8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Програма гуртка ˮЮний журналіст-природолюбˮ

Про матеріал
Програма гуртка ˮЮний журналіст-природолюбˮ На основі програми Левітової Олени Миколаївни для різновікового гуртка ˮЮний журналістˮ як однієї з форм навчання основ журналістики учнів 6-11-х класів.
Перегляд файлу

Програма гуртка ˮЮний журналіст-природолюбˮ

На основі програми Левітової Олени Миколаївни

Різновіковий гурток ˮЮний журналістˮ є однією з форм навчання основ журналістики учнів 6-11-х класів. На його засвоєння відводять 106 навч. год. (1 год. теоретичних та 2 год. практичних занять на тиждень)

Мета програми:

 • Створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення.
 • Формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їхню активність у пошуках професії, емоційно-ціннісне сприймання довкілля, пізнавальний інтерес до природи та дієво-практичні уміння і навички взаємодії з нею.
 • Вивчити основи журналістської майстерності.

Перспективна мета – підготовка учнів до співпраці з міськими, обласними, державними періодичними виданнями та природозахисними організаціями,  можливого обрання журналістики чи еколога як майбутньої професії.

У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:

І. Навчальні:

 • Озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської та природоохоронної діяльності, особливості  журналістської професії, а також про професії, що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа чи екологічної сфери;
 • Вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;
 • Вивчення основ соціології, екології та журналістської творчості;
 • Формування навичок екологічно орієнтованої журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;
 • Формування практичного досвіду природоохоронної діяльності та створення шкільного друкованого видання;
 • Формування практичних умінь та навичок у вирішенні екологічних, здоров’язберігаючих та інших завдань, набуття відповідних знань.

ІІ. Виховні:

 • Формування навичок природоохоронної, колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції у сфері охорони довкілля;
 • Формування толерантності, емоційно-ціннісного сприймання природи, практичних умінь і навичок взаємодії з довкіллям, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;
 • Формування уявлення про еколого-орієнтовану журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;
 • Прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ та природи;
 • Пробудження інтересу до преси, природи та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;
 • Формування потреби дбати про природу та перебувати в постійній підвищеній інформованості стосовно її стану;
 • Формування почуття відповідальності за природу, екологію, у тому числі про власне здоров’я;
 • Формування в учнів та їх батьків розуміння необхідності дбати про природу, використання оздоровчих заходів для відновлення та збереження здоров’я;
 • Виховання дбайливого ставлення до природи, культури поведінки та мовлення.

ІІІ. Розвиваючі:

 • Всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учня та на цій основі формування професійної спрямованості;
 • Розширення загальної обізнаності.

Форма подання матерілу - практико-орієнтована.

Форма організації - модульна.

За метою навчання - прикладна, оскільки орієнтована на професійну освіту випускника в галузі журналістики та охорону природи, а також на вироблення актуальних навичок та вмінь.

Прогнозований результат навчання за програмою - створення екологічно орієнтованого шкільного періодичного видання з можливим його використанням  у навчально-виховному процесі; створення учнями свого портфоліо; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок, природоохоронної, журналістської діяльності.

Програма курсу «Основи журналістики» складається з чотирьох розділів.

Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних властивостей учнів.

До занять можна залучити й молодших школярів, які ма­ють добрі літературні здібності й інтерес до журналістської професії.

 

Розгорнуте календарно-тематичне планування програми

№ п/п

Зміст

Тема

Кільк. год.

Форма роботи

Дата

Л

П

І. Введення в історію журналістики

1

Вступ. Знайомство з поняттям ”Журналістика”.

 Газетний світ

Я і природа

1

2

Реферат, евристична бесіда,

творча робота №1, тести

 

2

Як і чому виникла журналістика

Чому потрібно берегти природу?

1

2

Евристична бесіда, творча робота, ”круглий стіл”

 

 

 

 

3

З історії дитячої преси

Поезії про природу

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

4

Знайомство з дитячими та підлітковими ЗМІ

Тема природи в журналістиці

1

2

Творча робота з виданнями, евристична бесіда. Екскурсія

 

5

Знайомство з законами про ЗМІ та охорону природи

Охорона природи у законодавстві

1

2

Творча робота, екскурсія

 

6

Підсумкове заняття

 

1

2

Посвята  у  юнкори

 

ІІ. Основи журналістики

7

Знайомство із деревом жанрів

 

1

2

Евристична бесіда

 

8

Майстерня жанрів. Інформація.

Наше місто – це наш дім, нехай буде завжди чисто в нім

1

2

Семінар-лекція, творча робота.

 

9

Замітка.

Люби і охороняй природу

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

10

Звіт

Як ми попередили екологічну катастрофу

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

11

Репортаж

Як ми доглядали птахів узимку

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

12

Інтерв’ю

Інтерв’ю з представниками природоохоронних організацій

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

13

 Прес-реліз. Опитування

Як ти дбаєш про природу?

1

2

Практика, акція, евристична бесіда. Екскурсія

 

14

Огляд, коментарі

Екологічна тема у пресі

1

2

Евристична бесіда, робота з виданнями

 

15

Стаття

Люби природу не для себе, люби – для неї

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

 

16

Нарис

Нарис про місцевий природний заказник чи заповідник

1

2

Творча робота, екскурсія

 

17

Фейлетон, памфлет

Про тих, хто нищить природу

1

2

Творча робота, робота з текстами

 

18

Есе

Як ми дбаємо про природу

1

2

Творча робота

 

19

Соціологія та екологія як складові частини журналістських знань

Анкетування

1

2

Самостійна робота, ”круглий стіл”, робота з анкетами

 

20

Культура мовлення

Проект на природоохоронну тему

1

2

”Круглий стіл”, творча робота, евристична бесіда

 

21

Підсумкове заняття

 

1

2

Конкурс проектів

 

ІІІ. Художньо-технічне оформлення видання

22

Структура видання

 

1

2

Евристична бесіда, майстер-клас, екскурсія

 

23-24

Робимо газету

 

2

4

Екскурсія, екскурсія, майстер-клас, „круглий стіл"

 

25-26

Заголовки та ілюстрації

Пейзаж

2

4

Творча робота, евристична бесіда

 

27

Типи та види шкільних газет

Проект на природоохоронну тему

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

28

Підсумкове заняття

 

1

2

Захист проектів

 

ІV. Редакційно-видавнича діяльність

29-30

Особливості журналістської праці, редакція

 

2

4

Евристична бесіда, ділова гра, прес-коктейль

 

 

31-32

Редагування матеріалів різних форм та жанрів

Підготовка проекту природоохоронної тематики

2

4

Евристичний семінар, практика

 

33

Реклама у видавничій діяльності

Реклама охорони природи, необхідності дбати про неї

1

2

Творча робота, ”круглий стіл”, проект, акція

 

34

Підсумкове заняття

 

1

2

Захист проектів нагородження ”Золотою плямою”

 


 

 

docx
Додано
19 березня 2019
Переглядів
240
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку