Презентація на тему: "Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення".

Про матеріал
Презентація до курсу Громадянська освіта (10клас) на тему: "Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення

Номер слайду 2

Громадянство Громадянство - це постійний правовий зв'язок особи і держави, що виявляється у їх взаємних правах та обов'язках. Громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.  Громадяни України незалежно від підстав отримання громадянства мають рівні конституційні права і рівні перед законом. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України чи виданий іншій державі. Україна захищає своїх громадян за кордоном.

Номер слайду 3

Система конституційно-правових норм, що регулюють питання громадянства, складає головний конституційно-правовий інститут – інститут громадянства. Джерела інституту громадянства. Закон України “Про громадянство України” від 18.01.2001 Конституція України. Підзаконні акти (наприклад Укази Президента)Джерела інституту громадянства. Чинні міжнародні договори України з питань громадянства

Номер слайду 4

Закон України “Про громадянство України”Ст.6 Підстави набуття громадянства України. Громадянство України набувається: за народженням;за територіальним походженням;внаслідок прийняття до громадянства;внаслідок поновлення у громадянстві;внаслідок усиновлення;внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;

Номер слайду 5

внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;внаслідок встановлення батьківства;за іншими обставинами, передбаченими міжнародними договорами України.

Номер слайду 6

Набуття громадянства України за народженням (філіація)За народженням (філіація) є основним способом набуття громадянства України. При цьому громадянство набувається на основі принципів “права крові” або “права грунту”. За принципом “права крові” дитина набуває громадянства батьків (одного з батьків) незалежно від місця народження. За принципом “права грунту” дитина стає громадянином тієї держави, на території якої вона народилася, незалежно від громадянства батьків.

Номер слайду 7

В окремих випадках застосовуються і елементи принципу грунту:якщо особа народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;якщо особа народилася за межами України від осіб без громадянства, іноземців або від іноземця і особи без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави;

Номер слайду 8

якщо особа народилася на території України, і одному з батьків якої надано статус біженця чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; якщо на території України знайдено новонароджену дитину, обоє з батьків якої невідомі (знайда).

Номер слайду 9

Набуття громадянства України за територіальним походженням. Набуття громадянства України за територіальним походженням відбувається шляхом реєстрації:особи, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України;дитини, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР(або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на території УРСР) і є особою без громадянства;

Номер слайду 10

дитини, яка народилася на території України від батьків, які є іноземцями, і набула за народженням громадянство іншої держави чи держав, яке було припинене, та реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків або опікуна чи піклувальника.

Номер слайду 11

Особи, які є громадянами держав, міжнародний договір України з якими дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином цієї держави, можуть подавати заяви про набуття громадянства України лише після припинення іноземного громадянства. Особи, які є іноземцями, мають припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію, протягом року з моменту реєстрації її громадянином України.

Номер слайду 12

Прийняття до громадянства України (натуралізація)Прийняття до громадянства України (натуралізація) за заявою передбачає подання в письмовій формі відповідної заяви на ім’я Президента України. Закон України “Про громадянство України” ст. 9 Умовами прийняття до громадянства України є:визнання і дотримання Конституції України та законів України;Зобов’язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві;

Номер слайду 13

Безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років;отримання дозволу на постійне проживання в Україні;володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;наявність законних джерел існування.

Номер слайду 14

До громадянства України не приймається особа, яка:вчинила злочин проти людства чи здійснила геноцид;засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);вчинила на території іншої держави діяння, яке визнане законодавством України тяжким злочином.

Номер слайду 15

Ст.17. Підстави припинення громадянства України: Громадянство України припиняється. Внаслідок втрати громадянства України. Внаслідок виходу з громадянства України. За підставами, передбаченими міжнародними договорами України

Номер слайду 16

Внаслідок виходу з громадянства України (репатріація)Громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням, яке подається на ім’я Президента України. Передбачено випадки, коли вихід з громадянства України не допускається – якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності й підлягає виконанню.

Номер слайду 17

Внаслідок втрати громадянства України Під втратою громадянства розуміють автоматичне припинення громадянства за таких обставин:добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

Номер слайду 18

добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

Номер слайду 19

За підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Такими обставинами можуть бути, наприклад, оптація (вільний вибір громадянства тієї чи іншої держави в разі переходу частини території від однієї держави до іншої або проголошення частини території колишньої держави новою незалежною державою) або трансферт (перехід частини території супроводжується зміною громадянства без права вибору).

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Береза Любов Олександрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
Додано
5 травня 2020
Переглядів
1842
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку