10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Презентація «Соціально-політичне життя в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.»

Про матеріал
Презентація «Соціально-політичне життя в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.» для учнів 9 класів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Соціально-політичне життя в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.»Дистанційна робота

Номер слайду 2

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Промисловість. Сільське господарство • концентрація виробництва • утворення монополій • спеціалізація районів • значний вплив іноземного капіталу• нерівномірний розвиток українських регіонів • вищі від загальноімперських темпи розвитку • перетворення України на один з головних промислових районів Російської імперії• збереження великих поміщицьких латифундій • перетворення землі на товар • посилення майнової диференціації селянства • посилення експлуатації народних мас • загострення проблеми аграрного перенаселення. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Номер слайду 3

Тест1. Перше монополістичне об'єднання утворене в Україні наприкінці 19 століття займалось торгівлею: А залізної руди Б вугілля В цукру Г вагонів2. Які ознаки характеризують економічний розвиток України 1900-1905 рр.?1) економічна криза, що тривала кілька років2) за темпами розвитку промисловості першою стала Чернігівщина3) найбільш розвиненою галуззю промисловості стала текстильна промисловість4) поширення кооперативного руху набуло в Галичині5) утворення монополій у вугільній промисловості6) припинення продажу поміщицьких земель7) скорочення робочого дня до 8 годин.3. Установіть відповідність між адміністративною одиницею України у складі Російської та Австро-Угорської імперій початку ХХ ст. і панівною галуззю економіки в ній.4. Кого називали «Артільним батьком»?А) Лук'ян Кобилиця Б) Микола Левитський В) Микола Міхновський Г) Ілля Шрач5. Позначте меценатів в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. М. Левитський. Родина Терещенків. Микола Міхновський {5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}1) Цукрова. А Херсонська губернія2) вугільна. Б Катеринославська губернія3) нафтовидобувна. В Подільська губернія4) суднобудівна. Г Таврійська губернія. Д Коронний край Галіції і Лодомерії4. Василь Тарнавский5. Лазар Бродський6. Василь Симиренка

Номер слайду 4

Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України. Основні напрями{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}російськийІдеали соціалізму закликали до повалення самодержавства в Росії діяли активно{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}єврейський. Захищали інтереси єврейських робітниківвели соціалістичну пропаганду{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}український. Стадія ідейного та організаційного становлення. Формування нових течій{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}польський- Не відігравав активної ролі в суспільно-політичному житті{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Ліберально-демократична течія{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Соціалістичнатечія{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Націоналістична течія

Номер слайду 5

Політична партія – це організована група однодумців, що представляє інтереси певної частини населення і має головною метою їх реалізацію шляхом завоювання влади або участі в її здійсненні.

Номер слайду 6

Загальноросійські партії1898 р. - створення партії. Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП)Перший номер газети «Іскра» - основного друкованого органу партіїМаніфест РСДРП ( автор Петро Струве) в газеті.1898 р.

Номер слайду 7

Лідери РСДРПЮлій Мартов (Цедербаум) – один з лідерів фракції меншовиків. Володимир Ленін (Ульянов) – лідер фракції більшовиків

Номер слайду 8

Загальноросійські партіїМеншовикипарламентська боротьба;реформи;демократичні свободи. Більшовикисоціалістична революція;диктатура пролетаріату. Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП)1903 р. - розкол

Номер слайду 9

Загальноросійські партіїРосійська партія соціалістів-революціонерів (есерів)Кінець 1901 – початок 1902 рр. Передвиборний плакат есерів 1917 року. Віктор Чернов – основний ідеолог і теоретик партії

Номер слайду 10

Мета діяльності:повалення самодержавства шляхом революції;соціалізація (усуспільнення) землі;запровадження загального виборчого права, республіки, демократичних свобод, робітничого законодавства. Загальноросійські партіїРосійська партія соціалістів-революціонерів (есерів)Дмитро Сипягін – міністр внутрішніх справ, вбитий есерами в 1902 р.

Номер слайду 11

Друга половина 90-х рр. ХІХ ст. Перехід від культурно-освітньої діяльності до політичної боротьби. В. Антонович і О. Кониський – ініціатори створення Загальної української безпартійної організаціїБратство тарасівців – організація, що пріоритетною визнавала політичну діяльність

Номер слайду 12

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Назва партіїДата створення. Лідери. Програмова мета. Таблиця «Українські партії Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.»

Номер слайду 13

Новий етап національного руху. Микола Міхновський “батько українського націоналізму”1900 рік – “Самостійна Україна”Значення:вперше відкрито обґрунтовано самостійність України і проголошено боротьбу за неї;зародження націоналізму в Наддніпрянській Україні.

Номер слайду 14

Революційна українська партія (РУП)Створено: 1900 р.м. Харків. Гасло: «Рух усе, мета ніщо» (Є. Бернштейн)Ініціатива створення:студентська громада.“Самостійна Україна” М. Міхновського – перша програма РУП

Номер слайду 15

Революційна українська партія (РУП)Засновники. Дмитро Антонович. Михайло Русов. Левко Мацієвич. Юрій Коллард

Номер слайду 16

Перший програмний документ – брошура М. Міхновського “Самостійна Україна”Ідейні положення:боротьба за державну незалежність;боротьба проти царизму;радикалізм;безкомпромісність і рішучість;прагнення поліпшити долю народу політичними засобами. Революційна українська партія (РУП)Обкладинка першого видання брошури, 1900 р.

Номер слайду 17

Форми діяльності:розповсюдження брошур («Дядько Дмитро» і «Чи є тепер панщина?»);видання газет (1902 р. - Д. Антонович, часопис «Гасло»);створення мережі місцевих організацій. Революційна українська партія (РУП)Дмитро Антонович – автор агітаційних брошур, у 1902-1903 рр. у Чернівцях редагує газету “Гасло”

Номер слайду 18

Українська народна партія (УНП)Гасло: «Україна для українців» Ініціатива створення:- активісти на чолі з М. Міхновським, які вийшли з РУП. М. Міхновський (другий ряд, перший праворуч) серед соратників. Харків. Створено: 1902 р.м. Харків

Номер слайду 19

Українська народна партія (УНП)Програмний документ – праця М. Міхновського “Десять заповідей”1903 р.Ідейні положення:утворення самостійної демократичної держави – України;президентська республіка;соціальні гарантії для широких верств населення;передача землі у власність селянам. Микола Міхновський

Номер слайду 20

Форми діяльності:1903 р. – створення М. Міхновським напіввоєнної організації “Оборона України” для здійснення політичних терористичних актів;М. Міхновський виклав теоретичні основи українського націоналізму (“батько українського націоналізму”). Українська народна партія (УНП)Замах на пам’ятник О. Пушкіну в Харкові УНП присвятила річниці Переяславської угоди 1654 р. Під пам’ятник, що стояв в університетському сквері, було закладено вибухівку та партійні листівки, які після вибуху мали розлетітися на всі боки. Текст листівок пояснював мету акції: Пушкін ображав гідність України у своїх творах, особливо в поемі «Полтава». Крім цього, пам’ятник російському поету на українській землі проголошувався зайвим, доки не буде дозволено безперешкодно встановлювати тут пам’ятники українським письменникам.

Номер слайду 21

Українська соціал-демократична спілка (УСДП)Ініціатива створення:- противники самостійностіУкраїни, які вийшли зі складу РУП. На засадах автономної секції увійшла до складу РСДРП (меншовиків)Зі статуту:«Спілка»займається організацією пролетаріату, що говорить українською мовою,у місцевостях, де немає комітетів РСДРП, її громади являються самостійними організаціями». Створено: 1904 р.м. Львів

Номер слайду 22

Мар'ян Меленевський (вважався лідером);Олександр Скоропис-Йолтуховський;Павло Тучапський. Українська соціал-демократична спілка (УСДП)Діячі партіїМар'ян Меленевський

Номер слайду 23

Ліберальний напрямок. Українська демократична партія (УДП)Ініціатива створення:- поміркована українська інтелігенція.Ідейні положення:автономія України в складі федеративної Російської держави;Росія – конституційна монархія;загальнонародна власність. Створено: 1904 р.м. Київ

Номер слайду 24

Українська демократична партія (УДП)Лідери партіїЄвген Чикаленко. Олександр Лотоцький. Володимир Чехівський

Номер слайду 25

Українська радикальна партія (УРП)Ініціатива створення:- поміркована українська інтелігенція. Ліберальний напрямокІдейні положення:автономія України в складі федеративної Російської держави;Росія – конституційна монархія. Створено: 1904 р.м. Київ

Номер слайду 26

Українська радикальна партія (УРП)Лідери партіїСергій Єфремов. Борис Грінченко. Модест Левицький

Номер слайду 27

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)Ініціатива створення:- другий з'їзд РУП – рішення про перейменування партії.Ідейні положення:автономія України в складі Росії ;можливе об'єднання з РСДРП на федеративних началах;відкидання ідеї революційного екстремізму. Створено: 1905 р.

Номер слайду 28

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)Лідери партіїВолодимир Винниченко. Симон Петлюра. Микола Порш. Дмитро Антонович

Номер слайду 29

Закріплення матеріалу. Три напрямки українського суспільно-політичного руху

Номер слайду 30

Домашнє завдання. Вивчити параграф 24 (історія України); 2. Доробити таблицю «Українські партії Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.» (пункт 1){5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Назва партіїДата створення. Лідери. Програмова мета

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Карпенко Світлана Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
27 квітня
Переглядів
731
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку