Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація на тему "Розвиток творчих здібностей дітей з використанням інтерактивних методів"

Про матеріал

Презентація на тему "Розвиток творчих здібностей дітей з використанням інтерактивних методів" стане в пригоді під час підготовки та проведення методичних нарад, самоосвіти вчителів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розвиток творчих здібностей дітей з використанням інтерактивних методів Вик.: вчитель поч. класів Хмельницької СЗОШ №29 Рибчинська Людмила Василівна

Номер слайду 2

Основні моделі навчання залежно від участі дітей у діяльності Пасивна модель. Учень – “об’єкт“ навчання і виховання. Активна модель. Учень - “суб’єкт“ навчання і виховання. Інтерактивні методи. Учні і вчитель є рівноправними, рівнозначними “суб’єктами“ навчання і виховання.

Номер слайду 3

Пасивна модель навчання Низький рівень активності учнів Методи роботи: - розповідь; лекція-монолог; читання; пояснення; демонстрування та ін.

Номер слайду 4

Активна модель навчання Застосування методів, які стимулюють активність і самостійність школярів Методи роботи: бесіда; проблемні методи; самостійна робота та ін.

Номер слайду 5

Інтерактивні методи Постійна взаємодія всіх дітей між собою, співпраця з вчителем для досягнення поставленої мети Методи роботи: моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор; метод проекту; участь в природоохоронних масових заходах.

Номер слайду 6

Рівень засвоєння знань 10% читаючи 26% слухаючи 30% розглядаючи 50% слухаючи розглядаючи 70% обговорюючи 80% через особистий досвід 90% спільна діяльність з обговоренням 95% навчаючи інших

Номер слайду 7

Конфуцій Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію. Кредо інтерактивних методів Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Номер слайду 8

Колективна (кооперативна) - це спільна діяльність школярів та вчителя в малих групах для досягнення загальних спільних цілей.

Номер слайду 9

Переваги інтерактивного навчання: - можливість співпраці з ровесниками; націленість на результат та особиста відповідальність; індивідуальна та групова підзвітність; взаємозалежність і взаємодопомога; за короткий час опановується велика кількість матеріалу.

Номер слайду 10

В процесі роботи учні вчаться: працювати групою, контролювати свою роботу; планувати свою діяльність і дотримуватись плану; користуватися додатковою літературою; знаходити потрібну інформацію в мережі Інтернет;

Номер слайду 11

В процесі роботи учні вчаться: представляти результати досліджень у привабливій і цікавій формі; застосовувати в житті отримані знання; оцінювати свою роботу; планувати свою діяльність; самостійно здобувати знання;

Номер слайду 12

В процесі роботи учні вчаться: аналізувати, порівнювати отримані результати, робити висновки; працювати з комп’ютерними програмами Microsoft Office; добирати ілюстрації, виконувати творчі роботи; стисло і точно формулювати свою думку; висувати гіпотези і порівнювати результати досліджень; обробляти дані;

Номер слайду 13

В процесі роботи учні вчаться: представляти результати досліджень у привабливій і цікавій формі; оцінювати свою діяльність; застосовувати на практиці отримані знання; планувати свою діяльність; самостійно здобувати знання; “ВЧАТЬСЯ ВЧИТИСЯ”.

Номер слайду 14

В процесі роботи: розвиваються комунікативні вміння і навички; розвиваються вміння пристосовуватися до умов роботи в групі; розвивається пам’ять, мислення, увага, уява;

Номер слайду 15

В процесі роботи: розвиваються творчі здібності, інтереси; сприяє розвитку різнобічно розвиненої особистості; діти краще пристосовані до життя, вміють адаптуватись до змінних умов життя, орієнтуватись в різних ситуаціях, працювати в різних колективах.

Номер слайду 16

Мета інтерактивного навчання: Створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтелектуальну цінність.

Номер слайду 17

Рекомендації, щодо застосування: елементи слід вводити в практику поступово, враховуючи вікові особливості школярів; інтерактивні методи не повинні стати самоціллю, вони мають стати засобом для створення комфортної атмосфери. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах.

Номер слайду 18

Інтерактивні вправи “Мікрофон” – надається змога кожному сказати щось швидко, чітко на запропоновану тему без коментування і оцінювання; “Навчаючись - учусь” – дає можливість взяти активну участь в отриманні та передачі інформації; “Гірлянда асоціацій” – до основного поняття учні підбирають все, що стосується цього слова; “Акваріум” – обговорення групою запропонованої теми, знаходження спільного рішення і аргументована презентація;

Номер слайду 19

Інтерактивні вправи “Незакінчене речення”; “Мозковий штурм” – використовується для розв’язання проблем та розробки ідей; “Дерево рішень”; “Займи позицію” – слід використовувати дві протилежні думки, які не мають одної (правильної) відповіді; “Перехресні групи” – два учні переходять з іншої групи і обмінюються інформацією.

Номер слайду 20

Метод проекту Слово проект (у перекладі з латинської ,,кинутий вперед”) означає план, задум організації, влаштування, заснування будь чого, тобто прообраз якого-небудь об’єкту, виду діяльності. Проект – група взаємопов’язаних заходів та їх результатів, спрямованих на досягнення кінцевої мети, а також необхідні для цього ресурси та тимчасові затрати.

Номер слайду 21

Проблемність Метод проектів завжди потребує вирішення проблеми. Результати проектів повинні бути відчутними: якщо це теоретична проблема - то конкретне її вирішення, якщо практична - конкретний результат, готовий до впровадження в життя.

Номер слайду 22

Щоб шлях був добрий…

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
ppt
Додано
12 липня 2018
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку