Проект з курсу природознавства «Наш дім – Сонячна система!»

Про матеріал
Проект передбачає опанування учнями теми «Сонячна система». В процесі роботи над проектом учні отримають знання про планети земної групи, планети-гіганти, малі тіла Сонячної системи, прослідкують етапи розвитку та еволюції Сонячної системи та Галактики. Визначать місце Сонячної системи у всесвіті.
Перегляд файлу

Проект з курсу природознавства «Наш дім – Сонячна система!»

 

Проект передбачає опанування учнями теми «Сонячна система». В процесі роботи над проектом учні отримають знання про планети земної групи, планети-гіганти, малі тіла Сонячної системи, прослідкують етапи розвитку та еволюції Сонячної системи та Галактики. Визначать місце Сонячної системи у всесвіті.

Предмет, навчальна тема Астрономія

СОНЯЧНА СИСТЕМА

Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.

Клас 5

Освітні засади

Астрономічний компонент зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів її дослідження, усвідомлення знань про будову Сонячної системи, створення і розвиток Всесвіту, формування наукового світогляду.

Учні повинні знати і розуміти основні характеристики небесних тіл і Всесвіту як цілого, уміти застосовувати астрономічні закономірності та закони для спостереження, визначення характеристик і відстаней до небесних тіл, оцінювати значення вивчення Всесвіту для природничих наук і практичної діяльності людини

Навчальні програми

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

 

Ціннісний компонент

Учень / учениця

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінює значення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

Формування в учнів знань про Сонячну систему, її будову

Учні зможуть прослідкувати і відтворити стислий опис етапів утворення і розвитку Сонячної системи

Формування в учнів навичок розрізняти за показниками планети земної групи та планети-гіганти.

Визначать та усвідомлять значення вивчення Сонячної системи для природничих наук

Визначать та усвідомлять значення вивчення астрономії для розвитку людства

Навчаться пояснювати причини виникнення припливів і відпливів, причини виникнення парникового ефекту

Вдосконалять власні навички пошуку інформації, її обробки та збереження

Вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про галактику Молочний шлях

Навчаться представляти результати власних досліджень у формі презентацій, публікацій, статей

Навчаться публічно захищати результати власних досліджень

Формування навичок пристосування до різних ролей та рівнів відповідальності

Формування навичок правильного раціонального розподілу часу та бажання вчитися все життя

Формування навичок роботи в колективі та використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети

Сприяти розвитку вміння мислити оригінально, доносити нові ідеї до інших

Вчити учнів використовувати комп’ютерні технології як засіб для спілкування, пошуку, опрацювання, збереження та обробки інформації.

Змістові запитання.

Які тіла входять до складу Сонячної системи?

Які планети називають планетами земної групи?

Що таке планети-гіганти?

Які тіла відносять до малих тіл Сонячної системи?

Що називають парниковим ефектом?

Пояснити суть астероїдної небезпеки.

Коли розпочалися дослідження Місяця?

 

На початковому етапі роботи над проектом учням пропонується ознайомитись з буклетом з теми, який повинен зацікавити учнів і спонукати їх до проектної діяльності з теми. Наступним етапом є виявлення початкових знань учнів з навчальної теми. Перед початком роботи в Інтернет-середовищі потрібно нагадати учням правила безпечної роботи в мережі і правила використання інформації. Провести оцінювання знань за допомогою мережевого опитувальника.

 

Під час виконання робіт основний акцент робиться на формування у учнів вмінь до критичного оцінювання власної і групової діяльності. Для залучення учнів до оцінювання використовуються форми самооцінки. Також в ході виконання проекту формується карта пам’яті, яка є результатом асоціативного куща. Вчитель приймає участь в проектній діяльності в ролі спостерігача, координатора, консультанта.

 На підсумковому етапі учні захищають продукти проектної діяльності, для цього потрібно нагадати їм критерії оцінки продуктів проектної діяльності(брошура, вікі-стаття, презентація). Оцінювання проводять власне самі учні, що досягається за допомогою заповнення бланків оцінювання. Також для виявлення рівня засвоєння знань вчитель пропонує учням вихідне тестування. Також учні заповнюють організаційні діаграми з навчальної теми.

 В процесі роботи над проектом учнями широко використовується Інтернет: для пошуку інформації, необхідної для вивчення теми, картинок, програм по створенню звукових файлів, оцінювання власної діяльності, спілкування між собою, вивчення інформації щодо авторських прав на інтелектуальну власність.

Учні знайомляться с прикладом робіт, які виконав вчитель, отримують уявлення про те, як приблизно має виглядати продукт дослідження, розпочинають роботу, використовуючи підказки вчителя.

 Оцінювання учнів проводиться за допомогою заповнення форми з критеріями оцінювання продуктів дослідження. Також учні проходять підсумкове тестування з навчальної теми. Оцінка групи коригується вчителем.

Матеріали та ресурси

1. Комп'ютери.

2. Мережа Інтернет.

Програмне забезпечення              

Програма для роботи з Інтернетом

Програма для роботи із зображеннями

Програма для створення комп’ютерних презентацій

Програма для роботи з текстами

Програма для обробки звуку

Друковані матеріали

1. Ярошенко, О.Г. Природознавство : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко. — К. : Видавництво «Світоч», 2013. — 240 с.: іл.

2.    Пришляк М.П. Астрономія: підручник для 11 класу (стандарт, академ.). -К.:Ранок, 2011.- 160 с.:іл.

3.    Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.:Знання України, 2002. - 192 с.

Інтернет ресурси

http://ru.wikipedia.org

docx
Додано
11 лютого
Переглядів
53
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку