20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Презентація на тему: "Електробезпека"

Про матеріал
Презентація на тему: "Електробезпека" може бути використана класним керівником для проведення позакласного заходу по електробезпеці.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Номер слайду 2

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: Правила устройства электроустановок. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. Правила випробування та використання засобів індивідуального захисту. ГОСТ 12.1.019-79 Електробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ГОСТ 12.1.030-81 Електробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

Номер слайду 3

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА – Система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики

Номер слайду 4

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКАСистема заходів направлених на виконання вимог: ПУЕ ПТЕЕУС ПБЕЕУС ПВВ ЗІЗ Зменшення дій на персонал I, U, звільнення, надання ПДД

Номер слайду 5

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ:удосконалення нормативної бази з питань електробезпекидотримання вимог безпеки при розробці електроустановок, їх спорудженні та експлуатаціїпідвищення рівня навчання електротехнічного персоналу, всього населення щодо розуміння небезпеки ураження електричним струмомбезпечного поводження при виконанні робіт в електроустановках та при користуванні ними

Номер слайду 6

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ – це пристрої, призначені для: генерування (вироблення) електричної енергії трансформації (перетворення однієї напруги в іншу) комутації (вмикання, вимикання, перемикання) передачі електричної енергії на відстань перетворення електричної енергії в інші види енергії

Номер слайду 7

Діючі електроустановки - це такі, що перебувають у даний момент під напругою, або на які, в будь-який момент за допомогою комутаційної апаратури, можна подати напругу

Номер слайду 8

РОЗПОДІЛЕЛЕКТРОУСТАНОВОКЗа напругою:- до 1000 В включно- вище 1000 ВЗа розміщенням:- зовнішні- внутрішніЗа ступенем ризику:особливо небезпечні з підвищеною небезпекою без підвищеної небезпеки

Номер слайду 9

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗА НЕБЕЗПЕКОЮ ЕЛЕКТРОТРАВМбез підвищеної небезпекиз підвищеною небезпекоюособливо небезпечні

Номер слайду 10

Фактори що створюють можливість ураження Підвищеннятемпературипідвищенавологістьструмопровідний пилструмопровіднапідлогапари агресивних середовищрозміщення обладнання

Номер слайду 11

ПІДВИЩЕНА ТЕМПЕРАТУРА > + 35°прискоренестаріннякороткезамиканнямікро-тріщинкивисиханняізоляції

Номер слайду 12

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯпотенціал на корпусі – небезпека для персоналупротидії- додаткова припливна і витяжна вентиляція, кондиціонери; - реконструкція – заміна обладнання на більш термостійке

Номер слайду 13

ПІДВИЩЕНА ВОЛОГІСТЬ > 75 %прискорене окислювання струмоведучих частинкоротке замиканнязбільшення перехідного опорунагрівання

Номер слайду 14

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯпотенціал на корпусі – небезпека для персоналупротидії- додаткова вентиляція, фільтри-вологопоглиначі; - частіше виконання робіт по зачищенню контактних з’єднань, підтягнення болтових з’єднань; - заміна обладнання на вологозахищене (герметичне)

Номер слайду 15

СТРУМОПРОВІДНА ПІДЛОГАСтрумопровідна підлога – ризик потрапляння до зони крокової напруги

Номер слайду 16

Види струмопровідної підлоги: Земляна. Асфальтована. Цементна. ЗалізобетоннаІз металічним залізним покриттям. Види не струмопровідної підлоги: Дерев’яна суха. Паркетна суха. Протидії: Вирівнювання потенціалів. Діелектричні килимки біля кожного струмоприймача. Діелектричні калоші на ноги персоналу. Додатковий інструктаж персоналу про поведінку в зоні крокової напруги. СТРУМОПРОВІДНА ПІДЛОГА

Номер слайду 17

РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ Одночасний дотик до заземлених конструкцій споруд та до корпусу установки, який опинився під дією електричної напруги, може привести до ураження електричним струмом (шлях струму: “рука-рука”, “голова-рука”) через життєво важливі органи людини – серце та легені ПротидіїВідстань не менше 1,5 м. Екрани із ізоляційних матеріалів. Огородження. Застережні плакати. Додатковий інструктаж

Номер слайду 18

ІНШІ ВИМОГИ Правил Установки Електрообладнання. Неможливість дотику до струмопровідних частин. Знаки електричної безпеки. Адреса на вимикачах. Захист від механічних ушкоджень. Захист від струму перенапруги та струмів короткого замикання. Селективний (вибірковий) захист. Заземлення. Занулення

Номер слайду 19

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХзахисне заземленнязануленнявирівнювання потенціалівмала напругазахисне відімкненняізоляція струмопроводівогороджувальні пристроїпопереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпекизасоби захисту та запобіжні пристрої

Номер слайду 20

ВИДИ ЕЛЕКТРОТРАВММісцеві електротравми: Електричні опіки. Електричні знаки. Металізація шкіри. Електроофтальмія. Механічні ушкодження

Номер слайду 21

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЯЖКІСТЬ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМвеличина струму через людинувеличина напругиелектричний опір тіла людиничастота і рід струмушлях струмуіндивідуальні особливості і стан організмучас дії струмучинник раптовості дії струмучинник виробничого середовища style.colorfill. Colorfill.typefill.on

Номер слайду 22

ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТпорядок підготовки робочого місцявимикання (зняття напруги)перевірка відсутності напругивстановлення заземлень вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця

Номер слайду 23

ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ термічна електролітична біологічна

Номер слайду 24

ВИЗВОЛЕННЯ ВІД ДІЇ НАПРУГИВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯПЕРЕРІЗАННЯ ПРОВОДУШТУЧНЕ КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯВІДТЯГНЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ДІЇ НАПРУГИ

Номер слайду 25

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛОМУПОКЛАСТИ НА РІВНЕ МІСЦЕРОЗСТЕБНУТИ ПОЯС ТА КОМІРВІДКРИТИ РОТВИТЯГНУТИ ЯЗИКЗАКИНУТИ ГОЛОВУ, ПІД ШИЮ ПІДКЛАСТИ ВАЛИКРОБИТИ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ МЕТОДОМ “РОТ У РОТ”РОБИТИ НЕПРЯМИЙ МАСАЖ СЕРЦЯ

pptx
Додано
16 серпня
Переглядів
33
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку