презентація : "Розв'язування задач на використання газових законів"

Про матеріал
В презентації представлені теоретичні матеріали з теми: " Рівняння стану ідеального газу. Газові закони" та приклади розв'язування задач на використання газових законів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси в газах. Задачі на розрахунок параметрів газу

Номер слайду 2

Рівняння стану газу. Рівняння, яке пов’язує між собою макропараметри газу (p, V, T) Ізопроцеси (“ізос” – рівний ) - процеси, які відбуваються при незмінному значенні одного із параметрів.Ізотермічний Т= constІзобарний р= constІзохорний V= const

Номер слайду 3

Ізотермічний процесІзотермічний процес – процес зміни стану термодинамічної системи при сталій температурі: T = const. Закон Бойля-Маріотта. Для даної маси газу при сталій температурі добуток тиску на об’єм сталий.

Номер слайду 4

Ізобарний процесІзобарний процес – процес зміни стану термодинамічної системи, що протікає при сталому тиску: P = const. Закон Гей-Люссака Для даної маси газу при сталому тиску відношення об’єму до абсолютної температури є величина стала

Номер слайду 5

Ізохорний процес. Закон Шарля: Для даної маси газу при сталому об’ємі відношення тиску до температури є величиною сталою.Ізохорний процес – процес зміни стану термодинамічної системи, що протікає при сталому об’ємі: V = const

Номер слайду 6

1. Яка кількість речовини міститься в газі, якщо при температурі 240 К і під тиском 200 к. Па його об’єм дорівнює 40 л?Дано: T=240 KP=2 ∙105 Па. V= 4 ∙ 10 -2 м3 ν-?

Номер слайду 7

2. Який тиск стиснутого повітря, що міститься в балоні місткістю 20 л при температурі 12ºС, якщо маса цього повітря становить 2 кг?М = 0,029кг/моль, Т = 285 К

Номер слайду 8

3. Під час ізотермічного стиснення об’єм газу зменшився на 5л, а тиск збільшився в 3 рази. Яким був початковий об’єм газу?

Номер слайду 9

4. Газ, який має температуру 306 К, охолоджується на 32 К. При цьому об’єм газу зменшується на 24 дм3 . Який початковий об’єм даної маси газу? Тиск газу вважати сталим.

Номер слайду 10

5. Газ міститься в закритому балоні за температури 294 К і тиску 810 к. Па. За якої температури тиск газу дорівнюватиме 1,12 Мпа?

Номер слайду 11

6. На малюнку у координатах р,V зображено замкнений газовий процес (цикл). Побудувати цей цикл у координатах V, Т і р, Т. Перехід із стану 1 в стан 2 відповідає ізохорному процесу, тиск збільшується від р1 до р2., температура також збільшується. Перехід із стану 2 в стан 3 – ізотермічне розширення газу від V2 до. V3, тиск при цьому зменшується від р2 до р1. Перехід із стану 3 в стан 1 відповідає ізобарному стисканню від V3 до V2, причому Т1<Т3. Побудуємо цей цикл у координатах V,Т . Лінія 1-2 - ізохорний процес, температура зростає від Т1 до Т2. Лінія 2-3 - ізотермічне розширення від V2 до V3. Лінія 3-1 – ізобарний процес. (Продовження цієї лінії повинно пройти через початок координат!). На іншому малюнку показано цей процес у координатах р,Т.

Номер слайду 12

7. При температурі 27о. С тиск газу в закритій посудині був 75к. Па. Яким буде тиск цього газу при температурі - 13о. С?Дано: V = constt1 = 27o. Cp1 = 75к. Паt2 = -13o. Cp2 – ? Розв’язання: За законом Шарля: р/Т = const.р1/Т1 = р2/Т2,р1 Т2 = р2 Т1,р2 = р1 Т2/Т1,р2 = 75∙103∙263/300 = 65к. Па. Відповідь: 65к. Па.

Номер слайду 13

8. Визначити масу гідрогену, що знаходиться в балоні місткістю 20 л за тиску 830 к. Па, якщо температура газу дорівнює 17 °С. Дано: V = 20 л, р = 830 к. Па, t = 17 °C, М = 2·10-3  кг/моль, R = 8,31 Дж/(моль·К). Знайти: m - ?

Номер слайду 14

9. Скільки молекул повітря виходить з кімнати об’ємом 120 м3, якщо температура підвищується від 15 до 25 °С? Атмосферний тиск дорівнює 105 Па. Дано: V = 120 м3, t1 = 15 °С, t2 = 25 °С, р = 105 Па. Знайти: N - ?

Номер слайду 15

10. Газ ізотермічно стиснули при початковому об’ємі 0,15 м3 до об’єму 0,1 м3. Тиск при цьому підвищився на 2·105 Па. Який початковий тиск газу?Дано: V1 = 0,15 м3, V2 = 0,1 м3, Δр = 2·105 Н/м2, Т = const. Знайти: Р1 - ?

Номер слайду 16

11. В автомобільній шині знаходиться повітря під тиском 6·105 Па за температури 20 °С. Під час руху автомобіля температура повітря підвищилась до 35 °С. На скільки збільшився тиск повітря в шині? Об’єм повітря V = const. Дано: р1 = 6·105 Па, t1 = 20 °С, t2 = 35 °С, V = const Знайти: ΔР - ?

Номер слайду 17

12. У воді спливає бульбашка повітря. На глибині 3 м її об’єм дорівнює 5 мм3. Який об’єм бульбашки біля поверхні води? Барометричний тиск 760 мм. рт. ст. Процес вважати ізотермічним. Дано: g = 10 м/c2, h = 3 м, V = 5 мм3, р0= 760 мм рт. ст., Т = const, ρ = 1·103 кг/м3 Знайти: V0 - ?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Румянцева Оксана Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Клепікова Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гринішак Михайло
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Без'язична Світлана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Золіна Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Колесников Сергій Олексійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Єнікеєва Тетяна Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Бондар Галина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Гутів Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
pptx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Генденштейн Л. Е., Ненашев І. Ю.)
До уроку
РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА
Додано
28 квітня 2020
Переглядів
44862
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку