10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація по темі: "Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови"

Про матеріал
Презентація по темі: "Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Номер слайду 2

Тест-контроль1. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену: а) енергія поглинається; б) енергія виділяється;. в) енергія спочатку поглинається, потім – виділяється; г) енергія спочатку виділяється, потім - поглинається. 2. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену утворюється спільна електронна оболонка. Вона подібна до електронної оболонки атома: а) Гелію, б) Оксигену, в) Неону, г) Літію 3. Ковалентний зв’язок між атомами X-Y виникає за рахунок:а) переходу електрона від Y до X, б) сил електростатичного притягання між атомами Х та Y, в) перекривання атомних орбіталей атомів X та Y, г) переходу пари електронів від Y до X. 4. Ковалентним зв’язком сполучені атоми: а) лужних елементів, б) металічних елементів, в) неметалічних елементів, г) інертних елементів. 5. Ковалентним зв’язком сполучені атоми: а) Натрію, б) Сульфуру й Флуору, в) Неону, г) Натрію й Хлору. 6. У якій речовині два типи хімічного зв’язку - йонний і ковалентний: а) S03, б) Mg. F2, в) КОН, г) H2 S04.7. Укажіть аморфну речовину:а) кухонна сіль, б) бурштин, в) алмаз, г) йод. 8. Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками: а) вода, б) натрій хлорид, в) алмаз, г) графіт.9. Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками:а) сахароза, б) алмаз, в) карбон(ІV) оксид, г) калій бромід. 10. Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками: а) вода, б) графіт, в) карбон(ІV) оксид, г) магній оксид. 

Номер слайду 3

Хімічний зв’язок

Номер слайду 4

Кристалічні ґратки деяких металів

Номер слайду 5

Кристалічні речовини• структурні одиниці розташовані в чіткому порядку — утворюють кристалічні ґратки; • мають певну температуру плавлення; • утворюють кристали певної форми; • у разі руйнування кристалічної речовини кристали розпадаються на окремі шматочки, кожен із яких зберігає хоча б частково форму початкового кристала; • приклади речовин: природні мінерали, кухонна сіль, цукор.

Номер слайду 6

Структурні одиниці в кристалічних речовинах утворюють правильні геометричні фігури

Номер слайду 7

Кристали галіту (кам’яної солі Na. Cl) мають кубічну форму, їх легко розколоти за гранями куба

Номер слайду 8

Аморфні речовини• не мають чіткої просторової структури — структурні одиниці розташовані невпорядковано; • плавляться в певному діапазоні температур; • за нагрівання спочатку розм’якшуються; • у разі руйнування утворюються уламки неправильної форми, зазвичай із нерівною поверхнею країв сколу; • приклади речовин: скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, клеї, каучук.

Номер слайду 9

Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок (атомів чи молекул)

Номер слайду 10

1. Модель будови аморфної речовини. 2. Бурштин - аморфна речовина

Номер слайду 11

Будова кристалічної (а) та аморфної (б) речовину кристалічних речовинах порядок розташування частинок характерний для всього об'єму монокристала. Для аморфних речовин порядок у розташуванні частинок характерний тільки на відстані однієї-двох структурних частинок.

Номер слайду 12

Модель внутрішньої будови кристала називають кристалічними ґратками. Це — схема чи макет розміщення найменших частинок у невеликому об’ємі кристала. Відповідно до будови речовин розрізняють йонні, молекулярні та атомні кристалічні ґратки. Берил Al2 Be3[Si6018]

Номер слайду 13

Моделі кристалічних ґраток і приклади речовин з різними типами кристалічних ґраток

Номер слайду 14

1. Речовини металічної будови• у вузлах ґраток — катіони; • тип зв’язку — металічний; • пластичні (ковкі); • добре проводять електричний струм та теплоту.

Номер слайду 15

Шари в металічному кристалі легко зсуваються один відносно одного, що зумовлює пластичність металів

Номер слайду 16

Для металів характерний металічний блиск

Номер слайду 17

2. Речовини йонної будови• у вузлах ґраток — йони (катіони й аніони); • тип зв’язку — йонний; • тверді, крихкі, нелеткі; • тугоплавкі; • деякі розчиняються у воді.

Номер слайду 18

У йонних речовинах зміщення шарів призводить до відштовхування однойменно заряджених йонів та руйнування кристала

Номер слайду 19

3. Речовини молекулярної будови• у вузлах ґраток — молекули; • слабка міжмолекулярна взаємодія; • крихкі, леткі; • легкоплавкі; • розчиняються у воді та в інших розчинниках.

Номер слайду 20

Кристали брому (а); у вузлах молекулярних кристалічних ґраток розташовані окремі молекули Вг2 (б)

Номер слайду 21

4. Речовини атомної будови• у вузлах ґраток — окремі атоми; • тип зв’язку — ковалентний; • надзвичайно тверді, нелеткі; • тугоплавкі; • не розчиняються в жодному розчиннику.

Номер слайду 22

Атомні кристалічні ґратки: а — алмазу; б — графіту

Номер слайду 23

5. Будова простих речовин і місце елементів у Періодичній системіНа початку періодів розташовані металічні елементи, які утворюють прості речовини з металічними кристалічними ґратками. Завершують кожний період неметалічні елементи, які утворюють прості речовини з молекулярними кристалічними ґратками. Елементи, що розташовані в середині періоду (як металічні, так і неметалічні), утворюють прості речовини з атомними кристалічними ґратками.

Номер слайду 24

Місце s- і p-елементів у Періодичній системі та типи кристалічних ґраток простих речовин, які вони утворюють (рожеві — металічні, жовті — атомні, сині — молекулярні)

Номер слайду 25

Навчальні проекти4. Застосування рідких кристалів.5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Номер слайду 26

Тест-контроль1. Схарактеризуйте фізичні властивості речовин із кристалічними ґратками: а) металічними; б) йонними; в) молекулярними; г) атомними. 2. Які типи хімічних зв'язків характерні для речовин із кристалічними ґратками: а) атомними; б) йонними; в) молекулярними? 3. Якими хімічними зв'язками утримуються: а) атоми в молекулі; б) молекули в молекулярному кристалі; в) йони в йонному кристалі; г) атоми в атомному кристалі? 4. Схарактеризуйте місце в Періодичній системі s- та p-елементів, прості речовини яких мають кристалічні ґратки: а) металічні; б) атомні; в) молекулярні.5. Поясніть, чому кварц Si02 і вуглекислий газ С02 мають зовсім різні фізичні властивості, незважаючи на подібний склад.6. 3 наведеного переліку випишіть окремо формули речовин із різними кристалічними ґратками у твердому стані: Mg. Br2, Zn, F2, Zn. O, Cl2, Si, Са, KN03, HBr, Cr2(S04)3, Si02, Li20. 7. Порівняйте електронні конфігурації атомів Карбону та Плюмбуму. Чому видалити електрон із зовнішнього рівня Карбону важче, ніж у Плюмбуму? Чому алмаз є неметалом, а свинець — металом? 8. Певна безбарвна речовина добре розчиняється у воді й має високу температуру плавлення. Висловте припущення щодо її кристалічних ґраток. Чи може ця речовина мати запах? 9. Обґрунтуйте, які особливості будови зумовлюють таке застосування наведених речовин: а) мідь — виготовлення електричних дротів; б) золото — фольга для золочення; в) алмаз — розрізання скла. 10. Схарактеризуйте періодичність зміни кристалічних ґраток твердих простих речовин, утворених s- та р-елементами.

pptx
Додано
20 жовтня 2019
Переглядів
5730
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку