Презентація "Використання елементів інформаційно-комунікативних технологій на уроках мови та літератури"

Про матеріал
Презентація "Використання елементів інформаційно-комунікативних технологій на уроках мови та літератури". З досвіду роботи для доповіді.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей Використання елементів інформаційно-комунікативних технологій на уроках мови та літератури Калугіна Сніжана Миколаївна, викладач української мови та літератури 2016р.

Номер слайду 2

«Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх та смак взяли участь в акті запам’ятовування … За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять».  К. Ушинський 

Номер слайду 3

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації. Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти – впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти.

Номер слайду 4

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Номер слайду 5

Інформаційно-комунікаційні технології – технології організації навчального процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, зокрема комп’ютерів, що спрямовані на заохочення та мотивацію учнів до навчання, отримання необхідних знань і подальшої освіти та самоосвіти.

Номер слайду 6

Комунікативна функція, яка реалізуєься за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури (під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції).

Номер слайду 7

Слід пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання. Академік В.М. Глушков писав, що "навіть в майбутньому електрообчислювальні машини не зможуть повністю замінити вчителя".

Номер слайду 8

Комп’ютерні засоби навчання: Електронний підручник Статистичні таблиці Динамічні таблиці Літературні портрети Тестові завдання Диктанти Медіа- урок Віртуальні екскурсії

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Електронний підручник

Номер слайду 11

Статистичні таблиці

Номер слайду 12

Динамічні таблиці Такі засоби навчання можуть наочно, у динаміці, показати, які відбуваються зміни у словах і реченнях.

Номер слайду 13

Комп’ютерна презентація на уроках Комп'ютерна презентація являє собою набір слайдів (електронних сторінок), послідовність показу яких може змінюватись в процесі демонстрації. Це інтерактивний, мультимедійний документ, тобто кожен слайд включає в себе різні форми ознайомлення з інформацією (текст, таблиці, діаграми, зображення, звук, анімацію).

Номер слайду 14

Комп’ютерна презентація на уроках

Номер слайду 15

Мультимедійні технології на уроках Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один із перспективних напрямків, що найбільш швидко розвивається, особливо в галузі освіти.

Номер слайду 16

Мультимедійні технології на уроках

Номер слайду 17

Мультимедійні технології на уроках Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіо записами, фотодокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів).

Номер слайду 18

Мультимедійні технології на уроках

Номер слайду 19

Мультимедійні технології на уроках

Номер слайду 20

Літературний портрет Мультимедійний проект, що містить документи, фотографії, таблиці, ілюстративний матеріал, аудіо- та відео фрагменти, скомпоновані у послідовному порядку, що дає змогу найбільш повно й яскраво розповісти учням про життєвий і творчий шлях письменника чи поета.

Номер слайду 21

Літературний портрет

Номер слайду 22

Літературний портрет

Номер слайду 23

Віртуальні екскурсії Розповідь з відео про музеї та історичні місця України. Учитель сам розробляє завдання і питання до відеосюжету, організовуючи роботу учнів. Комп’ютер дає змогу розглянути об’єкт опису чи предмет розповіді в цілому, скласти враження про нього, а також, якщо є потреба, показати об’єкт у фрагментах, акцентуючи увагу на окремих деталях. Таким чином, віртуальна екскурсія знайомить учнів з Україною, її історією, природою, видатними людьми, розширює кругозір учнів, сприяє їх розвитку навіть в умовах, коли справжня екскурсія з певних причин неможлива.

Номер слайду 24

Віртуальні екскурсії Віртуальна відеоподорож до музею Бориса Грінченка

Номер слайду 25

Медіа-проект Кожен школяр-учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій формах.

Номер слайду 26

Медіа-проект

Номер слайду 27

Тестові завдання Надзвичайно вдало можна формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати під час тематичного оцінювання, аудіювання.

Номер слайду 28

Тестові завдання

Номер слайду 29

Тестові завдання

Номер слайду 30

Самодиктант Давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона працює набагато ефективніше. На дошці – текст із пропущеними буквами та розділовими знаками (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текст ). У процесі роботи учні пояснюють вживання букв і розділових знаків, роблячи на дошці відповідні записи. Отже, економиться час та необхідність записувати текст у зошити.

Номер слайду 31

Самодиктант

Номер слайду 32

Медіа-урок Сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 45 хвилин уроку, що сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми уроку. Такий урок – яскравий, динамічний, результативний.

Номер слайду 33

Медіа-урок Тема уроку: Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “ Маруся Чурай ”.

Номер слайду 34

Пам'ятка для учнів Літературний диктант Дидактичні матеріали

Номер слайду 35

Інформаційний бюлетень

Номер слайду 36

Застосовую у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів з прочитаними програмовими текстами, наприклад, «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Украдене щастя» за І.Я.Франком та інші. Використовую записи телепередач, аудіотексти, відеофільми про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Володимира Сосюру та багатьох інших.

Номер слайду 37

Комп’ютер на уроках мови та літератури може бути ефективним засобом навчання. Але в цій ситуації велику роль відіграє вчитель, який виступає помічником, радником і наставником для учнів. Вчителі, які використовують комп’ютер на уроках мови та літератури (позакласних заходах, виховних годинах), можуть розраховувати: - на економію часу при повідомленні нового матеріалу та при перевірці знань учнів; - на демонстрацію схем та іншої наочності, які зможе ретельно розглянути кожен учень; - на більшу зацікавленість учнів при вивченні матеріалу; - на розвиток індивідуальних і творчих здібностей учнів; - на формування їх самостійності.

Номер слайду 38

ppt
Додано
17 лютого
Переглядів
181
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку