26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Презентація досвіду роботи Соколенко Є.М.

Про матеріал

Презентація досвіду роботи

вчителя біології

Новоукраїнського НВК № 8

Новоукраїнської міської ради

Кіровоградської області

Соколенко Єлизавети Михайлівни

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Досвід роботи вчителя біології Соколенко Єлизавети Михайлівни

Номер слайду 2

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії» Звання: «учитель-методист» Стаж роботи: 37років Нагороди : Грамота МОН -2002рік Педагогічне кредо: Вчимося не заради школи, а для життя» Сенека Луцій Життєве кредо: « Життя-великий сюрприз» В.В.Набоков

Номер слайду 3

Методична проблема: « Актуалізація розумово – пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження ІКТ на уроках біології»

Номер слайду 4

Актуалізація розумово- пізнавальної діяльності Від лат. діяльний, переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно Розширення, поглиблення знань за допомогою раніше засвоєного Нове застосування попередніх знань.

Номер слайду 5

Актуалізація опорних знань проводиться з метою Допомогти створенню у свідомості учнів системи навчального предмета Установленню взаємозв’язку між його частинами Пробудити інтерес до теми, викликати зацікавленість Пригадати те, що учні вже знають, відтворити знання, вміння, що потрібні для подальшої роботи на уроці.

Номер слайду 6

Актуальність даної проблеми визначається Змінами в суспільстві Дана проблема одна із пріоритетних напрямків розвитку у сучасній освіті Падіння інтересу учнів до процесу навчання вимагає застосування нових прийомів і методів навчання для сучасних молодих людей. Сучасність потребує нового покоління молоді, здатного адаптуватися в складному ІК світі Вимога сучасного інформаційного суспільства Запорука конкурентно спроможності майбутнього фахівця

Номер слайду 7

Провідна ідея досвіду Створення умов для формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи в сучасних інформаційних ресурсах Оптимальний розвиток навичок роботи з різними джерелами інформаціії Поєднання біологічних знань з життєвим досвідом та майбутньою професійною діяльністю. Застосування ІКТ для розвитку пізнавальної активності учнів, формування логічного і системного мислення

Номер слайду 8

Переваги використання ІКТ Підвищення мотивації та інтересу до навчання Об’єктивний контроль знань Індивідуалізація навчання Залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності Можливість самоствердження та самореалізації Формування ключових компетенцій Доступ до найрізноманітнішої інформації Розвиток абстрактного та творчого мислення

Номер слайду 9

Новизна проблеми Втілення в систему освіти нових педагогічних технологій, пошук та оновлення старих методик навчання, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності учнів та підготовку їх до життя

Номер слайду 10

Завдання досягнення нового змісту біологічної освіти, який має бути приведений у відповідність до сучасних і перспективних умов і потреб суспільства. Мета розвиток професійних компетенцій педагога для застосування основних підходів до навчання; формування в учнів засобами навчального предмета розуміння необхідності освіти протягом усього життя; здатності здобувати знання, застосовувати їх на практиці; грамотно і вміло працювати з різними джерелами інформації; критично мислити; бути комунікабельними; здатними йти на компроміс

Номер слайду 11

Джерела формування власної гіпотези, зародження проблеми: Як зробити процес навчання більш цікавим та результативним? Навчити учнів застосовувати набуті знання в майбутньому житті.

Номер слайду 12

Науково-теоретичне обґрунтування проблеми Розвиток творчої активності особистості запропоновано в працях Л. Виготського, П.Гальперіна, В. Шаталова, В.Ковальчук, В. Дяченка, С.Шевченка, Ш. Амонашвілі. Такий підхід полягає насамперед у підвищенні навчально-виховної ефективності занять і як наслідок у значному зростанні рівня реалізації принципів свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок учнів.

Номер слайду 13

Можливості використання Проведення лабораторних і практичних робіт Підготовка до ЗНО та олімпіад Створення і показ презентацій Демонстрація біологічних об'єктів і явищ Джерело інформації Контроль знань Проектна діяльність Демонстрація статичних і динамічних моделей

Номер слайду 14

Прокладай шлях до розуму людини через її серце. Ф.Честерфілд

Номер слайду 15

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ Нестандартні уроки: Урок-гра Урок-подорож Урок-конференція Урок-прес- конференція Урок-залік Уроки мислення серед природи

Номер слайду 16

Нестандартні уроки Досвід вчителя біології А. М. Кіріченко, заслуженого учителя України( школи № 8, м. Кіровограда Такий урок — передусім, творчість, самобутність, навіть мистецтво вчителя, педагога-майстра, який застосовує власні нетрадиційні форми роботи з дітьми. Для таких уроків характерними інформаційно-пізнавальна система навчання, пошук нових форм, розкриття внутрішньої сутності явищ через гру, диспут.

Номер слайду 17

Мотиваційний компонент уроку Рубрика «Цікаво знати» «Новини біологічної науки»

Номер слайду 18

Організація управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів Фронтальні Групові Індивідуальні форми роботи Робота в парах

Номер слайду 19

Активні методи навчання 1. Проблемне навчання; 2. Логічні задачі. 3. Мозковий штурм 4. Ділові ігри. 5. Метод проектів. 6.ІКТ. 7. Різні види контролю знань.

Номер слайду 20

Проблемне навчання Стимулює розумову діяльність учнів. Це може бути розв’язок певної проблемної ситуації. Дуже важливо, щоб учні шукали відповідь самостійно, аналізували інформацію, яку одержали на уроках біології, інших уроках та використовували свій життєвий досвід.

Номер слайду 21

Логічні задачі Найкращий засіб, який забезпечує творчий рівень засвоєння біологічних знань, ровиток логічного мислення та інтелектуальних здібностей Деякі білі ведмеді, які живуть у зоопарках, мають зелене забарвлення хутра. Поясніть причини цього явища.

Номер слайду 22

Технологія схемних та знакових систем Досвід В.Шаталова Вчителя фізики м. Донецька ЗШ № 5 Суть досвіду полягає у вивченні навчального матеріалу з використанням опорних конспектів. Школярі краще оволодівають знаннями, якщо навчальний матеріал «стискається» в кілька смислових фрагментів

Номер слайду 23

Використання досвіду В.О.Сухомлинського Уроки мислення серед природи «Природа є джерелом добра, її краса впливає на духовний світ людини, виховує витонченість почуттів, людяність, непримиренність до зла»

Номер слайду 24

Уроки мислення серед природи дають учням відчувати себе частиною природи, «діти вчаться слухати, як шелестить листя на деревах прислухатися до пісні коника в зеленій траві, до дзюрчання весняного струмочка

Номер слайду 25

Позакласна робота Свято весни Свято врожаю Свято квітів Свято осені Місячник екології Конкурси, виставки Захист екологічних проектів

Номер слайду 26

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ЗНО серед шкіл Новоукраїнського району •Матейчук Інна - 197 балів (2016р.) •Чорнобай Олена - 194 бали (2016 р.) • ІІІ - місце в обласному конкурсі «Дослідницький марафон»(2012 Р.) ІІІ-місце в обласній олімпіаді з біології (Доценко В.-2009 р.) •ІІ-місце захист науково-дослідницьких робіт в МАН Чорнобай Олена ( 2016 р.) ІІ- місце Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість» (2010р.) Лауреат Всукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах номінації «Керівник гуртка»(2010 р.)

Номер слайду 27

Бібліографічний показник власних публікацій 1.Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2008 № 15.Сценарій виступу екологічної агітбригади "Первоцвіти Новоукраїнки". с.31-32. 2..Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ«Основа» 2008  №13 Методична розробка циклу уроків з теми:"Планетарна роль живої речовини"( 11 клас) с.17-25 3. Книжковий додаток до науково-методичного журналу «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2010. «Екологізація навчально-виховного процесу засобами вивчення шкільного курсу біології та в позакласній роботі» с. 143 4. Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2010 № 19-21. Позакласний захід з біології «Зоряний час» с. 91. 5. Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2010 № 34-36. Завдання для ДПА з біології в 11 класі с. 61. 6. Науково-методичний журнал «Позакласний час», Х. – ВГ «Основа» 2011 № 2. Навчально-виховна екологічна стежка «Знай, люби, бережи» с. 42. 7. Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2012 № 22-24. Матеріали до конкурсу «Сквери й парки – легені планети» с. 89 8.Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2014 № 19-21 "Активні та інтерактивні форми роботи на уроках біології" с. 2-27. 9.Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ Основа» 2016 №31 -32 «Завдання для контролю знань з біології 10 клас» с. 57 -79 10..Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ Основа» 2016 №33 «Профільне навчання: теорія і практика .досвід, проблеми, перспективи»

Номер слайду 28

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто най­краще реагує на зміни, що від­буваються. Гордон Драйден

ppt
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
557
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку