Презентація "Ключові компетентності. НУШ"

Про матеріал
Компетентність — динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Це перелік стандартів, які чітко описують, що саме необхідно людині для того, щоб якнайкраще виконувати свою роботу. Вона описує необхідні навички, знання й розуміння.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування ключових компетентностей молодших школярів

Номер слайду 2

Формування ключових компетентностей молодших школярів Підготувала вчитель англійської мови опорного закладу Садівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калиш Ніна Михайлівна

Номер слайду 3

Компетентність – спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок та ставлень, що їх набувають у процесі навчання.

Номер слайду 4

Із врахуванням світового досвіду і потреб розвитку української школи у вітчизняній педагогіці визнано три види компетентностей, які характеризують результати навчання на засадах компетентнісного підходу: ключові, міжпредметні і предметні* * - Наказ МОіН України від 20.08.208р. № 755 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”

Номер слайду 5

Компетентності предметні ключові

Номер слайду 6

Ключові компетентності Вміння функціонувати у соціальногетерогенних групах загальнокультурна Інтерактивне використання засобів Перелік ключових компетентностей здоров’язбережувальна громадянська вміння вчитися Предметні компетентності соціальна компететності з ІКТ Автономна дія знання вміння ставлення навички

Номер слайду 7

Ключові компетентності – це багатовимірне утворення, що належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів та є спеціально структурованим комплексом якостей особистості, що дають змогу ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху, що можуть бути застосованими в багатьох життєвих сферах

Номер слайду 8

Автономна дія Здатність захищати та дбати про відповідальність, права, інтереси й потреби інших; Здатність складати та здійснювати плани й особисті проекти; Здатність діяти у значному (широкому) контексті

Номер слайду 9

Інтерактивне використання засобів Здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку та тексти; Здатність використовувати знання та інформаційну грамотність; Здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології

Номер слайду 10

Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах Здатність успішно взаємодіяти з іншими; Здатність співпрацювати; Здатність розв'язувати конфлікти

Номер слайду 11

ключові компетентності сприяють результатам високого рівня, в тому числі й соціального рівня на шляху до успішного життя та розвиненого суспільства; ключові компетентності є відповідними засобами щодо важливих, складних потреб та викликів у широкому контексті; ключові компетентності є важливими для особистості.

Номер слайду 12

Ключові компетентності Змінні; Наскрізні; Мають рухливу і перемінну структуру; Залежать від пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей самовизначення особистості в соціумі

Номер слайду 13

Ключові компетентності є наскрізними інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у взаємозв'язку урочної і позаурочної роботи, у взаємодії з соціумом * * - Наказ МОіН України від 20.08.208р. № 755 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”

Номер слайду 14

Ключові компетентності учнів початкових класів вміння вчитися; загальнокультурна; громадянська; здоров’язбережувальна; компететності з ІКТ; соціальна.

Номер слайду 15

Вміння вчитися Прийняття мети Добір засобів її досягнення Виконавські дії Контроль і оцінка результатів

Номер слайду 16

Вміння вчитися організовувати своє робоче місце; орієнтуватися у часі та берегти його; планувати свої дії; доводити роботу до кінця.

Номер слайду 17

Загальнокультурна компетентність Оволодіння досягненнями культури; Оцінювання найважливіших досягнень культури; Толерантне відношення до представників інших культур; Активна терпимість та підтримання справедливих стосунків між людьми і народами.

Номер слайду 18

Громадянська компетентність Усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ. Знання своїх прав і обов’язків. Здатність екологічно мислити. Бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.

Номер слайду 19

Здоров’язбережувальна компетентність уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я; дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.

Номер слайду 20

Компететності з ІКТ Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією. Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.

Номер слайду 21

Соціальна компетентість Проектування стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві; продуктивна співпраця з різними партнерами в групі та команді, використання різних ролей й функцій у колективі, прояв ініціативи, підтримка та керування власними взаєминами з іншими; конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, відповідальність за наслідки вчинків.

ppt
До підручника
Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 2 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
21 січня
Переглядів
201
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку