Презентація на тему: "Збудники зоонозних інфекцій"

Про матеріал
Презентація на тему: "Збудники зоонозних інфекцій". Може бути використана студентами медичного профілю для підготовки до практичних занять з біології.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Збудники зоонозних інфекцій»

Номер слайду 2

План лекції: Поняття зоонози. Збудник сибірської виразки. Збудник чуми. Збудники бруцельозу. Збудник туляремії.

Номер слайду 3

Зоонози (від грец. zoon – тварина, nosos – хвороба) – це захворювання, при яких джерелом інфекції є тварини, які є єдиним резервуаром збудника в природі. сибірська виразка; чума; бруцельоз; туляремія; псевдотуберкулез; ящур;лептоспіроз; сап і т.д.

Номер слайду 4

Сибірська язва (вуглина) – це інфекційне зоонозне захворювання, що викликається Bacillus anthracis, характеризується важкою інтоксикацією, лихоманкою і протікає в шкірній, легеневій і кишковій формах.

Номер слайду 5

Історична довідка 1788 г.: С.С. Андріївський – назва «сибірська виразка», єдність етіології у людей і тварин; 1876 г.: Р. Кох – чиста культура; 1881 г.: Л. Пастер – жива вакцина.

Номер слайду 6

Таксономія Сімейство – Bacillaceae Рід – Bacillus Вид – Bacillus anthracis (від грец. аnthrax – вугілля)

Номер слайду 7

Морфологія Палички з обрубаними кінцями; Розміри - 3-5 Ч 1-1,2 мкм; Джгутики відсутні; Утворюють макрокапсулу поліпептидної природи (в організмі людини, тварин, на поживних середовищах з кров'ю); Формують центрально розташовані овальної форми спори.

Номер слайду 8

Морфологія Грампозитивні; У мазках - ланцюжками («бамбукова тростина»); Обробка пеніциліном - ланцюжки, що складаються з протопластів («перлове намисто»); За Ожешко - спори червоного кольору; За Бурі-Гінсом - капсула.

Номер слайду 9

Культуральні властивості Факультативний анаероб; Оптимальна температура - 35-37°С; рН 7,2-7,6; Добре росте на звичайних поживних середовищах; Через 17-24 години - сріблясті великі зернисті колонії, від країв пучки ниток («голова Медузи», «левова грива»).

Номер слайду 10

Культуральні властивості На бульйоні - ватяні пластівці,без помутніння середовища; При посіві уколом в желатин - «Перевернута ялинка»; На кров'яному агарі гемолізу не дає.

Номер слайду 11

Біохімічна активність Ферментує цукор до кислоти без газу; Реакція Фогес-Проскауера +; Розріджує желатин; Відновлює нітрати; Утворює H2S і аміак; Індол не утворює; Пептонізує молоко.

Номер слайду 12

Антигенна структура О-антиген – соматичний, ЛПС КС, термостабільний, группоспецефічний (реакція колцепреціпітаціі по Асколі). К-антиген – капсульний, поліпептид, видоспецифічний. Протективный антиген – білковий токсин (виражені імуногенні властивості)

Номер слайду 13

Фактори патогенності Токсини: екзотоксин - складається з 3 компонентів: Протективный антиген – взаємодіє з мембранами клітин, опосередковує активність інших компонентів. Летальный фактор («мишачий токсин») –цитотоксичний ефект. Набряковий фактор – підвищує цАМФ, викликаючи розвиток набряків. Окремо токсичну дію не проявляють! Ферменти: протеази. Структурні та хімічні компоненти клітини: капсула, спори.

Номер слайду 14

Резистентність Вегетативні форми малостійкі. Спори: 1000С – 1 година; автоклавування (1200С) – 15-20 хвилин; сухий жар (1400С) – 2-3 годин; Дезінфікуючі засоби – 6-8 годин; в грунті, в шкурах – десятиліттями. Чутливі до стрептоміцину, левоміцетину, тетрацикліну.

Номер слайду 15

Епідеміологія Зооноз. Джерело інфекції – хворі тварини (виділяють з сечею, випорожненнями). Шляхи передачі: Непрямий контактний; Аліментарний; Повітряно-краплинний; Повітряно-пиловий; Трансмісивний шлях.

Номер слайду 16

Патогенез і клінічні особливості Инкубаційний період – 2-6 діб. Шкірна форма: пляма папула везикула с серозно- геморагічним вмістом чорний струп (вуглина), що збільшується , Оточений інфильтратом. Легенева форма. Кишкова форма.

Номер слайду 17

Імунітет Постінфекційний імунітет–антимікробний і антитоксичний напружений, розвивається ГЗТ.

Номер слайду 18

Мікробіологічна діагностика Досліджуваний матеріал– вміст везикул, пустул, виділення карбункулів, язв, тканинний випіт, мокротиння, випорожнення, блювотні маси, кров, трупний матеріал, від тварин – шкіра, шерсть. Бактеріоскопічний метод. Бактеріологічний метод (основний). Біологічний. Серологічний - РПГА, РІФ, реакція кільцеприципітації по Асколі. Алергологічний - проба з антраксином. Молекулярно-біологічний метод - ПЛР.

Номер слайду 19

Специфическая профилактика. Вакцинация по эпидпоказаниям: живой сибиреязвенной сухой вакциной СТІ; комбинированной вакциной СТІ+протективный антиген. Специфічне лікування – протисибіревиразкова сироватка и імуноглобулін.

Номер слайду 20

Чума – гостре антропозоонозне інфекційне захворювання, що характеризується важкою інтоксикацією, специфічним ураженням лімфовузлів з ​​розвитком септицемії і тенденцією до епідемічного і пандемічного поширення.

Номер слайду 21

Історична довідка 1894 р.: А. Иерсен и Ш. Китазато – виявили збудника чуми.

Номер слайду 22

Таксономія Сімейство – Enterobacteriaceae Триба – Yersiniae Рід – Yersinia Вид – Yersinia pestis

Номер слайду 23

Морфологія Паличка овоїдной форми, роздута по середині («бочка»); Розміри - 0,3-0,7 Ч 1-2 мкм; грамнегативні; Фарбуються біполярно; У мазках - ланцюжками      або безладно; Утворюють ніжну капсулу (в організмі людини, тварин, на кров'яних середовищах при 37°С); Спор, джгутиків не мають.

Номер слайду 24

Культуральні властивості Факультативні анаероби. Оптимальна температура - 28-30°С. рН - 6,9-7,2. Добре ростуть на простих поживних середовищах. Рідкі середовища– через 48 год. плівка з нитками, що спускаються донизу («сталактитовий вид зростання»).

Номер слайду 25

Культуральні властивості Щільні живильні середовища – три стадії росту: Молоді колонії - через 10-12 год. мікроколонії з нерівними краями («бите скло»); Через 18-24 год. - Ніжні плоскі з темним зернистим центром і фестончатими краями («мереживні хусточки»); Зрілі колонії - через 40-48 год. великі колонії з бурим зернистим центром і нерівними краями («ромашки»).

Номер слайду 26

Біохімічна активність Збудник розщеплює цукри до кислоти без газу. По відношенню до гліцерину розрізняють 2 варіанти: глицерин-позитивний (континентальний); глицерин-негативний (океанічний). Не ферментує лактозу, сахарозу і рамнозу. Реакція Фогес-Поскауэра – . Протеолітична активність відсутня.

Номер слайду 27

Антигенна структура Антигени клітинної стінки: О-антиген – соматичний, ЛПС, ендотоксин; ОСА – основний соматичний антиген, білок, екзотоксин (гемолізин). Капсульні антигени: F1-антиген – глікопептид (захищає від фагоцитозу, імуногенні властивості); VW – антиген вірулентності: V - білок, а W - ліпопротеїн (антифагоцитарної дії, сприяє внутрішньоклітинному розмноженню) Всередині клітини: Т-антиген – «мишачий» токсин, білок (блокує функції мітохондрій печінки, селезінки, дію медіаторів, гормонів).

Номер слайду 28

Фактори патогенності Токсини: Эндотоксин; Экзотоксини – гемолізин (ОСА), «мишачий» токсин. Ферменти: гиалуронідаза, нейромінідаза, лецитиназа, фібринолізин, плазмокоагулаза. Структурні і хімичні компоненти клітини: пілі I порядка, капсула, плазміди, бактеріоцини (пестицини).

Номер слайду 29

Резистентність Значна стійкість у зовнішньому середовищі: У воді, грунті, на одязі - 1-5 місяців; У трупах при низьких температурах - тривалий час; В організмі бліх - до 1 року; У гнійному вмісті бубонів - 20-30 днів; У мокротинні - до 10 діб; На овочах, фруктах - 6-11 діб. Чутливі: До УФЛ, висушування; Підвищеної температури (60°С -1 год, кип'ятіння - 1 хвилина); Дії дезінфіктантів (5% розчин карболової кислоти - 5-10 хвилин); Антибіотиків (стрептоміцину, тетрацикліну, левоміцітину, хлоранфеніколу).

Номер слайду 30

Епідеміологія в природі – бабаки, ховрахи, піщанки, полівки; в синантропних вогнищах–щури, миші. Механізми передачі: Трансмісивний (шлях - контамінаціонний, переносники - блохи); Контактний (шлях – прямий контактний); Аерогенний (шлях - повітряно-крапельний, при легеневій формі чуми). Зооантропоноз (хворі легеневою формою). Резервуар і джерело інфекції – гризуни:

Номер слайду 31

Патогенез і клинічні особливості Инкубаційний період – 3-6 діб. Патогенез чумы: Проникнення збудника в організм у місці укусу блохи лімфовузли (пахвові та пахові) некрозно-геморагічне запалення (бубони). Бактеріємія. Дисемінація по органам.

Номер слайду 32

Клінічні форми чуми: Шкірна; Бубонна; Легенева; Кишкова; Септична. Постинфекційний імунітет – клітинний, напружений, довічний.

Номер слайду 33

Микробіологічна діагностика Досліджуваний матеріал– відокремлюване або пунктат бубонів, виразок, харкотиння, слиз із зіву, мазок з мигдалин, випорожнення, кров, секційний матеріал і ін Бактеріоскопічний метод. Бактеріологічний метод (основний). Біологічний. Серологічний - РПГА, РІФ, ІФА. Молекулярно-біологічний метод - ПЛР, ДНК-зонди.

Номер слайду 34

Специфічна профілактика. Вакцинація по эпідпоказанням: живої атенуйованою вакциною із штаму EV або хімичною вакциною. Специфічне лікування – протичумний імуноглобулін.

Номер слайду 35

Бруцельоз – зоонозне інфекційно-алергічне захворювання, що характеризується тривалою лихоманкою, ураженням опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної, сечостатевої та інших систем організму. Має схильність до затяжного, хронічного перебігу.

Номер слайду 36

Історична справка 1886 г.: Д. Брюс виявив В. melitensis в мазках з селезінки загиблого від бруцельозу хворого. 1897 г.: Б. Банг и Б. Стрибольт – виділили з навколоплідної рідини корів B. abortus. 1914 г.: Д. Траум – виявив аналогічних збудників у свиней - B. suis. 1957 г. – B. neatomae (от чагарникових щурів). 1960 г. – B. canis (від гончих собак). 1970 г. – B. ovis (від барана).

Номер слайду 37

Таксономія Сімейство – Brucellaceae Рід – Brucella Види – В. melitensis B. abortus B. suis B. canis B. ovis B. neatomae

Номер слайду 38

Морфологія Коковидні палички; Розміри - 0,5-0,7 Ч 0,6-1,5; Грамнегативні; У мазках - безладно; Нерухомі; Спор не утворюють; Можуть утворювати капсулу.

Номер слайду 39

Культуральні властивості Строгі аероби; Температура - 37°С; рН 6,8-7,2; У B. abortus потреба в 5-10% СО2;. Повільне зростання - 1-3 тижні; Вимогливі до живильних середовищ (печінковий, сироватковий, кров'яний агар); У рідкому середовищі - дифузне помутніння; На щільних поживних середовищах - безбарвні дрібні опуклі гладкі колонії з ніжною зернистістю.

Номер слайду 40

Біохімічна активність Ферментують глюкозу і арабінозу до кислоти без газу. Відновлюють нітрати. Утворюють Н2S. Індол не утворюють.

Номер слайду 41

Видові відмінності бруцел Види бруцел Ріст на середовищах з барвниками Утворення Н2S Потреба у СО2 фуксин тионін В.melitensis (3 біовара) + + - - B. abortus (9 біоварів) + - + + B. suis (5 біоварів) - + + -

Номер слайду 42

Антигенна структура Соматичні антигени: М-антиген – у В. melitensis, А-антиген – у B. abortus и B. suis. L(Vi)-антиген – поверхнево розташований антиген вірулентності.

Номер слайду 43

Фактори патогенності Токсини: эндотоксин. Ферменты: гіалуронідаза і нейромінідаза. Структурні і хімічні компоненти клітини: пілі I порядка, білки клітинної стінки, капсула. Висока інвазивність. Факультативні внутрішньоклітинні паразити.

Номер слайду 44

Резистентність Бруцели стійкі в зовнішньому середовищі: У воді і вологому грунті - до 5 місяців; У молоці - 9 місяців; У сирі - до 1 року; У замороженому м'ясі - до 5 місяців. Чутливі: 60°С - 30 хвилин, кип'ятіння - миттєво; 3% розчин хлорного вапна, 1% хлорамін, 2% формалін - 5 хвилин; антибіотиків (стрептоміцину, тетрацикліну, рифампіцину).

Номер слайду 45

Эпідеміологія Зооноз. Резервуар і джерело інфекції – хворі домашні тварини: вівці, кози, свині, ВРХ. Механізми передачі: Фекально-оральный (шлях - аліментарний - сире молоко, сир); Контактний (шлях - прямий контактний); Аэрогенний (шлях - повітряно-пиловий). Професійний характер. Інкубаційний період – 1-4 тижні.

Номер слайду 46

Патогенез і клінічні особливості Бруцели проникають в організм через слизові або шкірні покриви регіональні лімфовузли фагоцитоз формують L-форми. Бактеріємія. Дисимінують в печінку, селезінку, нирки, кістковий мозок, суглоби, ендокард (вогнища некрозу, оточені інфільтратами). Постинфекційний імунітет– гуморальний (неповні антитіла) і клітинний, нестійкий, нестерильний, формується ГУТ.

Номер слайду 47

Мікробіологічна діагностика Досліджуваний матеріал – кров, жовч, сеча, пунктат кісткового мозку, молоко. Бактеріоскопічний метод. Бактеріологічний метод. Біологічний. Серологічний - РА (реакція Хеддельсона, Райта), РПГА, РІФ, ІФА, РСК, реакція Кумбса, кільцева проба Банга для виявлення збудника в молоці. Алергологічний - проба Бюрне. Молекулярно-біологічний метод - ПЛР.

Номер слайду 48

Специфічна профілактика. Вакцинація за епідпоказаннями: живою вакциною з аттенуйованого штаму B. abortus. Специфіческое лікування – протибруцельозний імуноглобулін,лікування хронічних форм - вбитою бруцельозною вакциною.

Номер слайду 49

Туляремія – гостре природно-осередкове зоонозне захворювання, що характеризується лихоманкою, утворенням лімфаденіту і ураженням різних органів (очей, легенів, шкірних покривів, ШКТ та ін)

Номер слайду 50

Історична довідка 1911г: Г. Мак-Кой и Ш. Чепін – виділили збудника туляремії. Э. Френсис –детально вивчив властивості.

Номер слайду 51

Таксономія Сімейство – Brucellaceae Рід – Francisella Види – Francisella tularensis

Номер слайду 52

Морфологія Кокковидні палички; Розміри - 0,2-0,7 Ч 0,2 мкм; грамнегативні; У мазках - безладно; нерухомі; Спор не утворюють; Мають капсулу.

Номер слайду 53

Культуральні властивості Строго аероби; Температура - 37°С; рН 6,8-7,2; Зростання уповільнене- 3-5 діб; Вимогливі до живильних середовищ: середовища з додаванням яєчного жовтка (середа Мак-Коя), крові, цистину і глюкози; У рідких середовищах - плівка; На щільних - великі ніжні молочно-білі колонії з рівним краєм.

Номер слайду 54

Біохімічна активність Ферментують глюкозу, мальтозу, маннит, фруктозу і інші цукри до кислоти. По відношенню до гліцерину і розповсюдженню – 3 географічні раси Francisella tularensis: Голарктична – гліцерин – , помірно патогенна (Европа, Азия); Средньоазіатська – гліцерин + , помірно патогенна (РФ); Неарктична – гліцерин + , високо патогенна (Північна Америка); Утворюють аміак, Н2S; Індол не утворюють.

Номер слайду 55

Антигенна структура О-антиген – соматичний, ЛПС КС. Vi-антиген – різновид капсульного антигену, вірулентні та імуногенні властивості. Фактори патогенності Токсини: эндотоксин. Ферменти: гіалуронідаза, нейромінідаза, фібринолізин. Структурні і хімічні компоненти клітини: пілі I порядка, білки клітинної стінки, капсула.

Номер слайду 56

Резистентність Добре зберігається у зовнішньому середовищі: В воді, грунті при +40С – до 4 місяців; На зерні при +10С – 9 місяців, при 20-250С – 1-2 міс; В шкурах тварин – до 1місяця. Чутливі до підвищеної температури (600С – 20 хвилин;      кип'ятіння - 1-2 хвилини); дії дезінфіктантів (5% формалін - 2-5 хвилин); антибіотиків (стрептоміцину, тетрацикліну, гентаміцину, канаміцину).

Номер слайду 57

Епідеміологія Зооноз. Резервуар і джерело інфекції – гризуни. Механізми передачі: Трансмісивний (переносник - іксодові кліщі); Фекально-оральний (шлях - аліментарний і водний); Контактний (шлях - прямий контактний); Аерогенний (шлях - повітряно-пиловий). Інкубаційний період – 2-8 днів.

Номер слайду 58

Патогенез і клінічні особливості Проникнення в організм людини, в області вхідних воріт – первинний афект: пляма папула везикула пустула язвочка. Враження лімфвузлів фагоцитоз розмноження. Бактеріемія. Стадія вогнищевих уражень з утворенням гранульом (селезінка, печінка, легені, кістковий мозок). Клінічні форми захворювання: Бубонна; Легенева; Шлунково-кишкова.

Номер слайду 59

Імунітет Постінфекційний імунітет – гуморальний і клітинний, стійкий, довічний.

Номер слайду 60

Мікробіологічна діагностика Досліджуваний матеріал – пунктат з бубонів, відокремлюване кон'юктиви, мокрота, слиз із зіву, кров, випорожнення, тканини загиблих гризунів. Бактеріоскопічний метод. Бактеріологічний метод (основний). Біологічний. Серологічний - РА, РІФ. Алергологічний - проба з тулярином. Молекулярно-біологічний метод - ПЛР.

Номер слайду 61

Специфічна профілактика. Вакцинація за епідпоказаннями: живою атенуйованою туляремійною вакциною. Специфічне лікування – не застосовується.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Дякую за розробку! Бажаю здоров'я, натхнення і творчих успіхів!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
22 травня 2019
Переглядів
11013
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку