Про матеріал Календарно -тематичний план з фізики для 10 класу (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.) (105 годин, 3 годин

Про матеріал
Про матеріал Календарно -тематичний план з фізики для 10 класу (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.) (105 годин, 3 години на тиждень, 4 години – резервних)
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)

(105 годин, 3 години на тиждень, 4 години – резервних)

№ з/п

Тема уроку

Дата

ВСТУП

1

Фізика  й  астрономія -  найдавніші  науки про природу.

 

2

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.

Невизначеності вимірювань

 

3

Скалярні та векторні величини

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

4

Основна задача механіки та способи опису руху тіла.

 

5

Прямолінійний рівномірний рух.Швидкість.

 

6

Графічне зображення прямолінійного рівномірного руху.

 

7

Розвязування задач.

 

8

Відносність механічного руху.Закони додавання переміщень і швидкостей.

 

9

Розв'язування задач

 

10

Нерівномірний  механічний рух.Середня швидкість.

 

11

Розв'язування задач.

 

12

Рівноприскорений прямолінійний рух.Миттєва швидкість,прискорення .

 

13

Графічне зображення рівноприскоренного прямолінійного руху.

 

14

Розв'язування задач

 

15

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху.

 

16

Вільне падіння

 

17

Розв'язування задач

 

18

Криволінійний рух .

 

19

Розв'язування задач

 

20

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

 

21

Розв'язування задач

 

22

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу.

 

23

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

24

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

 

Частина 2. ДИНАМІКА

25

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

 

26

Сила. Маса. Другий закон Ньютона 

 

27

Третій закон Ньютона.

 

28

Розв'язування задач.

 

29

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння.

 

 

30

Розв'язування задач

 

31

Рух у полі  земного тяжіння.

 

32

Розв'язування задач

 

33

Лабораторна робота № 3.Дослідження руху тіла,кинутого  горизонтально.

 

34

Сила пружності. Вага тіла

 

35

Лабораторна робота № 4.Вимірювання коєфіцієнта пружності.

 

36

Розв'язування задач.

 

37

Сила тертя.

 

 

Сила тертя

38

Розв'язування задач

 

39

Лабораторна робота №5. Вимірювання коєфіцієнта тертя.

 

40

Рух тіла під дією кількох сил.

 

41

Розв'язування задач.

 

42

Розв'язування задач.

 

43

Розв'язування задач.

 

44

Розв'язування задач. Самостійна  робота.

 

45

Рівновага тіл. Момент сили.

 

46

Лабораторна робота №6.Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил.

 

47

Розв'язування задач.

 

48

Лабораторна робота № 7. Визначення центра мас плоскої фігури

 

49

Розв'язування задач. Самостійна  робота.

 

50

Механічна робота. Потужність

 

51

Розв'язування задач.

 

52

Потенціальна енергія. Кінетична енергія. Закон збереження механічної енергії

 

53

Розв'язування задач

 

54

Розв'язування задач

 

55

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу тіла.Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

 

56

Розв'язування задач  на закон збереження імпульсу тіла.

 

57

Лабораторна робота №8.Дослідження пружного удару двох тіл.

 

58

Розв'язування задач

 

59

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

60

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

 

61

Межі застосування законів класичної механіки.Основні положення СТВ .Релятивістський закон додавання швидкостей.

 

62

Просторові та часові  властивості  фізичного світу.

 

63

Розв'язування задач

 

64

Захист учнівських проектів

 

 

Розділ ІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

                                 Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

65

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

 

66

Розв'язування задач

 

67

Рух і взаємодія молекул

 

68

Основне рівняння МКТ ідеального газу

 

69

Температура. Температурна шкала Кельвіна

 

70

Розв'язування задач

 

71

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

 

72

Розв'язування задач

 

73

Розв'язування задач

 

74

Лабораторна робота № 9. Дослідження  одного з ізопроцесів.(ізотермічного процесу)

 

75

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

76

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

 

77

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

Кипіння

 

78

Вологість повітря. Точка роси

 

79

Лабораторна робота № 7. Вимірювання відносної вологості повітря

 

80

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

 

81

Розв'язування задач

 

82

Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини

 

83

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Рідкі кристали

 

84

Механічні властивості твердих тіл

 

85

Розв'язування задач

 

86

Лабораторна робота №9.Визначення модуля пружності різних речовин.

 

87

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

88

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

 

 

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

89

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

 

90

Розв'язування задач

 

91

Робота в термодинаміці

 

92

Розв'язування задач

 

93

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

 

94

Розв'язування задач

 

95

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

 

96

Розв'язування задач

 

97

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

98

Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

 

99

Захист учнівських проектів

 

100

Підсумковий урок

 

101-105

Резерв

 

 


ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ-10 клас

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Теми  проектів:

 

1. Вивчення фізичних характеристик власного тіла.

2. Резонанс: прояви і застосування.

3. Паски безпеки в транспорті.

 

Теми рефератів і повідомлень:

 

1. Час і його вимірювання.

2. Внесок космонавтов в освоєння космічного простору.

3. Внесок Амалі Еммі Нетер у розвиток теоретичної фізики.

4. Особливості конструкції високошвидкісного транспорту.

5. Рух у біологічних системах.

6. Сила тертя в техніці і природі.

7. Як «працює» парашут.

8. Навіщо спортсмени «закручують» м'яч.

9. Закони фізики і танцювальні рухи.

10. Важелі в живій природі.

11. Гідродинамічні характеристики кровоносної системи.

12. Вплив звуку та інфразвуку на організми, шумове забруднення.

13. Ультразвук у медицині.

 

Теми експериментальних досліджень:

 

1. Залежність дальності польоту тіла від напрямку та значення початкової швидкості його руху.

2. Створення штучної гравітації.

3. Залежність гальмівного шляху та часу гальмування від маси і швидкості тіла.

4. «Завдання» боксерських рукавичок і бинтів.

5. Аеродинамічні властивості паперових літачків.

6. Додавання гармонічних коливань, отримання фігур Ліссажу.

7. Аналіз рівня шуму в шкільних приміщеннях. Рекомендації проектувальникам.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

 

Теми рефератів і повідомлень:

 

1. Подорож у часі за теорією А. Ейнштейна.

2. Навіщо потрібні прискорювачі елементарних частинок.

3. Повчальні історії з життя першого космонавта незалежної України Л. К. Каденюка.

4. Придатні для життя планети. Як до них дістатися?

5. Темна енергія і темна матерія.

6. Всесвіт як результат Великого вибуху.

 

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 

Теми проектів:

 

1. Дифузія та її значення.

2. Глобальне потепління: чи є загроза?

3. Вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла.

 

Теми рефератів і повідомлень:

 

1. Адіабатний процес у природі, техніці.

2. Аномальні властивості води.

3. «Жива» і «мертва» вода.

4. Капілярні явища в ґрунті.

5. Чому з'являються тріщини на стінах будинків. Як запобігти їх появі.

6. Фізика і хімія у процесах випікання та зберігання хліба.

7. Захист двигунів від перегріву.

8. Теплові процеси в тілі людини.

9. Порівняння економічної доцільності використання автомобілів із ДВЗ і електромобілів.

10. Ваші поради прем'єр-міністру: чи доцільно розвивати альтернативну енергетику в Україні.

11. Еволюція автомобільних двигунів.

 

Теми експериментальних досліджень:

 

1. Залежність температури кипіння від зовнішнього тиску, наявності домішок тощо.

2. Вирощування кристалів і вивчення їх фізичних властивостей.

3. Дослідження капілярних явищ.

4. Залежність швидкості випаровування води від різних факторів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Теми проектів:

 

1. Електростатичні явища та життєдіяльність організмів.

2. Електростатичні явища навколо.

3. Трибоелектрика та її застосування.

 

Теми рефератів і повідомлень:

 

1. Електростатичні методи лікування.

2. Електричне поле в клітинах істот.

3. Увага: висока напруга.

4. Історія створення блискавковідводу.

5. Заземлення побутових електроприладів.

6. Земля – величезний конденсатор.

 

Теми експериментальних досліджень:

 

1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.

2. Виготовлення електроскопа. Дослідження за його допомогою заряджених тіл.

3. Різні способи візуалізації силових ліній електричного поля.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
До підручника
Фізика (академічний та профільний рівень) 10 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
Додано
28 березня 2019
Переглядів
2462
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку