18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація по темі: "Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном"

Про матеріал
Презентація по темі: "Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном"/ Містить два відео.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Масштабні моделі молекул НСІ, H2 S, NH3 і СН4

Номер слайду 2

Утворення сполук неметалічних елементів з Гідрогеном

Номер слайду 3

Номер слайду 4

1. Склад і назви сполук неметалічних елементів з Гідрогеном

Номер слайду 5

Леткі сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном. Кольором позначено кислотно-основний характер їх водних розчинів: • — не виявляють кислотно-основні властивості, • — виявляють основні властивості, • — виявляють кислотні властивості

Номер слайду 6

2. Загальна формула сполук елементів з Гідрогеном має два варіанти написання — Нn. Е і ЕНn

Номер слайду 7

Збирання газу: а — способом витіснення води; б — способом витіснення повітря легшим газом; в — способом витіснення повітря важчим газом.

Номер слайду 8

3. Будова. Масштабні моделі молекул НСІ, H2 S, NH3 і СН4

Номер слайду 9

Фізичні властивості Залежність температур кипіння сполук елементів VII групи з Гідрогеном від значень їх відносних молекулярних мас

Номер слайду 10

Водневі зв’язки в рідкому гідроген фториді

Номер слайду 11

Добування хлороводню та розчинення його у воді

Номер слайду 12

Особливості розчинення у воді гідроген хлориду й амоніаку. Сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном мають молекулярну будову. Галогеноводні та амоніак дуже добре розчиняються у воді. На підставі електронної будови атомів Хлору й Нітрогену, розглянемо електронні та структурні формули продуктів їхньої взаємодії з Гідрогеном. Атому Хлору достатньо утворити одну спільну електронну пару з одним атомом Гідрогену, щоб зовнішній енергетичний рівень обох атомів став завершеним: Атом Нітрогену за рахунок трьох неспарених електронів зовнішнього енергетичного рівня утворює три спільні електронні пари з трьома атомами Гідрогену, і зовнішній енергетичний рівень кожного з атомів стає завершеним: Вид хімічного зв’язку в обох сполуках — ковалентний полярний. Спільні електронні пари зміщені в бік більш електронегативних атомів Хлору та Нітрогену.

Номер слайду 13

Лабораторний дослід №3 Виявлення в розчині катіонів амонію Хід виконання досліду: 1. Налийте в пробірку 1 мл розчину амоній хлориду. 2. Додайте до нього 1 мл розчину натрій гідроксиду. 3. До отвору пробірки піднесіть зволожений індикаторний папірець. Що спостерігаєте? 4. Поясніть результат спостереження, запишіть у робочий зошит молекулярне та йонні рівняння проведеної реакції. Чи підтвердились ваші знання про якісну реакцію на амоній-катіони?

Номер слайду 14

А. Спиртовий розчин фенолфталеїну (1). Шприц, наповнений водою з індикатором (2). Заповнена амоніаком пробірка, закоркована пробкою з голкою від шприца (3). Б. Досить краплини води, аби значна частина амоніаку розчинилася й у пробірці утворився вакуум. В. «Природа не терпить порожнечі», тож рідина всмоктується в пробірку, а поршень шприца рухається самоходом. Г. Яке середовище водного розчину амоніаку?

Номер слайду 15

Якісна реакція на йон амонію

Номер слайду 16

1. Яких значень може набувати індекс n у загальній формулі сполук неметалічних елементів із Гідрогеном? 2. Чому галогеноводні мають високу розчинність у воді? 3. Хлор і гідроген хлорид істотно різняться за розчинністю у воді. Як це пояснити? 4. Чому температура плавлення хлороводню (-114 °С) набагато нижча, ніж натрій хлориду (+801 °С)? 5. Внесіть у таблицю відомості про сполуку з формулою НВг (використайте інформацію з інтернету і додаткової літератури):6. Скільки сполук неметалічних елементів з Гідрогеном мають молярну масу 34 г/моль? Напишіть їхні формули. 7. Густина галогеноводню за нормальних умов становить 1,63 г/л. Знайдіть за цими даними молярну масу речовини. 8. В 1 л води за нормальних умов розчинили 2 л сірководню. Обчисліть масову частку цієї сполуки в розчині, який утворився. 9. Сполука елемента X з Гідрогеном містить 2,74 % Гідрогену за масою. Виведіть її формулу.10. Математичними обчисленнями доведіть, що збирати амоніак необхідно в пробірку, розташовану догори дном.

Номер слайду 17

11. В аптеках продається нашатирний спирт у скляному посуді темного кольору місткістю 150 мл. Прийнявши густину нашатирного спирту за 1 г/мл, обчисліть, який об’єм амоніаку витрачається на приготування розчину для одного такого флакона. 12. Обчисліть відносну густину гідроген хлориду за повітрям. Як правильно зібрати цей газ у пробірку?13. З параграфа ви дізнались, якою е розчинність амоніаку у воді. Обчисліть масову частку цієї речовини у розчині, виготовленому розчиненням в 1 л води 700 л амоніаку (н. у.), якщо густину розчину вважати рівною 1 г/мл.14. Складіть формули сполук неметалічних елементів, утворених атомами: а) Карбону й Гідрогену; б) Йоду й Гідрогену. Складіть рівняння їх одержання з простих речовин, розгляньте окисно-відновні процеси.15. Порівняйте будову молекул і хімічні властивості гідроген хлориду й амоніаку. 16. Обчисліть об’єм (н. у.), який займає амоніак масою 6,8 г, і кількість атомів і молекул у цій порції. 17. Де більше молекул: у порції гідроген хлориду масою 73 г чи в порції амоніаку кількістю речовини 2 моль? 18. Складіть план проведення уявного експерименту з розпізнавання розчинів амоній нітрату і гідроген хлориду. 19. Обчисліть відносний вихід амоніаку в реакції амоній карбонату з калій гідроксидом, якщо маса солі дорівнюватиме 6 г, а об’єм амоніаку — 2,24 л (н. у.).20. Який об’єм амоніаку синтезували з азоту та водню, якщо утворена суміш газоподібних речовин має на 10 л менший об’єм, аніж початкова? Усі виміри зроблено за однакових умов. 21. Обчисліть масову частку гідроген хлориду у хлоридній кислоті, одержаній розчиненням 500 л гідроген хлориду в 1 л води (н.у.). Висловте припущення щодо ймовірності існування хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 80%.

pptx
Додано
14 січня 2020
Переглядів
2049
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку