10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Презентація.Формування багатопартійності в Україні

Про матеріал
Презентація до уроку в профільному класі.Тема.Формування багатопартійності в Україні.Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Основні терміни і поняття: партія, багатопартійність, програма партії, ідеологічні засади, плюралізм. Обладнання: підручник, карта «Україна в період боротьби за незалежність 1985—1991 рр.», дидактичні матеріали, мультимедійне обладнання. Основні дати і події: 1989—1991 рр. — формування багатопартійної системи в Україні; жовтень 1990 р. — скасування ст. 6 Конституції УРСР. Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: оперувати поняттям «багатопартійна система в Україні»; порівнювати політичну партію та громадське об'єднання; складати текстові таблиці, схеми; коментувати їх; висловлювати та аргументувати власну думку.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування багатопартійності в Україні періоду «перебудови»

Номер слайду 2

МЕТА УРОКУ сприяти засвоєнню учнями понять «політична партія», «багатопартійність», процесу формування багатопартійної системи в Україні; формувати вміння визначати функції політичних партій та громадських об'єднань, складати текстові таблиці, схеми; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Номер слайду 3

ПЛАН УРОКУ 1.Причини становлення багатопартійності. 2.Функції політичної партії в суспільстві. 3.Класифікація політичних партій. 4.Формування багатопартійності в Україні. 5.Особливості формування багатопартійності.

Номер слайду 4

РЕВОЛЮЦІЯ НА ГРАНІТІ

Номер слайду 5

УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ НА ГРАНІТІ

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Запитання 1. Які події відбулися: У лютому 1989р. 8-10 вересня 1989р. 28 жовтня 1989р. 21 січня 1990р. У березні 1990р. 16 липня 1990р. 2-17 жовтня 1990р. 2. Перелічіть національні громадські організації та об’єднання.

Номер слайду 9

Словник Багатопартійність Політична партія Громадське об’єднання Плюралізм

Номер слайду 10

ПРИЧИНИ СТАНОВЛЕННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ Історичні корені багатопартійності в Україні. Виникнення і розвиток в Україні дисиденства. Розширення демократизації суспільного життя під час перебудови, «гласність». Нездатність КПРС продовжувати виконання керівної ролі усього суспільства, яку вона собі привласнила(особливо після подій аварії на ЧАЄС, шахтарський страйк).

Номер слайду 11

ЕТАПИ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ І етап. 1988-серпень 1991 рр. — зародження багатопартійності. Періоди: 1.1988-1989-створення умов багатопартійності(неформальні об’єднання, УГС, НРУ) 2.1989-1990- безпосереднього створення початкової багатопартійності(20 партій, які об’єднували 30 тис.чол.). 3. 1991—серпень1991р.- кардинальних змін в становленні багатопартйності(розвал і заборона діяльності КПУ). II етап. серпень 1991-1995 рр. — становлення багатопартійності.

Номер слайду 12

Функції політичних партій Представництво інтересів окремих класів, соціальних прошарків і груп; Створення ідеологічних доктрин; Пробудження сучасної думки щодо наболілих питань; Боротьба за державну владу та участь у її здійсненні; Вироблення політичного курсу; Розроблення різних соціальних проектів, законопроектів, програм соціально-економічного, політичного, духовно-культурного розвитку; Відбір і формування політичних лідерів та еліти для всіх рівнів політичної системи; Політична соціалізація громадян.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Проголошення пріоритетності прав нації над правами особи; орієнтація на власний шлях розвитку; приватна власність; відновлення суверенної України в етнічних кордонах; відмежування від Росії; обмеження впливів з боку Заходу «Праві» партії — окреслення політичних рухів, ідеологій (доктрин) та партій, що спираються на ідеї націоналізму та наголошують на відстоюванні національних інтересів Рішуче запровадження економічних реформ; забезпечення державою правових, умов для гідного життя та безпеки людини; рівноправність усіх форм власності; створення суверенної української республіки. Центристи — сучасні політичні партії, які проголошують помірковані політичні програми, компромісні порівняно з вимогами правих чи лівих Збереження рад народних депутатів як політичної основи держави; вільний ринок з обмеженими елементами приватної власності і державного регулювання; соціальний захист інтересів населення (робітників, малозабезпечених);безкоштовні освіта і медицина; конфедеративні відносини України з республіками СНД; адміністративний контроль за розподілом продукції та цінами. «Ліві» партії — партії, парламентські фракції, які захищають інтереси найманих робітників і дрібних власників Політична програма Політичний напрям

Номер слайду 15

Проголошення пріоритетності прав нації над правами особи. Орієнтація на власний шлях розвитку.Відмежування від Росії.Обмеження впливу Заходу.Протекціонізм щодо національного виробництва. Збереження ядерної зброї. Націоналістичні (праворадикальні) Поєднання національно-культурних традицій із сучасними реформами. Орієнтація на інтеграцію з економічними та військовими структурами Заходу. Вихід із СНД. Неоконсервативні (правоцентристські) Рішуче здійснення економічних реформ. Поліпшення добробуту людей. Зміцнення державності. Забезпечення державою правових умов для гідного життя та безпеки людин. Соціал-ліберальні (лівоцентристські) Збереження рад народних депутатів як політичної основи.Змішана економічна система зі збереженням пріоритету державної та колективної форм власності.Адміністративний контроль за розподілом продукції та цінами. Адміністративні методи боротьби з «тіньовою» економікою. Ліві Ідеологічні ознаки Політичний напрям

Номер слайду 16

ПРАВОВА ОСНОВА БАГАТОПАРТІЙНОСТІ Березень 1990р. – ІІІ з’їзд народних депутатів СРСР скасував 6статтю Конституції СРСР про керівну роль КПРС. Жовтень 1990р. - ВР СРСР прийняла Закон “Про громадські об’єднання”. Жовтень 1990р. – ВР УРСР скасувала 6ст. Конституції УРСР. 17.10.1990р. - ВР УРСР ухвалила Закон “Про політичні і громадські організації” Грудень 1990р.- “Тимчасові правила про реєстрацію статутів громадських організацій”.

Номер слайду 17

І група Із програми Української національної партії (травень 1989 р.) «Для досягнення мети УНП програмує в сучасних умовах такі дії: 1.Сприяти утвердженню демократичних принципів у суспільстві. З цією метою УНП домагається гарантів демократії: а) економічного гаранта, яким є приватна власність. Для цього необхідно передати всі виробництва, банки, шляхи сполучень, знаряддя зв’язку та інформації, які нині є державною власністю, в приватну, кооперативну та акціонерну; б) силового гаранта, яким є приватна зброя. Відсутність цієї зброї у громадянина робить його беззахисним перед озброєним злочинцем і є основним гальмом у демократизації суспільства; в) політичного гаранта, яким є політичний плюралізм. Партійна монополія на владу та інформацію є аморальною та протизаконною. 3. Домагання скасування Конституції УРСР та договору про утворення СРСР. Намір оновити союзний договір або укласти новий УНП розглядає як спробу узаконення підневільного становища України. 7. Домагання виведення окупаційних військ з усіх українських земель»

Номер слайду 18

ІІ група Із маніфесту Демократичної партії України (грудень 1990 р.) Наш суспільний ідеал — свобода, справедливість, народовладдя. Демократична партія України пропонує суспільну систему поглядів, яка уявляється нам як теоретичне заперечення антинародного, тоталітарного ладу, і проект побудови нового суспільного устрою — демократичного й гуманного. Отже, вона закономірно приєднується до світового соціал-демократичного руху, продовжує традиції української соціал-демократії. Суспільний лад, який хочемо встановити, звемо народним.

Номер слайду 19

ІІІ група Із програми Української християнсько-демократичної партії (квітень 1990 р.) <...> 1. Ліквідацію тоталітаризму як системи з усіма її атрибутами: монопольним всевладдям однієї партії, кастовими привілеями, гігантським репресивним апаратом, державним атеїзмом і т. п. Досягнення повної політичної незалежності України як держави — віковічного права українського народу бути вільним народом на власній землі. <...> 4. Виведення всіх іноземних військ з території України й утворення національної армії.

Номер слайду 20

СДПУ ОСДПУ УРП ДемПУ УСДП УНП УХДП ДСУ УНДП УМА Ліві партії Центристські партії Праві партії 4-5-6 групи

Номер слайду 21

7 група Партії якого спрямування символізують карикатури?

Номер слайду 22

Чому могла з'явитися така карикатура у 1990р.?

Номер слайду 23

Особливості формування багатопартійності в Україні Відсутність традицій багатопартійності за роки радянської влади. Програми різних партій дуже схожі, мають загальні гасла. Низька популярність серед народу різних партій. Неспроможність партій розробити конкретні механізми реалізації власних програмних засад. Відсутність масових політичних партій, зазвичай це вузькі угруповання. Політичні партії нечисленні, вони об’єднують лише 1—2% населення. Багато громадян вважають, що партії формують ті, хто прагне влади і не переймається повсякденними потребами людей, тому рівень довіри до партій серед населення низький. Більшість партій гуртувалась навколо окремих лідерів. Багатопартійність в Україні виникла раніше, ніж завершилася соціальна диференціація суспільства. У Західній Україні переважають партії націонал-демократичного спрямування, у Східній — лівого. Слабка консолідація центристських сил. Діяльність багатьох партій набуває опозиційного характеру щодо влади, і це дуже політизує суспільство.

Номер слайду 24

Запитання Які функції виконують політичні партії? На які етапи поділяється становлення багатопартійності в Україні? На які групи і залежно від чого можна умовно поділити політичні партії, що виникли в 1989- 1990рр.? Які партії ми називаємо лівими? Що спільного мають праві партії у своїх програмних положеннях?

Номер слайду 25

1.Після В. Щербицького Першим секретарем ЦК Компартії України було обрано: а) Л. Кравчука; б) В. Івашка; в) С. Гуренка. 2. Установчий з'їзд Народного Руху України відбувся: а) у травні 1989 р.; а) у Києві; б) у серпні 1989 р.; б) у Львові; в) у вересні 1989 р. в) у Тернополі. 3. Головою Народного Руху України було обрано: а) Л. Лук'яненка; б) М. Руденка; в) П. Кислого; г) І. Драча; ґ) В. Чорновола. 4. Першою формально задекларованою партією стала: а) Українська християнсько-демократична партія; б) Українська національна партія; в) Українська республіканська партія; г) Демократична партія України 5. Лідером Української християнсько-демократичної партії був: а) Л. Лук'яненко; б) В. Січко; в) І. Кандиба; г) С. Плачинда. 6. У липні 1990 р. УНП, УНДП, деякі інші партії та організації — усього 20 політичних формувань національно-радикального напряму — утворили: а) Українську міжпартійну асамблею; б) Об'єднану соціал-демократичну партію України; в) Українську національну партію; г) Партію демократичного відродження України. 7. На базі Української Гельсінської спілки утворилась: а) Українська національна партія; б) Українська республіканська партія; в) Українська селянська демократична партія; г) Демократична партія України.

Номер слайду 26

Відповіді 1б 2в-а 3г 4б 5б 6а 7б

ppt
Додано
10 травня
Переглядів
200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку