Презентація до години спілкування на тему:"Вибір професії - задача з багатьма невідомими"

Про матеріал

Презентація до години спілкування на тему:"Вибір професії - задача з багатьма невідомими"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вибір професії – задача з багатьма невідомими

Номер слайду 2

МЕТА ЗАХОДУформувати в учнів відповідальне ставлення до вибору професії,розвивати у дітей розумові здібності та навички з метою орієнтації їх на свідомий вибір майбутньої професії;провести діагностування особистих здібностей і схильностей кожного учня;виховувати любов до праці.

Номер слайду 3

Оберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня в своєму житті . Конфуцій. Якщо ви не знаєте, в яку гавань тримати дорогу, то жоден вітер не буде для вас попутним. Сенека

Номер слайду 4

Професія. Це вид трудової діяльності, який вимагає певного рівня знань, спеціальної підготовки і може бути джерелом доходу

Номер слайду 5

Новий Заповіт (послання св. ап. Павла до римлян 12.6.7.8)«Імама єно різні дари, згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво – виконуй його в міру віри , а коли служіння - будь на служінні , коли вчитель- на навчанні, коли утішитель- на потішанні , хто подає- у простоті , хто головує - то з пильністю , хто милосердствує - то з привітністю!»

Номер слайду 6

Важливо у виборі професії: Правильно вивчити себе і свої можливості

Номер слайду 7

Якщо ви погоджуєтесь з твердженням, поставте +, якщо не погоджуєтесь -1. Професію вибирають раз і назавжди2. Вибір професії залежить від товщини гаманця 3. Потрібно знайти ту професію, у якій ти будеш кращим4. Професія призначена людині від народження5. За назвою навчального закладу можна судити про того, кого він готує 6. Професії можна вибирати, спираючись на знання батьків і друзів 7. Професію слід вибирати, вже ставши дорослим 8. Щоб здобути хорошу освіту, потрібно йти до престижного вишу9. Якщо в тебе є гроші, то профорієнтація не потрібна.10 Психолог – не помічник у виборі професії

Номер слайду 8

У світі професій. Професії умовно поділили на 5 типів: За предметом праціЗа характером праціЗа умовами праціЗа засобами праціЗа метою праці

Номер слайду 9

За предметом праці: Людина – людина. Людина – природа. Людина – художній образ. Людина – техніка. Людина – знакова система

Номер слайду 10

За характером праці: Професії виконавчого класу: медсестра,столяр,касир,перукар (пов язані з роботою із заданого зразка)Професії творчого класу: лікар,учитель,архітектор (аналіз,дослідження,контроль,планування,керування)

Номер слайду 11

За умовами праці: Праця в умовах звичайного(побутового)клімату: бухгалтер,програміст;Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температур: будівельник,садівник. Праця за незвичайних умов: шахтар,пілот;Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров я і життя людей

Номер слайду 12

За засобами праці: Використання ручної праціВикористання машин з ручним керуванням. Використання автоматів,напівавтоматів,робототехнічних комплексів. Використання функціональних засобів і знарядь праці

Номер слайду 13

За метою праці: Гностичні (розпізнати,оцінити,перевірити):санітарний лікар,експерт,слідчий;Перетворювальні (обробити,перемістити,організувати):водій,живописець,викладач,слюсар,кравець;Дослідницькі (винайти,вигадати,сконструювати): закрійник,селекціонер

Номер слайду 14

Професії діляться на п ять груп(залежно від того, з чим працює людина)людина – природа (городник, ветеринар, агроном);людина – техніка (електрик, слюсар, водій);людина – знакові системи (програміст, секретар);людина – людина (лікар, учитель, продавець);людина – художній образ (актор, художник).

Номер слайду 15

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙ ЛЮДИНА - ЛЮДИНАГоловним предметом праці є люди. Серед цього типу професій можна виділити: професії, пов'язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів; професії, пов'язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, колективами; професії, пов'язані з побутовим, торговим обслуговуванням;професії, пов'язані з інформаційно - художнім обслуговуванням людей та керівництвом художніми колективами;професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.

Номер слайду 16

ЛЮДИНА - ЛЮДИНА Для успішної роботи за професіми цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися у їхніх особливостях, а також опанувати знаннями у відповідній області виробництва, науки, мистецтва. Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:стійкий та гарний настрій у процесі роботи з людьми;потреба у спілкуванні;здатність розуміти наміри, настрої людей;уміння швидко розбиратися у взаєминах людей;уміння знаходити спільну мову з різними людьми.

Номер слайду 17

ЛЮДИНА - ПРИРОДАТому при виборі професії важливо враховувати, що особливість біологічних об’єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі, нестандартні. Вони змінюються за своїми внутрішніми законами. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть і розвиваються, а також хворіють і гинуть без всіляких вихідних. Спеціалісту потрібно не просто багато “тримати в голові”, але і подумки передбачати можливі зміни в об’єктах праці. Від спеціаліста вимагається ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі також дбайливість і далекоглядність, тому що багато які зміни в тваринних і рослинних організмах можуть бути безповоротними (рослини можуть зів’янути, загинути від шкідників, можуть масово гинути домашні тварини тощо). Змінні умови праці вимагають від спеціаліста творчих вирішень завдань, які виникли.

Номер слайду 18

ЛЮДИНА - ПРИРОДАТип професій ”Людина - природа” пов’язані з живою природою, орієнтуватись у якій допомагають біологічні навчальні предмети, науки, зокрема, ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія, загальна біологія. Це професії, праця в яких спрямована на рослинні, тваринні організми та мікроорганізми. Але це не означає, що спеціалісти цього типу професій не пов’язані з технікою, для них вона виступає засобом, а не основним предметом праці: мікробіолог, ветеринарний фельдшер, тракторист - механізатор, оператор інкубатора на птахофабриці, технік лісогосподарства, технік - гідроміліоратор, садівник, агроном – агрохімік, агроном із захисту рослин, агроном, зоотехнік, лаборант - мікробіолог, ветеринарний лікар, лісник, інженер лісогосподарства, біолог, інженер -технолог мікробіологічного виробництва тощо.

Номер слайду 19

ЛЮДИНА - ТЕХНІКАСеред професій типу "людина - техніка" можна виділити:професії із добування, обробки ґрунтів, гірських порід;професії з обробки і використання неметалічних промислових матеріалів, виробів, напівфабрикатів;професії з виробництва і обробки металу, механічного складання, монтажу машин, приладів;професії з ремонту, наладки, обслуговування технологічних машин, установок, транспортних засобів;професії з монтажу, ремонту будівель, споруд, конструкцій;професії зі складання, монтажу електрообладнання, приладів, апаратів;професії з ремонту, наладки, обслуговування електрообладнання, приладів, апаратів;професії, пов'язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;професії із переробки продуктів сільського господарства.

Номер слайду 20

ЛЮДИНА - ТЕХНІКА Головним предметом праці є технічні об'єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії. Професії: прохідник, столяр, технік - металург, інженер - механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій тощо. Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на провідний предмет професійної уваги - область технічних об'єктів та їх властивостей.

Номер слайду 21

ЛЮДИНА – ХУДОЖНІЙ ОБРАЗГоловним предметом праці є художній образ, способи його створення. Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник. До цього типу належать професії, пов'язані з образотворчою діяльністю;професії, пов'язані з музичною діяльністю;професії, пов'язані з літературно - художньою діяльністю;професії, пов'язані з акторсько - сценічною діяльністю. Одна з особливостей професій типу "людина - художній образ" полягає в тому, що значна частина трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача.

Номер слайду 22

ЛЮДИНА – ЗНАКОВі СИСТЕМИГоловним предметом праці є умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови. Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка, програміст тощо. Серед професій цього типу типу є:професії, пов'язані з оформленням документів, діловодством, аналізом текстів чи їх перетворенням, перекодуванням;професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;професії, пов'язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів. Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих позначень, зосереджуватися на відомостях, які несуть у собі ті чи інші знаки. При обробці інформації у вигляді умовних знаків виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових систем.

Номер слайду 23

Фактори вибору професії: Фізичний та психологічний стан людини, стан здоров я. Темперамент людини. Здатність людини до адаптаціїНаявність повної інформації про професію

Номер слайду 24

Формула вибору професії: Хочу – робота повинна дарувати радість. Можу – необхідно володіти якостями, необхідними в роботі (інтелектуальними,фізичними,психологічними)Треба – робота має користуватись попитом на ринку праці

Номер слайду 25

Словник нових професій: Аналітик –складання оглядів і прогнозів в різних сферах. Валеолог – займається питаннями збереження здоров я людини. Верстальник – комп ютерна верстка рекламних або видавничих матеріалів. Візажист – фахівець з догляду за красою особи

Номер слайду 26

Вищі навчальні заклади в Україні: Університет. АкадеміяІнститут. Консерваторія (музична академія)Коледж. Технікум (училище)Головне завдання: вивчити всю інформацію, проаналізувати її, обрати відповідний заклад і вже зараз розпочати підготовку

Номер слайду 27

3,енер

Номер слайду 28

      едуча

Номер слайду 29

чний

Номер слайду 30

,яр

Номер слайду 31

100 рож

Номер слайду 32

ВИСНОВОК Хай летить, як птах крилатий, Мрія з краю в край. Час спливе, і життя скаже:«Шлях свій вибирай». Тож, шановні, не лінуйтесь: До вибору життєвого вже зараз готуйтесь.

Номер слайду 33

Дякуємо за увагу!