Прогамування овою С++. Вказівка розгалуження. Її опис мовою програмування

Про матеріал
Прогамування овою С++. Вказівка розгалуження. Її опис мовою програмування. Складені умови
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Програмування на мові С++Вказівка розгалуження. Її опис мовою програмування

Номер слайду 2

Алгоритми розгалуження. Задача. Ввести два цілих числа і вивести на екран більше з них.Ідея розв’язання: потрібно вивести на екран перше число, якщо воно більше другого, або друге, якщо воно більше першого. Особливості: дії виконавця залежать від деяких умов (якщо … інакше …). Алгоритми, в яких послідовність кроків залежить від виконання деяких умов, називаються розгалуженими.

Номер слайду 3

Умовний оператор if <вираз> { // декілька операторів (інструкцій) // ... } else { // декілька операторів (інструкцій) // ... }де вираз – умовний вираз (умова) згідно синтаксису мови C++. Оператор if працює наступним чином. Якщо елемент вираз дає значення true (істина), тоді виконуються оператори одразу після слова if. В іншому випадку (значення виразу рівне false) виконуються оператори, що слідують після слова else.

Номер слайду 4

Варіант 1. Блок-схемапочатоквивести a;ввести a,ba > b?вивести b;кінецьтакніповна форма розгалуженняблок «логічний вираз» Якщо a = b??

Номер слайду 5

Варіант 1. Програма#include using namespace std;int main(){    int a, b;    cin >> a >> b;    if (a>b)    {        cout << “maks a="<

Номер слайду 6

Варіант 2. Блок-схеманеповна форма розгалуженняпочаток. Max = a;ввести a,bвивести max. Max = b;кінецьтакніb > a?

Номер слайду 7

Варіант 2. Програма#include using namespace std;int main(){    int a, b;    cin >> a >> b;    int maks=a; if (b>maks)    {        cout << “maks b="<< b << endl;    }            return 0;}неповна форма умовного оператора

Номер слайду 8

Задача. Написати фрагмент коду, в якому обчислюється значення такого виразу:…float f, x;// ввід x// ...if ((-8<=x)&&(x<=5)) f = x*x+2*x-4;else f = x-5;…

Номер слайду 9

Завдання3: Ввести три числа і знайти найбільше з них. Приклад: Ввести три числа: 4 15 9 Найбільше число 154: Ввести п’ять чисел і знайти найбільше з них. Приклад: Ввести п’ять чисел: 4 15 9 56 4 Найбільше число 56

Номер слайду 10

Приклади використання скороченої форми оператора if. Задача. Дано три цілих числа a, b, c. Розробити програму, яка знаходить мінімальне значення між цими числами.int a, b, c; int min; // шукане мінімальне значенняa = 8;b = -5;c = 12; // пошук мінімального значенняmin = a;if (min > b) min = b;if (min > c) min = c; // min = -5

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Програмування на мові C++Вказівка розгалуження. Складені умови

Номер слайду 2

Складені умови. Задача. Фірма набирає співробітників від 25 до 40 років включно. Ввести вік людини і визначити, чи підходить вона фірмі (вивести відповідь “підходить” або “не підходить”). Особливості: потрібно перевірити, виконання двох умов одночасно. Чи можна розв’язати відомими методами??

Номер слайду 3

Варіант 1. Алгоритмпочатокввести x‘підходить'кінецьтакніx >= 25?такніx <= 40?‘не підходить'‘не підходить'

Номер слайду 4

Варіант 2. Алгоритмпочатокввести x‘підходить'такніx >= 25 іx <= 40?‘не підходить'кінець

Номер слайду 5

Варіант 1. Програма#include using namespace std; int main(){    int a;    cin >> a;    if (a>=25 && a<=40)    { cout << “Yes"<< endl;   }    else     { cout << “No" << b << endl;    }        return 0;}

Номер слайду 6

Складена умова. Складена умова – це умова, яка складається з декількох простих умов (відношень), зв’язаних з допомогою логічних операцій:! – НІ (заперечення, інверсія)&& – І (логічне множення, кон'юнкція, одночасне виконання умов)|| – АБО (логічне додавання, диз'юнкція, виконання хоча б одної з умов)Прості умови (відношення) < <= > >= == !=дорівнюєне дорівнює

Номер слайду 7

Складена умова. Порядок виконаннявирази в дужкахnotandor<, <=, >, >=, =, <>Особливості – кожна з простих умов обов'язково береться в дужки. Приклад 4 1 6 2 5 3 if ! (a > b) || (c <> d) && (b <> a) { ...}

Номер слайду 8

Істинне чи хибне при a =2; b = 3; c = 4;! (a > b)(a < b) && (b < c)not (a >= b) || (c = d)(a < c) || (b < c) && (b < a)(a < b) && (b > c)Для яких значень x істинні умови: (x < 6) &&(x < 10)(x < 6) && (x > 10)(x > 6) && (x < 10)(x > 6) && (x > 10)(x < 6) || (x < 10)(x < 6) || (x > 10)(x > 6) || (x < 10)(x > 6) || (x > 10)Складена умова. True. True. FALSE{44118 E64-71 D3-4182-A27 E-F7 B922 CC90 D6}(-∞, 6)∅(6, 10)(10, ∞)(-∞, 10)(-∞, 6) ∪ (10,∞)(-∞, ∞)(6, ∞)x < 6x > 10x < 10x > 6 True. True

Номер слайду 9

Завдання"4": Ввести номер місяця і вивести назву пори року. Приклад: Ввести номер місяця: 4 весна"5": Ввести вік людини (від 1 до 150 років) и вивести його разом з наступним слово “рік”, “роки" або “років". Приклад: Ввести вік: Ввести вік: 24 57 Вам 24 роки Вам 57 років

Номер слайду 10

Задача. Дано дійсне число x. Обчислити значення функції.float x;float f; x = 5;if (x<-2) f = 3*x*x - 8;elseif ((-2<=x)&&(x<=4)) f = -9*x*x - 12;else f = 32 + x; // f = 37

zip
Додано
2 січня
Переглядів
50
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку