Презентація "Геометричні тіла"

Про матеріал
Матеріал покликаний показати тісний зв'язок математики з життям та майбутньою робітничою професією.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Та не увійде сюди ніхто з тих,хто не знає геометрії» Платон"Серед рівних розумів при однаковості інших умов переважає той, хто знає геометрію" Б. Паскаль

Номер слайду 2

«Ніколи ще до цього часу ми не жили утакий геометричний період… Оточуючий нас світ-це світ геометрії». Один з найбільш визначних архітекторів двадцятого сторіччя. Ле Корбюзьє Епіграф уроку:

Номер слайду 3

Девіз уроку: «Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, тому навчайтесь…»В. Мономах

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Геометричні тіла ТЕМА УРОКУ:

Номер слайду 13

Девіз уроку: «Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, тому навчайтесь…»В. Мономах

Номер слайду 14

План уроку-Деякі історичні факти про геометричні тіла;- Геометричні тіла та їх класифікація;- Геометричні тіла і моя професія; - Геометричні тіла в архітектурі; -Основні геометричні формули; - Геометричні тіла і ЗНО (деякі види тестів)

Номер слайду 15

Перевірка домашнього завдання команд

Номер слайду 16

«Калейдоскоп історичних фактів»

Номер слайду 17

«Основи»«Основи» Евкліда(бл.365-300рр.до н.е.)

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Архімед умів знаходити об’єми геометричних тіл

Номер слайду 21

«Парад геометричних тіл та їхніх властивостей»

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Куля, сфера. Кулею називається тіло, що складається з усіх точок простору, які знаходяться від даної точки на відстані, не більшійза дану. Межа кулі називається кульовою поверхнею абосферою. Точками сфери є всі точки кулі, які віддалені від центра на відстань, що дорівнює радіусу.

Номер слайду 28

Куля, сфера. QОASМNО – центр кулі,ОМ = ОN = OA == OQ = OS – радіус,MN = SQ – діаметр.

Номер слайду 29

Номер слайду 30

«Розум складається не тільки в знаннях, але і в умінні застосовувати знання на ділі» Аристотель

Номер слайду 31

Задачі прикладного характеруза алгоритмом

Номер слайду 32

Задача 1 Знайти робочий об’єм циліндра у двигуні внутрішнього згоряння, якщо діаметр циліндра 110 мм, а хід поршня 100 мм.

Номер слайду 33

Розв’язання : H = 10 см; R = 5.5 см. VЦ = π·R2·H VЦ = 3,14·30,25·10 ≈ 950(см3)

Номер слайду 34

Задача 2 Екскаватор вирив циліндричний басейн, радіусом 7,5 м і глибиною 2,5 м. За скільки ходок самоскид місткістю 15 т вивезе грунт густиною 1,3 т/м3?

Номер слайду 35

Розв’язання: HБ = 2,5 м; R = 7.5 м; m = 15 т; ρг = 1,3 т/м3 VЦ = π·R2·HVС = m /ρ VГ = 3,14·(7,5)2·2,5 ≈ 441,56(м3)  VС = 15 / 1,3 ≈ 11,5 (м3) VГ / VС = 441,56 / 11,5 ≈ 39 Кількість ходок – 39

Номер слайду 36

Задача 3 Ролик підшипника кочення має форму циліндра, висота якого 20 мм, діаметр основи 10 мм. Знайти площу поверхні ролика для розрахунку розподілу навантажень.

Номер слайду 37

Розв’язання: Sповн = 2· π·R2+2 π·R·H =2 π·R· (R+H) Sповн = 2·3,14·5·(5+20) = 785 Відповідь: 785мм2

Номер слайду 38

«Геометричні тіла і моя професія»

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Номер слайду 58

Номер слайду 59

«Платонові тіла»

Номер слайду 60

«Фейєрверк геометричних формул »

Номер слайду 61

Усна розминка “Один за всіх і всі за одного “

Номер слайду 62

Готуємось до ЗНО

Номер слайду 63

Тестування за темою

Номер слайду 64

Різноманітні види тестів:- Альтернативні - Множинного вибору - Тести на доповнення - Тести ідентифікації - Тести – тренажери та ін.

Номер слайду 65

Альтернативні тести 4. Щоб знайти масу нафти, яку вміщує циліндрична цистерна, треба мати такі дані: А. Радіус цистерни та її довжину. Б. Густину нафти та діаметр цистерни. В. Радіус цистерни, густину нафти і твірну. Г. Густину нафти, діаметр цистерни та її висоту

Номер слайду 66

Де найбільше пірамід? На американському доларі на звороті, можна побачити печатку із зрізаною пірамідою, а над нею - трикутник із оком посередині. В Індії, Пакистані, Китаї можна знайти піраміди або їх залишки. Але найбільше враження на всіх справляють Єгипетські піраміди.

Номер слайду 67

Таємниці Єгипетських пірамід В пропорціях Великої піраміди Хеопса закодовано наукові відомості: - периметр піраміди вказує на тривалість сонячного року; - відношення периметра основи до висоти піраміди дорівнює числу Пі; - висота, помножена на 109 степені, є відстанню від Сонця до Землі.

Номер слайду 68

Тести-тренажери 3. Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 8см. Кут нахилу бічної грані до площини основи 60°. Площа бічної поверхні піраміди дорівнює: А. 32 см2 Б. 144 см2 В. 120 см Г. 128 см2

Номер слайду 69

Номер слайду 70

Задача практичного характеру Задача-гра «Світло у віконці»

Номер слайду 71

Знайти об’єм циліндра з діаметром основи d і твірною l, якщо: І ІІ ІІІd=6 см d=8 см d=10смl=8 см l=6 см l=10 см

Номер слайду 72

Дайте відповідь на запитання. Скільки бічних ребер має чотирикутна призма?Скільки ребер основ має трикутна призма?Скільки граней має трикутна призма?Скільки бічних граней має п’ятикутна призма?Скільки всього ребер має п’ятикутна призма?

Номер слайду 73

Встановити логічні пари:

Номер слайду 74

Номер слайду 75

Номер слайду 76

Номер слайду 77

Номер слайду 78

Номер слайду 79

Номер слайду 80

Номер слайду 81

Тестування за темою

Номер слайду 82

«Без теорії немає практики»

Номер слайду 83

Задача професійного змісту Знайти площу бічної поверхні голчастого клапану карбюратора висотою 3.5 мм і діаметром основи 4 мм.

Номер слайду 84

Графічний диктант Ключ – відповідь: ─∩─∩∩∩1 2 3 4 5 6

Номер слайду 85

Тестування за темою

Номер слайду 86

ТЕСТМногогранники. Призма.1. На якому з рисунків зображено призму? А. Б. В. Г.

Номер слайду 87

Відповідь: В

Номер слайду 88

2. У п’ятикутній призмі кількість бічних граней: А. 7 Б. 5 В. 15 Г. 10

Номер слайду 89

Відповідь: Б

Номер слайду 90

3. У прямій призмі бічні грані …А. Прямокутники Б. Паралелограми В. Трапеції Г. Інша відповідь

Номер слайду 91

Відповідь: А

Номер слайду 92

4. У трикутній призмі всього граней… А. 6 Б. 5 В. 7 Г. 8

Номер слайду 93

Відповідь: Б

Номер слайду 94

5. На малюнку зображено куб АВСDA1 B1 C1 D1. Бічним ребром цього куба є …А. АВ Б. D1 C1 B. C1 C Г. ВС

Номер слайду 95

Відповідь: В

Номер слайду 96

6. У чотирикутній призмі бічних ребер…А. 4 Б. 8 В. 12 Г. 16

Номер слайду 97

Відповідь: А

Номер слайду 98

7. У трикутній призмівершин … А. 6 Б. 5 В. 4 Г. 7

Номер слайду 99

Відповідь: А

Номер слайду 100

8. У чотирикутній призмі всі бічні грані рівні і площа кожної з них дорівнює 12 см2. Бічна поверхня призми дорівнює …А. 12 см2 Б. 24 см2 В. 3 см2 Г. 48 см2

Номер слайду 101

Відповідь: Г

Номер слайду 102

9. У п’ятикутній призмі площа основи дорівнює 8 см2, а площа бічної поверхні 24 см2. Площа її повної поверхні дорівнює …А. 32 см2 Б. 24 см2 В. 40 см2 Г. 64 см2

Номер слайду 103

Відповідь: В

Номер слайду 104

Домашнє завдання.1. Повторити тему «Геометричні тіла».2. Виконати самостійну роботу «Перевір себе».3. Виконати “Графічний диктант”.

Номер слайду 105

РОБИ ВЕЛИКЕ, НЕ ОБІЦЯЙ ВЕЛИКОГО!ppt_x

pptx
Пов’язані теми
Геометрія, 11 клас, Презентації
До підручника
Геометрія (академічний, профільний рівень) 11 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.)
Додано
1 грудня 2023
Переглядів
240
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку