Презентація Ф.Достоєвський "Злочин і кара" 7 уроків (10 клас)

Про матеріал

Презентація включає ілюстративний матеріал до уроків зарубіжної літератури

в 10 класі. У роботі представлено 6 уроків з теми “ Ф.Достоєвський. Роман “Злочин і кара". 7-й урок – контрольний. Слайди мають музичний супровід і уривки з кінофільмів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Дружківський міський відділ освіти Електронна презентація із зарубіжної літератури Роботу підготувала учитель зарубіжної літератури Дружківської ЗШ І-ІІІ ступенів № 9 Дружківської міської ради Донецької області Костюченко Л.В. 2017

Номер слайду 2

Анотація Презентація включає ілюстративний матеріал до уроків зарубіжної літератури в 10 класі. У роботі представлено 6 уроків з теми “ Ф.Достоєвський. Роман “Злочин і кара”. 7-й урок – контрольний. Слайди мають музичний супровід і уривки з кінофільмів.

Номер слайду 3

Зарубіжна література 10 клас Федір Достоєвський “ Злочин і кара “

Номер слайду 4

Урок № 1 Тема. Федір Достоєвський. Життєвий і творчий шлях письменника.

Номер слайду 5

План 1. Дитинство і юнацькі роки письменника. 2. Початок літературної діяльності. 3. Гурток М. Петрашевського. Арешт. 4. Каторга. 5. Після каторги. 6. Останні роки життя. 7. Еволюція світогляду письменника. 8. Огляд творчості.

Номер слайду 6

Федір Достоєвський (1821-1881)

Номер слайду 7

Михаил Андреевич Достоевский – отец Федора Михайловича. Был человек угрюмый, нервный, подозрительный. Мария Федоровна Достоевская – мать писателя. Была человеком жизнерадостным, добрым, религиозным.

Номер слайду 8

Фасад главного здания бывшей Мариинской больницы для бедных, где служил врачом отец писателя М.А.Достоевский

Номер слайду 9

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ - старший брат Федора. Их объединяли общие интересы, оба они рано приобщились к литературе и часто делились друг с другом впечатлениями о прочитанном. Чувство дружбы и привязанности братья сохранили на всю жизнь.

Номер слайду 10

М.В.БУТАШЕВИЧ-ПЕТРАШЕВСКИЙ С начала 1847 года Достоевский становится постоянным посетителем кружка «пятниц» Петрашевского. На его квартире обсуждались политические, философские и социально-экономические вопросы.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Кабинет Ф.М.Достоевского

Номер слайду 13

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов - несмотря на наше уважение к ним…наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий…Мы не уклонимся и от полемики… Ф.М.Достоевский («Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861г.»).

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Асоціативний диктант Запишіть риси характеру, які на ваш погляд, притаманні Ф. Достоєвському

Номер слайду 16

Риси характеру письменника: талановитість, гуманізм, пасивність, різкість, релігійність, висока моральність, працелюбство, непрактичність, марнотратство, патріотизм.

Номер слайду 17

Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить! Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлецом называет. Ф. М. Достоевский

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Урок № 2 Тема. Ф. М. Достоєвський. Роман “Злочин і кара” як вираження нового, поліфонічного типу художнього мислення.

Номер слайду 20

Номер слайду 21

“ Сюжетний ланцюжок ” Бідний студент Раскольніков задумав убити лихварку і йде “ на спробу”. Відмова героя від наміру після відвідування старої. Розповідь Мармеладова і повернення Раскольникова до свого задуму. Лист від матері, її повідомлення про сестру Дуню. Сон Раскольникова, друга відмова від злочинного задуму. Випадкова звістка про те, що сестри лихварки не буде ввечері вдома; розмова в трактирі між студентом і офіцером про стару процентницю. Підготовка до злочину і вбивство лихварки та її сестри Лизавети. Душевні та фізичні муки студента; переховування грошей, марення. Допомога Разуміхіна.

Номер слайду 22

Приїзд матері та сестри Раскольнікова; допомога Мармеладову, якого збив кінь, його смерть. Знайомство із Сонею. Раскольніков відмовляє Дуню від шлюбу з Лужиним заради матеріального порятунку їхньої сім‘ї. Підозри слідчого Порфирія Петровича. Розмова Расколнікова із Сонею, його зізнання. Свидригайлов підслуховує розмову. Порфирій Петрович називає Раскольникова вбивцею, хоча визнав провину інший. Соня переконує Раскольнікова зізнатися, він не витримує докорів сумління та викриває себе. Його судять, визначають покарання – каторгу. Соня їде разом з ним. Раскольников знаходить розраду у вірі, в Євангелії.

Номер слайду 23

Родіон Раскольніков

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Авантюрний роман Сократівські діалоги Психологічний роман Філософський роман Поліфонічний роман Побутовий роман Реалістичний роман Соціальний роман Романтичний роман Детективний роман Жанр роману “Злочин і кара”

Номер слайду 26

Композиція твору побудована на діалогах героя з його антиподами – Разуміхіним, Порфирієм Петровичем, Сонею та «двійниками» - Лужиним, Лебезятниковим, Свидригайловим. «Діалоги персонажів зумовили поліфонію роману (багатоголосся, звучання окремих голосів, які зливаються в одне гармонійне ціле). Поліфонія – головна особливість поетики романної творчості Ф.М.Достоєвського, на що вперше звернув увагу видатний вчений Михайло Бахтін.

Номер слайду 27

“ Антиподи ” і “ двійники “ Раскольнікова Атиподи: Разуміхін, Порфирій Петрович, Соня. Двійники: Лужин, Свидригайлов, Лебезятников.

Номер слайду 28

Знайдіть “ точки дотику ” роману Ф. Достоєвського “ Злочин і кара” та таких висловлювань письменника: * “ Я не хочу і не можу вірити, щоб зло було нормальним станом людей “; * “ Добро залишиться завжди, тому що воно є потребою особистості “

Номер слайду 29

Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей и за все . Ф. Достоевский

Номер слайду 30

Прокоментуйте епізод із фільму

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Урок № 3 Тема. Ф. М. Достоєвський. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману « Злочин і кара»

Номер слайду 33

Кожна людина мусить бути людиною і ставитися до інших, як людина. Ф. Достоєвський

Номер слайду 34

Міні-тестування 1. Задум роману Ф. Достоєвського “ Злочин і кара “ виник… а) під впливом спостереження за навколишньою дійсністю; б) з досвіду власного життя й міркувань; в) на основі конкретного випадку, про який прочитав у газеті.

Номер слайду 35

2. За жанром роман Ф. Достоєвського є… а) детективно-реалістичним; б) соціально-психологічним; в) філософсько-психологічним. 3. У чому полягає новаторство Достоєвського? а) у змішанні стилів, родів і напрямків; б) у поліфонізмі роману; в) у політичній злободенності.

Номер слайду 36

4. Які вставні конструкції є у романі? а) щоденникові записи героя; б) вставні оповідання; в) лист, сон. 5. Хто були членами родини Раскольнікова? а) мати й сестра; б) батько й мати; в) мати й брат. 6. Раскольніков вірив… а) у силу розуму й тверезого розрахунку; б) у силу особливих впливів і збігів; в) у силу серця, власної інтуїції.

Номер слайду 37

Робота в групах Дослідження ідеї твору за допомогою тексту, підручників, додаткової літератури

Номер слайду 38

Завдання І гр. досліджує філософські ідеї роману “ Злочин і кара “; ІІ гр. досліджує соціальні ідеї твору; ІІІ гр. досліджує психологічні ідеї твору; ІV гр. досліджує морально-етичні ідеї роману.

Номер слайду 39

Ідеї твору “ Злочин і кара “ Філософські Соціальні Психологічні Морально - етичні Розвінчання теорії “ сильної особистості ”, “ надлюдини “ Засудження соціальної несправедли- вості, влади грошей Людина не може виправдову- вати свої дії лише соціальними обставинами; багато зале -жить від її психоло- гічного скла- ду, характеру Навіть бла- городна мета не може виправдати будь-які засоби, є межа, яку не можна перетинати

Номер слайду 40

Словникова робота Резюме ( фр. ) - короткий висновок із сказаного, прочитаного.

Номер слайду 41

Напишіть резюме до уроку про основні ідеї твору

Номер слайду 42

Прокоментуйте висловлювання Достоєвського Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

Номер слайду 43

Прокоментуйте епізод

Номер слайду 44

Перегляд епізоду з кінофільму “ Злочин і кара “

Номер слайду 45

Урок № 4 Тема. Ф. М. Достоєвський. Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, “ надлюдини “ в романі “ Злочин і кара “

Номер слайду 46

“ Заочна екскурсія Петербургом Ф. Достоєвського “

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Действие романа погружено в эпоху, прозванную «железным веком». И не случайно Петербург у Достоевского становится ее олицетворением. Ведь было два Петербурга.

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Один - город, созданный руками архитекторов, Петербург Дворцовой набережной и Дворцовой площади, Петербург дворцовых переворотов и пышных балов, Петербург - символ величия и расцвета послепетровской России, поражающий нас своим великолепием и сегодня.

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Но был и другой, далекий и неизвестный нам, теперешним людям, Петербург - город, в котором люди живут в «клетушках», в желтых грязных домах с грязными темными лестницами, проводят время в маленьких душных мастерских или в смердящих кабаках и трактирах, город полусумасшедший, как и большинство знакомых нам героев Достоевского.

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Проблемні питання Згадайте портрет Раскольнікова. Доведіть, що спочатку Раскольніков був скромною, інтелігентною людиною, гарним студентом, здатним співчувати чужому горю. З якою метою герой замислив учинити злочин, вбити стару лихварку? Чи міг би злочин не відбутися?

Номер слайду 58

Чи були люди, які думали так само, як Раскольніков? Наведіть цитати з тексту. Що не врахував Раскольніков у своїй теорії “ надлюдини “? Яким може бути символічне значення прізвища головного героя роману? Кому першому Раскольніков зізнається у злочині й чому?

Номер слайду 59

Чи одразу Раскольніков прийшов до каяття?

Номер слайду 60

Шлях Родіона Раскольнікова до злочину Відвідування лихварки Зустріч з Мармеладовим Лист від матері Зустріч з маленькою п'яною дівчинкою-повією Сон Раскольнікова Зустріч із Лизаветою, сестрою лихварки Розмова між офіцером і студентом у трактирі

Номер слайду 61

Етапи еволюції образу Раскольнікова Добра, розумна людина → теорія “ сильної особистості “ → задум злочину → здійснення подвійного вбивства → муки сумління, рішення під впливом Соні зізнатися → зізнання, каторга → роздуми та каяття, прихід до Бога.

Номер слайду 62

Прокоментуйте вірш Посвящается Родиону Раскольникову Зона сумерек души, Там есть дьявол,                              но нет Бога. Потолок над головою –                              крыша склепа, крышка гроба. Ущемленная гордыня,                              боль презрения; безбожник Не старуху загубил,                              сердце под топор положил. Не найдешь в посмертье ада.                              Совесть – враг рассудка хлада И мучения твои.                              Ты её благодари. Страшный яд идей безбожья                              жизни цену умалил. Но величие души,                              покаяньем приумножил И страдая,– сострадал.                              Бес гордыни оплошал. Нет любви, там, где нет Бога,                              и не надобно острога. Хуже тюрем,– мрак тоски –                              зона сумерек души. М. Голубева

Номер слайду 63

Урок № 5 Тема. Ф.М. Достоєвський. Система образів роману “ Злочин і кара “

Номер слайду 64

Розподілення героїв роману за теорією Раскольнікова на людей “ звичайних “ і “ незвичайних “ “ Звичайні “ люди “ Незвичайні “ люди Разуміхін – знайшов своє місце в теперішньому житті, не порушує закон, живе за законами здорового глузду, звідси і його прізвище. Пульхерія Олександрівна, Дуня, Соня, Лизавета, Катерина Іванівна - живуть реальним життям, часто жертвують собою заради інших. Лужин – хижак “ нового часу “, капіталістичного. Не зупиняється ні перед чим заради багатства і влади. Гроші – його бог і совість. Перспективний підприємець, з провінції переносить своє “ діло “ до столиці. Альона Іванівна – хижачка “ дня минулого “, все життя збагачувалося за рахунок інших, користуючись їхньою скрутою.

Номер слайду 65

Мармеладов – втрачає людську подобу, деградує, ламається від труднощів життя. Порфирій Петрович – стоїть на сторожі законів, намагається розібратися в людській душі й допомогти Свидригайлов – аморальний і злочинний, не знає докорів сумління, граючи життям та людьми для свого задоволення Сам Раскольніков визначає себе як “ незвичайну “ людину, але сумнівається, перевіряє себе, здійснивши злочин – подвійне вбивство

Номер слайду 66

Номер слайду 67

Порівняльна характеристика Раскольнікова і Соні Мармеладової Раскольніков Соня Спільне Молоді, бідні, обидва переступили закон і мораль, ставши злочинцем і повією Відмінне Вивів свою теорію; Мала тверду віру в пішов на злочин заради Бога, дотримувалася себе; постраждали інші. християнської моралі, перетнула межу заради інших; постраждала сама.

Номер слайду 68

Номер слайду 69

Номер слайду 70

Міні-диспут Чи має рацію Достоєвський, стверджуючи: “ Світ необхідно змінити, почнемо з себе… Я вважаю, що світ потрібно змінити, але перший крок у тому, щоб почати саме з себе ” ?

Номер слайду 71

Перегляд фрагменту із кінофільму

Номер слайду 72

Урок № 6 Тема. Ф.М. Достоєвський. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика і символіка назви роману «Злочин і кара».

Номер слайду 73

Злочин Кара Розробка, обґрунтування теорії про «надлюдину»; подвійне вбивство Муки сумління; страх перед викриттям з боку поліції; страшні сни, марення; осуд з боку близьких; відчуження від людей, самотність, каторга; крах ідеї, теорії

Номер слайду 74

Якщо змінити в заголовку твору сполучник „ і ” на тире… Чи зміниться смисл назви роману?

Номер слайду 75

Творче завдання Змалюйте свій фінал твору за таких умов: якби Раскольніков не зізнався; коли б Лизавета не повернулася додому; якщо б Порфирій Петрович не прочитав статті Раскольнікова; якщо б Дуня погодилася на шлюб із Лужиним і змогла суттєво допомогти матеріально братові; якби будівельники своєю присутністю перешкодили здійснити злочин; коли б у квартирі хазяйки Раскольнікова не було б сокири; якщо б наречена Раскольнікова відволікла його від злочинних намірів.

Номер слайду 76

Міні-диспут Що пов'язує твір Ф. Достоєвського “ Злочин і кара “ із сучасністю?

Номер слайду 77

Презентація учнівських робіт з вивченої теми

Номер слайду 78

Урок № 7 Контрольна робота ( за творчістю Ф.Достоєвського)

Номер слайду 79

І варіант ІІ варіант Початковий та 1. Вкажіть, заради чого Раскольніков здійснює злочин: а) близьких йому людей; б) грошей; в)виправдання своєї теорії. 2. Коротко опишіть кімнату Раскольнікова. середній рівні 1.Вкажіть, кому з героїв роману “ Злочин і кара “ належать слова: «Это человек-то вошь!» а) Раскольнікову; б) Лужину; в) Соні. 2. Назвіть “ двійників “ Раскольнікова.

Номер слайду 80

3. Що спільного у вчинках і діях Раскольнікова та Соні Мармеладової? 4. Допишіть речення: “ Психологічний роман – це…” Достатній 5. Поясніть, з якого моменту починається злочин Раскольнікова. 3. Що є відмінного у вчинках, лінії поведінки та філософії Раскольнікова і Соні? 4. Допишіть речення: “ Філософський роман – це…” рівень 5. Поясніть, з якого моменту починається кара Раскольнікова.

Номер слайду 81

6. Чому Раскольніков ставить на один щабель Соню Мармеладову та свою сестру Дуню? Високий 7. Написати твір: “ Розвінчання теорії агресивного індивідуалізму в романі Ф. Достоєвського “ Злочин і кара “ 6. Поясніть, чому автор “ заставив “ Раскольнікова вбити Лизавету. рівень 7. Написати твір: “ Злочин і кара в романі Достоєвського і в реальному житті “

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Малюта Галина Григорівна
  Спасибі, Людмило Володимирівно! Чудова робота,оригінальна подача матеріалу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
20 лютого 2018
Переглядів
2517
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку