Презентація "Роль сім'ї та школи у формуванні успішної особистості"

Про матеріал

Презентацію можна використати як на батьківських зборах, так і під час засідання МО класних керівників.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Роль сім’ї та школи у формуванні успішної особистостіПрезентація вчителя Долженко Н. О.

Номер слайду 2

Сім´я та школа – це берег та море. На березі дитина робить свої перші кроки, отримує перші уроки життя, а потім перед нею відкриваються море знань, а курс у цьому морі прокладає школа. Це не означає, що вона повинна зовсім відірватися від берега… Л. А. Касиль

Номер слайду 3

Сім'я – це природне середовище первинної соціалізації дитини, джерело її матеріально-емоційної підтримки, засіб збереження і передання культурних цінностей . Завдання батьків – допомогти дітям набратися сил і розуму, освоїти основи людської культури , підготуватися до самостійного життя і праці. Родинне виховання - перша природна й постійно діюча ланка національного виховання.

Номер слайду 4

Сім'я один з найважливіших факторів соціалізації дитини. Саме тут діти засвоюють заведені в їхніх сім'ях життєві цінності, соціальні очікування і біхевіористичні патерни. Моделями поведінки їм слугують батьки, старші брати і сестри.важливий фактор впливу на інтелектуальний розвиток дитини, пропонуючи, а іноді й насаджуючи власну концептуальну картину світу. Батьки мають можливість активно сприяти швидкому розвитку мисленнєвих навичок “маленької людини”.

Номер слайду 5

Школа – не комора знань, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності. І найважливіше завдання школи — виховання здібностей. В. Сухомлинський. Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. А. Барбюс

Номер слайду 6

Школаце місце спілкування дитини

Номер слайду 7

У свідомості дитини учитель має певні іпостасі, які співпадають з його функціями: заміна батьків; влада, що карає й заохочує; авторитетне джерело знань у певній царині; старший товариш.

Номер слайду 8

Серед завдань діяльності школи є:науково-педагогічне забезпечення єдності фізичного, духовного, інтелектуального розвитку особистості; пізнання в освіті пріоритету гуманістично-світоглядних засад, формування цілісного бачення світу й людини в гармонії з природою, космосом, собою; гармонізація стосунків учня - родини - учителя - соціальних інституцій - довкілля; утвердження пріоритету національного і як синтезу світового досвіду на засадах родинності; розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізація ідеї "діалогу культур"; творення індивідуального "Я" в його духовній автономності й суверенності та в умінні поєднувати особисті інтереси з інтересами державними; освоєння діагностики та критеріїв ефективності виховного процесу на ідеях проектної особистісно зорієнтованої педагогіки.

Номер слайду 9

Головне завдання педагогічного колективу: виправляти й спрямовувати розвиток особистості підлітка, пам’ятаючи, що той знаходиться в стані самопізнання, самоствердження й самовиховання. Завдання, що мають розв’язувати вчителі, вимагають від них високого рівня професійної підготовки, який може бути досягнутий лише за наявності певних особистісних якостей.

Номер слайду 10

Сім’я. Школа Класний керівник. Особистість Дитина, потрапляючи в новий для нього світ, намагається знайти собі людину для наслідування. І ним, як правило, стає перша вчителька. І якщо вчителька може знайти підхід до кожної дитини, то не завжди відбувається взаєморозуміння з його батьками. І виходить, що школа вчить одному, а батьки іншому, внаслідок чого виникають протиріччя у вихованні, що може призвести до цілковитого розладу крихкого світу дитини. Але сім'я не зможе самостійно розвинути особистість без участі школи. Як же цим двом соціальним інститутам прийти до взаєморозуміння в такому питанні, як виховання дітей? Тут основне завдання покладається на плечі класного керівника. Саме він повинен знайти контакт з сім'єю. Якщо контакт знайдений, якщо класному керівнику вдалося об'єднати батьків у єдиний колектив, метою якого є правильне виховання і розвиток дитини, то роль сім'ї та школи у розвитку особистості стає єдиною. r

Номер слайду 11

З боку класного керівника необхідно постійно зміцнювати союз сім'ї і школи в очах дитини черезшкільні та класні заходи за участю всієї родинивідкриті заняття для батьків спільні екскурсіїконцертні програми для батьківсімейні шкільні походитренінги для батьківспільні батьківські збориділові ігри для батьків і дітей. Класний керівник і школа

Номер слайду 12

ВИСНОВКИ*Розвиток особистості дитини через формування у нього потреб у досягненні успіху нерозривно пов´вязано з тим, наскільки єдині у співпраці з дитиною сім´я та школа. Організатором такої співпраці стає педагог.*Партнерство сім´ї та школи повинно працювати в інтересах дитини, розподіляючи відповідальність за його освіту та розвиток. У ранній шкільний період батьки та сімейна атмосфера є найважливішим фактором розвитку дитини.*Деякі батьки потребують спеціальної підготовки та підтримки педагога у їхньму прагненні допомогти дитині. У свою чергу, вчитель повинен усвідомити, що його робота в класі не принесе належних результатів без активної участі батьків.

Номер слайду 13

Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою й зрозумілою, а іншим - навіть легкою, і тим зрозумілішою і легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично і практично. К. Ушинський

Номер слайду 14

Список літератури:1. Кон И. С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.2. Туріщева Л. В. Вікові аспекти виховання школяра. // Виховна робота в школі. – 2006. – №8 – С.36-413. Крайг Г. Психология развития: Пер. с англ. Н. Мальгиной и др.; Под общ. науч. ред. А. А. Алексеева. 7-е междунар. изд. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 988 с.4. Трофімов Ю. Л. Психологія. – К.: Либідь, 2002. – 263 с.5. www.refine.org.ua/pageid-3770-1.html-29k6. www.politik.org.ua./vid/magcontent7. http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp128-131.pdf8. http://olympica.com.ua/398508-rol-sim-ta-shkoli-u-vihovanni-osobistosti-ditejj.html

Номер слайду 15