26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Презентація "Югославія. Нові південнослов'янські держави"

Про матеріал
У матеріалі висвітлено історичний розвиток Югославії після Другої світової війни, у т.ч. питання назрівання всеохоплюючої кризи, розпаду країни, національних та релігійних конфліктів, демократичних перетворень наприкінці 1990-х рр. - на початку ХХІ ст. Матеріал може бути корисним як учителю при плануванні і підготовці уроку за темою, так і учням при вивченні матеріалу теми і підготовці до ЗНО.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Югославія. Нові південнослов'янські держави Дидактичний матеріал до уроків з всесвітньої історії

Номер слайду 2

У ході боротьби проти нацизму у країні сформувався патріотичний Єдиний народно-визвольний фронт, який об'єднував представників різних політичних партій. Ще у 1943 р. емігрантський уряд у Лондоні був позбавлений усіх прав законного уряду Югославії, а королю Петру ІІ було заборонено повертатись у країну до закінчення війни. Політична боротьба за владу. Кириченко В. А.

Номер слайду 3

Прихід комуністів до владиу березні 1945 р. Й. Броз Тіто у відповідності з рекомендаціями Кримської конференції сформував Тимчасовий народний уряд, у якому комуністи домінували; у листопаді 1945 р. комуністи перемогли на виборах до Установчої Скупщини (парламенту). Усе суспільно-політичне життя перейшло під контроль комуністів;у січні 1946 р. у зв’язку з ліквідацією монархії у країні узаконена однопартійна система; 31 січня 1946 р. прийнято конституцію країни, яка закріпила будівництво соціалістичного ладу. Встановлення комуністичного ладу. Кириченко В. А.

Номер слайду 4

На ліквідації монархії наполягали комуністи та партії демократичної орієнтації. Ліквідація монархії29 листопада 1945 року. Кириченко В. А.

Номер слайду 5

Югославія після Другої світової війни. Проблеми післявоєнного життятотальна розруха у виробничій та соціально-побутовій сферах;падіння промислового виробництва;нестача продовольства, предметів широкого вжитку;гострий дефіцит вугілля та нафтопродуктів;дефіцит кваліфікованих кадрів;загострення міжнаціональних протиріч і конфліктів;посилення впливу лівих сил;загострення боротьби за владу. Кириченко В. А.

Номер слайду 6

ліквідація наслідків нацистської окупації;відродження державності, демократичних прав і свобод громадян;відновлення та розвиток демократії;зміцнення молодої народної влади;об'єднання південнослов'янських земель на рівноправній основі;вирішення національної проблеми;відбудова промисловості та сільського господарства;національно-культурне відродження регіонів;вирішення соціально-побутових проблем. Найважливіші завдання у перші повоєнні роки. Югославія після Другої світової війни. Кириченко В. А.

Номер слайду 7

Радикальні перетворення 1945 – 1946 рр.націоналізація усієї великої та середньої промисловості, банків, транспорту та зв'язку, розробок корисних копалин;одержавлення кооперативних та малих приватних підприємств;конфіскація землі і власності “посібників ворога” та володінь Римо-католицької та Православної церков;колективізація у формі кооперації;аграрна реформа (фактично розподіл землі між селянами та кооперативами), яка знищила приватну власність на селі;утвердження однопартійної політичної системи;наступ на позиції надто впливових у суспільстві Римо-католицької та Православної церков.Єдиним гарантом діяльності влади був непохитний авторитет Йосипа Броз Тітоце викликалопосилення беззаконня, корупції, чисельних зловживань з боку влади;вкрай напружену атмосферу у суспільстві через невдоволення населення. Югославія після Другої світової війни. Кириченко В. А.

Номер слайду 8

У перші післявоєнні роки головним союзником Югославії залишався СРСР. Однак на відміну від інших керівників південно-східних держав, Тіто, будучи національним героєм і послідовним прихильником соціалізму, не допускав беззаперечного підпорядкування сталінському керівництву, а прагнув проводити незалежну внутрішню і зовнішню політику. Конфлікт з СРСРКириченко В. А. Першотравнева демонстрація у Бєлграді.1946 р.

Номер слайду 9

Сталіна дратувало прагнення югославського лідера до самостійності, а більш за все – його наміри йти своїм шляхом будівництва соціалізму. З середини 1947 р. відносини між Югославією та СРСР різко погіршилися. Конфлікт двох лідерів перемістився у сферу міждержавних відносин. Конфлікт з СРСРКонцтабір Голі Оток для прорадянськи налаштованих югославських коммуністів. Кириченко В. А.

Номер слайду 10

Після розриву відносин з Радянським Союзом в Югославії стали шукати свій шлях будівництва соціалізму. За основу взято модель “самоврядного соціалізму”. Лібералізація режиму у 1960-ті рр. Кириченко В. А.

Номер слайду 11

“Самоврядний соціалізм” – oдна з концепцій управління державою, яка передбачає залучення всіх громадян до опрацювання і прийняття рішень, керівництва різноманітними сферами життєдіяльності суспільства. Лібералізація режиму у 1960-ті рр. Кириченко В. А.

Номер слайду 12

передача промислових підприємств в управління виборним робітничим радам і комітетам трудових колективів;створення системи органів місцевого самоврядування;реформа у галузі планування господарства: більшість функцій передано місцевим органам влади;відмова від політики колективізації: селянські трудові кооперативи реорганізовані і з точки зору господарювання прирівняні до промислових підприємств;економічна свобода промислових підприємств;відмова від державного регулювання цін;лібералізація режиму (демократизація, десталінізація, дебюрократизація, ідеологічний та політичний плюралізм).“Самоврядний соціалізм” Тіто. Лібералізація режиму у 1960-ті рр. Кириченко В. А.

Номер слайду 13

Підсумки реформ Й. Броз Тітов організаційній структурі політичної системи – “реальний соціалізм”у товарно-грошових відносинах – капіталізму низових ланках виробництва й розподілу – модель “самоврядного соціалізму”Кириченко В. А. Югославія залишалася країною соціалістичного типу з національним забарвленням і вдалим поєднанням капіталістичних і соціалістичних основ у державному будівництвіРозвиток “самоврядного соціалізму” у 1980-ті рр.

Номер слайду 14

Прагнення влади вирішити міжнаціональні проблеми шляхом децентралізації призвело до формування національно-республіканських кланів. Національні проблеми перетворилися у вісь політичного життя Югославії. Загострення міжнаціональних відносин. Кириченко В. А.

Номер слайду 15

Децентралізація – передача певних владних повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування. Кириченко В. А. Загострення міжнаціональних відносин

Номер слайду 16

Клан – група згуртованих у господарському, побутовому чи національному відношенні однодумців. Кириченко В. А. Загострення міжнаціональних відносин

Номер слайду 17

Після смерті у 1980 р. Тіто відцентрові тенденції в Югославії посилилися. Країна і компартія втратили стабільне керівництво – вищі посади в державі заміщалися терміном в один рік по черзі представниками усіх республік і країв. Відцентрові прояви і тенденціїКириченко В. А.

Номер слайду 18

Головною цементуючою основою югославської федерації був Союз комуністів Югославії – правляча партія. Різке загострення кризи в партії поклало початок розпаду Югославії. Розпад Югославії{22838 BEF-8 BB2-4498-84 A7-C5851 F593 DF1}25 червня 1991 р. Словенія29 червня 1991 р. Хорватія8 вересня 1991 р. Македонія14 жовтня 1991 р. Боснія і Герцеговина “Парад незалежності” союзних республік. Кириченко В. А.

Номер слайду 19

Причини розпаду Югославіїзакінчення “холодної війни”, антитоталітарні революції у країнах Східної Європи, розпад СРСРнаростання протиріч, викликаних несумісністю між монополією комуністів на владу та системою самоуправліннякриза вищої державної і партійної влади після смерті Й. Броз Тіто. Розпад Югославіїрозпад Союзу комуністів Югославії як ядра політичної системи країнинаростання відцентрових тенденцій, особливо з боку Словенії і Хорватії, їхнє прагнення до незалежності та розширення зв'язків з країнами Заходузагострення національних та релігійних протиріч. Кириченко В. А.

Номер слайду 20

у багатьох колишніх республіках Югославії демократичні вибори вивели на передній план войовничих націоналістів, що й стало однією з передумов численних конфліктів та громадянської війни;посилилося насильство у відносинах етнічних громад;величезні людські жертви численних конфліктів; посилення міграційних процесів та загострення проблеми біженців (мільйони людей покинули межі Югославії);конфлікти етнічного та релігійного характеру на території колишньої Югославії стали загрозою для безпеки всієї Європи. Наслідки розпаду ЮгославіїРозпад ЮгославіїКириченко В. А.

Номер слайду 21

Війни та конфлікти. Кириченко В. А. Найтугіший вузол протиріч виник у Боснії та Герцеговині, де етнічний сепаратизм у поєднанні з національною нетерпимістю та релігійним екстремізмом, призвів до кривавої війни між проживаючими у країні сербами, мусульманами та хорватами.

Номер слайду 22

Сепаратизм – прагнення до відокремлення, відділення частини території держави з метою створення суверенної держави, переходу до складу іншої держави чи набуття статусу дуже широкої автономії. Війни та конфлікти. Кириченко В. А.

Номер слайду 23

Екстремізм – (від лат. extremus – крайній) – схильність до крайніх поглядів, дій і заходів. Війни та конфлікти. Кириченко В. А.

Номер слайду 24

Проміжий підсумок. Конфлікти міжетнічного та міжрелігійного характеру на території колишньої Югославії були найтривалішими, найкривавішими після Другої світової війни. Балкани і надалі залишаються “пороховою бочкою Європи”. Кириченко В. А.

Номер слайду 25

Республіка Сербія. Республіка Чорногорія. Республіка. Хорватія. Нові південнослов'янські держави У 2007 р. проголосила озброєний нейтралітет. 1 березня 2012 офіційно набула статусу кандидата в члени Євросоюзу. З грудня 2010 р. є офіційним кандидатом на вступ до Євросоюзу. З 2017 р. - член НАТО. З 2013 р. є офіційним членом Євросоюзу. З 2009 р. - член НАТО. Кириченко В. А.

Номер слайду 26

Республіка Словенія. Республіка Північна Македонія. Боснія і Герцеговина. Нові південнослов'янські держави З 2005 р. є офіційним кандидатом на вступ до Євросоюзу. З 2020 р. - член НАТО. У 2016 р. подала заявку на вступ до Європейського Союзу. У 2010 р. отримала план дій щодо вступу в НАТО. З 2004 р. є офіційним членом Євросоюзу. З 2004 р. - член НАТО. Кириченко В. А.

Номер слайду 27

Загальний підсумок Країни Центрально-Східної Європи після демонтажу комуністичних режимів почали переводити свої економіки на ринковий шлях розвитку й відновлювати демократичні традиції в політичному житті. Долати цей складний шлях їм допомагали країни Заходу, надаючи фінансову і політичну підтримку. Кириченко В. А.

pptx
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
473
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку