28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Презентація по географії "Предмет соціально-економічної географії"

Про матеріал

Презентація до }Ви дізнаєтесь про шляхи розвитку світового господарства,

Географія одночасно формує уявлення і про природу нашої планети, і про людське суспільство, створює цілісний образ конкретної території.

}засади соціально-економічних відносин між країнами,

}матимете уявлення про формування політичної карти світу,

}природні ресурси,

} динаміку населення,

} актуальні проблеми людства тощо. уроку соціально-економічної географії.

Предмет економічної і соціальної географії світу

Економічна і соціальна географія світу — галузь науки, яка досліджує географічні засади світового господарства, глобальних проблем людства й світогосподарських зв'язків, а також територіальну організацію суспільства у світі й окремих країнах з урахуванням інтеграційних процесів у різних регіонах планети.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Предметсоціально-економічної географії світу.

Номер слайду 2

Географія одночасно формує уявлення і про природу нашої планети, і про людське суспільство, створює цілісний образ конкретної території. Ви дізнаєтесь про шляхи розвитку світового господарства, засади соціально-економічних відносин між країнами, матимете уявлення про формування політичної карти світу, природні ресурси, динаміку населення, актуальні проблеми людства тощо.

Номер слайду 3

Предмет економічної і соціальної географії світу. Економічна і соціальна географія світу — галузь науки, яка досліджує географічні засади світового господарства, глобальних проблем людства й світогосподарських зв’язків, а також територіальну організацію суспільства у світі й окремих країнах з урахуванням інтеграційних процесів у різних регіонах планети.

Номер слайду 4

Економічна і соціальна географія світу — це комплексна наука, в складі якої нараховується багато наукових дисциплін: географія населення, географія природних ресурсів і умов,географія господарства і географія інфраструктури, країнознавство і краєзнавство, політична географія, географія культури,історична географія,медична географія, військова географія, економічна картографія,геоінформатика, геопрогнозування тощо.

Номер слайду 5

На сучасному етапі соціально-економічна географія виконує низку завдань:• економіко-географічне вивчення інтеграційних процесів у різних регіонах світу; дослідження з географії світового господарства і світогосподарських зв’язків;• політико-географічні дослідження країн світу;• пошуки нових закономірностей у територіальній організації суспільства;

Номер слайду 6

На сучасному етапі соціально-економічна географія виконує низку завдань:• вивчення соціально-економіко-географічних аспектів глобальних проблем людства за сучасних умов, коли розпались останні найбільші імперії, в тому числі радянська;• здійснення українізації соціально-економічної географії, яка полягає у вивченні глобальних процесів, світових закономірностей в контексті їх проявів в Україні;• дослідження окремих країн, регіонів та їх зв’язків із Україною.

Номер слайду 7

Назвіть відомі вам джерела, які містять географічну інформацію, та визначте найбільш важливі для вивчення соціально-економічної географії світу.

Номер слайду 8

Методи дослідження науки — це системи прийомів і способів пізнання загальних закономірностей і вивчення конкретних об’єктів.

Номер слайду 9

Основними методами економіко-географічних досліджень є:статистичний,картографічний, порівняльний,історичний, економіко-математичний, наукової систематизації, районування, метод географічного прогнозування.

Номер слайду 10

Історико-географічні регіони світу. У сучасному світі існує понад 200 країн. Розгляньте карту атласа «Історико-географічні регіони світу» та спробуйте визначити критерії, за якими відбувся розподіл країн на певні групи.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Багато історико-географічних регіонів відрізняються складною внутрішньою структурою, тобто в їхніх межах виділяють дрібніші одиниці — субрегіони. Наприклад, в межах Азії виділяють такі субрегіони: Центральна Азія, Південно-Східна Азія, Південно-Західна Азія, Південна Азія, Північна Азія, Східна Азія, — кожний з яких відрізняється спільністю певного набору ознак.

Номер слайду 13

Видатні економгеографи світу

Номер слайду 14

Назвіть видатних вітчизняних вчених економгеографів. Пригадайте, які дослідження ними проводилися в області соціально-економічної географії.

Номер слайду 15

Найбільш відомими вітчизняними вченими економгеографами є П. П. Чубинський, С. Л. Рудницький, К. Г. Воблий, О. Т. Діброва. П. П. Чубинський. С. Л. Рудницький. К. Г. Воблий

Номер слайду 16

— заклав основи радянської економічної географії створив наукову школу. Ним були розроблені методологічні принципи радянського країнознавства, основи географічної (картографічної) генералізації. Він заснував кафедри економічної географії в ряді вузів, а в Московському університеті — географічний факультет. М. М. Баранський (1881–1963 рр.)

Номер слайду 17

В. В. Вольський (1921–1999 рр.) — завідувач кафедри соціально-економічної географії зарубіжних країн географічного факультету МДУ, спеціаліст з соціально-економічної географії країн Латинської Америки з проблем світової економіки та міжнародних відносин.

Номер слайду 18

В. П. Максаковський (1924 р.) — російський економгеограф, країнознавець, доктор географічних наук, професор, академік Російської академії освіти, автор серії підручників з соціально-економічної географії світу.

Номер слайду 19

Користуючись картою «Історико-географічні регіони світу», визначте, в якому європейському субрегіоні знаходиться Україна. На підставі критеріїв виділення історико-географічних регіонів доведіть або спростуйте відношення нашої країни до певного субрегіону.

Номер слайду 20

Соціогеографічний практикум (робота в парах)Наведіть аргументи «за» та «проти» стосовно питання: «Чи потрібні мені знання соціально-економічної географії світу?».

Номер слайду 21

Підсумок уроку• Курс соціальної і економічної географії світу, присвячений особливостям світового і регіонального господарства планети, її населенню і природним ресурсам, дає бачення цілісного сучасного світу.• Сучасна соціально-економічна географія використовує різноманітні джерела та методи досліджень. Особливо швидко розвиваються методи, засновані на широкому використанні інформаційних технологій, які дозволяють узагальнювати та аналізувати відомості з багатьох джерел.• На підставі сукупності критеріїв з метою полегшення вивчення країн світ поділяють на такі історико-географічні регіони: Європа, Азія, Африка, Австралія, Океанія, Англо-Америка, Латинська Америка.

Номер слайду 22

Дякую за співпрацю!

pptx
Додано
28 листопада 2018
Переглядів
252
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку