Тема: Правовий статус політичних партій в Україні.

Про матеріал
Тема: Правовий статус політичних партій в Україні. Мета: Навчальна: може проаналізувати роль політичних партій у розвитку демократії, партійний склад Верховної Ради України, блоки політичних партій Розвивальна: розвивати мислення, пам’ять, творчі здібності; вдосконалювати вміння учнів працювати в групах, аналізувати інформативний матеріал, робити висновки. Виховна: виховувати громадянську і правову культуру учнів, толерантність і вміння слухати опонента.
Перегляд файлу

Тема: Правовий статус політичних партій в Україні.

Мета:

Навчальна: може проаналізувати роль політичних партій у розвитку демократії,  партійний склад Верховної Ради України,  блоки політичних партій

Розвивальна: розвивати мислення, пам’ять, творчі здібності;  вдосконалювати вміння учнів працювати в групах, аналізувати інформативний матеріал, робити висновки.

Виховна: виховувати громадянську і правову культуру  учнів, толерантність і вміння слухати опонента.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

ХІД УРОКУ

І.  Організаційний момент

ІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку

ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів

Метод «Мозковий штурм»

1.Назвіть два основні види виборчих систем. Яка виборча система існує в сучасній Україні?

2. Проаналізуйте переваги й недоліки виборчих систем.

ІУ. Вивчення  нового матеріалу

   Проблемне питання  «Чому політичні вибори вважають одним з інструментів демократії?»

Політична система України

    Поняття «політична система» було введено в політологію в 50-60-х роках XX століття. Засновником системного підходу аналізу в політичній науці був американець Д. Істон.

Формування поняття

  Під політичною системою України розуміють сукупність політичних відносин, правових і політичних норм, інститутів та ідей, пов'язаних з формуванням і здійсненням влади та управлінням суспільством.

   Розповідь учителя.   Ефективність політичної системи вимірюється спроможністю влади забезпечувати державний суверенітет, національну безпеку та національні інтереси, утверджувати свободу, справедливість, людську гідність, гарантувати конституційні права і свободи громадян. Верховенство права, ефективність влади та її децентралізація, самодостатність громад і гарантії місцевого самоврядування, позиції у сучасному світі характеризують потужність держави.

     Україна обрала демократичний тип політичної системи. Сьогодні в нашій державі відбувається активний процес становлення нового типу політичної системи, що відображається у формуванні системи органів місцевого самоврядування, запровадженні інституту президентської влади, поділі політичної влади та наявності механізму стримувань і противаг.

Основними напрямками формування і розвитку нової політичної системи України є:

 • побудова демократичної, соціальної, правової держави;
 • утвердження громадянського суспільства;
 • подальший розвиток і вдосконалення політичних відносин, політичних принципів та норм;
 • зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства й особи;
 • удосконалення діяльності засобів масової інформації.

Завдання

 Опрацюйте Розділ І Конституції України

 • І - ша група  -  ст. 1-5;
 • ІІ – га група – ст. 6-10;
 • ІІІ – тя – група - ст.11- 15;
 • ІУ -  та група – ст. 16- 20.

 Метод «Мозковий штурм»

 • Яка форма правління  та форма державного устрою в Україні згідно Конституції?
 •   Хто є основним джерелом влади в Україні? Яким чином народ здійснює владу?
 •  На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

Розповідь учителя

       Правовий статус політичних партій в Україні регулюється Конституцією України (ст. 36–37), Законом «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України. Партії мають свій статут, який визначає їхню діяльність, структуру,органи правління. В Україні партії мають всеукраїнський статус. Завдяки цьому вони стають важливим чинником політичної інтеграції суспільства та сприяють розвитку політичної культури громадян. Партії є рівними перед законом.

 Формування поняття

   Політичні партії  України  політичні партії, які зареєстровані згідно з Законом України «Про політичні партії в Україні». Політична партія — це особливе добровільне об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. (Стаття 2 закону «Про політичні партії в Україні»)

Робота з документами в групах за методом «Навчаючи  -  вчуся»

 І- ша група

- Опрацювати статтю 36,37  Конституції України

 ІІ-га група

- Опрацювати ст. 2,12 закону  «Про політичні партії в Україні»

 Бесіда

 1. Хто може бути членом політичної партії?
 2.  Які права мають політичні партії в Україні?
 3. У яких випадках створення і діяльність політичної партії  заборонена?

Розповідь учителя

      Україна має багатопартійну систему, і на 18 січня 2017 року в Україні офіційно зареєстровані 352 політичні партії. На виборах до Верховної Ради у 2012 році брали участь 87 політичних партій, 9 з яких стали парламентськими.  В останніх позачергових виборах 26 жовтня 2014 року було зареєстровано 29 політичних партій, хоча учасниками виборчого процесу було 52 політичні партії. За результатами виборів, до Верховної Ради VIII скликання за партійними списками проходять шість політичних партій: «Народний фронт» — 22,14 %, Блок Петра Порошенка — 21,82 %, "Об'єднання «Самопоміч» — 10,97 %, «Опозиційний блок» — 9,43 %, Радикальна партія Олега Ляшка — 7,44 %, ВО «Батьківщина» — 5,68 %. Решта партій не подолали 5 % бар'єр для входження до парламенту.

    Через високу чисельність політичні партії нечасто мають шанс отримати владу поодинці, тому раніше вони утворювали блоки для участі у виборах. 17 листопада 2011 року український парламент схвалив закон про вибори, що заборонив участь блоків політичних партій на парламентських виборах. Довіра українського суспільства до політичних партій стабільно низька.

 Запитання

 • Що таке політичні вибори?
 • Назвіть лідерів політичних партій, які пройшли в парламент у 2014 році?

Функції партій:

 • боротьба за здобуття влади в державі, формування правлячої еліти та складу уряду;
 •  здійснення зв’язку між суспільством і державою;
 •  визначення цілей, розробка ідеології, програм, прагнення сформувати стратегію розвитку суспільства й переконати громадян у її доцільності;
 • відбір і формування політичної еліти та лідерів для всіх рівнів політичої системи суспільства;
 • політична соціалізація громадян.

Класифікація партій

   Для класифікації сучасних політичних партій застосовують такі критерії:
- за світоглядними позиціями партії поділяють на прагматичні, які не мають ідеологічних програм і прагнуть залучити якомога більше прихильників для перемоги на виборах, та ідейно­політичні, які керуються певними ідейними принципами (консервативні, ліберальні, реформістські, революційні тощо);
-  за принципами організації — масові (залучають до своїх лав якомога більше членів), кадрові (об’єднують невелику кількість професійних політиків),партії, створені на засадах індивідуального членства, партії з відсутнім офіційним членством (належність до неї визначають голосуванням за її кандидатів на виборах), партії з колективним членством (профспілки, трудові колективи тощо);
- за соціальними засадами — партії, що представляють інтереси окремих верств населення, груп, кількох верств і соціальних груп;
- за місцем у системі державної влади — опозиційні, правлячі (поділяються на правлячі одноосібно та у складі коаліцій);

 •  за ставленням влади до партій — легальні й нелегальні.

Метод « Мозковий штурм»

 • Чи можливий демократичний устрій без існування політичних партій?
 •  Назвіть правлячі і опозиційні партії у діючій  Верховній Раді.

 Робота з підручником

Прочитайте інформаційний матеріал на ст. 72 (Гісем. Громадянська освіта) і дайте відповідь на питання:

 • Що таке праймеріз?
 •  Яка з політичних партій провела праймеріз кандидата на пост Президента України на вибори 2019 року?

     Політична еліта і політичне лідерство

    Людське суспільство неоднорідне, у ньому існують природні і соціальні відмінності між людьми. Ці відмінності зумовлюють їх неоднакові здібності до політичної участі в житті суспільства, вплив на політичні та соціальні процеси, управління ними. Носієм найбільш яскраво виражених політико-управлінських якостей є політична еліта.

Формування поняття

Політична еліта – це відносно невелика соціальна група, що концентрує у своїх руках значний обсяг політичної влади, забезпечує інтеграцію, субординацію й відображення в політичних установках інтересів різних верств суспільства і створює механізм втілення політичних задумів.

Ознаки політичної еліти:

 • це невелика, досить самостійна соціальна група;
 • має високий соціальний статус;
 • має значний обсяг державної та інформаційної влади;
 • бере безпосередню участь у здійсненні влади;
 •  має організаторські здібності і талант

В. Парето виділяв два головних типи еліт:

 • «леви» (для них характерні консерватизм, грубі силові методи управління; суспільство, де переважає еліта «левів», зазвичай перебуває в застої);
 • «лисиці» (майстри обману, політичних комбінацій; еліта «лисиць» динамічна, вона забезпечує перетворення в суспільстві).

 Метод «Займи позицію»

 • Кого з політичних лідерів нашої країни можна охарактеризувати як «лева», а кого як «лисицю»?

    Політичний лідер – це авторитетний член організації, групи, суспільства загалом, особистісний вплив якого допомагає йому відігравати суттєву роль у політичних процесах і ситуаціях.

    Якщо досліджувати проблеми лідерства, неодмінно постає питання: чому одні люди стають лідерами, а інші виконують їхню волю? Що покладено в основі лідерства, у чому його феномен?

Існують різні класифікації лідерства. Розглянемо деякі з них.

Щодо ставлення керівника до підлеглих:

 1. авторитарне (одноосібний спрямований вплив лідера на підлеглих. Воно засноване на загрозі санкцій, застосуванні сили);
 2. демократичне (врахування керівником інтересів і думок усіх членів групи або організації, участь мас в управлінні).

 Метод «Коло думок»

1.  Хто із сучасних політиків України вам подобається і і чому?

2. Якщо найближчим часом вам довелось  би  брати участь у виборах, то кого б ви підтримали?

V. Підсумок уроку

Метод  «Так - Ні»

 1. В Україні нараховується понад 300 партій….
 2. Верховна Рада України представлена  такими партіями : Блок Петра Порошенка, «Народний фронт», ВО «Батьківщина», об’єднання «Самопоміч», Опозиційний блок, Радикальна партія О. Ляшка….
 3. Щоб пройти в парламент, потрібно подолати 3% бар’єр….

4. Вибори Президента України відбудуться 20 березня 2019 року…

5. Про бажання взяти участь у виборах Президента України в 2019 році заявило п

 Пропоную учням дати відповідь на проблемне питання уроку.

Висновок

Уявлення в суспільстві про роль партій у політичному житті мають відповідати їхнім дійсним можливостям реалізувати інтереси виборців і впливати на політику держави. Реальною участю партій  у владі є участь у виконавчій владі Контроль народу за допомогою партій над виконавчою владою, можливість обрання її політики є головною умовою народовладдя.

VІ. Домашнє завдання

1. Написати твір-есе «Політика – це мистецтво можливого».

2. Підготувати повідомлення про політичні партії, які діють в Україні.

 

 

docx
Додано
1 березня 2020
Переглядів
3214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку