30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Презентація "Інтерактивні методи навчання як форма організації роботи в школі"

Про матеріал
Розглядаються такі методи як читання з зупинкою, акваріум, рольові ігри, асоціативний кущ
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Інтерактивні методи навчання як форма організації роботи в школі. Читання з зупинками, «акваріум», рольові ігри, асоціативний кущ

Номер слайду 2

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Номер слайду 3

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання .

Номер слайду 4

Організація інтерактивного навчання Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтерактивні технології на уроках дозволяють забезпечити глибину вивчення матеріалу.

Номер слайду 5

УМОВИ ФОМУВАННЯ ОСОБИСТСТІ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ:створення позитивного настрою для навчання;відчуття рівного серед рівних;забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених висновків;можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;вчитель не є засобом “похвали і покарання” , а другом , порадником, старшим товаришем.

Номер слайду 6

ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯВисокий рівень засвоєння знань. Можливість проконтролювати рівень засвоєння знань учнів. Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант. Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективіУчень і вчитель рівноправні суб’єкти навчання Розширюються пізнавальні можливості учня. Заохочуйте бажання дітей до оновлення, якщо ви хочете виховати в них риси нової людини

Номер слайду 7

Класифікація інтерактивних технологій. Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,ніж умілий розподіл часу, предметів і методу. Я. А. Коменський. Технологія колективно-групового навчання. Технології ситуативного навчання. Технології опрацювання дискусійних питань. Технологія кооперативного навчання

Номер слайду 8

Використання інтерактивних методів у навчанні Використовувати методи,адекватні вікові учнів, їхньому досвідові роботи з інтерактивними методамивраховуючи темп роботи кожного учня і його здібностіУподовж інтерактивної вправи дати учням час обміркувати завдання, щоб вони сприйняли його серйозно, а не виконували механічно. Дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання. Добрати для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б учням “ ключ ” до засвоєння теми На одному занятті використовувати один-два інтерактивні методи. Провести неквапливе обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал. Для ефективного застосування інтерактивних методів, у тому числі – й для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його засвоїти, Потрібно ретельно планувати свою роботу

Номер слайду 9

Організація навчального співробітництва. Метод “Прес”“Займи позицію”“Дерево вражень”“Неперервна шкала думок”Читання з зупинками. Дискусійне навчання. Колективно –групове навчання. Ситуативнемоделювання Кооперативне навчання. Обговорення проблеми в загальному колі“Мікрофон”“Мозковий штурм”“Навчаючись-навчаю сам”Ассоціативний кущ»Робота в парах“Карусель”Два-чотири-всі разом. Ротаційні “трійки”“Акваріум”Робота в малих групах. Рольові ігриІмітаційні ігри. Спрощене судове слухання. Слід зауважити, що інтерактивне навчання-не самоціль, а лише засіб, за допомогою якого у класі створюється атмосфера творчої Взаємодії, співробітництва, порозуміння і доброзичливості

Номер слайду 10

Структура уроку з застосуванням інтерактивних технологій Мета: Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми. Мета: Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності,тобто того, чого вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель. Мета: Дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі вони могли виконати практичні завдання за мінімально короткий час. Оголошення теми та очікуванихнавчальних результатів. Надання необхідної інформаціїМотивація

Номер слайду 11

Мета: Засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Мета: Усвідомлення отриманих результатів. Мета: Пояснити зміст проробленого, підбити підсумок засвоєння знань і встановити зв’язок між тим, що відомо і тим , що повинно вдосконалюватися в майбутньому Рефлексіярезультатів. ПідсумкиІнтерактивна вправа

Номер слайду 12

Інтерактивні вправи Асоціативний кущ На початку роботи визначається одним словом тема, над якою буде проводитися робота, а учні згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім – другорядні. Учень фіксує відповіді у вигляді своєрідного“куща” , який поступово “розростається”Даний метод універсальний, бо може використовуватися під час вивчення будь-якоїнавчальної дисципліни і на всіх етапах уроку.

Номер слайду 13

Переваги використання інтерактивних методів навчання як форми організації роботи в школі Учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка) , в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію у засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. В учнів формується характер, розвивається світогляд, логічне і критичне мислення, зв'язне мовлення,виявляються і реалізуються індивідуальні можливості. Учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями,;приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити “відкриття” , і формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву. Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор.

Номер слайду 14

Акваріум

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

pptx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
20 січня 2019
Переглядів
725
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку