі гістерезису. Магніто жорсткіМагніто м'які49

Номер слайду 50

Для кожного феромагнетика є своя температура, яку називають температурою (точкою) Кюрі, при якій феромагнетик втрачає магнітні властивості і перетворюється у парамагнетик. При температурі Кюрі зникають області спонтанного намагнічування, які називають доменами.50

Номер слайду 51

Дослід «Демонстрація точки Кюрі»51

Номер слайду 52

5.  Магнітні матеріали та їх застосування52

Номер слайду 53

Магнітострикція - явище зміни розмірів і форми тіла внаслідок його намагнічування.53

Номер слайду 54

54

Номер слайду 55

55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Память Мир257

Номер слайду 58

58

Номер слайду 59

Робота з проектами59 Захист проекту «Магнетики в промисловій та побутовій техніці»

Номер слайду 60

Робота з проектами60 Захист проекту «Магнетики в комп’ютерній техніці і периферійних пристроях»

Номер слайду 61

Робота з проектами61 Захист проекту «Види памяті ЕОМ. Використання магнетиків в пристроях памяті»

Номер слайду 62

Дайте відповідь на запитання. Класифікувати речовини за магнітними властивостями і вказати сфери їх використання. Види феромагнетиків і їх використання в комп’ютерній і офісній техніці (вказати прилади і пристрої).62

Номер слайду 63

Індивідуальна робота63ppt_c

Номер слайду 64

Відповіді тестових завдань. Варіант №1№ завдання1.11.21.31.41.52.1№ відповідіАГГБВВВаріант №2 Варіант №3 Варіант №4№ завдання1.11.21.31.41.52.1№ відповідіАГАБВГ№ завдання1.11.21.31.41.52.1№ відповідіГАВВБА№ завдання1.11.21.31.41.52.1№ відповідіАВАВВГ64

Номер слайду 65

Критарії оцінювання тестових завдань. Завдання 1.1-1.5 – 1 бал за правильну відповідь. Завдання 2.1 – 0-5 балів.1 бал - правильний короткий запис задачі.1 бал – запис формул до задачі.1 бал – вивід кінцевої формули до задачі.1 бал – правильний обрахунок відповіді до задачі.1 бал – перевірка розмірності шуканої величини.65

Номер слайду 66

Домашнє завдання Зачек І. Р., Кравчук І. М., та ін. Курс фізики: Навчальний підручник./ за редакцією І. Е. Лопатинського. – Львів: Бескид-Біт, 2002. Л1 с. 163-166 Повторити конспект. Підготуватись до практичного заняття на тему «Розв’язування задач з електромагнетизму» 66

Номер слайду 67

„Мікрофон”Які нові поняття ми вивчили на занятті?Чи досягли очікуваних результатів ви особисто, група у цілому? Чому ви так вважаєте?Що могло б бути організовано краще, корисніше? Над якими навичками, вміннями ще треба працювати? Як ви оцінюєте свою групову роботу над проектом?Що вам найбільше сподобалось на занятті.

Номер слайду 68

Домашнє завдання Зачек І. Р., Кравчук І. М., та ін. Курс фізики: Навчальний підручник./ за редакцією І. Е. Лопатинського. – Львів: Бескид-Біт, 2002. Л1 с. 163-166 Повторити конспект. Підготуватись до практичного заняття на тему «Розв’язування задач з електромагнетизму» 68 Дякую за увагу

pptx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
27 серпня
Переглядів
134
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку