Презентація"НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"

Про матеріал
У початкову школу дитина вже потрапляє з великим багажем знань і навичок. Вона вміє розмовляти, їсти, одягатися, орудує простими знаряддями, доглядає за собою, має навички гігієни. Батьки – це перші вчителі й найкращі знавці своєї дитини. «Нова українська школа» передбачає, що вчителі разом із батьками утворюють партнерство, у центрі якого знаходиться дитина. Батьки зможуть співпрацювати з учителем у такий спосіб: брати участь у постійному діалозі, у тому числі – у батьківських зборах; організовувати додаткову комунікацію (групи у месенджерах, інформаційні розсилки, «батьківські зустрічі», обміни книжками та іграми); допомагати в організації заходів, проведенні класних і позашкільних занять. Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з учителем, дитина бачить, що всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. Відтак зростає і самоповага. Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння матеріалу. Ось чому важливо зробити школу і дім одним цілим для дитини.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Костенко Валентина Іванівна Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів

Номер слайду 2

Модель випускника нової школи Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення. Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення

Номер слайду 3

Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства» В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Будуть широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо). Оцінки розглядатимуться як рекомендація до дії, а не присуд. Нова школа буде підтримуватися електронною платформою для створення і поширення електронних підручників і навчальних курсів для школярів та вчителів.

Номер слайду 4

Нова структура – 12 років Початкова школа ( 4 роки) Базова середня освіта ( 5 років) Профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти ( 3роки) Після завершення початкової школи навчальні досягнення кожного учня повинні відповідати стандарту початкової школи. В одному класі не буде більше 8 обов’язкових предметів.

Номер слайду 5

ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ПЕРШИЙ, АДАПТАЦІЙНО- ІГРОВИЙ (1-2 КЛАСИ); ДРУГИЙ, ОСНОВНИЙ (3-4 КЛАСИ).

Номер слайду 6

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ПЕРШИЙ, АДАПТАЦІЙНИЙ (5-6 КЛАСИ); ДРУГИЙ, БАЗОВЕ ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ (7-9 КЛАСИ). Особливу увагу в освітньому процесі буде приділено вивченню державної мови. Результати навчання будуть оцінюватися шляхом державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Номер слайду 7

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА : ДВА НАПРЯМКИ АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ: НАВЧАННЯ У АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЇ ( ЯК ПРАВИЛО ОКРЕМОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ) Випускники академічних ліцеїв будуть проходити ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання. ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ: навчання у професійних ліцеях та профільних коледжах. При успішному проходженні ДПА у формі ЗНО випускники професійних ліцеїв та коледжів зможуть вступати до ВНЗ, а випускники коледжів зможуть навчатися у ВНЗ за скороченою програмою

Номер слайду 8

Особливості організації освітнього процесу за новим Державним стандартом початкової освіти

Номер слайду 9

Що таке новий Державний стандарт загальної початкової освіти? Цей документ визначає державні вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів на рівні початкової освіти. Новий Державний стандарт сформовано на основі досягнень успішних систем освіти за кордоном. Враховано і здобутки українських інноваційних шкіл, які впродовж двох десятиліть демонструють високу якість освіти. Береться до уваги і досвід експериментального оновлення програм початкової освіти, яке відбулося у 2016 році. Новий Державний стандарт початкової освіти набуває чинності 1 вересня 2018 року. До цього часу триватиме його впровадження в пілотному режимі. У 2017/2018 навчальному році 100 шкіл по всій Україні пілотують  новий Стандарт початкової загальної освіти. У проекті беруть участь по 4 школи і з кожної області та Києва. 

Номер слайду 10

Пілотне впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти.  У вересні 2017 року розпочалося пілотне впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти.  Це важливий  попередній етап реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». З вересня 2018 року всі першокласники країни навчатимуться за новим стандартом. Перш ніж нові підходи будуть впроваджені в масштабах країни, їх відпрацюють у 100 ретельно відібраних школах. Неможливо досягти успіху без тісної взаємодії між учителями, керівниками шкіл і батьками.

Номер слайду 11

На яких цінностях ґрунтується новий Державний стандарт? Дитинство Навчальний процес буде здійснюватися відповідно до вікових особливостей дітей. Навчання відбуватиметься через залучення дітей до активних самостійних дій, зокрема проектну діяльність. Радість Пізнавальний процес буде організовано таким чином, щоби приносити радість дитині. Обсяг домашніх завдань буде зменшено, а час на рухову активність і творчість – збільшено. Особистість Дитині буде створено умови для розвитку особистості. Замість слухняності плекатимуться автономність та незалежне мислення. Учитель підтримуватиме дітей, щоб розвивати їх навички з різних освітніх галузей, а також самоповагу і впевненість у собі. Здоров’я У «Новій українській школі» з першого класу в дітей формуватимуть здоровий спосіб життя. Буде створено умови для фізичного й психоемоційного розвитку, що  надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку. Безпека У «Новій українській школі» буде створено атмосферу довіри і взаємоповаги. Школа стане безпечним місцем, де немає насильства, цькування та дискримінації.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Ключові компетентності: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість та фінансова грамотність, інноваційність.

Номер слайду 14

Наскрізні вміння: читання з розумінням уміння висловлювати власну думку усно і письмово критичне та системне мислення здатність логічно обґрунтовувати позицію творчість, ініціативність вміння конструктивно керувати емоціями оцінювати ризики приймати рішення розв’язувати проблеми здатність співпрацювати з іншими людьми

Номер слайду 15

Освітні галузі: Мовно-літературна Математична Природнича Технологічна Інформатична Соціальна і здоров’язбережувальна Громадянська та історична Мистецька Фізкультурна

Номер слайду 16

Як зміниться зміст ? Обсяг вивчення окремих освітніх галузей, таких як, мовно-літературна чи математична, не зменшиться – зміниться лише спосіб подачі. Повсякденне навчання стане цікавим та успішним.  Для підвищення цікавості дітей знання з різних галузей поєднуватимуться в інтегровані теми. Наприклад, першою темою у 2018/2019 навчальному році буде тема- «Я- школярик». Інші теми: «Знайомтесь – це я», « Природа і ми» та інші. Навчальні заняття в рамках кожної теми організовані як «міні-уроки», які переходитимуть в активну діяльність дітей в малих групах. Планування тем здійснюється за активної участі самих учнів за схемою: «Знаємо – хочемо дізнатися – дізналися».  Таким чином формуватиметься почуття відповідальності учнів за свій час і свій вибір.

Номер слайду 17

Як зміняться методи навчання? Роль учителя зміниться. Крім передачі знань учитель буде формувати спільноту, сприяти формуванню позитивної самооцінки, розвивати ключові навички для життя. Зокрема, будуть виховуватися цінності свободи і відповідальності. Вміння формувати і відстоювати власну точку зору, слухати інших , ділитися, досягати компромісів. Разом з учителем учні братимуть участь в розробленні та дотриманні правил поведінки в класі. Кілька разів на тиждень у спеціально відведеному місці будуть проводитися ранкові зустрічі, під час яких діти обмінюватимуться новинами, дізнаватимуться про плани на день. Зміниться і підхід до оцінювання. Замість ранжування учнів оцінювання слугуватиме одним з інструментів для індивідуального поступу учнів. Учителі застосовуватимуть палітру засобів для збору інформації : поточне оцінювання досягнень, спостереження, портфоліо учнівських робіт.

Номер слайду 18

Інтегроване навчання

Номер слайду 19

Інтегроване навчання Актуальність інтеграції у початковій школі: Збільшення кількості інформації, розширення змісту освіти Деякі теми дублюються різними предметами У реальному житті дуже рідко дитина зустрічається з ситуаціями, які мають монопредметний характер У міжнародних моніторингових дослідженнях TIMS, PISA завдання не пов’язані з конкретними навчальними предметами або освітніми галузями, а потребують інтегрованого бачення проблеми, мають практикоорієнтований характер, передбачають виявлення пізнавального і життєвого досвіду дитини Необхідність формування у молодших школярів навичок людини ХХІ століття

Номер слайду 20

Інтегроване навчання Що ж відбувається під час інтеграції? Предметні межі зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних областей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і критичного оцінювання того, як всі ці частини взаємодіють. Інтеграція дає змогу зменшити кількість навчальних предметів. Не буде одногодинних курсів, які зараз дають мало користі тому, що через тиждень учень забуває про що говорилося на попередньому уроці. Робота зі стратегіями розвитку критичного мислення на уроках читання, мови, природознавства, громадянської освіти, основ здоров’я допоможе учням зрозуміти, що критичне мислення важливо застосовувати щодо всіх аспектів нашого життя. Діти матимуть свободу вибору (обирати книгу для читання, тему для письма, місце в класі, спосіб розв’язання задачі) і навчатимуться робити правильний вибір. Правильно налаштована робота в групах, дасть вчителю час на індивідуальну роботу з учнями. Ми бачимо, що центральною фігурою у класі – є дитина. А роль учителя — це роль модератора (посередника) і фасилітатора (помічника). Ми повинні не «наповнювати» дітей знаннями, а навчити знаходити інформацію і критично опрацьовувати її, читати не для учителя і батьків, а для себе, застосовувати знання на практиці у життєво важливих ситуаціях, математику практикувати не задля математики, а для життя, через маніпуліції з різними об’єктами. Слід пам’ятати, що основа успіху під час впровадження Стандарту - це співпраця.

Номер слайду 21

Критичне мислення та медіаграмотність

Номер слайду 22

ТЕМАТИЧНИЙ ДЕНЬ «Моя Батьківщина»

Номер слайду 23

Що повинно змінитися у класній кімнаті? У класі має бути достатня кількість стільців та столів, щоб всім дітям було зручно сидіти. Класна кімната має бути облаштована таким чином, щоб вчитель міг одночасно бачити всіх учнів, які працюють у групах, або всім класом. Матеріали та дитячі роботи мають розміщуватися на рівні, зручному для дітей. У класі має бути місце, де діти могли б зберігати особисті речі. На стінах кімнати мають бути розміщені наочні матеріали, присвячені темам, які вивчаються. Ці матеріали мають бути логічно згруповані і розміщені у відповідних місцях кімнати та підписані. Меблі та обладнання у класі мають бути розташовані таким чином, щоб дітям були зручно і безпечно пересуватись. Облаштування кімнати має дозволяти працювати з усім класом одночасно, у невеликих групах та індивідуально. Має бути місце для ранкової зустрічі і зручний м'який куточок для читання та спокійного обговорення. Найголовніше, щоб дітям в класі було зручно і безпечно.

Номер слайду 24

Створення фізичного середовища, орієнтованого на дитину

Номер слайду 25

Освітні центри

Номер слайду 26

Центр читання і письма

Номер слайду 27

Центр природознавства

Номер слайду 28

Мистецький центр

Номер слайду 29

Математичний центр

Номер слайду 30

Центр новин

Номер слайду 31

Центр матеріалів

Номер слайду 32

Центр вчительський

Номер слайду 33

Центр тиші

Номер слайду 34

Комунікативний центр

Номер слайду 35

Ранкові зустрічі

Номер слайду 36

Ранкові зустрічі Цілі: створення спільноти в класі

Номер слайду 37

Ранкові зустрічі Структура: Формування кола Привітання Групове заняття Новини класу (щоденні новини) Обмін інформацією / крісло автора

Номер слайду 38

Ранкові зустрічі Привітання Прості вітання Привітання і відповідь (додавання жестів, нових слів, зміна послідовності) Використання карток з іменами Відрекомендувати сусіда Таємні коди Ігри-привітання (передача предмета, павутина, алфавітні, математичні)

Номер слайду 39

Ранкові зустрічі Ранкові повідомлення Доброго ранку, _______ Сьогодні_______(четвер) Сьогодні_____(6 грудня) Погода __________ Дитина тижня _________ Сьогодні ми будемо ________ З днем народження,_________!!!

Номер слайду 40

Ранкові зустрічі

Номер слайду 41

Динамічні перерви

Номер слайду 42

Батькам – першим учителям своїх дітей У початкову школу дитина вже потрапляє з великим багажем знань і навичок. Вона вміє розмовляти, їсти, одягатися, орудує простими знаряддями, доглядає за собою, має навички гігієни. Батьки – це перші вчителі й найкращі знавці своєї дитини. «Нова українська школа» передбачає, що вчителі разом із батьками утворюють партнерство, у центрі якого знаходиться дитина.

Номер слайду 43

Як можуть допомогти батьки? Батьки зможуть співпрацювати з учителем у такий спосіб: брати участь у постійному діалозі, у тому числі – у батьківських зборах; організовувати додаткову комунікацію (групи у месенджерах, інформаційні розсилки, «батьківські зустрічі», обміни книжками та іграми); допомагати в організації заходів, проведенні класних і позашкільних занять. Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з учителем, дитина бачить, що всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. Відтак зростає і самоповага. Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння матеріалу. Ось чому важливо зробити школу і дім одним цілим для дитини.

Номер слайду 44

Номер слайду 45

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ppt
Додано
4 серпня 2019
Переглядів
2182
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку