5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Презентація з теми "Формування життєвих компетентностей засобами математичної освіти"

Про матеріал

Презентація з теми "Формування життєвих компетентностей засобами математичної освіти". Містить алгоритм формування життєвих компетентностей на уроках математики та напрями їх набуття.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування життєвих компетентностей засобами математичної освіти. Підготувалаучитель математики. Харківська Яна Сергіївна

Номер слайду 2

Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – це шлях найбільш благородний, шлях наслідування – це шлях найбільш легкий і шлях досвіду – це шлях найбільш гіркий. Конфуцій

Номер слайду 3

«…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти).

Номер слайду 4

Компетентності, яких потребує суспільство: Здібність навчатися усе життя;Комунікативність;Творчість та креативність;Самовдосконалення;Здатність робити вибір та нести за нього відповідальність;Високий рівень самостійності особистості.

Номер слайду 5

Алгоритм формування життєвих компетентностей учнів на уроках математики: Участь у визначенні основних завдань уроку;Мотивація на актуалізацію теми;Формування системи знань;Формування вмінь використовувати знання й особистий досвід;Формування особистої відповідальності ;Моніторинг і корекція розвитку ;«Портфоліо успіху».

Номер слайду 6

Зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей:інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мис­лення, характерних для математичної діяльності і необ­хідних людині для повноцінного життя у суспільстві;оволодіння прийомами математичної діяльності, які не­обхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та у практичній діяльності;формування уявлень про математику як форму опису і ме­тод пізнання дійсності;виховання учнів у процесі навчання математики;формування позитивного ставлення та інтересу до мате­матики.

Номер слайду 7

Математичні компетентності: Процедурна компетентність Логічна компетентність Технологічна компетентність Дослідницька компетентність Методологічна компетентність

Номер слайду 8

Напрями набуття математичної компетентності: Будувати і досліджувати найпростіші математичні мо­делі реальних об’єктів, процесів і явищ. Володіти необхідною оперативною інформацією для ро­зуміння постановки математичної задачі. Володіти технікою обчислень. Уміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та еврис­тичну діяльність на математичному матеріалі. Уміти працювати з формулами. Уміти будувати і читати графіки функціональних за­лежностей, досліджувати їхні властивості. Уміти класифікувати і конструювати геометричні фігу­ри на площині і у просторі. Уміти оцінювати шанси настання тих чи інших подій, міру ризику під час того чи іншого рішення, обирати оптимальний варіант.

Номер слайду 9

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Васильченко Тетяна Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
742
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку