28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Проект «Здоров’я – найдорожчий скарб»

Про матеріал
Урок-проект для учнів 4 класу «Здоров’я – найдорожчий скарб». Проект проводився у співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми. У проекті були задіяни вихованці дитячого садка, лікар, психолог, вчитель арттерапії. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: - набуття учнями навичок інформаційно-дослідницької роботи; - презентувати себе, свої напрацювання; - озброїти навичками здорового способу життя; - робота з літературою; - виготовлення вітамінних напоїв; - проводити та узагальнювати дослідження; - виготовлення бюлетенів засобами програми Published - підвищення загальної культури та інформованості учнів; - вдосконалення умінь працювати в групі;
Перегляд файлу

Клас: 4            

Вчитель: Баландіна Ю.В.

Проект: «Здоров’я – найдорожчий скарб»                                                       

Епіграф: « Геніальний лікар, учений філософ  Авіценна, який жив близько тисячі років тому, стверджував: «Головний скарб життя на землі , що ти завоював, -  не багатство, що у тебе в скринях… Головний  скарб життя – здоров’я, і щоб його зберегти, потрібно багато про що знати»

МЕТА ПРОЕКТУ:

 •                 Вчити учнів самостійно здобувати знання, використовуючи прийоми дослідницької роботи.
 •                 Закріпити в учнів знання про здоров’я, здоровий спосіб життя, взаємозв’язок організму людини з природою;
 •                 розвивати в учнів мотивацію дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові;
 •                 розвивати вміння презентувати результати особистої та спільної діяльності;
 •                 виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;
 •                 використання у повсякденному житті досвіду здоров’я збережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.
 •                 постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;
 •                 застосування інтерактивних методів навчання, що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію;
 •                 забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування;
 •                 співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;
 •                 виховувати бажання підтримувати традиції здорового способу життя в сім’ї.
 •                 почуття відповідальності за якість продуктів, які вживаються.формувати сімейно-побутові компетенції;
 •                 сформовувати компетенції життєздатності та життєстійкості.

ТИП ПРОЕКТУ: інформаційно-дослідницький, за кількістю учасників – груповий, за тривалістю виконання – короткотривалий.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: учні  4 класу, психолог, лікар, вчитель арттерапії, батьки.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • набуття учнями навичок інформаційно-дослідницької роботи;
 • презентувати себе, свої напрацювання;
 • озброїти навичками здорового способу життя;
 • робота з літературою;
 • виготовлення вітамінних напоїв;
 • проводити та узагальнювати дослідження;
 • виготовлення бюлетенів засобами програми Published
 • підвищення загальної культури та інформованості учнів;
 •  вдосконалення умінь працювати в групі;

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

І. Етап

Ознайомлення з темою, метою, завданнями проекту.

Об’єднання у групи.

Розподіл завдань по групам.

 Збір і підготовка необхідної інформації.

 Ознайомлення з критеріями оцінювання.

Виготовлення бюлетня засобами програми  Publisher.

Відеозйомка окремих видів робіт.

ІІ. Етап

 Проведення опитування, анкетування учнів.

 Оброблення зібраної інформації.

 Організувати зустрічі з лікарем, психологом, вчителем з арттерапії та іншими спеціалістами.

ІІІ. Етап

 Обговорення,  аналіз та систематизація зібраних матеріалів.

 Добір матеріалів для створення тематичної  презентації.

 Робота над оформленням  тематичних проектів.

Підготовка   виступів учасників груп, узагальнення свого досвіду Шемет Т., Музикін М.

Створення презентації за результатами проектної діяльності.

Реалізація проекту: виступи учасників, демонстрація слайдів та презентацій, результатів анкетувань, опитувань учнів, спеціалістів.

 Оцінювання роботи учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

І. Вступ і робота над проектом.

Шановні гості, школярі, сьогодні ми пропонуємо Вам результати проектної діяльності учнів  4 класу за темою: «Здоров’я – найдорожчий скарб»

         Мені б хотілось, щоб  ми з вами створили цікавий, змістовний творчий урок. Давайте його оживимо.

  Уявіть, що ви заблукали. Перед вами роздоріжжя. На великому камені можна прочитати написи.

Перша  дорога:  Направо  підеш    багатство  знайдеш, а здоров’я втратиш.

Друга дорога: Наліво підеш — половину багатства знайдеш, а половину здоров’я втратиш.

Третя  дорога:  Прямо  підеш    багатства  не знайдеш, проте здоров’я збережеш.

 • Який ваш вибір?

 Обґрунтуйте свою думку.

Висновок.  Найкраще  піти  третьою  дорогою, оскільки здоров’я — головне багатство людини. Тож тема нашого уроку «Здоров’я – найдорожчий скарб».

 • Чому кажуть, що здоров'я - найдорожчий скарб?   (Відповіді дітей)
 • Які складові здоров’я ви знаєте?

Фізичне здоров’я – гарне самопочуття, бадьорість, сила.

Психічне здоров’я – спокій, чудовий настрій, доброта, веселість.

Соціальне здоров’я – забезпечує успішність у навчанні.

 • Яку людину можна назвати здоровою? (Відповіді дітей)

Давайте глянемо на слайд і скажемо від чого залежить стан здоров’я людини?

Стан здоров’я людини залежить на 20% від спадковості, на 10% від рівня розвитку медицини, на 20% від стану довкілля, на 50% від способу життя. Тому справедливі є слова: "Ваше здоров’я у ваших руках". Людина біологічно запрограмована на багато більше років життя, ніж відводить собі. Ілля Мечников український науковець – біолог стверджував: "Людина, яка померла раніше 150 років вчинила над собою насильство".

 • Який зі станів здоров’я людини ви     вважаєте найголовнішим? (Це спосіб життя).   
 • А що таке «спосіб життя?»    (Спосіб життя – це сукупність звичок).
 • Як же вести правильний спосіб життя - це:

дбати  про своє здоров’я;

розвивати корисні звички, навички, поведінку;

мати позитивний склад мислення;

сприймати позитивно оточуючих і себе.

Висновок.  Здоровий спосіб життя - це індивідуальна система поведінки людини, спрямована на збереження і зміцнення здоров`я.

Давайте згадаємо, як ми працювали над цим проектом?

1 етап. Підготовчий.

 • Ознайомлення з темою
 • Обєднання у групи.
 • Розподіл завдань групам.
 •  Збір і підготовка необхідної інформації.

2 етап   Пошуково – дослідницький.

 • Проведення анкетування учнів.
 •  Оброблення зібраної інформації.
 •  Організувати зустрічі з лікарем, психологом, вчителем з арттерапії та іншими спеціалістами.

3 етап Заключний.

 • Обговорення,  аналіз та систематизація зібраних матеріалів.
 •  Добір матеріалів для створення тематичної  презентації.
 •  Робота над оформленням  тематичних проектів.
 • Підготовка   виступів учасників груп, узагальнення свого досвіду
 • Створення презентації за результатами проектної діяльності.
 • Презентація проекту.

Критерії  оцінювання  роботи учнів  над  проектом:

 

 

Робота за проектом

Виконання завдань

Оформлення роботи

3 б

Презентація.

Ясність,грамотність виступу 

Заохочуваль-ний бал

Загальний бал

 

4

3

 

1

 

 

4

3

 

1

 

 

4

3

 

1

 

 

3

2

 

1

 

 

4

2

 

1

 

 

4

3

 

1

 

 

4

4

 

1

 

 

4

4

 

1

 

 

3

2

 

1

 

 

4

3

 

1

 

 

4

4

 

1

 

 

4

4

 

1

 

 

 

 

Оцінювання учнями виступ інших груп.

Члени групи

 

Критерії оцінки:

            Виступ   проілюстрован. Інформацію презентував  ясно, голосно, грамотно та чітко.

           Інформацію презентував  не дуже ясно, грамотно,  але тихо  та не  чітко.

 

Правила презентації для учня.

 1. Знайди зручне положення тіла і місце для рук.
 2. Спокійно дивися на слухачів.
 3. Назви тему.
 4. Зацікав слухачів виступом.
 5. Говори вільно. Слідкуй за жестами та мімікою.
 6. Підкреслюй важливі думки у своїй роботі, змінюючи тон голосу. Тон створює музику виступу.
 7. Роби паузи, щоб слухачі могли усвідомити те, що почули.
 8. Логічно закінчи свій виступ.

І  так до роботи.

ІІ. Презентація проектів.

 1. Виступ учня 1  

Перед роботою над проектом ми у класі провели тестування за темою: «Твоє   здоров’я». Учні показали такі результати. Переглянемо діаграму.

Найбільша кількість учнів має 3-6 балів. Що це означає: ставлення до свого здоров'я  у учнів 4 класу на задовільному рівні, бо  учні почали псувати  своє здоров’я  неправильним способом життя.

 

 • Таким чином  чи у нас не все гаразд  зі здоровям? 

Проблематизація: 

Тому постала проблема розглянути яким чином підтримувати свій здоровий спосіб життя.  Сьогодні більше приділимо увагу на фізичну складову здоров’я.

1група –   Фізична складова. Активність і спорт.

Продукт – публікація з іграми, відеозвіт.

 

План роботи групи

 

 1. Розучування комплексу вправ ранкової гімнастики.

 

 1. Протягом квітня  проведення ранкової гімнастики з вихованцями дитячого садка.
 2. Підготовка  картотеки  ігор для дитячого садочка. 
 3. Індивідуальний проект  -   відео.
 4. Індивідуальний проект  здоровий спосіб життя сім’ ї   відео.

Виступи дітей. Відеозвіт.

Ми   знайшли в мережі Інтернет ігри для дитячого садка та зробили публікацію, якою будемо користуватися у подальшому спілкування з дітьми. Ігор було багато, але ми підібрали на наш погляд найбільш цікаві.

Вчитель  Дуже гарно, коли ми підтримуємо себе, приклад наших батьків спонукають і  нас до дій. Але найцінніше, що учні нашого класу заохочують вести здоровій спосіб життя і вихованців дитячого садка. 

Давайте дізнаємося, яка користь від виконання щоденних фізичних вправ:        (виступ учня)        

• збільшують силу і тонус мязів;

• допомагають спалювати зайві калорії;

• покращують самопочуття і дозволяють виконувати більше справ не втомлюючись;

• розминають суглоби, кінцівки і роблять їх більш гнучкими;

• покращують поставу;

• допомагають зосереджуватися, підвищують швидкість реакції;

• допомагають впоратися зі стресом;

• збільшують запас енергії;

• поліпшують сон;

• надають гарну фізичну форму, що підвищує самооцінку і надає впевненість у своїх силах.

Фізкультхвилинка (рухова під музику)

2 група  Фізична складова.  «Харчування людини».

План роботи групи.

 1. Робота з різними джерелами інформації.
 2. Пошук  рецептів.
 3. Виготовлення напоїв.
 4. Створення  буклету.

Продукт:

 1. Буклет.    
 2. Відеозвіт.
 3. Виготовлення вітамінного чаю.

Вступне слово       учениці

Раціональне харчування має п’ять основних вимог:

Кількість їжі – це стільки, щоб вона забезпечила добову енерговитрату організму;

Якість їжі – правильне співвідношення жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, води відповідно до вікових періодів дитини;

Правильно організований режим прийому їжі;

Засвоєння їжі – створення приємної обстановки при прийомі їжі;

Найчастіше в нашому раціоні переважає картопля і хліб. За своєї недбалості, недоїдаємо овочі і фрукти, які маємо вдома. Чому нема щоденно на нашому столі моркви, капусти, горіхів, столового буряка, яблук, перцю, цибулі, часнику. Адже морква – це пам’ять, розум дітей. Вона покращує обмінні процес мозку. Сприяє підвищенню працездатності.

Правильне харчування-основа здорового способу життя. 

Покращують розумові здібності дітей: капуста, чорниці, цибуля, горіхи, кмин. Горіхи впливають не тільки на розумові процеси, але і підвищують імунітет до захворювань. Щоденно треба з’їдати 4-5 горіхів. Столовий буряк містить багато заліза, що входить до складу гемоглобіну крові.

Виступ (відеозвіт).  Приготування вітамінного чаю з вишневих гілочок.

Виготовлення буклету. Роздача гостям.

E:\Всё для школы\методична робота\весна откр урок 2015 проект\фото продукта урока\IMG_5085.JPG           E:\Всё для школы\методична робота\весна откр урок 2015 проект\фото продукта урока\IMG_5084.JPG

Виступ  учениці

Найнебезпечніші напої, які так полюбляємо ми.

Давайте трохи поговоримо про те, що ми п'ємо? У кожному разі, важливо знати, що саме газовані напої можуть реально принести шкоду. По-перше, це вуглеводи. В 0,33 л. Pepsi-Cola міститься 8 шматків цукру. Мало, хто став би пити такий солодкий чай або каву. Всі ці вуглеводи відкладаються в жирові складки і сприяють розвитку діабету. У газовану воду додають різні підсолоджувачі. Найнебезпечніший з них - білок аспартам. Він в 200 разів солодше цукру, викликає алергію, хвороби шлунка, порушення роботи печінки, головні болі, ослаблення пам'яті і зору і навіть припадки. Саме підсолоджувачі є головними секретами газованої води - вони не втамовують спрагу, а навпаки викликають апетит. Газована вода містить кислоту, яка роз'їдає зубну емаль і сприяє появі

карієсу. Все ще хочете пляшечку газованої води?   

 

 

 

Вчитель

Підсумок: В нашій шкільній їдальні вам приготовляють корисне харчування. Збалансоване, на правильний склад вітамінів, мінеральних речовин і т.п.

  Їжу ви приймаєте у визначений час. Вам бажають здоров’я і требі цінувати працю робітників, які дбають про ваше збалансоване харчування і доїдати виготовлені страви.

Група 3 Фізична складова. «Ні - шкідливим звичкам!» Як зберегти здоров’я.    

Виступ   учениці

«Викрадач розуму» - так називали алкоголь у давнину.

Звички, які завдають шкоди здоров’ю, життю людини або не відповідають культурним нормам суспільства, в якому живе людина – шкідливі. Найбільш шкідливими звичками, які можуть сформуватись у шкільному віці, є куріння та вживання алкоголю, наркотичних речовин. Саме ці звички згубно впливають на організм, який формується і ще не має належно рівня захисту від зовнішніх і внутрішніх несприятливих чинників, що часом призводять до незворотних процесів здоров’ї людини.

План роботи нашої групи

1. Провести анкетування учнів: «Що я знаю про шкідливі звички?»

2.  Підготувати повідомлення,  презентацію про шкоду алкоголю, нікотину для ростучого організму.

3. Довідничок для батьків  «Як зберегти здоров’я»

Виступ: учня

    Результат тестування: «Що я знаю про шкідливі звички?     (Додаток 3)

Найбільша кількість учнів мала результат від 5-7 балів.

Що це означає? Взагалі учні знають про шкідливий вплив алкоголю, тютюну та наркотиків на організм людини, але не мають уявлення про конкретні наслідки вживання цих небезпечних речовин. Тому наша група досліджувало це питання

Що я знаю про шкідливі звички?

 

Виступ  учня з особливими потребами (презентація)

Наслідками вживання нікотину є погана пам’ять, психічні захворювання, безсоння, відставання у навчанні, втрата волосся, погіршення зору, інфаркт, інсульт, ризик захворіти туберкульозом. В Україні тютюн вбиває до 120 тис. людей на рік.

 

Наслідками вживання алкоголю є:

 

-  Короткочасна або тривала втрата пам’яті;

 - Нещасні випадки, що призводять до травм;                    

 -  Отруєння;

-  Апатія, депресія,  агресивність.

 -  Зниження рівня успішності в школі, прогули;

 -  Підвищена конфліктність із родичами,

 сварки, бійки, насильство, порушення громадського порядку, скоєння злочинів.                         

Вчитель: Але окрім шкідливих звичок існує багато корисних. Може хтось назвати їх? (передача мікрофону)

Виступ  учня -  Поради для батьків «Як зберегти здоров’я дитині?»

                   G:\DCIM\122___04\IMG_5128.JPG

Виступ  учнів

7 корисних звичок для здоров’я тіла і духу

Звичка перша. Почніть день правильно, навчитеся правильно прокидатися. Прокидатися потрібно плавно, потягнутися, розтягуючи всі м’язи і частини тіла.

Звичка друга — починайте день зі склянки води. Вода — це з чого ми складаємося. Вода нас лікує, очищає і дає енергію і бадьорість. Протягом дня пийте більше  води.

Звичка третя. Напружуйте і тренуйте мозок. Мозок не повинен байдикувати. Його потрібно тренувати, вивчаючи вірші, розгадуючи кросворди, шаради, головоломки.

 Звичка четверта. Вчиться бачити в усьому позитивні моменти.

Звичка п'ята - полюбите рух і спорт.

Звичка шоста – правильне харчування. Їжте побільше свіжих овочів і фруктів. Чим більше сирих продуктів у вашому раціоні, тим здоровіше ви будете.

Звичка  сьома — регулярний  профілактичний огляд, відвідування стоматолога і терапевта для запобігання, а не лікування хвороб.

 

Вчитель: Прислухавшись до цих простих порад і зробивши їх звичними для свого способу життя, ви помітите, що ваше самопочуття поліпшується, енергія б'є з вас ключем, а кожен день наповнений позитивом. Звички  бувають різні, але головне відчувати їх користь для здоровя.

Вправа «Шлях Здоров’я»

На дошці прикріплено плакат з малюнком «Палац Здоров’я» (ЗСЖ), до якого веде стежка. Візьміть кольорові стрічки і напишіть на них те, як ви вважаєте, що приведе вас до здорового способу життя. 

 (Заняття спортом, активний відпочинок, загартовування, корисні звички, особиста гігієна, дотримання режиму дня, ранкова зарядка, ігри на свіжому повітрі)                    H:\весна откр урок 2015 проект\фото откр урок\IMG_5058.JPG

Виступ 4 групи  Фізична складова. «Як надати першу допомогу»

План роботи

 1. Зустріч з лікарем. (відео)
 2. Тренінг з усіма учнями класу.
 3. Відеозвіт «Навчання школярів практичним навичкам».

Вчитель: Ми навчаємося у реабілітаційному центрі, тому у нас багато предметів які допомагають вам підтримувати не тільки фізичне здоров’я, але й психічне. На цих предметах ви знайомитися з корисними навичками, які знадобляться протягом життя.  Це  такі предмети: арт-терапія, корисні навички, іпотерапія та інші. Давайте переглянемо невеличкий відеозвіт, яким чином у нашому центрі ви навчаєтеся підтримувати  ваше здоров’я на цих уроках.

Рефлексія

 • Чи мав наш проект  практичну значимість для вас? Яку?
 • Що сподобалось вам при проведенні цього проекту?
 •  Як ви  оцінили один одного? ( оцінюють на дошці виставляючи смайлики)
 • Перегляньте, яким чином оцінила я вас.

 

 

 

Вчитель. У кожного з вас на столі лежить бланк «Для мене бути здоровим означає...» 

Інструкція. У колонці  позначте галочкою висловлювання, що є важливими аспектами здоров’я для вас. На основі своїх відповідей давайте розпочнемо   свій життєвий перспективний план для збереження здоров’я.                                                                                

 

Які є важливими особисто для вас

 1. Радіти спілкуванню з родиною і друзями. 

2.   Дожити до глибокої старості. 

3.  Якнайчастіше бути щасливим. 

 4.  Мати роботу. 

 5.  Уміти приймати рішення. 

6.  Майже не користуватися таблетками та ліками. 

 7. Мати ідеальну вагу при своєму зрості.

 8. Займатися різними видами спорту.

9. Мати душевний спокій.

10. Ніколи не курити. 

 11. Мати гарну шкіру, ясні очі й блискуче волосся. 

 12. Ніколи не хворіти чимось більшим за легку застуду, грип чи    розлад шлунку. 

 13. Ніколи не ускладнювати питання чи неправильно трактувати факти — оцінювати ситуацію реально.              

14.  Уміти адаптуватися до змін у своєму житті (переїзд до іншого будинку, зміна роботи чи одруження).             

15. Радіти від того, що живеш. 

16. Споживати помірну кількість алкоголю чи зовсім не вживати його.

17. Отримувати задоволення від роботи без напруження і перевантаження. 

 18. Бути в добрих стосунках з іншими людьми. 

 19. Вживати здорову їжу. 

 20. Отримувати задоволення від відпочинку, розваг. 

 21. Майже не відвідувати лікарів. 

 

 

Тест «Твоє здоров'я»                                                                               Додаток 1

1. У мене часто поганий апетит.

2. Після декількох годин роботи у мене починає боліти голова.

3. Часто виглядаю втомленим і пригніченим, іноді роздратованим і похмурим.

4. Періодично у мене бувають серйозні захворювання, коли я змушений кілька днів залишатися в ліжку.

5. Я майже не займаюся спортом.

6. Останнім часом я кілька додав у вазі.

7. У мене часто паморочиться голова.

8. В даний час я курю.

9. У дитинстві я переніс кілька серйозних захворювань.

10. У мене поганий сон і неприємні відчуття вранці після пробудження.

За кожну відповідь «так» поставте собі по 1 балу і підрахуйте суму.

Результати.

1-2 бали. Незважаючи на деякі ознаки погіршення здоров'я, ви в хорошій формі. Ні в якому разі не залишайте зусиль зі збереження свого самопочуття.

3-6 балів. Ваше ставлення до свого здоров'я важко назвати нормальним, вже відчувається, що ви його засмутили досить ґрунтовно.

7-10 балів. Як ви примудрилися довести себе до такого ступеня? Дивно, що ви ще в змозі ходити і працювати. Вам негайно потрібно свої звички, інакше ...

В результаті у  нас такі результати.

Додаток 2

Відомі коди харчових добавок, яким по впливу на організм людини можна дати наступні характеристики: (роздрукувати і роздати дітям)

Заборонені - Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е152.

Небезпечні - Е102, Е110, Е120, Е124, Е127.

Підозрілі - Е104, Е122, Е141, Е150, Е171, Е173, Е180, Е241, Е477.

Ракообраз - Е131, Е210-217, Е240, Е330.

Викликають розлад кишечника - Е221-226.

Шкідливі для шкіри - Е230-232, Е239.

Викликають порушення тиску - Е250, Е251.

Провокують появу висипу - Е311, Е312.

Підвищують холестерин - Е320, Е321.

Викликають розлад шлунку - Е338-341, Е407, Е450, Е461-466 

Додаток 3

Позначити правильні варіанти відповідей.

 1. Шкідливі звички – це:

А) мити руки з милом перед їдою;

Б) палити, вживати алкоголь та наркотики;

В) вранці та ввечері чистити зуби;

Г) човгати ногами; смоктати пальці, гризти нігті.

 1. Що відбувається з дитиною, яка вживає алкоголь?

А) вона швидше росте;

Б) у неї покращується пам'ять;

В) вона погано вчиться;

Г) вона завдає неабиякої шкоди власному здоров’ю.

 1. Які наслідки може викликати паління?

А) захворювання на рак легенів;

Б) піднесення настрою;

В) зниження гостроти ти зору, слуху;

Г) прискорення процесів дорослішання.

 1. До чого призводить вживання наркотиків?

А) з’являється унікальна можливість відвідати віртуальні світи;

Б) виникає фізіологічна і психологічна залежність від отрути;

В) деградує мозок людини;

Г) людина стає більш розкутою і товариською.

Правильні варіанти відповідей:

 1. б,г.
 2. в,г.
 3. а,в.
 4. б,в.

За кожну правильну відповідь учень зараховує собі 1 бал.

8 балів – учень має чіткі уявлення про наслідки шкідливих звичок.

7 – 5 балів – загалом учень знає про шкідливий вплив алкоголю, тютюну та наркотиків на організм людини, але не має уявлення про конкретні наслідки вживання цих небезпечних речовин.

4 – 0 балів – учень потребує особливої уваги з боку педагогів та батьків і додаткової роз’яснювальної роботи щодо наслідків шкідливих звичок.

 

 

1

 

docx
Додано
12 лютого
Переглядів
216
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку