Презентація уроку із зарубіжної літератури для 10 класу на тему "Волт Вітмен. Збірка "Листя трави"

Про матеріал

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом поета; з'ясувати своєрідність його світобачення, самобутність збірки "Листя трави"; розвивати вміння аналізувати поетичний твір; виховувати інтерес до творчості В. Вітмена, естетичні смаки.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Волт Вітмен. Життєвий і творчий шлях. Історія створення збірки “Листя трави”

Номер слайду 2

Уся його письменницька сила у надзвичайно живому почутті безмежної широти Всесвіту, котре ніколи не полишало його. К.Чуковський

Номер слайду 3

План роботи Особистість поета. 2. Трансценденталізм – філософія Нового світу. 3. Збірка “Листя трави”: історія написання.

Номер слайду 4

Анкета “Життєвий шлях Волта Вітмена” Предки. Дата і місце народження. Навчання. Трудова діяльність. Захоплення. Участь у Громадянській війні 1861-1865рр. Літературна діяльність.

Номер слайду 5

31 травня 1819 року в селі Вест Хіллз неподалік від Брукліна (штат Нью-йорк) народився майбутній поет Волтер Вітмен. Зараз це територія міста, а тоді в селі не було ані водогону, ані вуличних ліхтарів. На малюнку зображений будинок Вітменів.

Номер слайду 6

Батько майбутнього поета працював теслею, був працьовитою людиною, але помер, не забезпечивши родину. Мати, проста, неписьменна, була ласкава, ніжна з дітьми. Волт Вітмен любив її. До самої смерті матері він листувався з нею, піклувався про неї, присвячував їй вірші. У сім’ї було 9 дітей.

Номер слайду 7

У школі майбутньому поетові довелося вчитися мало. З 12 років він почав працювати в друкарні, до цього ж періоду належать і його перші поетичні спроби, які не збереглися. Змінив багато професій: розсильний, друкар-складальник, журналіст, редактор газет.

Номер слайду 8

Волта почали цікавити політичні події. У 1850 році поет опублікував декілька віршів і показав , що має власну манеру. Вірші були спрямовані проти поневолювачів народу. У 17 років Вітмен втратив роботу і спробував вчителювати. Хоча він був не дуже освічений, проте добре ставлення до дітей зробило свою справу: учні любили його.

Номер слайду 9

Улюбленим заняттям було подорожування. Пішки пройшов через 17 штатів. У 1855 році Вітмен видає свою першу збірку – “Листя трави”.

Номер слайду 10

Волт Вітмен брав участь у Громадянській війні в США. Працював санітаром у шпиталях.Останні роки він прожив у містечку Кемден у злиднях. Товариші збирали для нього гроші, тому що поет був паралізований, працювати не міг. Вітмен скаржився на самотність, спілкувався лише з сусідами. Його життя закінчилося 26 березня 1892 року.

Номер слайду 11

У творчості Вітмена знайшли відображення філософські ідеї трансценденталізмів. Трансценденталізм – це релігійно- філософська та етична система, яка була пов’язана з ідеями Німецького філософа Емануїла Канта. Головна ідея: істину життя людина розуміє інтуїтивно, тобто поза досвідом. Американські трансценденталісти говорили про величне призначення США, виступали з критикою корупції, постійної жаги збагачення, поглиблення соціальної нерівності. Вони стверджували певний ідеал, що базувався на принципах свободи особистості, любові, гармонії людини і природи. Так в американській літературі на основі ідей трансценден- талізму з’явився ідеалізований герой.

Номер слайду 12

Трансценденталізм (від лат – той, що виходить за межі). Його головними принципами є: - критика капіталізму, заперечення культу збагачення; - самозаглиблення та “довіра до себе”; - заперечення офіційної віри заради “природної релігії”; - фізична праця і добровільна бідність; - демократична рівність, заперечення всякого насильства над особистістю, зокрема рабовласництва; - любов до батьківщини; - віра в осяяння, інтуїтивне розуміння істини, пророче покликання поета.

Номер слайду 13

Верлібр - (фр.- “вільний вірш”) вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини.

Номер слайду 14

“Листя трави” 1855р. 1855р.-перше видання. Письменник набрав власноруч книгу і видав власним коштом. Всього 12 віршів і поем без назви. Колір обкладинки зелений За все життя Вітмена вийшло 11 видань збірки. 1892р., 12-е видання- останнє, “видання смертного ліжка” містить 400 віршів

Номер слайду 15

Ключове місце у книзі “Листя трави” належить поемі “Пісня про себе”. Поема як такого сюжету. Але вона має ліричний центр – образ ліричного героя. Суб'єкт оповіді – “Я” – близький постаті творця книги, але не тотожний їй. Це “Я” всіх людей разом, навіть образів природи і має узагальнюючий характер.

Номер слайду 16

“Листя трави” “Листя трави”-це спроба виразити мою власну емоційну та особисту природу..., спроба докладно-від початку й до кінця-відтворити особу, людське єство (мене самого в 2 пол.19 ст. в Америці),і зробити це вільно, вичерпно й правдиво)

Номер слайду 17

“Листя трави” Зміст книги: духовний шлях самого поета, духовний шлях людини, яка безупинно шукає свого шляху у Всесвіті Тема книги: людина, сам Вітмен Ідея книги: вічна і нерухома віра в перемогу людини Жанр: ліро-епічний твір

Номер слайду 18

Книга Вітмена “Листя трави” увібрала кращі традиції романтичної поезії і водночас відкривала шляхи для розвитку реалістичної поетики. Для романтиків традиційним було використання образів моря, ночі, небесних світил. використовуючи також ці традиційні мотиви, Вітмен по-новому висвітлює їх. Якщо романтики оспівували пору юності, то Вітмен звеличує пору зрілості, вбачаючи в ній особливу красу. Романтики любили описувати обличчя, волосся, очі. У Вітмена “тілесний” перелік значно ширший: ребра, живіт, стегна тощо. Романтики любили зображувати самотність, а Вітмен почав оспівувати місто, братерство людей. Отже, він романтик, який перебудовує традиційну систему.

Номер слайду 19

Поетичне новаторство митця «3 боротьби я книжку свою зробив...» “каталог” – перелік предметів, явищ навколишнього світу своєрідність мови: звертання, наказ, риторичні питання і оклики тощо. художні прийоми: антитеза, метафора, паралелізм використання анафори, епіфори (повтор) в кінці рядка діалог з читачем або із собою; переосмислення чужих висловів

Номер слайду 20

Поезія Волта Вітмена є: А) продовженням традицій класичної американської поезії; Б) новаторством тем та віршування; В) наслідуванням поезії європейських митців. Світосприйняття Вітмена: А) оптимістичне; Б) песимістичне; В) реалістичне. На світогляд Волта Вітмена вплинули ідеї філософів: А) екзистенціалістів; Б) трансценденталістів; В) раціоналістів. 1.

Номер слайду 21

Позначте віршовий розмір, яким написані вірші Волта Вітмена: А) ямб, Б) білий вірш; В) верлібр. Перше видання книги «Листя трави» містило: А) 12 віршів; Б) 400 віршів; В) 42 вірші. Перекладач поезії Вітмена Лесь Герасимчук визначає ідею книги Листя трави» як: А) «торжество Демократії» Б) «вічне і неухильне торжество людини» В) «реальність сучасного життя». 2.

Номер слайду 22

Своєрідними «каталогами» в поезії Вітмена є: А) переліки предметів і явищ; Б) початок кожного рядка в алфавітному порядку; В) вживання пауз. Поет у віршах закликає людей іти шляхом: А) примирення і терплячості; Б) духовного зростання та бунту; В) покори Божественному провидінню. Вітмена називають попередником поезії: А) елегічної; Б) революційної; В) урбаністичної. 3.

Номер слайду 23

Основна тема збірки «Листя трави» : А) краса природи; Б) духовний шлях людини; В) історія Америки. Вітменівський довгий і детальний перелік якихось фактів, ознак, реалій – це прийом: А) «перелічування»; Б) «каталогу»; В) «огляду». Усі частини поеми «Пісня про себе» поєднані: А) образом ліричного героя; Б) коментарями поета; В) сюжетом. 4.

Номер слайду 24

Книга «Листя трави» побудована як: А) збірка окремих віршів і поем; Б) цілісний твір; В) поєднання різних поезій у цілісному творі. Мова збірки «Листя трави» - це: А) суміш різних стилів, слів різного походження; Б) американська літературна мова; В) мова низів американського суспільства. Для поетичного синтаксису Вітмена характерні: А) велика кількість анафор; Б) складнопідрядні речення з декількома видами зв’язку; В) риторичні питання, окличні речення. 5.

Номер слайду 25

Який з віршів не належить творчості Вітмена: А) «О капітане!»; Б) «Елегія»; В) «Пісня відкритого шляху». Ліричний герой збірки «Листя трави» змальований як: А) типовий американець; Б) реалістичний образ «маленької людини»; В) представник всіх епох і земель, вселюдина. Вітмен працював над книгою: А) у 1850 – 1874 рр.; Б) у 1855 – 1891 рр.; В) у 1861 – 1865 рр. 6.

Номер слайду 26

№ тесту І варіант ІІ варіант ІІІ варіант 1. Б Б А 2. В Б А 3. А В Б 4. Б А Б 5. В А, В А 6. В Б Б

Номер слайду 27

Для всіх учнів. Прочитати “Пісню про себе” (збірка “Листя трави”) В. Вітмена. Індивідуальні завдання. 1. Написати есе «Бути не таким, як усі» за поезіями В. Вітмена. 2. Скласти текст “рекламного ролика” збірки “Листя трави”

ppt
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
15637
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку