5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Презентація " Організація Дістанційного навчання на уроках біологіі"

Про матеріал
Презентація в якій розкриваються аспекти роботи в режимі дистанційного навчання
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Організація дистанційної форми навчання учнів . Педагогічні інноваціі та інструменти. Учитель біологіі Кречетова І.В. ЗБЛ « Перспектива»

Номер слайду 2

1. Нормативна база 2. Поняття дистанційного навчання 3. Реалізація дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти 4. Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання 5. Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання 6.Практичні аспекти реалізаціі завдань

Номер слайду 3

1. Нормативна база Конституція України. Закон України «Про освіту». Закон України «Про повну загальну середню освіту». Наказ МОН від 08.09.2020 №1115 "Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти" Наказ МОН від 23 квітня 2019 р. "Про затвердження положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти" (Зареєстровано в міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. № 547/33518) Наказ №209/163-20-ОД від 26.08.2020 Про внесення змін до наказу директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 06 червня 2016 р. № 258 Наказ №352/163-18-ОД від 09.10.2018 Про внесення змін до наказу директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 06 червня 2016 р. № 258 2016.06.06. - Наказ ДОН №258 Про запровадження дистанційної освіти школярів у загальноосвітніх закладах Донецької області 2016.02.03. - Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 2016.01.12. - Наказ МОН №8 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 2016.01.12 – Наказ МОН №9 Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів 2015.09.16 – Наказ МОН №940 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році 2015.09.14 – Лист МОН №1/9-436 Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України 2015.07.16 – Лист МОН №1/9-333 Щодо окремих питань зарахування на екстернатну форму навчання 2015.07.14 – Наказ МОН №761 Про затвердження змін до Положення про дистанційне навчання 2015.04.10 - Лист Мон №1/9-194 Щодо інформування випускників 2015.02.25 - Лист МОН №1/9-83 Щодо прийому на екстернатну форму навчання 2015.01.22 - Лист МОН №1/9-26 Щодо використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 2014.12.26 - Наказ МОН №1525 Про внесення змін до наказу МОН від 8 серпня 2014 року №917 2014.08.08 - Наказ МОН №917 Про затвердження порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України 2011.04.01 - Наказ МОН №302 Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту 2008.05.19 - Наказ МОН №431 Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах `

Номер слайду 4

Поняття дистанційного навчання Дистанційне навчання – це цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності учня, який відбувається при опосередкованій взаємодії віддалених один від одного учасників навчання в спеціалізованому середовищі, створеному за педагогічними та інформаційними технологіями.

Номер слайду 5

Метою дистанційного навчання є: надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Номер слайду 6

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, водночас, доступних в Інтернеті.

Номер слайду 7

3. Реалізація дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти

Номер слайду 8

4. Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється в таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні заходи.

Номер слайду 9

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші; заняття можуть проводитися з учнями дистанційно в синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану. https://www.perspectivazp.com/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC/

Номер слайду 10

5. Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

Номер слайду 11

Технології організації дистанційного навчання

Номер слайду 12

Мережева технологія вид дистанційної технології навчання, що базується на використанні телекомунікаційних мереж та засобів Internet для забезпечення учнів навчально-методичними матеріалами, інтерактивної взаємодії з учителями-тьюторами та організації дистанційного педагогічного контролю;

Номер слайду 13

Кейс-технологія вид дистанційної технології навчання, що базується на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів для самостійного вивчення учнями при організації регулярних консультацій з викладачами та контролю знань дистанційним або традиційним способами;

Номер слайду 14

ТВ-технологія вид дистанційної технології навчання, що базується на використанні систем телебачення для доставки учням навчально-методичних матеріалів та організації регулярних консультацій та контролю знань дистанційним або традиційним способами;

Номер слайду 15

Змішані технології (кейс + мережа) передбачають обґрунтоване та органічне поєднання елементів різних технологій в єдине ціле. Вибір для дистанційного навчання будь-якої технології обумовлюється можливостями навчального закладу та готовністю до навчання потенційних користувачів (стартовий рівень, наявність технічних можливосте тощо). Для оптимального планування та корекції навчального процесу важливо знати переваги та результативність кожної технології.

Номер слайду 16

Інструментами спілкування учасників навчального мережевого середовища є: Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, так і в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео). У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.

Номер слайду 17

Форум найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному навчанні; це довготривалі (постійно діючі) телеконференції, в ході яких співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення в зручний для них час. Форумом також називають службу Інтернету, що призначена для організації довготривалих телеконференцій, доступ до ресурсів якої можна отримати, використовуючи веб-інтерфейс. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи його питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий.

Номер слайду 18

Чат спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо-відеочат; найбільш поширений текстовий чат.

Номер слайду 19

Відеоконференція це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка; відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані.

Номер слайду 20

Блог це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Матеріально-технічне забезпечення. об’єкти та обладнання, що забезпечують процес дистанційного навчання

Номер слайду 23

6. Забезпечення дистанційного навчання

Номер слайду 24

Забезпечення дистанційного навчання включає такі складові: науково-методичне забезпечення кадрове забезпечення системотехнічне забезпечення матеріально-технічне забезпечення

Номер слайду 25

Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розробки та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання; критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання; змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки. Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити: методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо; документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять); відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; мультимедійні лекційні матеріали; термінологічні словники; практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання; пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем; ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання; електронні бібліотеки чи посилання на них; бібліографії; дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм; інші ресурси навчального призначення.

Номер слайду 26

Кадрове забезпечення дистанційного навчання підготовлені педагогічні працівники ЗЗСО (пройшли підвищення кваліфікації); фахівці з ІКТ (свої або наймані).

Номер слайду 27

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розробку і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання в синхронному і асинхронному режимах; інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу в синхронному та асинхронному режимах; програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах із відкритими кодами.

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Делідон Людмила Василівна
  Вичерпно і послідовно. Дякую.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
14 грудня 2020
Переглядів
348
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку