Презентація "Інтеграція та глобалізація"

Про матеріал
Презентація "Інтеграція та глобалізація" з Громадянської освіти для учнів 11-х класіа.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інтеграція та глобалізація

Номер слайду 2

Інтеграція Це поєднання, взаємопроникнення. Це процес об'єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле;процес взаємозближення й утворення взаємозв'язків;згуртування, об'єднання політичних, економічних, державних і громадських структур в рамках регіону, країни, світу.

Номер слайду 3

Види інтеграції:інтеграція економічна — процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об'єднання економік ряду країн.інтеграція соціальна — наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами.інтеграція культурна — асиміляція різнорідних елементів культури в єдину культуру.інтеграція мов — процес мовної еволюції, що полягає у зближенні різних діалектів і мов аж до їхнього злиття.

Номер слайду 4

Глобалізація -Це процес поетапного перетворення світу в єдиний простір, у якому вільно переміщуються і поширюються капітали, товари, послуги, ідеї, стимулюючи розвиток наддержавних інститутів та створення міжнародного інституційного, правового і культурного інформаційного поля.

Номер слайду 5

Причини прискорення процесу глобалізації: Науково – технічний прогрес. Світова торгівля стала більш доступною, що призвело до вільного товарообігу між країнами. Транснаціоналізація, тобто обмін між країнами тими благами, які є в достатку в одній країні, а в іншій – відсутніОб`єднання культурних традицій.

Номер слайду 6

Зовнішні прояви глобалізації: Розмивання влади. Ослаблення національних держав. Підвищення проникності кордонів. Вільне переміщення фінансових потоків, товарів, послуг, робочої сили. Створення власних інституцій (виникнення міжнародних організацій).

Номер слайду 7

Переваги глобалізації:1. Економія на масштабах виробництва 2. Поглиблення міжнародного поділу праці3. Більш ефективний розподіл світових ресурсів4. Мобілізація більш значних фінансових ресурсів 5. Підвищення продуктивності прані в результаті раціоналізації виробництва і поширення передової технології 6. Розширення життєвих перспектив населення7. Кінцевим результатом глобалізації має стати загальне підвищення добробуту у світі.

Номер слайду 8

Недоліки глобалізації:1. Нерівномірний розподіл переваг: 2. Потенційна регіональна і глобальна нестабільність через економічну взаємозалежність між країнами на світовому рівні 3. Деіндустріалізація економіки, коли глобальна відкритість асоціюється зі зниженням зайнятості в обробних галузях, збільшенням частки зайнятого населення у сфері послуг 4. Переведення виробничих потужностей у країни з низькою оплатою праці 5. Збільшення розриву між рівнем оплати праці кваліфікованих і менш кваліфікованих працівників, зростання безробіття серед останніх. 

Номер слайду 9

Вплив глобалізації на економіку: Загострення конкуренції на ринку та розширення ринку поглиблюють спеціалізацію і міжнародний поділ праці, що сприяє поліпшенню товарів і послуг, зниженню цін на продукцію і зростання виробництва на усіх рівнях (національному і світовому). Сприяє залученню іноземних інвестицій, що дає збільшення обсягів виробництва, кількості робочих місць, податкових надходжень. Торгівля на взаємовигідній основі. Поширення передових технологій, раціоналізація праці.

Номер слайду 10

Вплив на культуру:1. Стандартизація культури відходять у минуле багато національних звичаїв і традицій, створюється глобальний інформаційний простір,де домінує культура найбільш економічно розвинених країн,менш економічно розвинені країни втрачають свою самобутність через долучення до загальносвітової культури.

Номер слайду 11

2. Відкриття цінностей різних національних культур, що передбачає:взаємозбагачення культур,Тенденція до уніфікації викликає опір з боку багатьох націй і внаслідок цього відроджується прихильність до власних культурних цінностей і традицій,Загострюються проблеми національної самоідентичності і прагнення до самовизначення.

Номер слайду 12

Вплив на довкілля: Зростання економіки і рівня споживання призвело до загострення екологічних проблем,Накопичення відходів, забруднення повітря, води і грунту в індустріально розвинених країнах,Надмірне споживання природних ресурсів в менш розвинених країнах.

Номер слайду 13

Вплив на людину: Формується міжнародне громадянське суспільство – різноманітні міжнародні об`єднання, які включають представників різних країн. Відбувається поглиблення розриву Півночі (розвинуті країни) і Півдня (країни «периферії»). Відкритість ринків та інтенсифікація міграційних процесів сприяють поширенню тероризму та міжнародного криміналітету. Неконтрольоване переміщення іммігрантів у промислово-розвинені країни світу, що створює цілу низку проблем.

Номер слайду 14

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 1, стор. 160-161;Підготуйте повідомлення/ессе про вплив глобалізації з позиції країн, різних за рівнем розвитку

pptx
Додано
25 липня
Переглядів
63
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку