Про стан викладання предмету "Я досліджую світ у 1-4 класах"

Про матеріал
Відповідно до концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», згідно плану роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік , з метою перевірки стану викладання інтегрованого предмета «Я досліджую світ» 1-4-х класах у травні 2022 року було вивчено стан викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ».
Перегляд файлу

Довідка про стан викладання предмета «Я досліджую світ»

у 1-4-х класах 2021/2022  навчальному році

Відповідно до концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», згідно плану роботи закладу  на 2021/2022 навчальний рік , з метою перевірки стану викладання інтегрованого предмета «Я досліджую світ» 1-4-х класах у травні 2022 року було вивчено стан викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

 Інтегрований курс «Я досліджую світ» вивчається за програмою НУШ, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко.

Важливу роль у розвитку  пізнавального ставлення до природи молодших школярів відіграє інтегрований курс «Я досліджую світ», який вивчає природу як єдине матеріальне ціле, розглядає її в розвитку, в часі та просторі. Природознавчі знання молодших школярів є підґрунтя для вивчення природничих дисциплін у середній школі (фізики, хімії, географії, біології, екології).

Інтегрований курс «Я досліджую світ» повністю реалізує зміст освітніх галузей Стандарту початкової освіти: «Громадянської, соціальної і здоров’язбережувальної», «Природничої» — із залученням змісту інших галузей: «Технологічної», «Мовно-літературної», «Математичної», «Мистецької».

Інтегрований курс «Я досліджую світ» у 1-4 класах викладають чотири педагоги: спеціаліст вищої категорії ПІП., спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» ПІП,  спеціаліст першої категорії ПІП., спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» ПІП.  Крім цього педагоги мають сертифікати про відповідну підготовку до роботи в умовах Нової української школи.

Під час моніторингу були відвідані уроки «Я досліджую світ».

Учителі неухильно дотримуються організаційних, дидактичних, психологічних, психотерапевтичних, санітарно-гігієнічних та етичних вимог проведення уроків.  Залучають  дітей до активної  взаємодії через гру, спільну працю, пізнання, спілкування. Всі уроки проведені на достатньому та високому рівнях. Це говорить про ретельну, систематичну підготовку вчителів до уроків, їх зацікавленість в отриманні молодшими школярами міцних знань.

Педагоги постійно використовують методику «6 цеглинок», інтерактивні технології та вправи, створюють ігрові ситуації, залучають здобувачів освіти до активної взаємодії через  роботу в парах та групах. Опрацьовують начальний матеріал з опорою на практику та життєвий досвід дитини. Формують позитивну мотивацію навчання, обирають методи та форми навчання, які сприяють осмисленню та запам’ятовуванню навчального матеріалу, застосовують наочність, впроваджують у роботу методику «Щоденні 5», вдало створюють ситуацію успіху, мотивують учнів на подальшу роботу. Здійснюють міжпредметні зв’язки.

З метою якісної реалізації Державного стандарту початкової освіти педагоги впроваджують інформаційно-комунікаційні засоби навчання, створюють мультимедійні презентації до уроків.

Але, вчителям початкових класів, ПІП у подальшій роботі слід звернути увагу на розвиток мовлення учнів, мотивацію діяльності на всіх етапах роботи, реалізацію виховного потенціалу уроку.

Учителі ПІП охайно ведуть класний журнал, дотримуються вимог щодо його ведення.

Календарно-тематичне планування вчителів  узгоджено з  заступником директора з навчально-виховної роботи.

Поурочні плани складаються згідно з календарно-тематичним плануванням. Нововведенням є оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів, впровадження Свідоцтв досягнень (згідно з наказом МОНУ від 20.08.2018 № 924 «Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»). Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 1-2 класах має формувальний характер, здійснюється вербально, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання. Для учнів 3 та 4 –х класів застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з перших днів навчання у закладі і триває постійно.

Рекомендації

1.Учителям початкових класів ПІП у 2022/2023 навчальному році:

1.1.  продовжити роботу з формування в здобувачів освіти необхідних ключових і предметних компетентностей відповідно до освітньої програми під час викладання предмета «Я досліджую світ».

1.2. Забезпечувати оптимальне поєднання індивідуальних, групових, колективних форм роботи, урізноманітнювати домашні завдання, практикувати різнорівневі класні та домашні завдання, раціонально використовувати час на уроці.

          1.3. Постійно залучати учнів до дослідницької роботи, формувати навички життєвих компетентностей через використання внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків з метою сприяння цілісності результатів початкової освіти та переносу вмінь у нові ситуації.

          1.4. Постійно стимулювати мотиваційну діяльність учнів через застосування творчих форм, методів, технологій навчання.

2.5. Протягом навчального року проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал.

2. Керівнику методичного об’єднання вчителів початкових класів ПІП.:

2.1.  У червні 2022 року обговорити на засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів результати стану викладання з предмету «Я досліджую світ» у 1-4 класах.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Волкова Алла Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Манько Інна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кучер Ніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 липня 2022
Переглядів
8778
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку