Презентація Московське царство

Про матеріал

Ознайомити учнів із внутрішньою та зовнішньою політикою Івана IV. Розглянути сутність опричнини та події Лівонської війни.

Удосконалювати вміння учнів аналізувати, порівнювати історичні факти, події та явища; робити висновки.

Виховувати в учнів патріотизм, гуманізм та загальнолюдські цінності.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО Лутченко Тамара Іванівна, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. № 35 М.Чернігів

Номер слайду 2

Правління Івана IV Грозного (1547-1584) Початок XVI cт. – загострення боротьби за владу Феодальна аристократія (бояри, удільні князі) Государ, підтриманий дворянами Бояри – великі впливові землевласники, панівний прошарок суспільства. Володіли вотчинами. Вотчина – успадкована феодальна земельна власність. Дворяни – слуги князя ( пізніше –стан садкових власників землі), які отримували за службу і на час служби маєтки (помістя).

Номер слайду 3

Московські князі намагалися об’єднати і зміцнити державу. Іван III За Василя III (1505-1533) – приєднано Рязанську, Псковську, Смоленську землі. Завершено об’єднання Московського князівства. За часів правління Івана III (1462-1505) скинуто монголо-татарське іго (1480), приєднано Ярославське, Ростовське князівства. Василь III

Номер слайду 4

Після смерті Василя III на престолі опинився трирічний син Іван IV. Регентом була його мати Олена Глинська. Вона боролася з боярами, прагнучи зберегти владу для сина, але була отруєна ними. Олена Глинська 1538-1547 р.р. - часи боярського правління. Послабилася централізована система правління.

Номер слайду 5

16 січня 1547 р. Іван IV першим із московських князів прийняв титул царя. Його самостійне правління тривало 37 років (1538-1547).

Номер слайду 6

Основна мета – зміцнення царської влади та держави. Проведено ряд реформ. Послаблено владу бояр. Реформи – перетворення, які не зачіпають існуючого державного ладу. 1547-1560 р.р. – діяльність Вибраної ради, уряду з представників дворян, церкви, бояр. Розробка проектів реформ для зміцнення держави. 1549 р. – скликання першого Земського собору, станово-представницької установи Московії. Земський собор Внутрішня політика

Номер слайду 7

1550 р. – затверджено новий Судебник. Судебник доповнив і уточнив норми права. Було обмежено владу намісників, підтверджено Юріїв день.

Номер слайду 8

1550-і роки. Створено нову систему центральних органів управління – прикази. 1555 р. – реорганізовано місцеве управління. Систему кормлінь ліквідовано. Влада перейшла до губних старост, обраних з дворян. ПРИКАЗИ Найважливіші прикази Московської держави в другій половині XVI ст. СФЕРА УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКОГО ПРИХОДУ ДЕРЖАВНА КАЗНА КОНЮШНИЙ ТАБУНИ ЦАРЯ І ПАСОВИЩА ПОСОЛЬСЬКИЙ ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЯМСЬКИЙ ПОШТА, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЧИНОВНИКІВ БРОННИЙ ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄНЬ ПОМІСНИЙ ПОМІСНА ПЛАТНЯ ДВОРЯНАМ

Номер слайду 9

1550-і роки Військові реформи. Створено стрілецьке військо, озброєне вогнепальною зброєю.Цареві належала особиста гвардія –”обрана тисяча”. 1551 р. Скликано Стоглавий собор. Упорядковано життя духовенства та його відносини з державою. 1556 р. Прийнято “Уложення про службу”. Дворянин міг почати військову службу з 15 років і передати її у спадок. 1550-і роки Впроваджено “Домострой” – збірку етичних норм у дусі православної етики для всіх станів Московської держави, своєрідний устрій. Реформи сприяли утвердженню в Московії станово-представницької монархії.

Номер слайду 10

Реформи Івана IV викликали невдоволення знаті. У відповідь цар заявив, що відрікається від престолу. На трон повернувся після того, як перелякані бояри погодилися на його умови. У 1565 р. Іван IV проголосив опричнину. Землі Московської держави Опричнина – царський уділ. Створений спеціальний апарат управління і військо - опричники Земщина – інші землі, передані під опіку Боярської думи і приказів

Номер слайду 11

Територія опричнини Опричнина – 1) назва царського уділу (території, війська, установ) у 1565-1572 р.р. 2) внутрішня політика царя Івана IV Грозного в 1565-1572 р.р., спрямована на зміцнення царської влади.

Номер слайду 12

Основний метод діяльності опричників – терор. Почалися масові розправи над неугодними цареві людьми. Опричник Відзнака опричника Терор – придушення противників насильницькими методами.

Номер слайду 13

Наслідки опричнини: зміцнення самодержавної влади внаслідок терору; розорення та ослаблення країни; посилення феодально-кріпосницького гноблення. У 1572 р. опричнину було офіційно скасовано.

Номер слайду 14

Москва С З Пн Пд 70-80 роки XVI ст. – початок завоювання Сибіру 1552 – завоювання Казанського ханства 1556 – завоювання Астраханського ханства 1569 – Королівство Польща = Річ Посполита Швеція Лівонія Лівонська війна 1558-1583 Князівство Литовське Основні напрями 1553 – початок постійної торгівлі з Англією Зовнішня політика

Номер слайду 15

За Івана IV зовнішня політика Московської держави набула експансіоністського характеру Об’єктом колонізації стали сусідні території Особливість Московії – центр її території знаходився осторонь світових торговельних шляхів Основна мета – завоювання виходу до Балтійського моря Результати зовнішньої політики: збільшення території за рахунок земель на сході; поразка в боротьбі за вихід до Балтійського моря; виснаження сил держави у майже безперервних війнах. Характерні риси

Номер слайду 16

Повстання І. Болотникова Смутний час Смутний час – це період кризи у Московській державі 1598-1613 р.р., у якому відбувалися безперервна низка заколотів, безладів, хвилювань, боротьба станів всередині і між собою, вторгнення іноземних сил.

Номер слайду 17

1584 – смерть Івана IV Грозного Син Дмитрій (від сьомої дружини) – народився у 1582 р. Син Федір (від першої дружини) – цар у 1584-1598 р.р. 1591 – загадкова смерть царевича Дмитрія в Угличі 1598 – обрання Бориса Годунова царем Регенти у період правління Федора Годунов Шуйський Мстиславський Юр’єв Боротьба за владу після смерті Івана ІV. Початок «смутного часу». Доба династичної кризи (1598-1605 р.р.)

Номер слайду 18

Соціальний етап кризи (1605-1609 р.р.) Проти Бориса Годунова виступив чоловік, який назвався сином Івана Грозного Дмитрієм. Вважається, що це був монах-утікач Григорій Отреп’єв. Самозванця підтримали польський король, змучений голодом і стихійними лихами народ, частина знаті. 1605-1606 р.р. – час правління Лжедмитрія I. Був убитий боярами. Лжедмитрій I Борис Годунов

Номер слайду 19

Новим царем бояри обрали Василя Шуйського (1606-1610 р.р.), який своїми діями погіршив ситуацію в країні. Повстання Болотникова (1606-1607 р.р.) ледве було придушене, а для боротьби з новим самозванцем цар закликав шведів (1609 р.). Наприкінці літа 1609 р. в Московію вторглася польська армія. Інтервенція – збройне вторгнення іноземних загарбників,насильницьке втручання для встановлення свого панування. Лжедмитрій II Василь Шуйський

Номер слайду 20

Лжедмитрій II був убитий. Василя Шуйського постригли в ченці. “Семибоярщина” не змогла стабілізувати ситуацію в країні. Бояри присягнули польському королевичу Владиславу (1610-1612 р.р.). Перед Москвою постала загроза втрати незалежності. Польська армія під Москвою

Номер слайду 21

Національно-визвольний період кризи (1610 – 1613 р.р.) У країні розгорнулася боротьба за незалежність. 1611 р. – перше народне (рязанське) ополчення та його поразка. 1611-1612 р.р. – друге (нижньоновгородське) ополчення та його перемога. Організатори – К.Мінін та Д.Пожарський. 1612 р. – визволення Москви. Долю держави вирішив народ. К.Мінін. Д.Пожарський

Номер слайду 22

Воцаріння династії Романових 21 лютого 1613 р. Земський собор обрав царем Михайла Романова. М.Ф.Романов (1613-1645) Територію Московської держави було остаточно визволено від інтервентів. 1617 р. – Столбовський мир.Швеція повернула Московії Новгород, але залишила за собою все узбережжя Фінської затоки. 1618 р. – Деулінське перемир’я. Московська держава віддала Польщі Смоленськ і Чернігово-Сіверщину.

Номер слайду 23

Система державного управління у першій половині XVII ст. Цар Боярська дума Приказ таємних справ Посольський приказ Розрядний приказ Помісний приказ Обласні прикази Адміністративні та судово-поліцейські прикази Військові прикази Фінансові прикази Двірцеві прикази

Номер слайду 24

Курс на посилення самодержавства проводив цар Олексій Михайлович. О.М.Романов (1645-1676) 1649 р. – прийнято “Соборне уложення”, новий звід законів. Остаточно закріпачено селян. Поступово перестали скликатися Земські собори (після 1653 р.). Збільшилася кількість приказів. Державу поділено на 250 повітів на чолі з воєводами. Створено нові військові полки на західноєвропейський лад. Церковна реформа, розкол церкви. Придушено виступ С Разіна (1667-1671р.р.) У другій половині XVII cт. завершилося формування абсолютної монархії у формі самодержавства.

Номер слайду 25

Наприкінці XV cт. формується ідея про поширення влади московського князя на всі землі, які раніше входили до складу Київської держави. 1503 р. – внаслідок мирного договору з ВКЛ до Московської держави відійшла Чернігово-Сіверщина ( перебувала до 1618 р.) Росія та українські землі

Номер слайду 26

У військових конфліктах між Річчю Посполитою і Росією українські козаки виступали на боці поляків. Прохання П.Конашевича-Сагайдачного прийняти на службу все Військо Запорізьке у 1620 р. було відхилено. 27 березня 1654 р. укладено українсько-московську міждержавну угоду, яка юридично визначила перехід Гетьманщини під протекторат Московської держави (за рішенням Переяславської ради). Переяславська рада “Березневих статей ” царі надалі не дотримувалися.

Номер слайду 27

Пам’ятник І.Федорову Культура Московської держави Великим був вплив церкви на духовне життя суспільства. Поява книгодрукування “Апостол “ 1563 р.- І.Федоров і П. Мстиславець очолили першу друкарню. 1564 р. – надрукована перша книга “Апостол”.

Номер слайду 28

У першій чверті XVI ст. формується політична теорія Російської держави. Її основні віхи: “Сказання про князів Владимирських” – обгрунтування права московських князів на царський титул; Ідея ігумена Філофея : Москва – “третій Рим”; “Літописець початків царства великого князя Івана Васильовича” – ідеологічне обгрунтування самодержавства. Водночас розвиваються природничі наукові знання, з’являються історичні твори.

Номер слайду 29

Розвиток архітектури Друга третина XVI cт. – поява “шатрового стилю”. Покровський собор

Номер слайду 30

Храм Вознесіння в с. Коломенському

Номер слайду 31

Дзвінниця Івана Великого. Кремль

Номер слайду 32

Образотворче мистецтво Видатний представник московської школи живопису –Діонісій. Створив багато ікон, розписав фресками частину Успенського собору Московського Кремля. Діонісій У XVI cт. формуються основні риси російської культури.

Номер слайду 33

Спільне та відмінне у процесі створення централізованих держав у Західній Європі й у Московському царстві Загальні ознаки Розвиток продуктивних сил (сільське господарство і ремесло). Зростання, розвиток і посилення ролі міст як центрів ремесла і торгівлі. Встановлення економічних зв'язків між різними районами країни, розвиток і товарно-грошових відносин. Розвиток феодальних відносин, загострення класових суперечностей. Потреба в обороні сприяла централізації держав. Зацікавленість більшості населення (дрібних, середніх феодалів, церкви, городян, селян) у сильній центральній владі Особливості Західна Європа Московське царство (XIV—XV Iст.) Швидкий розвиток капіталістичних відносин — поява мануфактури Розвиток товарно-грошових відносин і встановлення економічних зв'язків між районами країни Розвиток зовнішньої торгівлі. Вплив Великих географічних відкриттів У боротьбі з феодалами міста в Європі відвоювали самоврядування Формувалися як національні держави Розвиток економіки відбувався повільно через посилення кріпацтва Збереження натурального господарства та слабкий розвиток товарно-грошових відносин, обміну між містом і селом, нерівномірний розвиток районів Розвитку зовнішньої торгівлі заважала відсутність виходів на моря Міста стали центрами політико-адміністративної влади Формувалося як багатонаціональна держава

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Віталій Проценко
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Boiko Vadim
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Сергієнко Марина Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Мільчева Оксана Дмитрівна
  Дякую! Презентація чудова!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Соломка Денис
  Дякую, просто ідеальна презентація
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Краснюкова Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Романюк Майя Євгеніївна
  Щиро дякую за чудову роботу!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Волкова Вікторія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Поденежна Вікторія
  Доступно, відповідає програмі. Чудова допомога у підготовці до уроку.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
ppt
До підручника
Всесвітня історія 8 клас (Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.)
Додано
15 січня 2019
Переглядів
16211
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку