Презентація "Види і функції педагогічного управління"

Про матеріал
Розглянуті основні функції педагогічного управління, більше детально надані переваги та недоліки різних стилів керування. Для отримання позитивного результату надаються рекомендації класному керівнику (керівнику навчальної групи), в залежності від ситуації, вірно вибрати стиль педагогічного керування.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Види і функції педагогічного управління. Підготувала: викладач Черниш О. О.

Номер слайду 2

Менеджмент (управління) — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських, фінансових, природних і технологічних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Керівник (очільник, мéнеджер) — найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю наділений необхідними повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу. Класний керівник (керівник навчальної групи) – педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Основними завданнями управління сучасною освітою є:оптимізація управління та організаційні структури його системи;формування творчої особистості;удосконалення шляхів становлення національної самосвідомості;забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти;удосконалення механізмів управління (від Міністерства освіти і науки України до студентської аудиторії).

Номер слайду 5

Основні функції педагогічного управління:проєктивна функція (визначення мети, завдань навчання і виховання);конструктивна функція (розробка методів, прийомів і засобів забезпечення навчально-виховного процесу);організаторська й регулятивна функція (практична організація навчально-виховного процесу);комунікативна функція (спілкування, взаємини між учасниками педагогічного процесу);оцінково-корегувальна функція.

Номер слайду 6

Моделі управління:1. Авторитарна пряма й жорстка (у минулому); Я несу відповідальність2. Демократична опосередкована й гуманістична модель (сучасна). Ми несемо відповідальність3. Ліберальна недостатньо відповідальна, виокремлена. Вони несуть відповідальність

Номер слайду 7

Авторитарний стиль керівництва. Автократ «все знає сам» і не терпить заперечень. Переваги:висока дисципліна;успішність при повсякденних, звичайних роботах, які не вимагають творчого підходу і новизни; забезпечення чіткості управління, яке дозволяє швидше приймати рішення; швидка реакції на зміни умов зовнішнього середовища;ділові, короткі розпорядження; голос керівника є вирішальним. Недоліки: керівник багато витрачає ресурсів;пригнічення ініціативи і творчого потенціалу,слабка мотивація,відсутність дієвих стимулів,високий ступінь залежності від постійної волі керівника,низька адаптація до різких нестандартних ситуацій,бідне спілкування в колективі;надмірна централізація влади керівника, самовладне вирішенням усіх питань, що стосуються діяльності,

Номер слайду 8

Демократичний стиль керівництва. Колективне прийняття рішень, колективна відповідальність Переваги:стимулює прояв ініціативи, розкриває творчий потенціал;дозволяє вирішувати нестандартні завдання, які вимагають творчого підходу; у колективі організації створюється сприятливий психологічний клімат;керівник звільнений від прийняття малозначних, не принципових питань (самоврядування)цілі і завдання діяльності організації доступні і зрозумілі підлеглим;багатосторонні інформаційні та комунікаційні відносини. Недоліки: відповідальність за виконання може довго перекладатися з однієї людини на іншу.затягується процес прийняття рішень і їх виконання;вимагає багато часу на розробку і узгодження управлінського рішення; небезпека послаблення контролю; іноді навіть призводить до безвідповідальності.

Номер слайду 9

Ліберальний стиль керівництва Осторонь від групи. Перекладання справ і відповідальності. Переваги:надається значна свобода дій; ініціатива не пригнічується; студенти позбавлені від постійного контролю; керівник максимально розвантажений;передається відповідальність за дії; з'являється можливість перевірити людей, їх рівень відповідальності;з'являється можливість виявити лідерів у колективі;у деяких випадках може піднятися авторитет керівника, якщо без нього впоратися не вдається. Недоліки: виникнення конфліктних ситуацій; висока ймовірність втрати контролю і влади;студенти можуть втратити орієнтир і змістити цілі;результат може бути далеко (чи трохи) не той, що планувався;неформальні лідери можуть присвоїти функції керівника собі і користуватися великим впливом на членів колективу;невисокий рівень вимогливості, може призвести до низької якості виконання завдань.

Номер слайду 10

Підсумок: 1) Стиль управління — комплексний і дуже дієвий інструмент. 2) Але лише тоді, коли застосовується усвідомлено й цілеспрямовано. 3) І це залежить від ситуації, інтелектуальних можливостей і навіть етапів розвитку молоді. Вміти використовувати стиль як інструмент — це вже майстерність!

Номер слайду 11

«Хто не вміє управляти, той завжди стає узурпатором» Карло Біні, італійський письменник ігромадський діяч

Номер слайду 12

Найважливішими словами в мові педагогічного менеджера є:5 найважливіших слів "Що ви про це думаєте?"4 найважливіших слова: "Якщо ви не заперечуєте?"З найважливіші слова: "Я пишаюся вами!"2 найважливіші слова: "Дякую вам!"

Номер слайду 13

Перелік використаних джерел1. https://studfile.net/preview/5319027/page:22/ 2. https://refdb.ru/look/1596681.html3. https://stud.com.ua/26217/menedzhment/stil_kerivnitstva4. http://milkua.info/uk/post/stil-kerivnika

pptx
Додано
10 лютого
Переглядів
216
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку