Презентація майстер класу «Впровадження інформаційних технологій при викладанні хімії, як засіб активізації пізнавальної активності, та розвитку креативної особистості»

Про матеріал

«Впровадження інформаційних технологій при викладанні хімії, як засіб активізації пізнавальної активності, та розвитку креативної особистості»

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Освіта: вища Спеціальність: вчитель хімії ,біології, валеології та основ екології Ваша сила - віра в себе. Ваша свобода - відповідальність за власний розвиток. Ваші здібності - культура самостворення. (А. Смоловик) Кваліфікація: вища категорія, старший вчитель, магістр Стаж педагогічної роботи: 9 років Закінчила: 2008-Житомирський державний університет ім.І.Франка 2013- НАУ магістратура Місце роботи: СШ №196 Святошинський район м.Києва

Номер слайду 2

Прокладай шлях до розуму людини через її серце. Ф.Честерфілд Урок - перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем Г.О. Пуліна

Номер слайду 3

Актуальність обраної теми Забезпечення рівного доступу до знань та інформації; Залучення учнів до дослідницької діяльності; Визначати та впроваджувати основні методи формування комплексу ціннісних настанов та життєвих принципів, що відповідають потребам сталого розвитку. Ефективне використання комп’ютерних технології Створення індивідуальної освітньої траєкторії обдарованих учнів; Комп’ютерна грамотність - життєво необхідна компетенція 1 Доступ до мережі Інтернету 3 Засіб спілкування сучасної молоді 4 Впровадження ІКТ в усі сфери суспільства 2 Мультимедіа-уроки Методична підтримка Виховна робота Використання ІКТ Поглиблення наукових знань з хімії, біології та екології, що забезпечують відповідне ставлення школярів до навколишнього середовища і життя, шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі. Мета обраної теми ІКТ Завдання обраної теми

Номер слайду 4

Робота з схемами та діаграмами Пошукова робота Дослідницька робота Проектна діяльність Опрацювання фото та відео репортажів Виходячи з завдань специфіки пізнавальної діяльності, потреб оптимізації навчально-виховного процесу я керуюсь такими критеріями відбору матеріалу для використання на уроках: Новизна Доступність Варіативність О, скільки відкриттів чудових готує хімії урок… Використання Інтернет ресурсів Створення мультимедійної презентації Робота з інтерактивною дошкою

Номер слайду 5

Технології колективно-групового навчання Технології кооперативного навчання Технологія опрацювання дискусійних питань Гра як інтерактивний метод навчання опрацювання гіпотез - “за” і “проти” Брейн-ринги, КВК… Робота в малих та великих групах, ситуаційні задачі карусель Кросворди, анаграми,шаради дискусія Мікрофон, мозаїка, мозковий штурм, проектна робота діалог

Номер слайду 6

Вчитель повинен сприяти розвитку в кожного учня позитивної Я-концепції. «Думку народжує не інша думка, а мотиви, якими керується наша свідомість» Л.Виготський

Номер слайду 7

Формування креативності Дитиноцентризм Креативність – це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації. У широкому розумінні - це здатнiсть до творчостi, а у більш вузькому - синонім слова «творчість». Проектні технології Комунікативна спрямованість Розвивальне навчання ТРВЗ Особистісно-орієнтований підхід Креативність Творча особистість Креативність Компетентнісно орієнтоване навчання Інтерактивні технології Технологія групової діяльності Продуктивні методи навчання Ігрові технології Критичне мислення Інновації Створення ситуації успіху теорії розв'язання винахідницьких завдань

Номер слайду 8

Діалектичне мислення Розвиток різних видів мислення: Критичне мислення Конвергентне мислення Дивергентне мислення розгляд ідей з багатьох точок зору, порівняння з іншими ідеями поняття: система, під-, надсистема; мислення всебічне, взаємопов'язане… альтернативне, що відступає від логіки закони розвитку пізнання, вміння керувати процесами, розв'язування протиріччя логічне, послідовне Системне мислення

Номер слайду 9

Підказка: Чорний Іванко у дерев'яній сорочці, Де носом поведе там замітку кладе.

Номер слайду 10

Які геометричні фігури заховані в даних лабіринтах? Ba Na S Ca Al Zn Cl Mg N Mn Li F Fe P Ag Co O Ga Se Pb Cu Au Si Cr Ni Ba Na Mg Ca Al Zn Cl S N Mn Li F Fe P Ag Co O Si Se Pb Cu Au Ga Cr Ni Конвергентне мислення Фігури ховаються за символами неметалічних хімічних елементів

Номер слайду 11

Формули речовин Оксиди Основи Кислоти Солі К2О К Б А ВаСІ2 П Е М СО2 С Ф Н NaOH Д Л Т H2S И Р Е CaCO3 Ш С К HNO3 А Л Я KOH У В Р P2O5 Є И Т Виконавши завдання без помилок, із літер складете прізвище відомого вченого. Ця чудова вправа допоможе вам краще орієнтуватися в класах неорганічних сполук, розвине вашу «хімічну» увагу, активізує зорову пам'ять. «Хімік потрібен не той, який з одного читання книг зрозумів цю науку, але який особистим мистецтвом в ній старанно вправлявся» Л О М О Н О С О В

Номер слайду 12

А Б В Г Д Е Ж 12 N2 H2O HF P NaF H3PO4 SO2 11 NaOH KOH LiOH Al(OH)3 H2O Ba(OH)2 Ca(OH)2 10 NO Cl2 NaCl H2 S N2 Al(OH)3 9 Zn H2SO4 S CaCl2 C H2O KCl 8 CO2 NO P2O5 H2O CaO MgO SO3 7 S P H2 Cl2 N2 C O2 6 HF Hl HNO3 HBr H2S HCl H2SO4 5 Na2S H2CO3 C Na2CO3 O2 Al2O3 HCl 4 CuO Na2O K2O FeO CaO HgO BaO 3 NaCl NaNO3 AlCl3 Na2SO4 KF MgCO3 KNO3 2 HCl H2S HNO3 HF H2O HBr H2CO3 1 SO2 CuO Na2S H2O KCl CaCl2 NaOH

Номер слайду 13

В «секретному повідомленні» заховані формули оксидів. Спробуйте знайти і назвати їх. K2OSNO2P2O3CuSO4NH3P2O5ZnOB2O3 NH3H2CO3CH4H2OHFH2O2H2SO4CaH2HNO3NaOH В «секретному повідомленні» заховані формули кислот, назвіть їх і класифікуйте

Номер слайду 14

Дивергентне мислення

Номер слайду 15

Метод „Хімічна естафета” Здійснити перетворення, назвати речовини: C → CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Cl2 → C6H5OH Учні змінюючи один одного пишуть рівняння реакцій, пояснюють умови перебігу процесів та дають назви речовинам

Номер слайду 16

Метод «Т–схема» Аргументи „за” Аргументи „проти” При вивченні таких тем як „Мінеральні добрива”, „Спирти”, „Ароматичні вуглеводні”, „Хімія та екологія” можна пропонувати заповнити таблицю у формі „Т – схеми” з метою формування своєї думки, особистої позиції:

Номер слайду 17

1 варіант – натрієм; 2 варіант – фосфором; 3 варіант – барієм; 4 варіант – сульфуром; Вибірковий диктант

Номер слайду 18

«Якщо хочете, щоб педагогічна робота приносила вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося в нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежинку дослідження» В. Сухомлинський

Номер слайду 19

Під час роботи на уроках я виробилось педагогічне кредо: зацікав, щоб пізнати, навчай , щоб уміли вчитись, твори, щоб осмислили пізнання. гра «Знайди застосування» Труби водозабезпечення Обкладинки для зошитів Плівки для парників Медичні шприці Ізоляція дротів Упаковна плівка Тонкі плівки прозорі Низька газо- і водопроникність Пропускає ультрафіолетові промені Не проводить электричний струм Властивості поліетилена

Номер слайду 20

Структура уроку критичного мислення Оживити в пам'яті учнів наявні знання. Оцінити рівень знань учнів. Визначити мету навчання. Зосередити увагу учнів на темі. Представити контекст для розуміння нового матеріалу. Порівняти очікування учнів з тим, що вивчається. Виявити основні моменти. Зробити узагальнення і висновки. Поєднати зміст матеріалу з особистим досвідом учнів. Поставити проблемне питання. Узагальнити основні ідеї. Обмінятися думками. Виявити особисте ставлення. Перевірити ці ідеї на практиці. Оцінити процес навчання. Поставити додаткові запитання. «Вчитель повинен бути помічником та рівноправним партнером в організації саморозвитку особистості» М.М.Савчин

Номер слайду 21

Ступінь окиснення Ступінь окиснення – це умовний заряд атома в молекулі, який би виник, якщо всі полярні зв’язки мали б йонний характер (тобто він дорівнює числу електронів, умовно повністю зміщених від одного атома до іншого)

Номер слайду 22

Які ступені окиснення у Сульфуру? S+16 ))) 1s22s22p63s23p43d0 2 8 6 S* 3d1 3s2 S** 3p4 3s2 3p3 3d2 2 неспар. е ст.о. -2 H2S _ 4 неспар. е ст.о. +4 SO2 _ 6 неспар. е ст.о. +6 SO3 _ 3d0 3s2 3p4

Номер слайду 23

H2S На цій огорожі деякі дошки закріплені не повністю, це дошки із формулами речовин в яких сульфур виявляє ступінь окиснення +6 H2SO4 Fe2(SO3)3 FeSO4 BaSO4 CaSO3 MgSO4 SO2 BaS

Номер слайду 24

Знайдіть речовини в яких елементи мають заданий ступінь окиснення H2SO3 Na2S H2S SO2 Na2SO4 SO2 SO3 K2SO3 CaS Al2(SO4)3 MgSO4 H2SO4 Cr2(SO3)3 Al2S3 S8 SO2 AlCl3 HClO KClO3 Cl2 Cl2O7 HCl H2SO4 S

Номер слайду 25

Проблемні запитання: Учні приходять до висновків за допомогою вчителя. По 1 питанню: направді термін „штучний” застосовують до того, що одержують переробленням уже готового природного продукту. Одже, це є правильне твердження. По 2 питанню: з буряка добувають цукор, який використовують для готування солодких тістечок. По 3 питанню: бо потрапляючи в харчовий тракт, він розпався б на амінокислоти і не міг би виконувати своїх функцій. Використовується мозковий штурм.

Номер слайду 26

Ситуаційні завдання з хімії Ви – співробітники журналу «Велике прання». До вас завітав режисер фільму «Чистота вредит здоровью?!» і запросив на прем`єру. Прогляньте фрагмент фільму та підготуйте питання до прес – конференції з режисером. Чи можна приготувати мило або інші СМЗ в домашніх умовах? Які речовини треба взяти? Складіть рівняння відповідних реакцій. Лісництво міста висуває директору комунального господарства вимогу переобладнати міський смітник, що своїм місцем розташування отруює навколишнє середовище. Директор комунальних підприємств у свою чергу висуває претензії до заводу, що викидає промислові відходи. Обіграти ситуацію. Яких заходів ви б ужили, якби були: а) лісником; б) директором комунальних підприємств; в) директором заводу?

Номер слайду 27

Формування наукових основ світогляду може успішно здійснювати при взаємодії різних навчальних предметів.

Номер слайду 28

«... Так! Це була собака, величезна, чорна, як смола. Але такого собаки ще ніхто з нас зроду не бачив. З її пащі виривалося полум'я, очі яскріли блискавками, морда і загривок всяк час спалахували мерехтливим вогнем. Ні в чиєму запаленому мозку не могло виникнути видіння більш страхітливе, більш огидне, ніж ця пекельна істота, яка вискочила на нас із туману ... Це був страшний пес завбільшки з молоду левицю. Його величезна паща усе ще світилася блакитним полум'ям, дикі очі, розташовані глибоко в черепі, були обведені вогненними колами. Я доторкнувся до цієї голови, що світилася і, віднявши руку, побачив, що мої пальці теж засвітилися в темряві. «Фосфор», - сказав я ». Артур Конан-Дойл «Собака Баскервілей»

Номер слайду 29

Задача: Розрахуйте, яка маса цинку потрібна була б, щоб наповнити кулю об'ємом 1 кубічний метр, якою могли б скористатися учасники невдалої експедиції.

Номер слайду 30

"Перший раз у житті Артур Доуель відчув, що не в змозі опанувати чужу волю. Його ворог, зв'язаний та безпорадний, лежачи на підлозі, продовжував знущатися над ним. За дверима пролунало якесь шипіння. Доуель потягнув носом і відчув запах. Щось подразнювало його горло. У горлі і носоглотці неприємно лоскотало, незабаром до цього приєднався ріжучий біль в очах. Запах посилювався. Доуель похолов. Він зрозумів, що Равін отруїв його хлором. Настав його смертний час. Потім світло згасло, і Доуель немов провалився." Задача Розрахуйте, який обсяг хлору буде потрібно для отримання 1 кг кухонної солі.

Номер слайду 31

Памукале

Номер слайду 32

фото вибір

Номер слайду 33

Відеозадача

Номер слайду 34

В одному із залів виставки Мага експозиція починалася зразками досить непоказних вапняків. Далі були окремі брили і відполіровані плити білосніжного, червоного, сірого і різнобарвного мармуру. Особливе місце відводилося ракушняку. Спресований за мільйони років з найдрібніших і більших раковинок моноліт служив основою інтер'єру залу. У його нішах , на виступах, перегородках і підставках розміщувалися сотні мінералів і раковин молюсків найрізноманітніших видів і розмірів. Перламутр, перли, скелети коралових поліпів також складаються в основному з цього з'єднання. Навіть крейда, м'яка осадова порода, що складається з кістяків мікроорганізмів, має той же склад . Маг взяв з підставки шматочок крейди і великими літерами написав на плиті чорного мармуру хімічну сполуку.

Номер слайду 35

Будова Ковалентний полярний зв‘язок Кристалічна решітка атомна молекулярна Алотропія Фізичні властивості неметалів Тв. не розчин. у воді Ц > Tєпл Tєкіп Г/Ж погано розчин. У воді Ц < Tєпл Tєкіп Хімічні властивості неметалів Відновні НеМе Відн. оксид Ме Окисні НеМе Ок-ик Самоокиснення-самовідновлення

Номер слайду 36

Суміш : сіль + пісок Властивості солі Властивості піску Тверда речовина Добре розчинна у воді Питома вага > 1 г/см3 Тпл = 8010С Тверда речовина Не розчинна у воді Питома вага > 1 г/см3 Тпл = 16100С Додамо воду Неоднорідна суміш: розчин солі + пісок Фільтрування Пісок Однорідна суміш: Сіль + вода Випарювання Кристалізація Сіль

Номер слайду 37

Однорідніх Неоднорідних Дистиляція Випарювання. Кристалізація Фільтрування Відстоювання Дія магнитом Різні tкип речовин Різний розмір часток і пропускна здатність фільтра Різний агрегатний стан компонентів, одна з речовин добре розчинна в іншій Різна питома вага Здатність одного з компонентів до намагнічування

Номер слайду 38

Бензин + розчин цукру Суміш: бензин + цукор Додамо воду Відстоювання Бензин цукор + вода ? Властивості бензину Властивості цукру Рідина Не розчинна у воді Щільність <1 г/см3 Тпл = 400С Пари токсичні і вогненебезпечні Тверде речовина Розчинно у воді Щільність> 1 г/см3 Тпл = 1600С Безпечно для людини Верхній шар: бензин Нижній шар: цукор + вода

Номер слайду 39

Хімічний зв’язок, що утворюється між йонами, називається йонним. Йон – це часточка, що утворюється в результаті віддавання чи приєднання електрона атомом. Приклад: NaCl – натрій хлорид (кухонна сіль) Na +11 23 0 2 8 1 + Cl +17 35 0 2 8 7 Na 0 Cl 0 + Na +1 Cl -1 1e Na +11 23 +1 2 8 йон натрію +17 Cl 35 -1 2 8 8 йон хлору Йонний зв’язок, як правило, виникає між металом і неметалом. Механізм: Na + NaCl Cl Na Cl +1 -1

Номер слайду 40

Повторимо матеріал про утворення ковалентного полярного зв’язку Хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар, називається ковалентним. Зв’язок,що виникає між атомами різних неметалів, називається ковалентним полярним. Електронегативність (ЕН) – це здатність атомів хиімічного елемента притягувати до себе електрони. Елемент з більшою ЕН при утворенні ковалентного полярного зв’язку набуває частково негативного заряду (- δ). Елемент з меншою ЕН при утворенні ковалентного полярного зв’язку, набуває частково позитивного заряду (+ δ). Ряд неметалів. F, O, N, Cl, Br, S, C, P, Si, H. ЕН зменшується Приклад: НCl Н Cl + Н Cl - δ + δ Н2О Н Н О + Н О Н - δ +δ + δ NН3 Н Н N + Н N Н - δ + δ + δ Н Н + δ

Номер слайду 41

Ковалентний зв’язок між однаковими атомами неметалів. Хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар, називається ковалентним. Зв’язок, що виникає між атомами одного неметалу, називається ковалентним неполярним. Приклад: Н2 Н Н + Н Н 0 0 F2 F F + F F 0 0 O2 O O + O O 0 0 N2 N N + N N 0 0

Номер слайду 42

Робота в шкільному центрі енронвайментальної освіти Складання тестів, та завдань для осучаснення навчально-методичної бази кабінету. Участь в районних та міських семінарах, практикумах, майстер-класах. Робота в творчій групі вчителів хімії, інформаційне забезпечення педрад Створення навчальної бази акме-синергитечного спрямування. Використання в роботі інтернет-ресурсів: особистих блогів, сайтів, технологій «Веб-квесту», Вебінарів, банків цифрових ресурсів онлайн, технлогій «Mind Mapping» Проектна діяльність Науково-дослідницька діяльність Участь в олімпіадах , науково-практичних конференціях, МАН, благодійних проектах Навчальна діяльність Методична робота Позакласна діяльність Виховна робота Гей, нові Колумби й Магелани, Напнемо вітрила наших мрій! Кличуть нас у мандри океани, Бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? В. Симоненко

Номер слайду 43

ppt
Пов’язані теми
Хімія, Майстер-класи
Додано
4 травня 2018
Переглядів
2276
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку