ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: " ЕМБРІОГЕНЕЗ ЛЮДИНИ."

Про матеріал
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: " ЕМБРІОГЕНЕЗ ЛЮДИНИ." 10 клас рівень стандарту В.Соболь. В презентації розкрито пняття: що таке ембріогенез.його періоди, зародкові оболонки в ембріогенезі людини,їх значення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

§ 63. ТЕМА: ЕМБРІОГЕНЕЗ ЛЮДИНИ

Номер слайду 2

Поміркуйте! Зародок – це вже новий і неповторний організм чи лише частина організму матері, що повністю залежить від неї?

Номер слайду 3

Які періоди ембріогенезу людини? ЕМБРІОГЕНЕЗ ЛЮДИНИ – розвиток організму людини від зиготи до народження. Він триває 40 тижнів, і за цей час з однієї клітини виростає організм, який складається з мільярдів спеціалізованих клітин.

Номер слайду 4

Ембріогенез людини під час вагітності поділяють на три періоди: 1. Передзародковий (1 тиждень), 2. Зародковий (перші 2 – 8 тижні) 3. Плідний (9 – 40 тижні).

Номер слайду 5

1. Передзародковий період-це період від зиготи до формування імплантованого зародка. Після запліднення зигота активно ділиться шляхом мітозу і переміщується по матковій трубі до матки.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Через три доби формується скупчення із 12 – 16 клітин, яке називається морула (від лат. morula – ягідка шовковиці). Поділи клітин продовжуються і через 5–6 діб після запліднення виникає стадія (близько 100 клітин), всередині якої є порожнина. Тепер це одношарова багатоклітинна стадія-бластула, яка у людини має назву бластоциста. МОРУЛА

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Уся сукупність мітотичних поділів зиготи, що завершуються утворенням бластоцисти, називають дробленням. На 7-й день після запліднення бластоциста занурюється в слизову оболонку матки й прикріплюється до неї (імпланта-ція) за допомогою виростів-ворсинок. Починається розвиток зародка. Стадії дроблення

Номер слайду 10

2. Зародковий період – це період формування зародка, що триває від моменту імплантації до утворення плоду.

Номер слайду 11

Потрапивши в матку, зародок починає швидко розвиватися. В процесі гаструляції виникають три зародкові листки : ектодерма, мезодерма та ентодерма й утворюються зародкові оболонки.

Номер слайду 12

Далі розпочинається гісто- та органогенез утворення тканин та органів. У ньому виокремлюють фази нейруляції (утворення осьового комплексу органів: нервова трубка, травна трубка, хорда) та формування інших органів. На 16 – 18-й день у зародка, який не більший за рисове зерно, вже є серце, зачатки вух, очей, рук, ніг, головного мозку. Наприкінці зародкового періоду зародок уже має усі органи, притаманні дорослій людині; його називають плодом.

Номер слайду 13

3. Плідний період - це період розвитку плода, що триває з початку третього місяця до народження. Розвивається плід у плодовому міхурі, що розміщений всередині матки й утворений тканинами організму матері й зародковими оболонками.

Номер слайду 14

На 9-му тижні плід досягає довжини 3,0 – 3,5 см і маси 4 г. Із 12-го тижня відбувається скостеніння скелета, починають функціонувати м’язи, з 18–20-го тижня плід починає рухатися, з 28-го тижня він здатний реагувати на звуки. На 9-му місяці вагітності маса плоду досягає 3,2 – 3,8 кг, а довжина – 50 – 54 см. Таким чином, у плідному періоді відбуваються процеси морфогенезу органів удосконалення форми, прийняття нового вигляду завдяки процесам ембріональної індукції, апоптозу, росту.

Номер слайду 15

Отже, основними етапами ембріонального розвитку людини є передзародковий, зародковий та плідний періоди.

Номер слайду 16

Як відбувається взаємодія частин зародка, який розвивається?Спрямованість ембріонального розвитку та появу різних клітин із однорідних вихідних визначають різні чинники:1.цитоплазматичний розподіл жовткових включень,2.надслабке ультрафіолетове випромінювання,3.міжклітинна комунікація, 4.міграції клітин, 5.взаємодія частин зародка.

Номер слайду 17

Ембріональна індукція – явище взаємодії між частинами зародка, завдяки чому одна із них визначає напрям розвитку сусідньої. Ембріональна індукція сприяє збільшенню різноманітності клітин і здійснюється за безпосередньогоконтакту клітин між собою.

Номер слайду 18

Дослідження взаємодій між клітинами під час ембріогенезузапочатковані німецьким зоологом В. Ру (1850–1924). Вагомий внесок у розвиток уявлень про це явище зробили Д. Гердон, Ч. Чайлд, Х. Тидеман.

Номер слайду 19

За відкриття організуючих ефектів у ембріональному розвитку німецький ембріолог Г. Шпеман (1869–1941) отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини (1935). Пізніше було встановлено, що ці взаємовпливи здійснюються за участіспеціальних білкових речовин-індукторів.

Номер слайду 20

Яке значення зародкових оболонок в ембріогенезі людини?Зародкові оболонки (позазародкові органи, провізорні органи) - тимчсові органи, що їх утворює зародок під час ембріогенезу і які забезпечують його ріст і розвиток. До позазародкових органів людини належать хоріон, амніон, плацента, алантоїс, жовтковий мішок, пупковий канатик. Розташування плодав матці перед народженням:1 – м’язова оболонка матки;2 – слизова оболонка матки; 3 – амніон; 4 – плід;5 – амніотична рідина;6 – пупковий канатик;7 – плацента

Номер слайду 21

У людини жовтковий мішок бере активну участь у живленні й диханні ембріона, але функціонує недовго – до 8-го тижня, а потім зазнає зворотного розвитку.

Номер слайду 22

Амніон формує амніотичну оболонку, що виробляє амніотичну рідину, яка створює необхідне для розвитку зародка водне середовище ,забезпечує плід поживними речовинами, виконує захисну функцію, амортизуючи можливі струси та удари, попереджає потрапляння до плоду шкідливихагентів. Алантоїс є органом живлення, газообміну та екскреції на перших етапах розвитку зародка, і на 2-му місяці ембріогенезу алантоїс редукується. Хоріон, або ворсинкова оболонка, проникає в слизову оболонку матки і разом з нею утворює плаценту.

Номер слайду 23

Плацента (від лат. placenta – коржик) є особливим органом, який забезпечує плід поживними речовинами і киснем, вбирає кінцеві продукти обміну,секретує гормони, і слугує бар’єром для шкідливих речовин є забезпечення імунологічного захисту. Однак крізь плацентарний бар’єр легко проникають алкоголь, наркотичні речовини, нікотин і багато ліків. Формування плаценти закінчується наприкінці 3-го місяця вагітності.

Номер слайду 24

Пупковий канатик - забезпечує ембріон поживними речовинами та киснем, перешкоджає проникненню шкідливих речовин з плаценти до ембріона, виконуючи в такий спосіб захисну функцію.

Номер слайду 25

Запитання на закріплення 1. Що таке ембріогенез? 2. Назвіть періоди ембріогенезу людини. 3. Що таке ембріональна індукція? 4. Яке значення ембріональної індукції? 5. Що таке зародкові оболонки? 6. Назвіть зародкові оболонки людини.7. Які періоди ембріогенезу людини. 8. Як відбувається взаємодія частин зародка, що розвивається? 9. Яке значення зародкових оболонок в ембріогенезілюдини?10. Охарактеризуйте періоди ембріогенезу людини.

Номер слайду 26

Лабораторна робота 4 ст. 262 Тема: Вивчення етапів ембріогенезу. Мета: закріпити знання про періоди та основні процеси ембріогенезу людини; розпізнавати на ілюстраціях основні стадії ембріогенезу, зародкові листки та зародкові оболонки плоду. Обладнання: ілюстрації.

Номер слайду 27

Хід роботи:1. Розгляньте ілюстрації стадій передзародкового періоду розвитку ссавців. Використайте запропоновані терміни й утворіть з них ряд, що відображає правильну послідовність стадій дроблення:бластоциста, зигота, морула, стадія двох бластомерів, стадія восьми бластомерів, стадія чотирьох бластомерів.1 2 34 5 6

Номер слайду 28

2. Розгляньте ілюстрації стадій зародкового періодурозвитку ланцетника. Замалюйте і підпишіть такіелементи будови, як: ектодерма, ентодерма, ме-зодерма, нервова трубка, хорда, травна трубка.

Номер слайду 29

3. Розгляньте стадію плідного періоду людини на 4 – 5-му місяці вагітності. Зіставте позначені частини будови з назвами: плід, хоріон, амніон, жовтковий мішок, пупковий канатик, плацента,амніотична рідина.

Номер слайду 30

4. Заповніть таблицю: «Характеристика періодів ембріогенезу людини». {93296810-A885-4 BE3-A3 E7-6 D5 BEEA58 F35}Назва періоду. Тривалість. Основні процеси1. Передзародковий2. Зародковий3. Плідний

Номер слайду 31

5. Висновок:

Номер слайду 32

Домашнє завдання. Опрацювати § 63 ЕМБРІОГЕНЕЗ ЛЮДИНИЗавдання 1. Виписати основні поняття з теми.2. Лабораторна робота 4 «Вивчення етапів ембріогенезу» ст.2623. Тести на закріплення знань. Код доступу 544067   відкривши посилання join.naurok.ua

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Паранічєва Валентина Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Левкова Лариса Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
7 травня 2020
Переглядів
20572
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку