28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Презентація з теми "Формування життєвих компетентностей засобами математичної освіти"

Про матеріал

Презентація з теми "Формування життєвих компетентностей засобами математичної освіти". Містить алгоритм формування життєвих компетентностей на уроках математики та напрями їх набуття.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування життєвих компетентностей засобами математичної освіти. Підготувалаучитель математики. Харківська Яна Сергіївна

Номер слайду 2

Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – це шлях найбільш благородний, шлях наслідування – це шлях найбільш легкий і шлях досвіду – це шлях найбільш гіркий. Конфуцій

Номер слайду 3

«…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти).

Номер слайду 4

Компетентності, яких потребує суспільство: Здібність навчатися усе життя;Комунікативність;Творчість та креативність;Самовдосконалення;Здатність робити вибір та нести за нього відповідальність;Високий рівень самостійності особистості.

Номер слайду 5

Алгоритм формування життєвих компетентностей учнів на уроках математики: Участь у визначенні основних завдань уроку;Мотивація на актуалізацію теми;Формування системи знань;Формування вмінь використовувати знання й особистий досвід;Формування особистої відповідальності ;Моніторинг і корекція розвитку ;«Портфоліо успіху».

Номер слайду 6

Зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей:інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мис­лення, характерних для математичної діяльності і необ­хідних людині для повноцінного життя у суспільстві;оволодіння прийомами математичної діяльності, які не­обхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та у практичній діяльності;формування уявлень про математику як форму опису і ме­тод пізнання дійсності;виховання учнів у процесі навчання математики;формування позитивного ставлення та інтересу до мате­матики.

Номер слайду 7

Математичні компетентності: Процедурна компетентність Логічна компетентність Технологічна компетентність Дослідницька компетентність Методологічна компетентність

Номер слайду 8

Напрями набуття математичної компетентності: Будувати і досліджувати найпростіші математичні мо­делі реальних об’єктів, процесів і явищ. Володіти необхідною оперативною інформацією для ро­зуміння постановки математичної задачі. Володіти технікою обчислень. Уміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та еврис­тичну діяльність на математичному матеріалі. Уміти працювати з формулами. Уміти будувати і читати графіки функціональних за­лежностей, досліджувати їхні властивості. Уміти класифікувати і конструювати геометричні фігу­ри на площині і у просторі. Уміти оцінювати шанси настання тих чи інших подій, міру ризику під час того чи іншого рішення, обирати оптимальний варіант.

Номер слайду 9

Дякую за увагу!

pptx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
332
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку